Poland-Lod?: Facade work

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 71 - Furniture
Opps ID: NBD00003525247274577
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date:
Solicitation No: 395365-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Poland-Lod?: Facade work

2017/S 193-395365

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Lod? ? Urz?d Miasta Lodzi
ul. Piotrkowska 104
Lod?
90-926
Poland
Contact person: Prowadz?cy post?powanie: Wydzial Zamowie? Publicznych w Departamencie Obslugi i Administracji Urz?du Miasta Lodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Lod?, Waldemar Seliga, Agnieszka Balcerak
Telephone: +48 426384888
E-mail: zamowienia@uml.lodz.pl
Fax: +48 426384877
NUTS code: PL711

Internet address(es):

Main address: http://www.uml.lodz.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Termomodernizacji budynku Szkoly Podstawowej nr 130 przy ul. Go?ciniec 1, 93-645 Lod?.

Reference number: DOA-ZP-VII.271.69.2017
II.1.2) Main CPV code
45443000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych polegaj?cych na termomodernizacji budynku Szkoly Podstawowej nr 130 przy ul. Go?ciniec 1, 93-645 Lod? w ramach projektu pn. ?Racjonalizacja zu?ycia energii ? termomodernizacja obiektow edukacyjnych Lodzi. Etap I wspolfinansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020, (O? Priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna ? Dzialanie IV.2 Termomodernizacja budynkow, Poddzialanie IV.2.1 Termomodernizacja budynkow-ZIT). Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia znajduje si? w Zal?czniku Nr 1 do SIWZ.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
Main site or place of performance:

ul. Go?ciniec 1, 93-645 Lod?.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych polegaj?cych na termomodernizacji budynku Szkoly Podstawowej nr 130 przy ul. Go?ciniec 1, 93-645 Lod? w ramach projektu pn. ?Racjonalizacja zu?ycia energii ? termomodernizacja obiektow edukacyjnych Lodzi. Etap I wspolfinansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020, (O? Priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna ? Dzialanie IV.2 Termomodernizacja budynkow, Poddzialanie IV.2.1 Termomodernizacja budynkow-ZIT). Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia znajduje si? w Zal?czniku Nr 1 do SIWZ. Zal?czniki do opisu przedmiotu zamowienia wraz z wykazem dokumentow dol?czonych do poszczegolnych zal?cznikow: Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych Wzor tablicy pami?tkowej.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Gwarancja i r?kojmia na wykonane roboty (okres dodatkowo udzielonej gwarancji i r?kojmi za wykonane roboty powy?ej 60 miesi?cy / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin wykonania ( skrocenie terminu wykonania zamowienia) / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Racjonalizacja zu?ycia energii ? termomodernizacja obiektow edukacyjnych Lodzi. Etap I.
II.2.14) Additional information

Racjonalizacja zu?ycia energii ? termomodernizacja obiektow edukacyjnych Lodzi. Etap I wspolfinansowanego przez Uni? Europejsk? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020, (O? Priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna ? Dzialanie IV.2 Termomodernizacja budynkow, Poddzialanie IV.2.1 Termomodernizacja budynkow-ZIT).

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 104-206930
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

Zgodnie z pkt. VI.1) Przyczyn? nieudzielenia zamowienia jest odmowa podpisania umowy przez Wykonawc? Przedsi?biorstwo Koncept Sp. z o.o., ul. Morsztyna 11 42-200 Cz?stochowa, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
05/10/2017
07/10/2017 S193 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Poland-Lod?: Facade work

2017/S 193-395365

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miasto Lod? ? Urz?d Miasta Lodzi
ul. Piotrkowska 104
Lod?
90-926
Poland
Contact person: Prowadz?cy post?powanie: Wydzial Zamowie? Publicznych w Departamencie Obslugi i Administracji Urz?du Miasta Lodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Lod?, Waldemar Seliga, Agnieszka Balcerak
Telephone: +48 426384888
E-mail: zamowienia@uml.lodz.pl
Fax: +48 426384877
NUTS code: PL711

Internet address(es):

Main address: http://www.uml.lodz.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Termomodernizacji budynku Szkoly Podstawowej nr 130 przy ul. Go?ciniec 1, 93-645 Lod?.

Reference number: DOA-ZP-VII.271.69.2017
II.1.2) Main CPV code
45443000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 104-206930

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
05/10/2017
TI Title Poland-Lod?: Facade work
ND Document number 395365-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place LOD?
AU Authority name Miasto Lod? ? Urz?d Miasta Lodzi
OL Original language PL
HD Heading - - Works - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 05/10/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 45443000 - Facade work
OC Original CPV code 45443000 - Facade work
RC NUTS code PL711
IA Internet address (URL) http://www.uml.lodz.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >