Poland-Stalowa Wola: Medical equipments

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Q - Medical Services
Opps ID: NBD00003517122481221
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 17, 2017
Solicitation No: 395577-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Stalowa Wola: Medical equipments

2017/S 193-395577

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Samodzielny Publiczny Zespol Zakladow Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
ul. Staszica 4
Stalowa Wola
37-450
Poland
Contact person: Agata Mazur
Telephone: +48 158433397
E-mail: zam-publ@szpital-stw.com
Fax: +48 158433397
NUTS code: PL82

Internet address(es):

Main address: www.szpital-stw.com

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.szpital-stw.com
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: Samodzielny Publiczny Zespol Zakladow Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Cykliczne dostawy kardiostymulatorow jedno-i dwujamowych, kardiowerterow jedno- i dwujamowych, ... ? pelna nazwa post?powania przetargowego w cz??ci II.1.4. ogloszenia o zamowieniu.

Reference number: 1020 ZP/2017
II.1.2) Main CPV code
33100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Pelna nazwa post?powania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: ?Cykliczne dostawy kardiostymulatorow jedno-i dwujamowych, kardiowerterow jedno- i dwujamowych, kardiowerterow- defibrylatorow jedno- i dwujamowych, kardiowerterow- defibrylatorow resynchronizuj?cych CRT-D, CRT-P z kompletami elektrod i zestawami wprowadzaj?cymi dla potrzeb Pracowni Urz?dze? Wszczepialnych Serca Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia znajduje si? w zal?czniku 2 i 3 do SIWZ.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 1 ? Stymulator jednojamowy typu SSIR z elektrod? przeznaczony do mo?liwo?ci MRI w polu 1,3 oraz 3 Tesle bez stref wyklucze? 2017

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
II.2.4) Description of the procurement:

Zadanie nr 1 ? Stymulator jednojamowy typu SSIR z elektrod? przeznaczony do mo?liwo?ci MRI w polu 1,3 oraz 3 Tesle bez stref wyklucze? 2017. Szczegolowy opis znajduje si? w zal?czniku nr 2 i 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 25 %
Quality criterion - Name: Termin uzupelnienia depozytu /dostawy / Weighting: 10 %
Quality criterion - Name: Termin rozpoznania reklamacji / Weighting: 5 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 2? Stymulator jednojamowy przeznaczony do mo?liwo?ci bada? MRI typu SSIR z elektrod? 2017 energia 40 J

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
II.2.4) Description of the procurement:

Zadanie nr 2? Stymulator jednojamowy przeznaczony do mo?liwo?ci bada? MRI typu SSIR z elektrod? 2017. Szczegolowy opis znajduje si? w zal?czniku nr 2 i 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 25 %
Quality criterion - Name: Termin uzupelnienia depozytu /dostawy / Weighting: 10 %
Quality criterion - Name: Termin rozpoznania reklamacji / Weighting: 5 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 3? Stymulator dwujamowy typu DDDR z elektrodami przeznaczony do mo?liwo?ci bada? MRI w polu 1,5 oraz 3 Tesle bez stref wyklucze? 2017

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
II.2.4) Description of the procurement:

Zadanie nr 3? Stymulator dwujamowy typu DDDR z elektrodami przeznaczony do mo?liwo?ci bada? MRI w polu 1,5 oraz 3 Tesle bez stref wyklucze? 2017. Szczegolowy opis znajduje si? w zal?czniku nr 2 i 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 25 %
Quality criterion - Name: Termin uzupelnienia depozytu /dostawy / Weighting: 10 %
Quality criterion - Name: Termin rozpoznania reklamacji / Weighting: 5 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 4? Stymulator dwujamowy przeznaczony do mo?liwo?ci bada?MRI typu DDDR z elektrodami 2017

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
II.2.4) Description of the procurement:

Zadanie nr 4? Stymulator dwujamowy przeznaczony do mo?liwo?ci bada?MRI typu DDDR z elektrodami 2017. Szczegolowy opis znajduje si? w zal?czniku nr 2 i 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 25 %
Quality criterion - Name: Termin uzupelnienia depozytu /dostawy / Weighting: 10 %
Quality criterion - Name: Termin rozpoznania reklamacji / Weighting: 5 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 5? Kardiowerter defibrylator jednojamowy 35 J z elektrod? ICD VR przeznaczony do mo?liwo?ci bada? MRI w polu 1,5 oraz 3 Tesle bez stref wyklucze? 2017

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
II.2.4) Description of the procurement:

Zadanie nr 5? Kardiowerter defibrylator jednojamowy 35 J z elektrod? ICD VR przeznaczony do mo?liwo?ci bada? MRI w polu 1,5 oraz 3 Tesle bez stref wyklucze? 2017. Szczegolowy opis znajduje si? w zal?czniku nr 2 i 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 25 %
Quality criterion - Name: Termin uzupelnienia depozytu /dostawy / Weighting: 10 %
Quality criterion - Name: Termin rozpoznania reklamacji / Weighting: 5 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 6? Kardiowerter defibrylator jednojamowy 35 J z elektrod? ICD VR przeznaczony do mo?liwo?ci bada? MRI w polu 1,5 oraz 3 Tesle bez stref wyklucze?, umo?liwiaj?cy diagnostyk? migotania ...

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
II.2.4) Description of the procurement:

Zadanie nr 6? Kardiowerter defibrylator jednojamowy 35 J z elektrod? ICD VR przeznaczony do mo?liwo?ci bada? MRI w polu 1,5 oraz 3 Tesle bez stref wyklucze?, umo?liwiaj?cy diagnostyk? migotania przedsionkow 2017. Szczegolowy opis znajduje si? w zal?czniku nr 2 i 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 25 %
Quality criterion - Name: Termin uzupelnienia depozytu /dostawy / Weighting: 10 %
Quality criterion - Name: Termin rozpoznania reklamacji / Weighting: 5 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 7 ? Kardiowerter defibrylator przeznaczony do mo?liwo?ci bada? MRI jednojamowy z dostarczan? energi? powy?ej 35 J oraz z elektrod? ICD VR 2017

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
II.2.4) Description of the procurement:

Zadanie nr 7 ? Kardiowerter defibrylator przeznaczony do mo?liwo?ci bada? MRI jednojamowy z dostarczan? energi? powy?ej 35 J oraz z elektrod? ICD VR 2017. Szczegolowy opis znajduje si? w zal?czniku nr 2 i 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 25 %
Quality criterion - Name: Termin uzupelnienia depozytu /dostawy / Weighting: 10 %
Quality criterion - Name: Termin rozpoznania reklamacji / Weighting: 5 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 8 ? Kardiowerter defibrylator dwujamowy 35 J z elektrodami ICD DR przeznaczony do mo?liwo?ci bada? MRI z polu 1,5 oraz 3 Tesle bez stref wyklucze? 2017

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
II.2.4) Description of the procurement:

Zadanie nr 8 ? Kardiowerter defibrylator dwujamowy 35 J z elektrodami ICD DR przeznaczony do mo?liwo?ci bada? MRI z polu 1,5 oraz 3 Tesle bez stref wyklucze? 2017. Szczegolowy opis znajduje si? w zal?czniku nr 2 i 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 25 %
Quality criterion - Name: Termin uzupelnienia depozytu /dostawy / Weighting: 10 %
Quality criterion - Name: Termin rozpoznania reklamacji / Weighting: 5 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 9 ? Kardiowerter defibrylator dwujamowy przeznaczony do mo?liwo?ci bada? MRI z dostarczan? energi? powy?ej 35 J oraz z elektrodami ICD DR 2017

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
II.2.4) Description of the procurement:

Zadanie nr 9 ? Kardiowerter defibrylator dwujamowy przeznaczony do mo?liwo?ci bada? MRI z dostarczan? energi? powy?ej 35 J oraz z elektrodami ICD DR 2017. Szczegolowy opis znajduje si? w zal?czniku nr 2 i 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 25 %
Quality criterion - Name: Termin uzupelnienia depozytu /dostawy / Weighting: 10 %
Quality criterion - Name: Termin rozpoznania reklamacji / Weighting: 5 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 10 ? Kardiowerter defibrylator resynchronizuj?cy CRT ? D z elektrodami do zatoki wie?cowej (IS1 i IS4); prawej komory (DF1 i DF4) i przedsionka przeznaczony do mo?liwo?ci bada? MRI w....

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
II.2.4) Description of the procurement:

Zadanie nr 10 ? Kardiowerter defibrylator resynchronizuj?cy CRT ? D z elektrodami do zatoki wie?cowej (IS1 i IS4); prawej komory (DF1 i DF4) i przedsionka przeznaczony do mo?liwo?ci bada? MRI w polu 1,5 oraz 3 Tesle bez stref wyklucze?, w tym 10 % urz?dze? z algorytmem automatycznie optymalizuj?cym terapi? CRT pozaambulatoryjnie 2017. Szczegolowy opis znajduje si? w zal?czniku nr 2 i 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 25 %
Quality criterion - Name: Termin uzupelnienia depozytu /dostawy / Weighting: 10 %
Quality criterion - Name: Termin rozpoznania reklamacji / Weighting: 5 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 11 ? Kardiowerter defibrylator resynchronizuj?cy CRT ? D z dostarczon? energi? powy?ej 35 J z elektrodami do zatoki wie?cowej (IS1 i IS4), prawej komory (DF1 i DF4) i przedsionka, ...

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
II.2.4) Description of the procurement:

Zadanie nr 11 ? Kardiowerter defibrylator resynchronizuj?cy CRT ? D z dostarczon? energi? powy?ej 35 J z elektrodami do zatoki wie?cowej (IS1 i IS4), prawej komory (DF1 i DF4) i przedsionka, przeznaczony do mo?liwo?ci skanowania w ?rodowisku MRI 2017. Szczegolowy opis znajduje si? w zal?czniku nr 2 i 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 25 %
Quality criterion - Name: Termin uzupelnienia depozytu /dostawy / Weighting: 10 %
Quality criterion - Name: Termin rozpoznania reklamacji / Weighting: 5 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 12 ? Stymulator resynchronizuj?cy z podwojnym sensorem CRT-P przeznaczony do mo?liwosci skanowania w ?rodowisku MRI 2017

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
II.2.4) Description of the procurement:

Zadanie nr 12 ? Stymulator resynchronizuj?cy z podwojnym sensorem CRT-P przeznaczony do mo?liwosci skanowania w ?rodowisku MRI 2017.. Szczegolowy opis znajduje si? w zal?czniku nr 2 i 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 25 %
Quality criterion - Name: Termin uzupelnienia depozytu /dostawy / Weighting: 10 %
Quality criterion - Name: Termin rozpoznania reklamacji / Weighting: 5 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 13 ? Wklucia do zakladania elektrod od rozmiaru 7 ? 10 Fr 2017

Lot No: 13
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
II.2.4) Description of the procurement:

Zadanie nr 13 ? Wklucia do zakladania elektrod od rozmiaru 7 ? 10 Fr 2017. Szczegolowy opis znajduje si? w zal?czniku nr 2 i 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 25 %
Quality criterion - Name: Termin uzupelnienia depozytu /dostawy / Weighting: 10 %
Quality criterion - Name: Termin rozpoznania reklamacji / Weighting: 5 %
Price - Weighting: 60 %
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie ustala szczegolowego warunku udzialu w post?powaniu.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie ustala szczegolowego warunku udzialu w post?powaniu.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie ustala szczegolowego warunku udzialu w post?powaniu.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Zamawiaj?cy wymaga od Wykonawcy, aby zawarl z nim umow? w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okre?lonych we wzorze umowy stanowi?cym zal?cznik nr 8 do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 17/11/2017
Local time: 09:30
Place:

Samodzielny Publiczny Zespol Zakladow Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

ul. Staszica 4, 37 ? 450 Stalowa Wola

pok. nr 7, Dzial Zamowie? Publicznych i Zaopatrzenia.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. W Post?powaniu mog? wzi?? udzial Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu z Post?powania na podstawie art. 24 ust. 1, art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.

2. W zakresie wykazania spelniania przez Wykonawc? warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, Wykonawca przedklada:

a) o?wiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w post?powaniu ? Zal?cznik nr 4 do SIWZ (formularz JEDZ)

3. W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z Post?powania w okoliczno?ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1, ust. 5 pkt. 1 oraz ust. 5 pkt. 8 ustawy Pzp, Wykonawca przedklada:a) o?wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z post?powania ? Zal?cznik nr 4 do SIWZ (formularz JEDZ)

b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp

c) za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp

d) za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp

e) odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

f) O?wiadczenie wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. z 2016r. Poz. 716) w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp ? Zal?cznik nr 7 do SIWZ

g) o?wiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp ? Zal?cznik nr 7 do SIWZ

h) o?wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp ? Zal?cznik nr 7 do SIWZ

i) o?wiadczenie wykonawcy o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej; w przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej wykonawca mo?e zlo?y? wraz z o?wiadczeniem dokumenty b?d? informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zaklocenia konkurencji w post?powaniu w zakresie okre?lonym w art. 24 ust.1 pkt.23- Zal?cznik nr 5 do SIWZ

4. Informacja o dokumentach potwierdzaj?cych, ?e oferowany produkt odpowiadaj? okre?lonym wymaganiom

? o?wiadczenie Zal?cznik nr 6 do SIWZ ? do dnia skladania ofert

? materialy informacyjne (opisy, katalogi, folder, nr zdania, nr str.) oferowanego przedmiotu zamowienia w j?zyku polskim ? potwierdzaj?ce spelnienie wymaga? okre?lonych przez Zamawiaj?cego w opisie przedmiotu zamowienia ? Zal?cznik nr 3 do dnia skladania ofert

? probka oferowanego asortymentu ? dot. zadania 13 do dnia skladania ofert.

5. Wymagania dotycz?ce wadium ? Rozdz. XVI SIWZ.

6.Wykonawcy zagraniczni ? informacje na temat wykonawcow zagranicznych, w tym dokumentow przez nich skladanych znajduj? si? w rozdz. XI SIWZ

7. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamowie?, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

8. Zamawiaj?cy dopuszcza udzial podwykonawcow, posiadaj?cych uprawnienia.

9. Wykonawcy wspolnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamowienia ? Rozdz. XIV SIWZ.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587700
Fax: +48 224587700
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587780
Fax: +48 224587700
VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Stalowa Wola: Medical equipments

2017/S 193-395577

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Samodzielny Publiczny Zespol Zakladow Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
ul. Staszica 4
Stalowa Wola
37-450
Poland
Contact person: Agata Mazur
Telephone: +48 158433397
E-mail: zam-publ@szpital-stw.com
Fax: +48 158433397
NUTS code: PL82

Internet address(es):

Main address: www.szpital-stw.com

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Cykliczne dostawy kardiostymulatorow jedno-i dwujamowych, kardiowerterow jedno- i dwujamowych, ... ? pelna nazwa post?powania przetargowego w cz??ci II.1.4. ogloszenia o zamowieniu.

Reference number: 1020 ZP/2017
II.1.2) Main CPV code
33100000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 1 ? Stymulator jednojamowy typu SSIR z elektrod? przeznaczony do mo?liwo?ci MRI w polu 1,3 oraz 3 Tesle bez stref wyklucze? 2017

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 2? Stymulator jednojamowy przeznaczony do mo?liwo?ci bada? MRI typu SSIR z elektrod? 2017 energia 40 J

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 3? Stymulator dwujamowy typu DDDR z elektrodami przeznaczony do mo?liwo?ci bada? MRI w polu 1,5 oraz 3 Tesle bez stref wyklucze? 2017

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 4? Stymulator dwujamowy przeznaczony do mo?liwo?ci bada?MRI typu DDDR z elektrodami 2017

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 5? Kardiowerter defibrylator jednojamowy 35 J z elektrod? ICD VR przeznaczony do mo?liwo?ci bada? MRI w polu 1,5 oraz 3 Tesle bez stref wyklucze? 2017

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 6? Kardiowerter defibrylator jednojamowy 35 J z elektrod? ICD VR przeznaczony do mo?liwo?ci bada? MRI w polu 1,5 oraz 3 Tesle bez stref wyklucze?, umo?liwiaj?cy diagnostyk? migotania ...

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 7 ? Kardiowerter defibrylator przeznaczony do mo?liwo?ci bada? MRI jednojamowy z dostarczan? energi? powy?ej 35 J oraz z elektrod? ICD VR 2017

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 8 ? Kardiowerter defibrylator dwujamowy 35 J z elektrodami ICD DR przeznaczony do mo?liwo?ci bada? MRI z polu 1,5 oraz 3 Tesle bez stref wyklucze? 2017

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 9 ? Kardiowerter defibrylator dwujamowy przeznaczony do mo?liwo?ci bada? MRI z dostarczan? energi? powy?ej 35 J oraz z elektrodami ICD DR 2017

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 10 ? Kardiowerter defibrylator resynchronizuj?cy CRT ? D z elektrodami do zatoki wie?cowej (IS1 i IS4); prawej komory (DF1 i DF4) i przedsionka przeznaczony do mo?liwo?ci bada? MRI w....

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 11 ? Kardiowerter defibrylator resynchronizuj?cy CRT ? D z dostarczon? energi? powy?ej 35 J z elektrodami do zatoki wie?cowej (IS1 i IS4), prawej komory (DF1 i DF4) i przedsionka, ...

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 12 ? Stymulator resynchronizuj?cy z podwojnym sensorem CRT-P przeznaczony do mo?liwosci skanowania w ?rodowisku MRI 2017

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie nr 13 ? Wklucia do zakladania elektrod od rozmiaru 7 ? 10 Fr 2017

Lot No: 13
II.2.2) Additional CPV code(s)
33100000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL82
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Poland-Stalowa Wola: Medical equipments
ND Document number 395577-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place STALOWA WOLA
AU Authority name Samodzielny Publiczny Zespol Zakladow Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DT Deadline 17/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33100000 - Medical equipments
OC Original CPV code 33100000 - Medical equipments
RC NUTS code PL82
IA Internet address (URL) www.szpital-stw.com
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >