Romania-Oradea: Renal consumables

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003516963750456
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date: Nov 8, 2017
Solicitation No: 394691-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Romania-Oradea: Renal consumables

2017/S 192-394691

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Spital Clinic Judetean de Urgenta Oradea
Str. Republicii nr. 37
For the attention of: Bogdan Nicolae Iurcov
410159 Oradea
Romania
Telephone: +40 259434406
E-mail: scjo.achizitii@yahoo.com
Fax: +40 259417169

Internet address(es):

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

33181500

Description
Renal consumables.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 2.11.2017 - 12:00
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
8.11.2017 - 16:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Romania-Oradea: Renal consumables

2017/S 192-394691

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Spital Clinic Judetean de Urgenta Oradea
Str. Republicii nr. 37
For the attention of: Bogdan Nicolae Iurcov
410159 Oradea
Romania
Telephone: +40 259434406
E-mail: scjo.achizitii@yahoo.com
Fax: +40 259417169

Internet address(es):

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Type of the contracting authority
Other: unitate sanitara cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridica, ce furnizeaza servicii medicale
I.3) Main activity
Health
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Consumabile pt dializa renala.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Farmaciile spitalului
Farmacia 1: Oradea, Stationar I, Str. G. Doja nr. 65-67, Et. 1.
Farmacia 3: Oradea, Stationar III, Calea Clujului nr. 50, parter.

NUTS code RO111

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves the establishment of a framework agreement
II.1.4) Information on framework agreement
Framework agreement with several operators
maximum number of participants to the framework agreement envisaged: 3

Duration of the framework agreement

Duration in months: 36

Estimated total value of purchases for the entire duration of the framework agreement

Frequency and value of the contracts to be awarded: Contractele subsecvente se vor incheia in functie de necesitatile si fondurile disponibile ale autoritatii contractante, aproximativ o data la 6 luni.
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent va fi: Lot 1= 34 080 RON; Lot 2 = 6 840 RON.
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
Consumabile p.t dializa renala conform specificatiilor din caietul de sarcini care face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

33181500

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one or more lots
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Nr. Lot Denumire produs/lot UM cantit. min. pentru 36 luni cantit. max. pentru 36 luni
Lot 1. Consumabile pentru dializa renala
1 Dializor capilar sintetic low flux 1,6 mp buc. 720 960
2 Dializor capilar sintetic high flux 1,6 mp buc. 720 960
3 Dializor capilar sintetic high flux 1,2 mp buc. 360 720
4 Dializor capilar sintetic low flux 1,5 mp buc. 360 720
5 Dializor capilar sintetic high flux 1,5 mp buc. 720 1440
6 Set linii sange pentru terapia cu 2 ace set 2700 4500
7 Set cateter durata cu dublu lumen, 12Fr / 4 mm, lungim 15 cm, diametru 11 Lumen buc. 1080 1800
8 Fistuline A/V set pentru hemodializa 16G set 900 1000
9 Fistuline A/V set pentru hemodializa 17G set 200 400
10 Fistulina unipunctie pentru hemodializa 16G buc. 360 560
11 Fistulina unipunctie pentru hemodializa 17G buc. 180 360
12 Conector Y buc. 100 200
13 Ac unidirectional buc. 100 200
Nr. Lot Denumire produs / lot UM cantit min pentru 36 luni cantit. max. pentru 36 luni
Lot 2. Solutii de dializa
1 Cartus bicarbonate 650 gr buc. 2880 4320
2 Solutie concentrata acida pentru hemodializa litri 14400 21600
3 Concentrat lichid pentru dezinfectare si curatare citro-termica pe baza de acid citric litri 360 400
4 Concentrat lichid pentru dezinfectare si curatare chimico-termica pe baza de hipoclorit de sodiu litri 180 200.
Estimated value excluding VAT:
Range: between 22 625 and 659 080 RON
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 36 (from the award of the contract)

Information about lots

Lot No: 1 Lot title: Consumabile pentru dializa renala
1) Short description
Specificatiile tehnice aferent fiecarui produs din lot sunt trecute in caietul de sarcini al prezentei documentatii (descrierea depaseste 3 000 de caractere).
2) Common procurement vocabulary (CPV)

33181500

3) Quantity or scope
Cant. min. si max. este specificata in caietul de sarcini, al prezentei documentatii.
Estimated value excluding VAT:
Range: between 18 125 and 539 960 RON
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 36 (from the award of the contract)
5) Additional information about lots
Specificatiile tehnice sunt solicitate in caietul de sarcini al prezentei proceduri Valoarea garantiei de participare este: 340 RON.
Lot No: 2 Lot title: Solutii de dializa
1) Short description
1. Cartus Bicarbonat 650 gr
? cartus bicarbonat ce contine pudra de bicarbonat de sodiu in cantitate de 650 gr, inclusiv set capacele, sterilizat si ambalat individual, compatibilitate atestata pentru aparate Dialog+
? Cantitatea minima de bicarbonat din cartus sa asigure echivalentul a 6,5 pana la 11 l bicarbonat concentrat 8,4 % la un debit al dializatului de 500 ml/min
? Pulberea de bicarbonat de sodiu sa respecte prevederile Farmacopeei Europene
? Sterilizat gamma, 36 luni din momentul livrarii
? Ambalat individual pt a se asigura garantia sterilizarii.
? Produs cu marca CE/declaratie de conformitate
2. Concentrat acid pe baza de bicarbonat pentru hemodializa in canistra de 10 l
? concentrat acid pentru hemodializa pe baza de bicarbonat cu concentratii de Ca 1,50 mmol / L, Na 138 mmol / L, K 2,0 mmol / L, Mg 0,5 mmol / L, CH3C00 -3,0 mmol / L, HCO3 ? 32,0 mmol / L, Cl 1109 mmol / L, glucoza 1 g / , compatibil si autorizat pentru utilizarea pe orice tip de aparat de hemodializa, ? Valabilitate 36 luni din momentul livrarii.
? Produs cu marca CE/declaratie de conformitate
3. Dezinfectante aparate dializa cu acid citric gata preparata in bidon de 10 l
? Concentrat lichid pentru dezinfectare, curatare si decalcifiere citro-termica pe baza de acid citric
? Sa permita utilizarea la temperatura ridicata, min. 83 0C
? Sa fie dezinfectant si virucidal, sa prezinte actiune bactericida, fungica, tuberculocida si de inactivare a virusilor, inclusiv HIV
? sa fie eficientl in indepartarea depozitelor de calciu si magneziu acumulate dupa fiecare tratament.
? Sa nu fie agresiv pentru personalul medical dar eficient asupra materialelor
? Sa nu contina substante periculoase si sa nu fie daunator mediului.
? Produs cu marca CE/declaratie de conformitate
? Valabilitate 36 luni de la data livrarii
4. Concentrat lichid pentru dezinfectare si curatare chimico-termica pe baza de hipoclorit de sodiu
? Efect bactericid, tuberculocid, fungicid si de inactivare a virusurilor (HBV, HCV, HIV)
? Sa fie eficient in indepartarea biofilmului (depozitele de grasimi si proteine)
? Livrare in canistre de 5 l
? Produs cu marca CE/declaratie de conformitate
? Valabilitate 36 luni de la data livrarii.
2) Common procurement vocabulary (CPV)

33181500

3) Quantity or scope
Cant. min. si max. este specificata in caietul de sarcini, al prezentei documentatii.
Estimated value excluding VAT:
Range: between 4 500 and 119 120 RON
4) Indication about different date for duration of contract or starting/completion
Duration in months: 36 (from the award of the contract)
5) Additional information about lots
Specificatiile tehnice se regasesc in caietul de sarcini al prezentei proceduri. Valoarea garantiei de participare este: 69 RON.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
Garantia de participare este in cuantum de aproximativ 1 % din valoarea maxima fara tva a celui mai mare contract subsecvent, lot 1 =340 RON, lot 2 = 69 RON. Modalitati de constituire a garantiei de participare:
1) Scrisoare de garantie bancara pentru participare la procedura/ Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari;
2) Ordin de plata sau virament bancar (vizat de banca) in contul RO72TREZ0765006XXX009861 deschis la Trezoreria Municipiului Oradea;
3) Pentru plata prin numerar, aceasta se poate achita la casieria autoritatii contractante, intre orele 7:00-11:00 sau 12:00-15:00.
Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi de minim 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.
Autoritatea contractanta are obligatia de a retine garantia de participare, in baza articolului 37 din Legea 98/2016.
Echivalenta RON/alta valuta se va face la cursul stabilit de BNR inainte cu 5 zile de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
In cazul unei asocieri garantia de participare va fi constituita in numele asocierii, iar aceasta trebuie sa acopere in mod solitar toti membri asocierii.
Dovada constituirii garantiei de participare se va depune, scanata, in SEAP, pana cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor.
Garantia de participare se va constitui integral, pentru fiecare lot ofertat, in baza art. 1 din OUG 58/2016, publicata in MOF nr. 738/22.9.2016.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Buget spital clinic judetean de urgenta oradea pe 36 luni.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016. Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016. Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.
III.1.4) Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 58-60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre fertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor (avand in vedere ca autoritatea contractanta intentioneaza sa incheie acordul cadru cu 3 operatori economici).
Aceste documente pot fi:
1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
4. alte documente edificatoare, dupa caz.
Mentiune: persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt cele mentionate in declaratia pe proprie raspundere a reprezentantului legal anexata, respectiv:
? manager ? dr. Carp Gheorghe
? director financiar contabil ? ec. Maghiar Marcel
? director medical ? dr. Daina Lucia
? sef Serv. APCAT- ec. Iurcov Bogdan
? farmacist sef ? Neamtu Corina
? medic coordonator Compartiment nefrologie ? dr. Bozu Raul
? ec. Silaghi Ioan ? Serviciul APCAT
? ec. Gavrilete Ramona ? Serviciul APCAT
? ec. Popovici Florin ? Serviciul APCAT ? membru de rezerva
? farmacist Bratu Lavinia ? membru de rezerva
? consilier juridic ? Socolan Roxana
Formularul (formular 3) privind neincadrarea in art. 58-60 din Legea 98/2016, se va prezenta de catre toti operatorii economici, in SEAP pana la data limita de depunere a ofertei.
Cerinta nr. 1:
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. (avand in vedere ca autoritatea contractanta intentioneaza sa incheie acordul cadru cu 3 operatori economici). Acesta trebuie sa fie valabil la data prezentarii.
Cerinta nr. 2:
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii Publice in conformitate cu HG 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si art. 926 din Legea 95/2006, completand in acest sens in DUAE, urmand ca documentele justificative, respectiv Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii Publice in conf. HG 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si art. 926 din Legea 95/2006 sau pentru ofertantii straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor (avand in vedere ca autoritatea contractanta intentioneaza sa incheie acordul cadru cu 3 operatori economici).
In avizul de functionare emis de MSP pentru fiecare societate, trebuie sa fie specificat producatorul tuturor produselor solicitate respectiv ofertate. Documentele vor fi traduse in limba romana de catre un traducator atestat, potrivit legislatiei in vigoare. De asemenea persoanele juridice straine au obligatia de a respecta toate celelalte conditii minime impuse in fisa de date a achizitiei. Se vor depune documentele solicitate sau echivalent, cu respectarea prevederilor punctului ?IV.3.6 ) Limba de redactare a ofertei;
III.2.2) Economic and financial ability
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Declaratie privind lista subcontractantilor, precum si informatii concrete privind proportia in care contractul de servicii urmeaza sa fie indeplinit de subcontractant si specializarea acestora.
Minimum level(s) of standards possibly required:
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta ?Acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acorduri vor fi solicitate doar ofertantilor clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor (avand in vedere ca autoritatea contractanta intentioneaza sa incheie acordul cadru cu 3 operatori economici).
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 2.11.2017 - 12:00
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
8.11.2017 - 16:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 90 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 29.11.2017 - 18:00

Place:

In SEAP.

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information
1. Comisia de evaluare are dreptul de a solicita completari/clarificari la ofertele depuse.
2. In cazul in care exista oferte pe loc 1 ce prezinta pret egal, se va solicita reofertare in plic inchis in vederea departajarii ofertelor. In cazul in care exista oferte clasate pe loc 2 sau loc 3 ce prezinta pret egal (avand in vedere ca numarul maxim al operatorilor economici cu care se va incheia acordul cadru este de 3(trei)), departajarea se va face pana la nivelul ofertei clasate pe locul I, respectiv locul II fara a schimba clasamentul initial.
3. Contractele subsecvente se vor incheia in functie de necesitati si de bugetul alocat, cu operatorul clasat pe locul I. Autoritatea contractanta va continua procedura de atribuire, chiar daca va exista doar un singur operator economic cu oferta admisibila pe lot, si va incheia acordul-cadru doar cu acel operator economic.
4. In cazul in care operatorii economici semnatari ai acordului-cadru nu isi onoreaza obligatiile contractuale, autoritatea contractanta are dreptul de a rezilia unilateral acordul-cadru.
5. In cazul in care operatorul economic semnatar al unui contract subsecvent la acordul-cadru nu isi onoreaza obligatiile contractuale, autoritatea contractanta are dreptul de a incheia contract subsecvent la acordul-cadru, cu operatorul economic clasat pe urmatorul loc, dupa ce, in prealabil acel operator economic a fost consultat.
6. Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.
7. In cazul in care ofertantul declarat castigator nu isi onoreaza comenzile, in termenul stabilit prin contractul subsecvent, autoritatea contractanta are dreptul de a rezilia total sau partial contractul de furnizare pentru produsele care fac obiectul acestuia si vom intocmi, conform art. 166 din HG395/2016, documentul constatator pe care il vom publica in SEAP, prin care vom mentiona ca nu si-a indeplinit obligatiile contractuale fata de unitatea noastra, iar pe viitor, in situatia neindeplinirii obligatiilor contractuale, excluderea dintr-o procedura pentru atribuirea unui contract de achizitie publica.
8. Avand in vedere OUG71/2012 privind desemnarea MS ca unitate de achizitii publice centralizate, precum si Ordinul 658/2013 pentru aprobarea Listei de medicamente, materiale sanitare, echipamente de protectie, servicii, combustibil si lubrifianti pt parcul auto, pentru care se organizeaza proceduri de achizitie centralizate la nivel national, autoritatea contractanta poate rezilia unilateral acordul-cadru pentru produsele cuprinse in lista de achizitii publice centralizate la MS, dupa finalizarea procedurilor de achizitie centralizate.
9. Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.
Locul de livrare: 1) In incinta Farmaciilor Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Oradea:
? Stationar I ? str. Gheorghe Doja nr. 65-67, et. 1;
? Stationar III ? Calea Clujului nr. 50, parter
10. Duae este editabil.
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Internet address: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2) Lodging of appeals
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea, Compartiment Juridic
Str. Republiciin nr. 37
410617 Oradea
Romania
E-mail: scjo.achizitii@yahoo.com
Telephone: +40 259437750
Fax: +40 259417169

VI.5) Date of dispatch of this notice:
3.10.2017
TI Title Romania-Oradea: Renal consumables
ND Document number 394691-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place ORADEA
AU Authority name Spital Clinic Judetean de Urgenta Oradea
OL Original language RO
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country RO
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DD Deadline for the request of documents 02/11/2017
DT Deadline 08/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 3 - Submission for one or more lots
AC Award criteria 1 - Lowest price
PC CPV code 33181500 - Renal consumables
OC Original CPV code 33181500 - Renal consumables
RC NUTS code RO111
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >