Denmark-Ballerup: Orthopaedic support devices

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003517626247502
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date:
Solicitation No: 393282-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Denmark-Ballerup: Orthopaedic support devices

2017/S 192-393282

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Ballerup Kommune
58271713
Hold-An Vej 7
Ballerup
2750
Denmark
Contact person: Ellen Schmidt
Telephone: +45 44773959
E-mail: ells@balk.dk
NUTS code: DK013

Internet address(es):

Main address: http://permalink.mercell.com/69114344.aspx

Address of the buyer profile: http://www.ballerup.dk/

I.1) Name and addresses
Allerd Kommune
Allerd
Denmark
E-mail: kommunen@alleroed.dk
NUTS code: DK013

Internet address(es):

Main address: www.alleroed.dk

I.1) Name and addresses
Ballerup Kommune
Ballerup
Denmark
E-mail: borger@balk.dk
NUTS code: DK013

Internet address(es):

Main address: www.ballerup.dk

I.1) Name and addresses
Bornholms RegionsKommune
Bornholm
Denmark
E-mail: post@brk.dk
NUTS code: DK014

Internet address(es):

Main address: www.brk.dk

I.1) Name and addresses
Egedal Kommune
Stenlse
Denmark
E-mail: kommune@egekom.dk
NUTS code: DK013

Internet address(es):

Main address: www.egedalkommune.dk

I.1) Name and addresses
Fredensborg Kommune
Fredensborg
Denmark
E-mail: fredensborg@fredensborg.dk
NUTS code: DK013

Internet address(es):

Main address: www.fredensborg.dk

I.1) Name and addresses
Frederikssund Kommune
Frederikssund
Denmark
E-mail: epost@frederikssund.dk
NUTS code: DK013

Internet address(es):

Main address: www.frederikssund.dk

I.1) Name and addresses
Gribskov Kommune
Helsinge
Denmark
E-mail: borgerservice@gribskov.dk
NUTS code: DK013

Internet address(es):

Main address: www.gribskov.dk

I.1) Name and addresses
Halsns Kommune
Frederiksvrk
Denmark
E-mail: mail@halsnaes.dk
NUTS code: DK013

Internet address(es):

Main address: www.halsnaes.dk

I.1) Name and addresses
Helsingr Kommune
Helsingr
Denmark
E-mail: mail@helsingor.dk
NUTS code: DK013

Internet address(es):

Main address: www.helsingor.dk

I.1) Name and addresses
Herlev Kommune
Herlev
Denmark
E-mail: herlev@herlev.dk
NUTS code: DK013

Internet address(es):

Main address: www.herlev.dk

I.1) Name and addresses
Hillerd Kommune
Hillerd
Denmark
E-mail: hillerod@hillerod.dk
NUTS code: DK013

Internet address(es):

Main address: www.hillerod.dk

I.1) Name and addresses
Hrsholm Kommune
Hrsholm
Denmark
E-mail: kommunen@horsholm.dk
NUTS code: DK013

Internet address(es):

Main address: www.horsholm.dk

I.2) Joint procurement
The contract involves joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

EU Udbud af Kompressionshjlpemidler.

II.1.2) Main CPV code
33183000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Udbuddet omfatter opmaling (egen- og leverandropmaling) samt bestilling og levering af kompressionshjlpemidler til Kommunerne. Den samlede omstning pr. ar er ca. 5 000 000 DKK. Aftalen er 3-arig med en option pa yderligere 1 ar, pa undrede vilkar.

Flgende 12 Kommuner (herefter samlet benvnt Kommunerne) er gaet sammen om at udbyde kompressionshjlpemidler:

Allerd Kommune

Ballerup Kommune

Bornholms RegionsKommune

Egedal Kommune

Fredensborg Kommune

Frederikssund Kommune

Gribskov Kommune

Halsns Kommune

Helsingr Kommune

Herlev Kommune

Hillerd Kommune

Hrsholm Kommune.

Udbuddet omfatter bestilling og levering af kompressionshjlpemidler.

Kommunerne fremstar som 1 geografisk omrade omfattende samtlige 12 Kommuner, og tilbudsgiver skal afgive tilbud pa hele omradet, dvs. der er ikke mulighed for at tilbudsgiver kan afgive tilbud pa en enkelt Kommune.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK
NUTS code: DK013
NUTS code: DK014
II.2.4) Description of the procurement:

Husk tilmelding til sprgemde den 1. juni kl. 13-15 i Ballerup.

Send en e-mail via Mercell, med angivelse af e-mailadr. pa deltagere, sa vil de blive inviteret til mdet.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Sortiment / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Option pa 1 ar.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 095-186390
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

EU Udbud af kompressionshjlpemidler

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Klagenvnet for Udbud
Nvnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Denmark
Telephone: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internet address: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til lbk nr. 593 af 2.6.2016 om handhvelse af udbudsreglerne m.v. glder flgende klagefrister i relation til gennemfrelse af udbud:

Klage over ikke at vre prkvalificeret skal vre indgivet til Klagenvnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berrte ansgere om, hvem der er blevet prkvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegrelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal vre indgivet til Klagenvnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgrelse i Den Europiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgaet en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgaelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 maneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berrte ansgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenvnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenvnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens 6, stk. 4. I tilflde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begres opsttende virkning af klagen, jf. lovens 12, stk. 1.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Denmark
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internet address: http://www.kfst.dk

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Denmark-Ballerup: Orthopaedic support devices

2017/S 192-393282

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Ballerup Kommune
58271713
Hold-An Vej 7
Ballerup
2750
Denmark
Contact person: Ellen Schmidt
Telephone: +45 44773959
E-mail: ells@balk.dk
NUTS code: DK013

Internet address(es):

Main address: http://permalink.mercell.com/69114344.aspx

Address of the buyer profile: http://www.ballerup.dk/

I.1) Name and addresses
Allerd Kommune
Allerd
Denmark
E-mail: kommunen@alleroed.dk
NUTS code: DK013

Internet address(es):

Main address: www.alleroed.dk

I.1) Name and addresses
Ballerup Kommune
Ballerup
Denmark
E-mail: borger@balk.dk
NUTS code: DK013

Internet address(es):

Main address: www.ballerup.dk

I.1) Name and addresses
Bornholms RegionsKommune
Bornholm
Denmark
E-mail: post@brk.dk
NUTS code: DK014

Internet address(es):

Main address: www.brk.dk

I.1) Name and addresses
Egedal Kommune
Stenlse
Denmark
E-mail: kommune@egekom.dk
NUTS code: DK013

Internet address(es):

Main address: www.egedalkommune.dk

I.1) Name and addresses
Fredensborg Kommune
Fredensborg
Denmark
E-mail: fredensborg@fredensborg.dk
NUTS code: DK013

Internet address(es):

Main address: www.fredensborg.dk

I.1) Name and addresses
Frederikssund Kommune
Frederikssund
Denmark
E-mail: epost@frederikssund.dk
NUTS code: DK013

Internet address(es):

Main address: www.frederikssund.dk

I.1) Name and addresses
Gribskov Kommune
Helsinge
Denmark
E-mail: borgerservice@gribskov.dk
NUTS code: DK013

Internet address(es):

Main address: www.gribskov.dk

I.1) Name and addresses
Halsns Kommune
Frederiksvrk
Denmark
E-mail: mail@halsnaes.dk
NUTS code: DK013

Internet address(es):

Main address: www.halsnaes.dk

I.1) Name and addresses
Helsingr Kommune
Helsingr
Denmark
E-mail: mail@helsingor.dk
NUTS code: DK013

Internet address(es):

Main address: www.helsingor.dk

I.1) Name and addresses
Herlev Kommune
Herlev
Denmark
E-mail: herlev@herlev.dk
NUTS code: DK013

Internet address(es):

Main address: www.herlev.dk

I.1) Name and addresses
Hillerd Kommune
Hillerd
Denmark
E-mail: hillerod@hillerod.dk
NUTS code: DK013

Internet address(es):

Main address: www.hillerod.dk

I.1) Name and addresses
Hrsholm Kommune
Hrsholm
Denmark
E-mail: kommunen@horsholm.dk
NUTS code: DK013

Internet address(es):

Main address: www.horsholm.dk

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

EU Udbud af Kompressionshjlpemidler.

II.1.2) Main CPV code
33183000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK
NUTS code: DK013
NUTS code: DK014

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 095-186390

Section V: Award of contract

Title:

EU Udbud af kompressionshjlpemidler

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Denmark-Ballerup: Orthopaedic support devices
ND Document number 393282-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place BALLERUP
AU Authority name Ballerup Kommune (58271713)
OL Original language DA
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country DK
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33183000 - Orthopaedic support devices
OC Original CPV code 33183000 - Orthopaedic support devices
RC NUTS code DK
DK013
DK014
IA Internet address (URL) http://permalink.mercell.com/69114344.aspx
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >