Denmark-Copenhagen: Construction consultancy services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • R - Professional, Administrative and Management Support Services
Opps ID: NBD00003517011973122
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date:
Solicitation No: 396388-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract award notice - Restricted procedure

Denmark-Copenhagen: Construction consultancy services

2017/S 193-396388

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Boligforeningen AAB
Svend Aukens Plads 9
Kbenhavn S
2300
Denmark
Contact person: Advokat Rikke Lange Slavensky
E-mail: rls@ntadvokater.dk
NUTS code: DK01

Internet address(es):

Main address: http://aab.dk

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Parallelle rammeaftaler om totalradgivning ifm. nybyggeri, strre ombygninger og helhedsplaner for Boligforeningen AAB.

II.1.2) Main CPV code
71530000 - DA30
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Der udbydes 5 parallelle rammeaftaler om totalradgivning i forbindelse med nybyggeri, strre ombygninger og helhedsplaner af ejendomme (almene boliger) tilhrende afdelinger hrende under Boligforeningen AAB.

Ved strre ombygninger/helhedsplaner forstas strre sammenhngende ombygnings-/renoveringsindsatser for den enkelte afdeling.

Radgivningen omfatter arkitekt, ingenir- og landskabsarkitektydelser i henhold til Danske Ark og FRI's ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlgning samt Anlg og Planlgning.

Parallelle rammeaftaler samt de konkrete aftaler, der indgas efter miniudbud vil vre baseret pa ABR 89.

Omfanget af de radgivningen vil fremga af udbudsmaterialet og blive yderligere prciseret i forbindelse med miniudbud.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 6 468 960.00 DKK / Highest offer: 8 232 177.50 DKK taken into consideration
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71000000 - DA30
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK01
Main site or place of performance:

Boligforeningen AAB's afdelinger. Se www.aab.dk for alle afdelinger.

II.2.4) Description of the procurement:

Boligforeningen nsker at indga 5 parallelle rammeaftaler om totalradgivning vedr. nybyggeri, strre ombygninger og helhedsplaner til brug for boligforeningens afdelinger. Det vil i alle henseender alene vre den konkrete afdeling hos Boligforeningen AAB, der er forpligtet og berettiget efter rammeaftalerne. Dette skyldes Boligforeningen AAB's konstruktion med selvstndige afdelinger, der alene hfter for egen konomi.

Det er Boligforeningen AAB's forventning, at der arligt vil blive tildelt ca. 5 konkrete aftaler under de parallelle rammeaftaler. Vrdien af de konkrete aftaler vil vre vekslende, men de vil vedrrer projekter, hvor handvrkerudgifterne forventeligt vil ligge i intervallet 25 000 000 DKK-240 000 000 DKK + inkl. moms. Det er Boligforeningen AAB's forventning at handvrkerudgifterne for strstedelen vil udgre minimum 70 000 000 DKK inkl. moms.

De 5 parallelle rammeaftaler er ikke eksklusive i aftaleperioden, og Boligforeningen AAB har derfor mulighed for at indga andre enkeltstaende aftaler om totalradgivning inden for de udbudte rammeaftalers omrade. Ordregiver forpligter sig dog til ikke at indga yderligere rammeaftaler om totalradgivning inden for de udbudte rammeaftalers omrade indenfor aftaleperioden for nrvrende parallelle rammeaftaler.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Projektbeskrivelse / Weighting: 60
Price - Weighting: 40
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Boligforeningen AAB kan i forbindelse med miniudbud vedrrende forundersgelse, ideoplg, dispositionsforslag, byggeprogram og anden indledende radgivning (vrige ydelser) anfre en option pa den eventuelle videre totalradgivning om samme projekt. I sa fald er Boligforeningen AAB's afdelinger berettiget til at anvende samme radgiver til totalradgivningen uden afholdelse af nyt miniudbud.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 002-001952
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Parallelle rammeaftaler om totalradgivning ifm. nybyggeri, strre ombygninger og helhedsplaner for Boligforeningen AAB

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 10
Number of tenders received from SMEs: 8
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 10
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
KPF arkitekter A/S
26656214
Sparregade 2
Viborg
8800
Denmark
NUTS code: DK04
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Lowest offer: 6 468 960.00 DKK / Highest offer: 8 232 177.50 DKK taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Title:

Parallelle rammeaftaler om totalradgivning ifm. nybyggeri, strre ombygninger og helhedsplaner for Boligforeningen AAB

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 10
Number of tenders received from SMEs: 8
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 10
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
NOVA5 arkitekter A/S
18515946
belgade 4, 2.
Kbenhavn
2100
Denmark
NUTS code: DK01
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Lowest offer: 6 468 960.00 DKK / Highest offer: 8 232 177.50 DKK taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Title:

Parallelle rammeaftaler om totalradgivning ifm. nybyggeri, strre ombygninger og helhedsplaner for Boligforeningen AAB

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 10
Number of tenders received from SMEs: 8
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 10
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Palsson Arkitekter A/S
21764043
Svanevej 26
Kbenhavn NV
2400
Denmark
NUTS code: DK01
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Lowest offer: 6 468 960.00 DKK / Highest offer: 8 232 177.50 DKK taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Title:

Parallelle rammeaftaler om totalradgivning ifm. nybyggeri, strre ombygninger og helhedsplaner for Boligforeningen AAB

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 10
Number of tenders received from SMEs: 8
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 10
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Rubow arkitekter A/S
26131499
Skt. Ann Passage, Bredgade 25X
Kbenhavn K
1260
Denmark
NUTS code: DK01
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Lowest offer: 6 468 960.00 DKK / Highest offer: 8 232 177.50 DKK taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 5
Title:

Parallelle rammeaftaler om totalradgivning ifm. nybyggeri, strre ombygninger og helhedsplaner for Boligforeningen AAB

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/08/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 10
Number of tenders received from SMEs: 8
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 10
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Mangor & Nagel A/S
37362328
Struenseegade 9, 3.
Kbenhavn N
2200
Denmark
NUTS code: DK01
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Lowest offer: 6 468 960.00 DKK / Highest offer: 8 232 177.50 DKK taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Klagenvnet for Udbud
Nvnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Denmark
Telephone: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Klage over prkvalifikation skal indgives inden 20 kalenderdage, regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt underretning til ansgerne.

Klager over tildeling af parallelle rammeaftaler skal indgives inden 45 kalenderdag efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgrelse i Den Europiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgaet kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgrelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenvnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage er indgivet til Klagenvnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Denmark
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internet address: www.kfst.dk

VI.5) Date of dispatch of this notice:
05/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract award notice - Restricted procedure

Denmark-Copenhagen: Construction consultancy services

2017/S 193-396388

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Boligforeningen AAB
Svend Aukens Plads 9
Kbenhavn S
2300
Denmark
Contact person: Advokat Rikke Lange Slavensky
E-mail: rls@ntadvokater.dk
NUTS code: DK01

Internet address(es):

Main address: http://aab.dk

I.5) Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Parallelle rammeaftaler om totalradgivning ifm. nybyggeri, strre ombygninger og helhedsplaner for Boligforeningen AAB.

II.1.2) Main CPV code
71530000 - DA30
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 6 468 960.00 DKK / Highest offer: 8 232 177.50 DKK taken into consideration
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
71000000 - DA30
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK01

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 002-001952

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Parallelle rammeaftaler om totalradgivning ifm. nybyggeri, strre ombygninger og helhedsplaner for Boligforeningen AAB

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
KPF arkitekter A/S
26656214
Sparregade 2
Viborg
8800
Denmark
NUTS code: DK04
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Lowest offer: 6 468 960.00 DKK / Highest offer: 8 232 177.50 DKK taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Title:

Parallelle rammeaftaler om totalradgivning ifm. nybyggeri, strre ombygninger og helhedsplaner for Boligforeningen AAB

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
NOVA5 arkitekter A/S
18515946
belgade 4, 2.
Kbenhavn
2100
Denmark
NUTS code: DK01
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Lowest offer: 6 468 960.00 DKK / Highest offer: 8 232 177.50 DKK taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Title:

Parallelle rammeaftaler om totalradgivning ifm. nybyggeri, strre ombygninger og helhedsplaner for Boligforeningen AAB

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Palsson Arkitekter A/S
21764043
Svanevej 26
Kbenhavn NV
2400
Denmark
NUTS code: DK01
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Lowest offer: 6 468 960.00 DKK / Highest offer: 8 232 177.50 DKK taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Title:

Parallelle rammeaftaler om totalradgivning ifm. nybyggeri, strre ombygninger og helhedsplaner for Boligforeningen AAB

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Rubow arkitekter A/S
26131499
Skt. Ann Passage, Bredgade 25X
Kbenhavn K
1260
Denmark
NUTS code: DK01
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Lowest offer: 6 468 960.00 DKK / Highest offer: 8 232 177.50 DKK taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 5
Title:

Parallelle rammeaftaler om totalradgivning ifm. nybyggeri, strre ombygninger og helhedsplaner for Boligforeningen AAB

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
25/08/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Mangor & Nagel A/S
37362328
Struenseegade 9, 3.
Kbenhavn N
2200
Denmark
NUTS code: DK01
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Lowest offer: 6 468 960.00 DKK / Highest offer: 8 232 177.50 DKK taken into consideration
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
05/10/2017
TI Title Denmark-Copenhagen: Construction consultancy services
ND Document number 396388-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place COPENHAGEN
AU Authority name Boligforeningen AAB (26656214)
OL Original language DA
HD Heading - - Services - Contract award notice - Restricted procedure
CY Country DK
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 05/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 2 - Restricted procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 71000000 - Architectural, construction, engineering and inspection services
71530000 - Construction consultancy services
OC Original CPV code 71000000 - Architectural, construction, engineering and inspection services
71530000 - Construction consultancy services
RC NUTS code DK01
IA Internet address (URL) http://aab.dk
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >