Poland-Warsaw: Warehousing services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003516269882833
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date:
Solicitation No: 396414-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Warehousing services

2017/S 193-396414

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Agencja Rezerw Materialowych
ul. Grzybowska 45
Warszawa
00-844
Poland
Contact person: Monika Stefaniak
Telephone: +48 223609265
E-mail: zp@arm.gov.pl
Fax: +48 223609101
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.arm.gov.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5) Main activity
Other activity: rezerwy strategiczne

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Usluga magazynowania zapasow agencyjnych oleju nap?dowego w pojemno?ci zbiornikowej.

Reference number: BPzp.261.11.2017
II.1.2) Main CPV code
63122000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest odplatne ?wiadczenie uslugi magazynowania zapasow agencyjnych oleju nap?dowego w pojemno?ci zbiornikowej w celu w celu wypelnienia dyspozycji art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktow naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach post?powania w sytuacjach zagro?enia bezpiecze?stwa paliwowego pa?stwa i zakloce? na rynku naftowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1899, z po?n. zm.) w ilo?ci do 160 000 m3

Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zamowienia, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy do wysoko?ci 50 % warto?ci zamowienia podstawowego.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 57 816 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

?wiadczenie uslugi magazynowania zapasow agencyjnych oleju nap?dowego w ilo?ci do 20 000 m3 od 1 pa?dziernika 2017 r. do 31 grudnia 2025 r.

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
63122000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Polska.

II.2.4) Description of the procurement:

?wiadczenie uslugi magazynowania zapasow agencyjnych oleju nap?dowego w ilo?ci do 20 000 m3 od 1 pa?dziernika 2017 r. do 31 grudnia 2025 r.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Okres gwarancji jako?ciowej na magazynowane paliwo po zako?czeniu umowy / Weighting: 4
Price - Weighting: 96
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

?wiadczenie uslugi magazynowania zapasow agencyjnych oleju nap?dowego w ilo?ci do 20 000 m3 od 1 pa?dziernika 2017 r. do 31 grudnia 2025 r.

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
63122000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Polska.

II.2.4) Description of the procurement:

?wiadczenie uslugi magazynowania zapasow agencyjnych oleju nap?dowego w ilo?ci do 20 000 m3 od 1 pa?dziernika 2017 r. do 31 grudnia 2025 r.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Okres gwarancji jako?ciowej na magazynowane paliwo po zako?czeniu umowy / Weighting: 4
Price - Weighting: 96
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

?wiadczenie uslugi magazynowania zapasow agencyjnych oleju nap?dowego w ilo?ci do 20 000 m3 od 1 pa?dziernika 2017 r. do 31 grudnia 2025 r.

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
63122000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Polska.

II.2.4) Description of the procurement:

?wiadczenie uslugi magazynowania zapasow agencyjnych oleju nap?dowego w ilo?ci do 20 000 m3 od 1 pa?dziernika 2017 r. do 31 grudnia 2025 r.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Okres gwarancji jako?ciowej na magazynowane paliwo po zako?czeniu umowy / Weighting: 4
Price - Weighting: 96
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

?wiadczenie uslugi magazynowania zapasow agencyjnych oleju nap?dowego w ilo?ci do 20 000 m3 od 1 pa?dziernika 2017 r. do 31 grudnia 2025 r.

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
63122000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Polska.

II.2.4) Description of the procurement:

?wiadczenie uslugi magazynowania zapasow agencyjnych oleju nap?dowego w ilo?ci do 20 000 m3 od 1 pa?dziernika 2017 r. do 31 grudnia 2025 r.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Okres gwarancji jako?ciowej na magazynowane paliwo po zako?czeniu umowy / Weighting: 4
Price - Weighting: 96
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

?wiadczenie uslugi magazynowania zapasow agencyjnych oleju nap?dowego w ilo?ci do 20 000 m3 od 1 pa?dziernika 2017 r. do 31 grudnia 2025 r.

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
63122000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Polska.

II.2.4) Description of the procurement:

?wiadczenie uslugi magazynowania zapasow agencyjnych oleju nap?dowego w ilo?ci do 20 000 m3 od 1 pa?dziernika 2017 r. do 31 grudnia 2025 r.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Okres gwarancji jako?ciowej na magazynowane paliwo po zako?czeniu umowy / Weighting: 4
Price - Weighting: 96
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

?wiadczenie uslugi magazynowania zapasow agencyjnych oleju nap?dowego w ilo?ci do 20 000 m3 od 1 pa?dziernika 2017 r. do 31 grudnia 2025 r.

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
63122000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Polska.

II.2.4) Description of the procurement:

?wiadczenie uslugi magazynowania zapasow agencyjnych oleju nap?dowego w ilo?ci do 20 000 m3 od 1 pa?dziernika 2017 r. do 31 grudnia 2025 r.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Okres gwarancji jako?ciowej na magazynowane paliwo po zako?czeniu umowy / Weighting: 4
Price - Weighting: 96
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

?wiadczenie uslugi magazynowania zapasow agencyjnych oleju nap?dowego w ilo?ci do 20 000 m3 od 1 pa?dziernika 2017 r. do 31 grudnia 2025 r.

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
63122000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Polska.

II.2.4) Description of the procurement:

?wiadczenie uslugi magazynowania zapasow agencyjnych oleju nap?dowego w ilo?ci do 20 000 m3 od 1 pa?dziernika 2017 r. do 31 grudnia 2025 r.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Okres gwarancji jako?ciowej na magazynowane paliwo po zako?czeniu umowy / Weighting: 4
Price - Weighting: 96
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

?wiadczenie uslugi magazynowania zapasow agencyjnych oleju nap?dowego w ilo?ci do 20 000 m3 od 1 pa?dziernika 2017 r. do 31 grudnia 2025 r.

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
63122000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Polska.

II.2.4) Description of the procurement:

?wiadczenie uslugi magazynowania zapasow agencyjnych oleju nap?dowego w ilo?ci do 20 000 m3 od 1 pa?dziernika 2017 r. do 31 grudnia 2025 r.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Okres gwarancji jako?ciowej na magazynowane paliwo po zako?czeniu umowy / Weighting: 4
Price - Weighting: 96
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 063-118283
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

?wiadczenie uslugi magazynowania zapasow agencyjnych oleju nap?dowego w ilo?ci do 20 000 m3 od 1 pa?dziernika 2017 r. do 31 grudnia 2025 r.

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

?wiadczenie uslugi magazynowania zapasow agencyjnych oleju nap?dowego w ilo?ci do 20 000 m3 od 1 pa?dziernika 2017 r. do 31 grudnia 2025 r.

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

?wiadczenie uslugi magazynowania zapasow agencyjnych oleju nap?dowego w ilo?ci do 20 000 m3 od 1 pa?dziernika 2017 r. do 31 grudnia 2025 r.

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 6
Title:

?wiadczenie uslugi magazynowania zapasow agencyjnych oleju nap?dowego w ilo?ci do 20 000 m3 od 1 pa?dziernika 2017 r. do 31 grudnia 2025 r.

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 7
Title:

?wiadczenie uslugi magazynowania zapasow agencyjnych oleju nap?dowego w ilo?ci do 20 000 m3 od 1 pa?dziernika 2017 r. do 31 grudnia 2025 r.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/07/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Operator Logistyczny Paliw Plynnych sp. z o.o.
Wyszogrodzka 133
Plock
09-410
Poland
Telephone: +48 242662105
E-mail: kancelaria@olpp.pl
Fax: +48 242662106
NUTS code: PL

Internet address: www.olpp.pl

The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 32 515 200.00 PLN
Total value of the contract/lot: 28 908 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 8
Title:

?wiadczenie uslugi magazynowania zapasow agencyjnych oleju nap?dowego w ilo?ci do 20 000 m3 od 1 pa?dziernika 2017 r. do 31 grudnia 2025 r.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/07/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Operator Logistyczny Paliw Plynnych sp. z o.o.
Wyszogrodzka 133
Plock
09-410
Poland
Telephone: +48 242662105
E-mail: kancelaria@olpp.pl
Fax: +48 242662106
NUTS code: PL

Internet address: www.olpp.pl

The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 32 515 200.00 PLN
Total value of the contract/lot: 28 908 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokladne informacje na temat terminow skladania odwola?:

Dokladne informacje na temat terminow skladania odwola?: Odwolania wnosi si? w terminie 10 dni od

dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego, stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli

zostaly przeslane faksem lub poczt? elektroniczn? albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny

sposob.Odwolanie dotycz?ce tre?ci ogloszenia, a tak?e postanowie? SIWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia

publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub odpowiednio ? zamieszczenia specyfikacji

na stronie internetowej zamawiaj?cego. Odwolanie od czynno?ci innych ni? wymienione wy?ej ? wnosi si?

w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego

wniesienia.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Warehousing services

2017/S 193-396414

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Agencja Rezerw Materialowych
ul. Grzybowska 45
Warszawa
00-844
Poland
Contact person: Monika Stefaniak
Telephone: +48 223609265
E-mail: zp@arm.gov.pl
Fax: +48 223609101
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.arm.gov.pl

I.5) Main activity
Other activity: rezerwy strategiczne

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Usluga magazynowania zapasow agencyjnych oleju nap?dowego w pojemno?ci zbiornikowej.

Reference number: BPzp.261.11.2017
II.1.2) Main CPV code
63122000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 57 816 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

?wiadczenie uslugi magazynowania zapasow agencyjnych oleju nap?dowego w ilo?ci do 20 000 m3 od 1 pa?dziernika 2017 r. do 31 grudnia 2025 r.

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
63122000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

?wiadczenie uslugi magazynowania zapasow agencyjnych oleju nap?dowego w ilo?ci do 20 000 m3 od 1 pa?dziernika 2017 r. do 31 grudnia 2025 r.

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
63122000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

?wiadczenie uslugi magazynowania zapasow agencyjnych oleju nap?dowego w ilo?ci do 20 000 m3 od 1 pa?dziernika 2017 r. do 31 grudnia 2025 r.

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
63122000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

?wiadczenie uslugi magazynowania zapasow agencyjnych oleju nap?dowego w ilo?ci do 20 000 m3 od 1 pa?dziernika 2017 r. do 31 grudnia 2025 r.

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
63122000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

?wiadczenie uslugi magazynowania zapasow agencyjnych oleju nap?dowego w ilo?ci do 20 000 m3 od 1 pa?dziernika 2017 r. do 31 grudnia 2025 r.

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
63122000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

?wiadczenie uslugi magazynowania zapasow agencyjnych oleju nap?dowego w ilo?ci do 20 000 m3 od 1 pa?dziernika 2017 r. do 31 grudnia 2025 r.

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
63122000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

?wiadczenie uslugi magazynowania zapasow agencyjnych oleju nap?dowego w ilo?ci do 20 000 m3 od 1 pa?dziernika 2017 r. do 31 grudnia 2025 r.

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
63122000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

?wiadczenie uslugi magazynowania zapasow agencyjnych oleju nap?dowego w ilo?ci do 20 000 m3 od 1 pa?dziernika 2017 r. do 31 grudnia 2025 r.

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
63122000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 063-118283

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

?wiadczenie uslugi magazynowania zapasow agencyjnych oleju nap?dowego w ilo?ci do 20 000 m3 od 1 pa?dziernika 2017 r. do 31 grudnia 2025 r.

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

?wiadczenie uslugi magazynowania zapasow agencyjnych oleju nap?dowego w ilo?ci do 20 000 m3 od 1 pa?dziernika 2017 r. do 31 grudnia 2025 r.

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

?wiadczenie uslugi magazynowania zapasow agencyjnych oleju nap?dowego w ilo?ci do 20 000 m3 od 1 pa?dziernika 2017 r. do 31 grudnia 2025 r.

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 6
Title:

?wiadczenie uslugi magazynowania zapasow agencyjnych oleju nap?dowego w ilo?ci do 20 000 m3 od 1 pa?dziernika 2017 r. do 31 grudnia 2025 r.

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 7
Title:

?wiadczenie uslugi magazynowania zapasow agencyjnych oleju nap?dowego w ilo?ci do 20 000 m3 od 1 pa?dziernika 2017 r. do 31 grudnia 2025 r.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/07/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Operator Logistyczny Paliw Plynnych sp. z o.o.
Wyszogrodzka 133
Plock
09-410
Poland
Telephone: +48 242662105
E-mail: kancelaria@olpp.pl
Fax: +48 242662106
NUTS code: PL

Internet address: www.olpp.pl

The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 32 515 200.00 PLN
Total value of the contract/lot: 28 908 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 8
Title:

?wiadczenie uslugi magazynowania zapasow agencyjnych oleju nap?dowego w ilo?ci do 20 000 m3 od 1 pa?dziernika 2017 r. do 31 grudnia 2025 r.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
07/07/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Operator Logistyczny Paliw Plynnych sp. z o.o.
Wyszogrodzka 133
Plock
09-410
Poland
Telephone: +48 242662105
E-mail: kancelaria@olpp.pl
Fax: +48 242662106
NUTS code: PL

Internet address: www.olpp.pl

The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 32 515 200.00 PLN
Total value of the contract/lot: 28 908 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-Warsaw: Warehousing services
ND Document number 396414-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place WARSAW
AU Authority name Agencja Rezerw Materialowych
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority N - National or federal Agency/Office
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 63122000 - Warehousing services
OC Original CPV code 63122000 - Warehousing services
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) www.arm.gov.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >