Romania-Re?i?a: Engineering-design services for traffic installations

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • C - Architect and Engineering Services - Construction
Opps ID: NBD00003521397712350
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 13, 2017
Solicitation No: 397189-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Romania-Re?i?a: Engineering-design services for traffic installations

2017/S 193-397189

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Municipiul Resita
P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 1A
For the attention of: Oncia Simion
320084 Resita
Romania
Telephone: +40 255216132
E-mail: achizitii@primariaresita.ro
Fax: +40 255255000

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.primariaresita.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

71322500 , 71319000 , 71332000 , 71351810 , 71356200

Description
Engineering-design services for traffic installations.
Expert witness services.
Geotechnical engineering services.
Topographical services.
Technical assistance services.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 6.11.2017 - 09:00
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
13.11.2017 - 16:00
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
07/10/2017 S193 - - Services - Contract notice - Open procedure

Romania-Re?i?a: Engineering-design services for traffic installations

2017/S 193-397189

Contract notice

Services

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Municipiul Resita
P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 1A
For the attention of: Oncia Simion
320084 Resita
Romania
Telephone: +40 255216132
E-mail: achizitii@primariaresita.ro
Fax: +40 255255000

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.primariaresita.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3) Main activity
General public services
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
Elaborarea documentatiilor tehnico-economice, faza DALI+PT pentru Modernizarea transportului public electric si amenajarea infrastructurii de transport nemotorizat in mun. Resita.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Municipiul Resita.

NUTS code RO422

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4) Information on framework agreement
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s)
Achizitia de proiectare (DALI+PT) pentru ?Modernizarea transportului public electric si amenajarea infrastructurii de transport nemotorizat in municipiul Resita.
Faza 1 valoare estimata 565 000 RON cuprinde urmatoarele documentatii:
?Studiu geotehnic
?Studii topografice vizate de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
?Expertizarea retelelor care nu au facut obiectul expertizei (retele telefonie, telecomunicatii speciale etc.), daca va fi cazul.
?Raportul de audit energetic inclusiv fisa de analiza termica si energetica a cladirilor, respectiv certificatul de performanta energetica (pentru fiecare componenta in parte) pentru cladirile din amplasamentul depoului de tramvaie
?DALI conform HG 907/ 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii va fi prezentata in cel putin doua faze preliminarii conform perioadei de intocmire ofertate in vederea efectuarii de verificari partiale.
?Devizul general intocmit conform HG 907/2016 se va prezenta astfel:
? Un deviz general pe tot amplasamentul, pornind de la Depoul de tramvaie si linia cale care se extinde pe strazile: str. Fagarasului, B-dul Republicii, Calea Caransebesului, Calea Timisoarei, B-dul. Revolutia din Decembrie, str. I. L. Caragiale, str. Libertatii, str. Traian Lalescu, str. Paul Iorgovici, P-ta Republicii, str. Castanilor, str. Zimbrului
? Doua devize generale distincte pe urmatoarele obiective:
? Un deviz general care cuprinde lucrarile de la Depoul de tramvaie si linia cale care se intinde pe str. Fagarasului, B-dul Republicii, Calea Caransebesului, Calea Timisoarei, B-dul Revolutia din Decembrie, str. I. L. Caragiale, str. Libertatii, str. Traian Lalescu, str. Paul Iorgovici, P-ta Republici
? Un deviz general va cuprinde linia cale in continuarea strazii P-ta Republicii, str. Castanilor si str. Zimbrului
? Un deviz general pentru materialul rulant propus
Faza 2: valoare estimata 1 450 000 RON, cuprinde urmatoarele documentatii:
?Proiect pentru autorizarea/desfiintarea executarii lucrarilor
?Proiect tehnic de executie, inclusiv sustinerea lui la verificatorii de proiect pe specialitati. Proiect tehnic de executie va fi demarat dupa emiterea ordinului de incepere transmis de Autoritatea contractanta.
?Documentatia pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu
?Proiectul de urmarire privind comportarea in timp a constructiilor precum si documentatia privind post-utilizarea constructiilor, conform Legii 10/ 1995 actualizata.
?Participarea la intocmirea Cartii tehnice a constructiei si la Receptia la terminarea lucrarilor.
Faza 3 valoare estimata 340 000 RON, cuprinde asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

71322500 , 71319000 , 71332000 , 71351810 , 71356200

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
Achizitia de proiectare (DALI+PT) pentru ?Modernizarea transportului public electric si amenajarea infrastructurii de transport nemotorizat in municipiul Resita.
Faza 1 valoare estimata 565 000 RON cuprinde urmatoarele documentatii:
?Studiu geotehnic
?Studii topografice vizate de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
?Expertizarea retelelor care nu au facut obiectul expertizei (retele telefonie, telecomunicatii speciale etc.), daca va fi cazul.
?Raportul de audit energetic inclusiv fisa de analiza termica si energetica a cladirilor, respectiv certificatul de performanta energetica (pentru fiecare componenta in parte) pentru cladirile din amplasamentul depoului de tramvaie
?DALI conform HG 907/ 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii va fi prezentata in cel putin doua faze preliminarii conform perioadei de intocmire ofertate in vederea efectuarii de verificari partiale.
?Devizul general intocmit conform HG 907/2016 se va prezenta astfel:
? Un deviz general pe tot amplasamentul, pornind de la Depoul de tramvaie si linia cale care se extinde pe strazile: str. Fagarasului, B-dul Republicii, Calea Caransebesului, Calea Timisoarei, B-dul Revolutia din Decembrie, str. I. L. Caragiale, str. Libertatii, str. Traian Lalescu, str. Paul Iorgovici, P-ta Republicii, str. Castanilor, str. Zimbrului
? Doua devize generale distincte pe urmatoarele obiective:
? Un deviz general care cuprinde lucrarile de la Depoul de tramvaie si linia cale care se intinde pe str. Fagarasului, B-dul Republicii, Calea Caransebesului, Calea Timisoarei, B-dul Revolutia din Decembrie, str. I. L. Caragiale, str. Libertatii, str. Traian Lalescu, str. Paul Iorgovici, P-ta Republici
? Un deviz general va cuprinde linia cale in continuarea strazii P-ta Republicii, str. Castanilor si str. Zimbrului
? Un deviz general pentru materialul rulant propus
Faza 2: valoare estimata 1 450 000 RON, cuprinde urmatoarele documentatii:
?Proiect pentru autorizarea/desfiintarea executarii lucrarilor
?Proiect tehnic de executie, inclusiv sustinerea lui la verificatorii de proiect pe specialitati. Proiect tehnic de executie va fi demarat dupa emiterea ordinului de incepere transmis de Autoritatea contractanta.
?Documentatia pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu
?Proiectul de urmarire privind comportarea in timp a constructiilor precum si documentatia privind post-utilizarea constructiilor, conform Legii 10/ 1995 actualizata.
?Participarea la intocmirea Cartii tehnice a constructiei si la Receptia la terminarea lucrarilor.
Faza 3 valoare estimata 340.000 lei, cuprinde asistenta tehnica din partea proiectantului in timpul executiei lucrarilor.
Estimated value excluding VAT: 2 355 000 RON
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 48 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
23 550 RON. Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 120 zile, incepand cu termenul limita de primire a ofertelor, inclusiv. forma de const. a garan. de participare care va fi acceptata. Instr. de garantare emis in cond legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari;
Prin virament bancar sau cu OP in contul nr.: RO72 TREZ 1815 006X XX00 0150, Trez. Resita, CF 3228764, beneficiar Municipiul Resita; Conf. art. 36, alin. 1 HG 395/2016
(1) Gar. pentru part., constituita de ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, se restituie de AC in cel mult 3 zile lucrat de la data constituirii garantiei de buna executie;
(2) Gar. de part. constituita de ofertantii a caror oferta nu a fost stabilita castigatoare, se returneaza de AC dupa semnarea cont de achizitie publica cu ofertantul/ofertantii ale carui/caror oferte au fost desemnate castigatoare, dar nu mai tarziu de 3 zile lucr de la data semnarii cont de achizitie publica.
(3) In cazul in care AC se afla, conf prev art. 212, alin (1) sau art. 213 din lege, in situatia de a anula procedura de atribuire, gar. de part se restituie dupa data expirarii term de depunere a unei contestatii cu privire la aceasta decizie, dar nu mai tarziu de 3 zile lucr. de la aceasta data.
(4) Dupa primirea comunicarii prev la art. 215 din Lege, ofertantii ale caror oferte au fost declarate necastigatoare au dreptul de a obtine eliberarea garantiei de participare inainte de expirarea perioadei prev. la alin. (2) sau, la alin. (3), daca transmit AC o solicitare in acest sens.
Echivalenta in RON, pentru garantiile de participare depuse in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara cu 4 zile, datei limita de depunere a ofertei. 10 % din valoarea contractului fara TVA.
Mod de constituire: conform art. 40 din HG 395/2016:
a) Prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta.
b) Retineri succesive din sume datorate din situatiile de plata lunare, intr-un cont deschis de executant la Trezoreria Statului, la dispozitia autoritati.
Suma initiala nu va fi mai mica de 0,5 % din pretul contractului, fara TVA.
Retinerea garantiei de buna executie, in conformitate cu prevederile art. 41 din HG 395/2016.
Restituirea garantiei de buna executie in conformitate cu art. 42 alin.3 din HG 395/2016.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
POR, Bugetul local. FARA avans. Plati conform contract.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016. Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016. Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.
III.1.4) Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:
? certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
? cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
? dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
? alte documente edificatoare, dupa caz
2. Declaratie privind neincadrarea in situatii de conflict de interese cf. art. 59-60 din Legea 98/2016, prin completarea formularului DUAE.
Lista persoanelor cu functii de decizie, cf. art. 63 alin 1 din Legea 98/2016.
Persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractului de achizitie publica:
Popa Ioan - primar; Dacica Adrian Laurentiu - viceprimar; Durut -Gabriel Dumitru - viceprimar; Bucur Lucian Cornel - secretar; Paul Vasile Ovidiu - administrator public; Asofroniei Uzun Maria - director executiv; Moise Nicolae Doranel - director executiv; Hoffman Silviu - consilier juridic; Lupsa Valentin - sef Serviciu; Oncia Simion - consilier; Blidaru Mihaela - consilier; Chis Lucian Petru - sef serviciu; Catana Titiana - director executiv; Lotorosanu Augustina - sef serviciu; Petruescu Ion - consilier; Copia Mihaela - arhitect sef; Volosciuc Ecaterina - consilier; Dobre Gratian - consilier; Gantolea Rares - consilier; Borobar Ion Aurica - consilier local; Borza Alexandru - consilier local; Chiosa Madalina Miruna - consilier local; Chivari Silvia Mihaela - Consilier Local; Dinu Gabriel - consilier local; Feraru Marian Florin - consilier local; Florea Danut - consilier local; Ionescu Florin Stefan - consilier local; Matichescu Bogdan Nicolae - consilier local; Matei Ion - consilier local; Mutu Viorel - consilier local; Norocel Mirabela Voichita - consilier local; Peia Lucia Elena Carmen - consilier local; Pirvanescu Ion - consilier local; Popescu Hadrian Constantin - consilier local; Potoceanu Nadia - consilier local; Sabo Mirel - consilier local; Sinculet Emanuel Silviu - consilier local; Voin Simona - consilier local;
Autoritatea contractanta va avea dreptul de a solicita clarificari si/sau completari referitoare la aceasta declaratie oricand pe parcursul procedurii de atribuire, in cazul in care intervin modificari in Lista de mai sus.

DUAE poate fi accesat la adresa web: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter , unde operatorii vor incarca documentul xml disponibil in SEAP spre completare. Dupa completare, acesta va fi exportat si urcat in SEAP ca parte a ofertei sale.

Documentul DUAE va fi completat de fiecare membru al asocierii, inclusiv terti sau subcontractanti. In scopul de a se asigura ca potentialul contractant are obiectul de activitate corespunzator obiectului contractului, astfel incat sa fie indreptatit sa execute servicii de proiectare de aceeasi natura cu obiectul contractului, autoritatea contractanta impune urmatoarele:
Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentul va fi prezentat obligatoriu la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
1. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE: Certificatul constatator, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul, eliberat de ONRC sau organismul la care operatorul economic este atestat profesional. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul emis de ONRC sau de organismul la care operatorul economic este atestat profesional. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.
2. Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta documente echivalente, care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu cerintele legale din tara de rezidenta, din care sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului contractului supus procedurii. Documentele se vor prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul, insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
III.2.2) Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Cifra de afaceri minima anuala, pentru ultimul an fiscal, de cel putin 2 300 000 RON (cf. art. 175 din Legea 98/2016)
In cazul in care candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de tert (conform art. 182-184 din Legea 98/2016), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, completat conform Formularelor nr. 12, 12A, dupa caz. Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 164, art. 165 si 167 din Legea 98/2016.
Prestatorul are obligatia de a incheia in termen de 5 zile de la semnarea contractului, si mentine in vigoare, pe toata perioada de derulare a contractului, o asigurare de raspundere civila profesionala care va acoperi riscul unei neglijente profesionale in proiectarea Lucrarilor. Conform Legii nr. 10/1995 republicata si in vigoare de la 11.12.2015, Articolul 31.
Limita de raspundere asigurata prin polita de asigurare de risc profesional va fi egala cu valoarea prezentului contract de servicii.Tipul politei de asigurare: Raspundere profesionala dedicata proiectului ?Modernizarea transportului public electric si amenajarea infrastructurii de transport nemotorizat in mun. Resita
Prestatorul are obligatia de a incheia in termen de 5 zile de la semnarea contractului
Scrisoarea de confort angajanta conf. art. 2.322 din legea 287/ 2009 republicata si actualizata din partea unei Institutii Bancare autorizate conform legii in favoarea Achizitorului, in cuantumul pretului ofertat pentru faza 1 din Oferta financiara a acestuia, inainte de semnarea Contractului. In caz contrar, Beneficiarul isi rezerva dreptul de a invita ofertantul clasat pe urmatorul loc in urma procesului de evaluare.
Minimum level(s) of standards possibly required: Completare in formular DUAE Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare echivalent a 1 EUR = 4.43 RON, conf. ghid solicitant POR. Documentele relevante cf. legii vor fi expres solicitate doar ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor (ex. bilant, situatii economice din care rezulta cifra de afaceri). Anul la care se vor raportat toti operatorii economici este 2016.
Completare in formular DUAE Completare Formulare nr. 12, 12A, dupa caz.
Se solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sus?inerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante.
Initial se va completa DUAE la Partea IV: Criteriile de selectie sectiunea B: Capacitatea economica si financiara, Asigurarea riscului profesional ,urmand ca documentul justificativ sa se prezinte doar de ofertantul castigator dupa semnarea contractului in termen de 5 zile.
Initial se va completa DUAE la Partea IV: Criteriile de selectie sectiunea B: Capacitatea economica si financiara, Alte cerinte economice sau financiare.
Documentele solicitate la solicitarea Autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, doar de catre ofertantul castigator inainte de semnarea Contractului.
III.2.3) Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Pentru a-si demonstra capacitatea tehnica si/sau profesionala in functie de experienta, si pentru a evita riscul de neindeplinire a contractului din cauza lipsei capacitatii tehnice si profesionale, se solicita din partea ofertantului demonstrarea faptului ca dispune de experienta similara in domeniu
Ofertantii vor face dovada prestarii unor servicii de proiectare si asistenta tehnica privind constructia (inclusiv reabilitare si / sau extindere) de infrastructura de transport public urban ce include sectiuni de tramvai in ultimii 3 ani in valoare cumulata de cel putin 2 000 000 RON la nivelul 1 contract sau mai multor contracte. Pentru a face dovada indeplinirii acestei conditii ofertantul va prezenta documente/certificari din care rezulta indeplinirea cerintei.
Elaborarea strict a Proiectelor Tehnice / Proiectelor Generale (preliminare) nu este considerata ca fiind experienta relevanta, cu exceptia cazului in care au constituit parti reprezentative ale unor Studii de Fezabilitate
Informatii privind subcontractarea:
Daca este aplicabil, ofertantii includ informatiile cu privire la subcontractant/ti in DUAE. In conformitate cu prevederile art. 55 (1) din Legea nr. 98/2016, se vor solicita ofertantului informatii despre partea din contract care doreste sa o subcontracteze, daca este cazul.
Informatii privind asocierea:
Dreptul ofertantului de a participa la procedura prin asociere este prevazuta la art. 53 din Legea nr. 98/2016.
Informatii privind tertul sustinator:
In cazul in care candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de tert (conform art. 182-184 din Legea 98/2016) atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, dupa caz.
Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 164, art. 165 si 167 din Legea 98/2016.
Conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016, prin angajamentul ferm, tertul/ tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde in mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica.
Dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR ISO 9001 sau echivalent. .
Minimum level(s) of standards possibly required:
In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE ? Partea IV ?Criteriile de selectie ? Sectiunea C ?Capacitatea tehnica si profesionala. Vor fi completate informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil.Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta la solicitarea AC documentele justificative
Ofertantii odata cu depunerea DUAE vor prezenta, pentru fiecare subcontractant, si acordul/ acordurile de subcontractare conf. Notificare ANAP nr.256/08.12.2016.
In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/ subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia.
Subcontractantii precizeaza in DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le indeplineste mentionand numarul si data contractului/ acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare.
Daca prin subcontractant nu se indeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar in scopul demonstrarii neincadrarii in motivele de excludere.
Autoritatea contractanta poate respinge subcontractantul propus daca acesta nu indeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se incadreaza printre motivele de excludere si solicita candidatului/ ofertantului o singura data ? inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant. (art. 174 din Legea nr. 98/2016).
In conformitate cu prevederile art. 218 (2), Legea nr. 98/2016 subcontractantii au dreptul de a opta pentru a fi platiti in mod direct de catre autoritatea contractanta.
Optiunea se va manifesta la semnarea contractului.
Documentele cf. legii vor fi expres solicitate doar ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE in care vor include informatiile cu privire la modul de indeplinire a cerintelor de capacitate tehnica si profesionala.
Ofertantii odata cu depunerea DUAE vor prezenta si acordul de asociere conf. Notificare ANAP nr. 256/8.12.2016.
Modalitate de indeplinire: DUAE completat de ofertant in care se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute in vedere de acesta pentru a accesa in orice moment resursele necesare, la care se ataseaza DUAE si angajamentul ferm al tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din trebuie sa rezulte modul efectiv in care tertul/tertii sustinatori vor asigura indeplinirea angajamentului. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului in care va/vor interveni concret pentru a duce la
indeplinire respectivele obligatii pentru care a acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret in care va realiza acest lucru).
Autoritatea contractanta respinge tertul sustinator propus daca acesta nu indeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se incadreaza printre motivele de excludere si solicita candidatului/ofertantului o singura data ? inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt tert, cu respectarea principiului tratamentului egal.
Completarea DUAE de catre operatorii participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificat de implementare a sistemului de management al calitatii SR EN ISO 9001 sau un standard/document echivalent, sau orice document care probeaza in mod concludent indeplinirea cerintei, emis de organisme de certificare acreditate stabilite in alte state membre, la operatorul economic ofertant, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.1.2) Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3) Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below

1. Pretul ofertei. Weighting 40

2. Experienta expertilor-cheie. Weighting 30

3. Propunerea tehnica ? demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum si o planificare adecvata a resurselor umane si a activitatilor. Weighting 30

IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 6.11.2017 - 09:00
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
13.11.2017 - 16:00
IV.3.5) Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
IV.3.7) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 120 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8) Conditions for opening of tenders
Date: 8.12.2017 - 18:00

Place:

In SEAP.

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Reference to project(s) and/or programme(s): Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 4 Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile a Programului Operational Regional 2014-2020, Obiectivul specific 4.1 ?Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila si Bugetul local.
VI.3) Additional information
Descrierea criteriului: 2 Experienta expertilor-cheie din prezenta fisa de date capitolul IV.2) criterii de atribuire IV.2.1) Criterii de atribuire Cel mai bun raport calitate-pret
1 ? sef de proiect -Experienta profesionala specifica in pozitia de Manager Proiect (si/sau Director Proiect si/sau Coordonator Proiect si/sau Adjunct Director Proiect si/sau Adjunct Manager Proiect si/sau Adjunct Coordonator Proiect) in cadrul unor contracte pentru elaborarea a n studii tehnico-economice (studiu de fezabilitate sau echivalent) privind constructia (inclusiv reabilitare si / sau extindere) de infrastructura de transport public urban ce include sectiuni de tramvai (alte moduri de transport urban pe sina vor fi luate in considerare: metrou, metrou usor, cale ferata urbana). Elaborarea strict a Proiectelor Tehnice / Proiectelor Generale (preliminare) nu este considerata ca fiind experienta relevanta, cu exceptia cazului in care au constituit parti reprezentative ale unor Studii de Fezabilitate;
2 ? expert infrastructura tramvai-Implicarea ca expert cheie in pregatirea / implementarea a n proiecte privind constructia / extinderea / modernizarea / reparatia capitala a infrastructurii de tramvai;
3 ? expert transport nemotorizat-Implicarea ca expert cheie in pregatirea / implementarea a n proiecte privind constructia / extinderea / modernizarea / reparatia capitala a infrastructurii de transport nemotorizat (zone pietonale, piste de biciclete, proiecte integrate de infrastructura urbana cu o componenta semnificativa privind transportul nemotorizat);
4 ? inginer cai ferate, drumuri si poduri-Implicarea ca expert cheie in elaborarea a n proiecte tehnice pentru constructia (inclusiv reabilitare si / sau extindere) de proiecte de transport urban cu o componenta de tramvai;
5 ? analist / planificator de transport urban-Implicarea ca expert cheie in planificarea si modelarea transportului public pentru n studii tehnico-economice (studiu de fezabilitate sau similar) pentru un proiect de infrastructura de transport public urban care necesita un model urban de transport multi-modal pentru estimarea cererii si impactului.
Pentru ca autoritatea cintractanta sa poata aplica factorul de evaluare ofertanii vor completa Formularul-aspecte tehnice ofertate suplimentar fata de cerintele minime ale documentatiei de atribuire din sectiunea Formulare a documentatiei de atribuire.

Solicitarile de clarificari se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ?Intrebari din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP la Sectiunea ?Documentatie si Clarificari din cadrul anuntului de participare, pe site-ul www.e-licitatie.ro .

In scopul verificarii DUAE, a conformitatii propunerii tehnice cu cerintele caietului de sarcini, in scopul verificarii propunerii financiare sau a documentelor de calificare, autoritatea contractanta solicita prezentarea anumitor documente, acestea trebuie transmise in SEAP in format electronic si semnate cu semnatura electronica extinsa.
In perioada de evaluare, ofertantii vor urmari solicitarile de clarificari in cadrul directorului ?Intrebari si vor raspunde prin completarea spatiului creat, respectiv prin atasarea documentelor solicitate.
Comunicarea rezultatului procedurii de atribuire va fi realizata in SEAP si prin utilizarea uneia din urmatoarele modalitati de comunicare: fax/mail.

Pentru a respecta prevederile art. 20 alin. (6) din HG nr. 395/2016, DUAE se poate accesa la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter . Ofertele care nu sunt insotite de DUAE vor fi respinse ca inacceptabile in conformitate cu prevederile art. 137 alin. (2) lit. b. din HG nr. 395/2016.

VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Internet address: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2) Lodging of appeals
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Directia Generala Juridica, Administratie Publica Locala si Executari Silite
Piata 1 Decembrie 1918 nr. 1A
320084 Resita
Romania
E-mail: juridic@primariaresita.ro
Telephone: +40 255215314
Fax: +40 255255000

VI.5) Date of dispatch of this notice:
4.10.2017
TI Title Romania-Re?i?a: Engineering-design services for traffic installations
ND Document number 397189-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place RE?I?A
AU Authority name Municipiul Resita
OL Original language RO
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country RO
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DD Deadline for the request of documents 06/11/2017
DT Deadline 13/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 2 - The most economic tender
PC CPV code 71319000 - Expert witness services
71322500 - Engineering-design services for traffic installations
71332000 - Geotechnical engineering services
71351810 - Topographical services
71356200 - Technical assistance services
OC Original CPV code 71319000 - Expert witness services
71322500 - Engineering-design services for traffic installations
71332000 - Geotechnical engineering services
71351810 - Topographical services
71356200 - Technical assistance services
RC NUTS code RO422
IA Internet address (URL) www.primariaresita.ro
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >