Poland-Walcz: Tanks, reservoirs and containers; central-heating radiators and boilers

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 81 - Containers, Packaging, and Packing Supplies
Opps ID: NBD00003516568597544
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date:
Solicitation No: 393333-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Walcz: Tanks, reservoirs and containers; central-heating radiators and boilers

2017/S 192-393333

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
1 Regionalna Baza Logistyczna w Walczu
ul. Ciasna 7
Walcz
78-601
Poland
Telephone: +48 261472517
E-mail: 1rblog.szp@ron.mil.pl
Fax: +48 261472205
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.1rblog.wp.mil.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: jednostka bud?etowa sektora finansow publicznych
I.5) Main activity
Defence

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa kontenerow ladunkowych hakowych ISO serii 1C lub 1CC i kontenerow ladunkowych ISO serii 1C lub 1CC.

Reference number: 50/2017
II.1.2) Main CPV code
44600000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa kontenerow ladunkowych hakowych ISO serii 1C lub 1CC i kontenerow ladunkowych ISO serii 1C lub 1CC z podzialem na 4 zadania, zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w Rozdziale III SIWZ w ilo?ci i asortymencie przedstawionym w tabelach uj?tych w Rozdziale IV SIWZ, przy czym ilo?ci uj?te w opcji w tabelach, w Rozdziale IV SIWZ, w kolumnie ilo?? w opcji mog? by? wykorzystane w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiaj?cego. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, o ktorym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp wraz z podaniem ilo?ci zamowionego przedmiotu zamowienia, w ramach konkretnych zada?, Zamawiaj?cy poinformuje Wykonawc? (pisemnie lub faxem lub mailem) w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 4 731 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa kontenera ladunkowego hakowego ISO serii 1C lub 1CC

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
44613300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

WWSM Kutno, ul. Bohaterow Walk nad Bzur?, 99 ? 300 Kutno.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa kontenera ladunkowego hakowego ISO serii 1C lub 1CC w ilo?ci 47 szt.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin wykonania zamowienia / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa kontenerow ladunkowych hakowych ISO serii 1C lub 1CC, zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w Rozdziale III SIWZ w ilo?ci i asortymencie przedstawionym w tabelach uj?tych w Rozdziale IV SIWZ, przy czym ilo?ci uj?te w opcji w tabelach, w Rozdziale IV SIWZ, w kolumnie ilo?? w opcji mog? by? wykorzystane w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiaj?cego. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, o ktorym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp wraz z podaniem ilo?ci zamowionego przedmiotu zamowienia, w ramach konkretnych zada?, Zamawiaj?cy poinformuje Wykonawc? (pisemnie lub faxem lub mailem) w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. Kontenery ladunkowe hakowe ISO serii 1C lub 1CC ? ilo?? podstawowa 37 szt., ilo?? w opcji 10 szt.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa kontenera ladunkowego hakowego ISO serii 1C lub 1CC

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
44613300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

WWSM Kutno, ul. Bohaterow Walk nad Bzur?, 99-300 Kutno.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa kontenera ladunkowego hakowego ISO serii 1C lub 1CC w ilo?ci 47 szt.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin wykonania zamowienia / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa kontenerow ladunkowych hakowych ISO serii 1C lub 1CC, zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w Rozdziale III SIWZ w ilo?ci i asortymencie przedstawionym w tabelach uj?tych w Rozdziale IV SIWZ, przy czym ilo?ci uj?te w opcji w tabelach, w Rozdziale IV SIWZ, w kolumnie ilo?? w opcji mog? by? wykorzystane w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiaj?cego. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, o ktorym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp wraz z podaniem ilo?ci zamowionego przedmiotu zamowienia, w ramach konkretnych zada?, Zamawiaj?cy poinformuje Wykonawc? (pisemnie lub faxem lub mailem) w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. Kontenery ladunkowe hakowe ISO serii 1C lub 1CC ? ilo?? podstawowa 36 szt., ilo?? w opcji 11 szt.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa kontenera ladunkowego ISO serii 1C lub 1CC

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
44613300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

50 szt. dla 1 Pomorska Brygada Logistyczna Bydgoszcz, Sklad Bo?enkowo, 86-031 Osielsko oraz 10 szt. w opcji dla 1 Regionalna Baza Logistyczna Walcz, Sklad Mosty k. Goleniowa, 72-132 Mosty.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa kontenera ladunkowego ISO serii 1C lub 1CC w ilo?ci 60 szt.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin wykonania zamowienia / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa kontenerow ladunkowych hakowych ISO serii 1C lub 1CC, zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w Rozdziale III SIWZ w ilo?ci i asortymencie przedstawionym w tabelach uj?tych w Rozdziale IV SIWZ, przy czym ilo?ci uj?te w opcji w tabelach, w Rozdziale IV SIWZ, w kolumnie ilo?? w opcji mog? by? wykorzystane w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiaj?cego. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, o ktorym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp wraz z podaniem ilo?ci zamowionego przedmiotu zamowienia, w ramach konkretnych zada?, Zamawiaj?cy poinformuje Wykonawc? (pisemnie lub faxem lub mailem) w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. Kontenery ladunkowe hakowe ISO serii 1C lub 1CC ? ilo?? podstawowa 50 szt., ilo?? w opcji 10 szt.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa kontenera ladunkowego ISO serii 1C lub 1CC

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
44613300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

50 szt. dla 10 Brygada Logistyczna Opole, ul. Ochodzka 5, 46-070 Komprachcice oraz 10 szt. w opcji dla 1 Regionalna Baza Logistyczna Walcz, Sklad Mosty k. Goleniowa, 72-132 Mosty.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa kontenera ladunkowego ISO serii 1C lub 1CC w ilo?ci 60 szt.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Termin wykonania zamowienia / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa kontenerow ladunkowych hakowych ISO serii 1C lub 1CC, zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w Rozdziale III SIWZ w ilo?ci i asortymencie przedstawionym w tabelach uj?tych w Rozdziale IV SIWZ, przy czym ilo?ci uj?te w opcji w tabelach, w Rozdziale IV SIWZ, w kolumnie ilo?? w opcji mog? by? wykorzystane w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiaj?cego. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, o ktorym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp wraz z podaniem ilo?ci zamowionego przedmiotu zamowienia, w ramach konkretnych zada?, Zamawiaj?cy poinformuje Wykonawc? (pisemnie lub faxem lub mailem) w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. Kontenery ladunkowe hakowe ISO serii 1C lub 1CC ? ilo?? podstawowa 50 szt., ilo?? w opcji 10 szt.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 102-203897
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Dostawa kontenera ladunkowego hakowego ISO serii 1C lub 1CC

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Celtech Sp. z o. o.
ul. Rubie? 46C3/28
Pozna?
61-612
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 105 600.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 762 500.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Dostawa kontenera ladunkowego hakowego ISO serii 1C lub 1CC

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Celtech Sp. z o. o.
ul. Rubie? 46C3/28
Pozna?
61-612
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 105 600.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 762 500.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Dostawa kontenera ladunkowego ISO serii 1C lub 1CC

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Celtech Sp. z o. o.
ul. Rubie? 46C3/28
Pozna?
61-612
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 033 260.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 206 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4
Title:

Dostawa kontenera ladunkowego ISO serii 1C lub 1CC

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Walcz: Tanks, reservoirs and containers; central-heating radiators and boilers

2017/S 192-393333

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
1 Regionalna Baza Logistyczna w Walczu
ul. Ciasna 7
Walcz
78-601
Poland
Telephone: +48 261472517
E-mail: 1rblog.szp@ron.mil.pl
Fax: +48 261472205
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.1rblog.wp.mil.pl

I.5) Main activity
Defence

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa kontenerow ladunkowych hakowych ISO serii 1C lub 1CC i kontenerow ladunkowych ISO serii 1C lub 1CC.

Reference number: 50/2017
II.1.2) Main CPV code
44600000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 4 731 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa kontenera ladunkowego hakowego ISO serii 1C lub 1CC

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
44613300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa kontenera ladunkowego hakowego ISO serii 1C lub 1CC

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
44613300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa kontenera ladunkowego ISO serii 1C lub 1CC

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
44613300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa kontenera ladunkowego ISO serii 1C lub 1CC

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
44613300
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 102-203897

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Dostawa kontenera ladunkowego hakowego ISO serii 1C lub 1CC

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Celtech Sp. z o. o.
ul. Rubie? 46C3/28
Pozna?
61-612
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 105 600.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 762 500.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Dostawa kontenera ladunkowego hakowego ISO serii 1C lub 1CC

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Celtech Sp. z o. o.
ul. Rubie? 46C3/28
Pozna?
61-612
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 105 600.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 762 500.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Dostawa kontenera ladunkowego ISO serii 1C lub 1CC

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
12/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Celtech Sp. z o. o.
ul. Rubie? 46C3/28
Pozna?
61-612
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 033 260.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 206 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4
Title:

Dostawa kontenera ladunkowego ISO serii 1C lub 1CC

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-Walcz: Tanks, reservoirs and containers; central-heating radiators and boilers
ND Document number 393333-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place WALCZ
AU Authority name 1 Regionalna Baza Logistyczna w Walczu
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 44600000 - Tanks, reservoirs and containers; central-heating radiators and boilers
44613300 - Standard freight containers
OC Original CPV code 44600000 - Tanks, reservoirs and containers; central-heating radiators and boilers
44613300 - Standard freight containers
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) www.1rblog.wp.mil.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >