Poland-Rzeszow: Parenteral nutrition products

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 89 - Subsistence (Food)
Opps ID: NBD00003526356983845
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Nov 16, 2017
Solicitation No: 395485-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Rzeszow: Parenteral nutrition products

2017/S 193-395485

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Kliniczny Szpital Wojewodzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
ul. Szopena 2
Rzeszow
35-055
Poland
Contact person: Jozef Berkowicz ? procedura, Dzial Zamowie? Publicznych, pokoj nr 9, bud. J, ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszow. Oferty nale?y sklada? w Kancelarii Ogolnej, pokoj nr 3, bud. C
Telephone: +48 178666096
E-mail: jozefber@poczta.onet.pl
Fax: +48 178666097
NUTS code: PL823

Internet address(es):

Main address: www.bip.szpital.rzeszow.pl

Address of the buyer profile: www.bip.szpital.rzeszow.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.bip.szpital.rzeszow.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawy produktow do ?ywienia pozajelitowego i drog? przewodu pokarmowego, roztworow taurolidyny oraz roztworu cytrynianu.

Reference number: KSW.XII.252/A/30/17, Post?powanie nr 74
II.1.2) Main CPV code
33692200
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

1. Przedmiotem zamowienia s? dostawy produktow do ?ywienia pozajelitowego i drog? przewodu pokarmowego, roztworow taurolidyny oraz roztworu cytrynianu, wyszczegolnionych w cz??ciach dla Klinicznego Szpitala Wojewodzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia, wymagania, informacje o dawkach, wskazaniach do stosowania, informacje o dopuszczeniu innych ilo?ci sztuk w opakowaniu, okre?lono w Formularzach cenowo ? ofertowych ? Zal?czniki nr 1 dla poszczegolnych cz??ci, b?d?cych integraln? cz??ci? SIWZ.

3. Zamawiaj?cy nie dopuszcza skladania ofert rownowa?nych w Cz??ci od nr 12 do nr 15, a dopuszcza w Cz??ci od nr 1 do nr 11. Definicja ofert rownowa?nych znajduje si? w SIWZ.

4. Zakres zamowienia obejmuje dostaw? przedmiotow zamowienia w ilo?ciach wyszczegolnionych w Formularzach cenowo ? ofertowych dla danej Cz??ci na okres 12 miesi?cy;

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 1 666 495.01 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 15
II.2) Description
II.2.1) Title:

Produkty lecznicze

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
33692200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
Main site or place of performance:

Apteka Zamawiaj?cego, ul. Szopena 2, Rzeszow i ul. Rycerska 2, Rzeszow.

II.2.4) Description of the procurement:

Produkty lecznicze:

Systemy 3 komorowe do kompletnego ?ywienia pozajelitowego z emulsj? tluszczow? opart? na oliwie z oliwek. Produkty zlo?one, emulsje do infuzji ? 10 pozycji w Cz??ci;

Uwaga:

1. Zamawiaj?cy dopuszcza skladanie ofert rownowa?nych.

2. W przypadku zaoferowania produktow ro?nych wytworcow zamawiaj?cy wymaga, by oferowane przedmioty zamowienia posiadaly dokumenty wskazuj?ce na przeprowadzone badania stabilno?ci.

3. Dopuszcza si? inn? ilo?? sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilo?ci.

4. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia, wymagania, informacje o dawkach, wskazaniach do stosowania, informacje o dopuszczeniu innych ilo?ci sztuk w opakowaniu, okre?lono w Formularzu cenowo ? ofertowym ? Zal?cznik nr 1 dla tej cz??ci, b?d?cy integraln? cz??ci? SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 207 992.80 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Ze wzgl?du na program w punkcie II.2.5) winno by?:

a). Cena brutto oferty w danej cz??ci w zl ? 60 %,

b). Czas dostawy zamowionych przedmiotow zamowienia w godzinach ? 20 %,

c). Termin platno?ci za realizacj? przedmiotu zamowienia ? 20 %.

Kwota wadium wynosi: 2 100,00 zl.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Produkty lecznicze

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
33692200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
Main site or place of performance:

Apteka Zamawiaj?cego, ul. Szopena 2, Rzeszow.

II.2.4) Description of the procurement:

Produkty lecznicze:

?ywienie pozajelitowe noworodkow z nisk? wag? urodzeniow? ? 4 pozycje w Cz??ci;

Uwaga:

1. Zamawiaj?cy dopuszcza skladanie ofert rownowa?nych.

2. Zamawiaj?cy wymaga aby ChPL leku zawierala potwierdzenie,?e oferowany przedmiot zamowienia posiada mo?liwo?? stosowania u noworodkow z nisk? wag? urodzeniow?.

3. Dopuszcza si? inn? ilo?? sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilo?ci.

4. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia, wymagania, informacje o dawkach, wskazaniach do stosowania, informacje o dopuszczeniu innych ilo?ci sztuk w opakowaniu, okre?lono w Formularzu cenowo ? ofertowym ? Zal?cznik nr 1 dla tej cz??ci, b?d?cy integraln? cz??ci? SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 132 148.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Ze wzgl?du na program w punkcie II.2.5) winno by?:

a). Cena brutto oferty w danej cz??ci w zl ? 60 %,

b). Czas dostawy zamowionych przedmiotow zamowienia w godzinach ? 20 %,

c). Termin platno?ci za realizacj? przedmiotu zamowienia ? 20 %.

Kwota wadium wynosi: 1 300,00 zl.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Produkty lecznicze

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
33692200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
Main site or place of performance:

Apteka Zamawiaj?cego, ul. Szopena 2, Rzeszow i ul. Rycerska 2, Rzeszow.

II.2.4) Description of the procurement:

Produkty lecznicze:

Specjalne roztwory aminokwasow oraz emulsja tluszczowa 10 % z wysoko oczyszczonego oleju rybiego. ?ywienie pozajelitowe ? 4 pozycje w Cz??ci;

Uwaga:

1. Zamawiaj?cy dopuszcza skladanie ofert rownowa?nych

2. Dopuszcza si? inn? ilo?? sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilo?ci.

3. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia, wymagania, informacje o dawkach, wskazaniach do stosowania, informacje o dopuszczeniu innych ilo?ci sztuk w opakowaniu, okre?lono w Formularzu cenowo ? ofertowym ? Zal?cznik nr 1 dla tej cz??ci, b?d?cy integraln? cz??ci? SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 153 604.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Ze wzgl?du na program w punkcie II.2.5) winno by?:

a). Cena brutto oferty w danej cz??ci w zl ? 60 %,

b). Czas dostawy zamowionych przedmiotow zamowienia w godzinach ? 20 %,

c). Termin platno?ci za realizacj? przedmiotu zamowienia ? 20 %.

Kwota wadium wynosi: 1 500,00 zl.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Produkty lecznicze

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
33692200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
Main site or place of performance:

Apteka Zamawiaj?cego, ul. Szopena 2, Rzeszow i ul. Rycerska 2, Rzeszow.

II.2.4) Description of the procurement:

Produkty lecznicze:

Systemy trzykomorowe do kompletnego ?ywienia pozajelitowego wraz z produktami leczniczymi stanowi?cymi dodatek do mieszanin ? 15 pozycji w Cz??ci;

Uwaga:

1. Zamawiaj?cy dopuszcza skladanie ofert rownowa?nych

2. W przypadku zaoferowania produktow ro?nych wytworcow zamawiaj?cy wymaga, by oferowane przedmioty zamowienia posiadaly dokumenty wskazuj?ce na przeprowadzone badania stabilno?ci.

3. Dopuszcza si? inn? ilo?? sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilo?ci.

4. W poz. 6-13 nale?y zaoferowa? produkt zawieraj?cy emulsj? tluszczow? opart? na olejach rybich bogatych w Omega 3

5. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia, wymagania, informacje o dawkach, wskazaniach do stosowania, informacje o dopuszczeniu innych ilo?ci sztuk w opakowaniu, okre?lono w Formularzu cenowo ? ofertowym ? Zal?cznik nr 1 dla tej cz??ci, b?d?cy integraln? cz??ci? SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 663 093.30 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Ze wzgl?du na program w punkcie II.2.5) winno by?:

a). Cena brutto oferty w danej cz??ci w zl ? 60 %,

b). Czas dostawy zamowionych przedmiotow zamowienia w godzinach ? 20 %,

c). Termin platno?ci za realizacj? przedmiotu zamowienia ? 20 %.

Kwota wadium wynosi: 6 600,00 zl.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Produkty lecznicze

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
33692200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
Main site or place of performance:

Apteka Zamawiaj?cego, ul. Szopena 2, Rzeszow i ul. Rycerska 2, Rzeszow.

II.2.4) Description of the procurement:

Produkty lecznicze:

Produkty do do?ywiania pozajelitowego pacjentow ( systemy jednokomorowe do ?yl obwodowych) ? 3 pozycje w Cz??ci;

Uwaga:

1. Zamawiaj?cy dopuszcza skladanie ofert rownowa?nych

2. Dopuszcza si? inn? ilo?? sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilo?ci.

3. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia, wymagania, informacje o dawkach, wskazaniach do stosowania, informacje o dopuszczeniu innych ilo?ci sztuk w opakowaniu, okre?lono w Formularzu cenowo ? ofertowym ? Zal?cznik nr 1 dla tej cz??ci, b?d?cy integraln? cz??ci? SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 6 469.79 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Ze wzgl?du na program w punkcie II.2.5) winno by?:

a). Cena brutto oferty w danej cz??ci w zl ? 60 %,

b). Czas dostawy zamowionych przedmiotow zamowienia w godzinach ? 20 %,

c). Termin platno?ci za realizacj? przedmiotu zamowienia ? 20 %.

Kwota wadium wynosi: 60,00 zl.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Produkty lecznicze

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
33692200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
Main site or place of performance:

Apteka Zamawiaj?cego, ul. Szopena 2, Rzeszow.

II.2.4) Description of the procurement:

Produkty lecznicze:

Typu Nutriflex Lipid Special emulsja do infuzji 625 ml, 1875 ml i 2500 ml oraz Typu Nutriflex Omega Special 1875 ml i 2500 ml ? 5 pozycji w Cz??ci;

Uwaga:

1. Zamawiaj?cy dopuszcza skladanie ofert rownowa?nych

2. Dopuszcza si? inn? ilo?? sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilo?ci.

3. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia, wymagania, informacje o dawkach, wskazaniach do stosowania, informacje o dopuszczeniu innych ilo?ci sztuk w opakowaniu, okre?lono w Formularzu cenowo ? ofertowym ? Zal?cznik nr 1 dla tej cz??ci, b?d?cy integraln? cz??ci? SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 93 100.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Ze wzgl?du na program w punkcie II.2.5) winno by?:

a). Cena brutto oferty w danej cz??ci w zl ? 60 %,

b). Czas dostawy zamowionych przedmiotow zamowienia w godzinach ? 20 %,

c). Termin platno?ci za realizacj? przedmiotu zamowienia ? 20 %.

Kwota wadium wynosi: 900,00 zl.

II.2) Description
II.2.1) Title:

?rodki specjalnego przeznaczenia ?ywieniowego

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
15882000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
Main site or place of performance:

Apteka Zamawiaj?cego, ul. Szopena 2, Rzeszow i ul. Rycerska 2. Rzeszow.

II.2.4) Description of the procurement:

?rodki specjalnego przeznaczenia ?ywieniowego

Typu Supportan Drink 200 ml ? 1 pozycja w Cz??ci;

Uwaga:

1. Zamawiaj?cy dopuszcza skladanie ofert rownowa?nych

2. Dopuszcza si? inn? ilo?? sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilo?ci.

3. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia, wymagania, informacje o dawkach, wskazaniach do stosowania, informacje o dopuszczeniu innych ilo?ci sztuk w opakowaniu, okre?lono w Formularzu cenowo ? ofertowym ? Zal?cznik nr 1 dla tej cz??ci, b?d?cy integraln? cz??ci? SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 1 728.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Ze wzgl?du na program w punkcie II.2.5) winno by?:

a). Cena brutto oferty w danej cz??ci w zl ? 60 %,

b). Czas dostawy zamowionych przedmiotow zamowienia w godzinach ? 20 %,

c). Termin platno?ci za realizacj? przedmiotu zamowienia ? 20 %.

Kwota wadium wynosi: 15,00 zl.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Dietetyczny ?rodek spo?ywczy specjalnego przeznaczenia medycznego

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
15882000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
Main site or place of performance:

Apteka Zamawiaj?cego, ul. Szopena 2, Rzeszow.

II.2.4) Description of the procurement:

Dietetyczny ?rodek spo?ywczy specjalnego przeznaczenia medycznego:

Typu Nutricomp Hepa 500 ml, Typu Nutricomp Standard 500 ml ? 2 pozycje w Cz??ci.

Uwaga:

1. Zamawiaj?cy dopuszcza skladanie ofert rownowa?nych

2. Dopuszcza si? inn? ilo?? sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilo?ci.

3. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia, wymagania, informacje o dawkach, wskazaniach do stosowania, informacje o dopuszczeniu innych ilo?ci sztuk w opakowaniu, okre?lono w Formularzu cenowo ? ofertowym ? Zal?cznik nr 1 dla tej cz??ci, b?d?cy integraln? cz??ci? SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 2 280.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Ze wzgl?du na program w punkcie II.2.5) winno by?:

a). Cena brutto oferty w danej cz??ci w zl ? 60 %,

b). Czas dostawy zamowionych przedmiotow zamowienia w godzinach ? 20 %,

c). Termin platno?ci za realizacj? przedmiotu zamowienia ? 20 %.

Kwota wadium wynosi: 20,00 zl.

II.2) Description
II.2.1) Title:

?rodki spo?ywcze specjalnego przeznaczenia ?ywieniowego

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
15882000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
Main site or place of performance:

Apteka Zamawiaj?cego, ul. Szopena 2, Rzeszow i ul. Rycerska 2, Rzeszow.

II.2.4) Description of the procurement:

?rodki spo?ywcze specjalnego przeznaczenia ?ywieniowego:

Produkty do ?ywienia drog? przewodu pokarmowego ? 16 pozycji w Cz??ci.

Uwaga:

1. Zamawiaj?cy dopuszcza skladanie ofert rownowa?nych

2. Dopuszcza si? inn? ilo?? sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilo?ci.

3. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia, wymagania, informacje o dawkach, wskazaniach do stosowania, informacje o dopuszczeniu innych ilo?ci sztuk w opakowaniu, okre?lono w Formularzu cenowo ? ofertowym ? Zal?cznik nr 1 dla tej cz??ci, b?d?cy integraln? cz??ci? SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 147 534.12 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Ze wzgl?du na program w punkcie II.2.5) winno by?:

a). Cena brutto oferty w danej cz??ci w zl ? 60 %,

b). Czas dostawy zamowionych przedmiotow zamowienia w godzinach ? 20 %,

c). Termin platno?ci za realizacj? przedmiotu zamowienia ? 20 %.

Kwota wadium wynosi: 1 500,00 zl.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Dietetyczny ?rodek spo?ywczy specjalnego przeznaczenia medycznego

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
15882000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
Main site or place of performance:

Apteka Zamawiaj?cego, ul. Szopena 2, Rzeszow.

II.2.4) Description of the procurement:

Dietetyczny ?rodek spo?ywczy specjalnego przeznaczenia medycznego:

Typu Peptamen 500 ml, Typu Impact Oral ? plyn 237 ml ? 2 pozycje w Cz??ci.

Uwaga:

1. Zamawiaj?cy dopuszcza skladanie ofert rownowa?nych

2. Dopuszcza si? inn? ilo?? sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilo?ci.

3. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia, wymagania, informacje o dawkach, wskazaniach do stosowania, informacje o dopuszczeniu innych ilo?ci sztuk w opakowaniu, okre?lono w Formularzu cenowo ? ofertowym ? Zal?cznik nr 1 dla tej cz??ci, b?d?cy integraln? cz??ci? SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 41 915.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Ze wzgl?du na program w punkcie II.2.5) winno by?:

a). Cena brutto oferty w danej cz??ci w zl ? 60 %,

b). Czas dostawy zamowionych przedmiotow zamowienia w godzinach ? 20 %,

c). Termin platno?ci za realizacj? przedmiotu zamowienia ? 20 %.

Kwota wadium wynosi: 400,00 zl.

II.2) Description
II.2.1) Title:

?rodek spo?ywczy specjalnego przeznaczenia ?ywieniowego

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
15882000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
Main site or place of performance:

Apteka Zamawiaj?cego, ul. Szopena 2, Rzeszow.

II.2.4) Description of the procurement:

?rodek spo?ywczy specjalnego przeznaczenia ?ywieniowego:

Typu FortiCare 125 ml ? 1 pozycja w Cz??ci.

Uwaga:

1. Zamawiaj?cy dopuszcza skladanie ofert rownowa?nych

2. Dopuszcza si? inn? ilo?? sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilo?ci.

3. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia, wymagania, informacje o dawkach, wskazaniach do stosowania, informacje o dopuszczeniu innych ilo?ci sztuk w opakowaniu, okre?lono w Formularzu cenowo ? ofertowym ? Zal?cznik nr 1 dla tej cz??ci, b?d?cy integraln? cz??ci? SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 10 080.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Ze wzgl?du na program w punkcie II.2.5) winno by?:

a). Cena brutto oferty w danej cz??ci w zl ? 60 %,

b). Czas dostawy zamowionych przedmiotow zamowienia w godzinach ? 20 %,

c). Termin platno?ci za realizacj? przedmiotu zamowienia ? 20 %.

Kwota wadium wynosi: 100,00 zl.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Wyroby medyczne

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
Main site or place of performance:

Apteka Zamawiaj?cego, ul. Szopena 2, Rzeszow.

II.2.4) Description of the procurement:

Wyroby medyczne:

Sterylny roztwor (cyklo) taurolidyny + 4 % cytrynian + heparyna 500IU/ml, do wypelniania dost?pow naczyniowych typu ?port lub cewnikow naczyniowych ? 1 pozycja w Cz??ci.

Uwaga:

1. Dopuszcza si? inn? ilo?? sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilo?ci.

2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia, wymagania, informacje o dawkach, wskazaniach do stosowania, informacje o dopuszczeniu innych ilo?ci sztuk w opakowaniu, okre?lono w Formularzu cenowo ? ofertowym ? Zal?cznik nr 1 dla tej cz??ci, b?d?cy integraln? cz??ci? SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 26 880.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Ze wzgl?du na program w punkcie II.2.5) winno by?:

a). Cena brutto oferty w danej cz??ci w zl ? 60 %,

b). Czas dostawy zamowionych przedmiotow zamowienia w godzinach ? 20 %,

c). Termin platno?ci za realizacj? przedmiotu zamowienia ? 20 %.

Kwota wadium wynosi: 300,00 zl.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Wyroby medyczne

Lot No: 13
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
Main site or place of performance:

Apteka Zamawiaj?cego, ul. Szopena 2, Rzeszow.

II.2.4) Description of the procurement:

Wyroby medyczne:

Sterylny roztwor (cyklo) taurolidyny + 4 % cytrynian + urokinaza 25000IU, do wypelniania dost?pow naczyniowych typu ?port lub cewnikow naczyniowych ? 1 pozycja w Cz??ci.

Uwaga:

1. Dopuszcza si? inn? ilo?? sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilo?ci.

2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia, wymagania, informacje o dawkach, wskazaniach do stosowania, informacje o dopuszczeniu innych ilo?ci sztuk w opakowaniu, okre?lono w Formularzu cenowo ? ofertowym ? Zal?cznik nr 1 dla tej cz??ci, b?d?cy integraln? cz??ci? SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 140 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Ze wzgl?du na program w punkcie II.2.5) winno by?:

a). Cena brutto oferty w danej cz??ci w zl ? 60 %,

b). Czas dostawy zamowionych przedmiotow zamowienia w godzinach ? 20 %,

c). Termin platno?ci za realizacj? przedmiotu zamowienia ? 20 %.

Kwota wadium wynosi: 1 400,00 zl.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Wyroby medyczne

Lot No: 14
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
Main site or place of performance:

Apteka Zamawiaj?cego, ul. Szopena 2, Rzeszow.

II.2.4) Description of the procurement:

Wyroby medyczne:

Sterylny roztwor 2 % taurolidyny. Opakowanie fiol. po 6ml ? 10 ml ? 1 pozycja w Cz??ci.

Uwaga:

1. Dopuszcza si? inn? ilo?? sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilo?ci.

2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia, wymagania, informacje o dawkach, wskazaniach do stosowania, informacje o dopuszczeniu innych ilo?ci sztuk w opakowaniu, okre?lono w Formularzu cenowo ? ofertowym ? Zal?cznik nr 1 dla tej cz??ci, b?d?cy integraln? cz??ci? SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 25 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Ze wzgl?du na program w punkcie II.2.5) winno by?:

a). Cena brutto oferty w danej cz??ci w zl ? 60 %,

b). Czas dostawy zamowionych przedmiotow zamowienia w godzinach ? 20 %,

c). Termin platno?ci za realizacj? przedmiotu zamowienia ? 20 %.

Kwota wadium wynosi: 250,00 zl.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Wyroby medyczne

Lot No: 15
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
Main site or place of performance:

Apteka Zamawiaj?cego, ul. Szopena 2, Rzeszow.

II.2.4) Description of the procurement:

Wyroby medyczne:

Roztwor 4 % cytrynianu do wypelniania cewnikow po zabiegu hemodializy, amp/strz. 2,5 ml ? 3 ml ? 1 pozycja w Cz??ci.

Uwaga:

1. Dopuszcza si? inn? ilo?? sztuk w opakowaniu w odpowiednio przeliczonej ilo?ci.

2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia, wymagania, informacje o dawkach, wskazaniach do stosowania, informacje o dopuszczeniu innych ilo?ci sztuk w opakowaniu, okre?lono w Formularzu cenowo ? ofertowym ? Zal?cznik nr 1 dla tej cz??ci, b?d?cy integraln? cz??ci? SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 14 670.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Ze wzgl?du na program w punkcie II.2.5) winno by?:

a). Cena brutto oferty w danej cz??ci w zl ? 60 %,

b). Czas dostawy zamowionych przedmiotow zamowienia w godzinach ? 20 %,

c). Termin platno?ci za realizacj? przedmiotu zamowienia ? 20 %.

Kwota wadium wynosi: 150,00 zl.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ze wzgl?du na program, tj. ograniczon? liczb? znakow w ogloszeniu w Sekcji VI.3, Zamawiaj?cy zamieszcza w tej Sekcji nast?puj?ce informacje:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? wykonawcy, ktorzy:

1) nie podlegaj? wykluczeniu;

2) spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu dotycz?ce:

a) kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow. Wykonawca spelni warunek je?li wyka?e, ?e posiada dokumenty potwierdzaj?ce kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej tj. koncesj?, zezwolenie lub licencj? na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu produktami leczniczymi lub w przypadku wykonawcy prowadz?cego sklad konsygnacyjny ?zezwolenie na prowadzenie skladu konsygnacyjnego (dotyczy Wykonawcow skladaj?cych ofert? na produkty lecznicze).

Uwaga: Wykonawcy mog? wspolnie ubiega? si? o udzielenie zamowienia. Ze wzgl?du na program szczegoly opisano w SIWZ.

Wykluczenie Wykonawcy z post?powania:

Z post?powania o udzielenie zamowienia wyklucza si? Wykonawc?, ktory nie wykazal spelniania warunkow udzialu w post?powaniu lub nie wykazal braku podstaw wykluczenia w oparciu o przepisy art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp; art. 24 ust. 1 pkt 13 ?23 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp.

WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTOW, POTWIERDZAJ?CYCH SPELNIANIE WARUNKOW UDZIALU W POST?POWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

1. Aktualne na dzie? skladania ofert o?wiadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ), w zakresie wskazanym przez zamawiaj?cego.

2. Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow sklada tak?e jednolite dokumenty dotycz?ce tych podmiotow.

3. Zamawiaj?cy w oparciu o przepisy art. 25a ust. 5 Pzp nie ??da skladania JEDZ dotycz?ce podwykonawcow.

4. Ka?dy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie sklada JEDZ.

POZOSTALE WYMAGANE DOKUMENTY:

Oprocz wypelnionego dokumentu JEDZ do oferty nale?y dol?czy?:

1. Wypelniony i podpisany przez osoby upowa?nione do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty.

2. Wypelnione i podpisane przez osoby upowa?nione do reprezentowania wykonawcy Formularze cenowo ?ofertowe do oferowanych cz??ci.

3. Potwierdzenie wniesienia wadium.4.Je?eli osoba reprezentuj?ca wykonawc? w post?powaniu o udzielenie zamowienia nie jest wskazana jako upowa?niona do jego reprezentacji we wla?ciwym rejestrze lub ewidencji dzialalno?ci gospodarczej, wymagane jest przedstawienie pelnomocnictwa, zgodnego z wymaganiami SIWZ

Aukcji elektronicznej nie przewiduje si?.

Informujemy, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, ?e Zamawiaj?cy zastosuje procedur? odwrocon? tzn., ?e:

1. Zamawiaj?cy najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post?powaniu.

2. Je?eli wykonawca, o ktorym mowa w ust.1 uchyli si? od zawarcia umowy, zamawiaj?cy mo?e zbada?, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spelnia warunki udzialu w post?powaniu wykonawca, ktory zlo?yl ofert? najwy?ej ocenion? spo?rod pozostalych ofert.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie stawia w tym zakresie wymaga?, ktorych spelnianie Wykonawca zobowi?zany jest wykaza? w sposob szczegolny.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Nie dotyczy.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie stawia w tym zakresie wymaga?, ktorych spelnianie Wykonawca zobowi?zany jest wykaza? w sposob szczegolny.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Nie dotyczy.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Zamawiaj?cy przedstawia wzor umowy ? jako Zal?cznik nr 5 dol?czony do SIWZ, w oparciu o ktory zostanie zawarta umowa.

Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilo?ci przedmiotow zamowienia do 20 % ni? podana w Formularzach cenowo ? ofertowych, w przypadku wyst?pienia sytuacji trudnej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy tj. w przypadku braku zapotrzebowania na przedmioty zamowienia obj?te SIWZ. W takim przypadku Wykonawca mo?e ??da? wyl?cznie wynagrodzenia nale?nego z tytulu wykonania cz??ci umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar. Wielko?? zamowienia uzale?niona jest od ilo?ci leczonych pacjentow i zastosowanych procedur. Zamawiaj?cy dziala w najlepszej wierze zrealizowania zamowienia w calo?ci.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 045-082965
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 16/11/2017
Local time: 10:00
Place:

Pokoj nr 9, bud. J Szpitala, w siedzibie Zamawiaj?cego przy ulicy Szopena 2, w Rzeszowie.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

I. O?wiadczenia i dokumenty skladane na wezwanie Zamawiaj?cego:A. w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z post?powania o udzielenie zamowienia:

1. Informacja z KRK w zakresie okre?lonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy.

2. Za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika US potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow lub inny dokument.

3. Za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jedn.org. ZUS lub KRUS lub inny dokument potw. , ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne.

4. Odpisu z wla?ciwego rejestru lub CEIDG.

5. O?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawom.wyroku s?du lub ostat. decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow ? potw. dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci.

6. O?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienie publiczne.

7. O?wiadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i oplatach lokalnych.

8. Wykonawcy maj?cy siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP skladaj? dokumenty zgodnie z 7Rozp.

9. Wykonawcy maj?cy siedzib? na terytorium RP skladaj? dokumenty zgodnie z 8 ust. 1Rozp.

10. Zamawiaj?cy z 9 ust. 3 Rozp. nie ??da od wykonawcy przedstawienia dokum. dotycz?cych podwykonawcy, ktoremu zamierza powierzy? wykonanie cz??ci zamowienia, a ktory nie jest podmiotem, na ktorego zdolno?ciach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach okre?lonych art. 22a Pzp.

11. Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotow na zasadach okre?lonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow dokumentow wymienionych w pkt 6.1 ? 6.7 SIWZ.

B. w celu wykazania spelniania warunku udzialu w post?powaniu dotycz?cego kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisow Zamawiaj?cy wymaga przedstawienia:

1. dokumentu potw. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzialalno?ci zawodowej tj.koncesji, zezwolenia lub licencji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu prod.leczniczymi lub w przypadku wykonawcy prowadz?cego sklad konsygnacyjny ? zezwolenie na prowadzenie skladu konsygnacyjnego (dotyczy Wykonawcow skladaj?cych ofert? na produkty lecznicze).

C. Szczegolowe wymagania Zamawiaj?cego dotycz?ce oferowanych przedmiotow zamowienia zostaly okre?lone w SIWZ. Na potwierdzenie spelniania wymaga? Zamawiaj?cego, Wykonawca przedstawi na wezwanie Zamawiaj?cego o?wiadczenie wedlug wzoru na Zal?czniku nr 4 do SIWZ (oryginal).

II. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

III. Zakres zamowienia obejmuje dostaw? przedmiotow zamowienia w ilo?ciach wyszczegolnionych w Formularzach cenowo ? ofertowych dla danej Cz??ci na okres 12 miesi?cy;

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17A (budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy PZP przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy PZP jak dla post?powa? powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

2. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz SIWZ przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

W niniejszym post?powaniu o warto?ci powy?ej 209 000 euro obowi?zuj? przepisy:

1) Rozdzialu 1 art. 179 Pzp ? Przepisy wspolne,

2) Rozdzialu 2 art. 180 ? 198 Pzp ? Odwolanie,

3) Rozdzialu 3 art. 198 a ? 198 g Pzp ? Skarga do s?du.

3. Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob ? w przypadku gdy warto?? zamowienia jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp;

4. Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, wnosi si? w terminie:

1.) 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkow zamowienia na stronie internetowej ? je?eli warto?? zamowienia jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp;

5. Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone wy?ej wnosi si?:

1.) w przypadku zamowie?, ktorych warto?? jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp ? w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Sekretariat Departamentu Odwola?
ul. Post?pu 17A (budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Rzeszow: Parenteral nutrition products

2017/S 193-395485

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Kliniczny Szpital Wojewodzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
ul. Szopena 2
Rzeszow
35-055
Poland
Contact person: Jozef Berkowicz ? procedura, Dzial Zamowie? Publicznych, pokoj nr 9, bud. J, ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszow. Oferty nale?y sklada? w Kancelarii Ogolnej, pokoj nr 3, bud. C
Telephone: +48 178666096
E-mail: jozefber@poczta.onet.pl
Fax: +48 178666097
NUTS code: PL823

Internet address(es):

Main address: www.bip.szpital.rzeszow.pl

Address of the buyer profile: www.bip.szpital.rzeszow.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawy produktow do ?ywienia pozajelitowego i drog? przewodu pokarmowego, roztworow taurolidyny oraz roztworu cytrynianu.

Reference number: KSW.XII.252/A/30/17, Post?powanie nr 74
II.1.2) Main CPV code
33692200
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 1 666 495.01 PLN
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Produkty lecznicze

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
33692200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 207 992.80 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Produkty lecznicze

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
33692200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 132 148.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Produkty lecznicze

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
33692200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 153 604.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Produkty lecznicze

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
33692200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 663 093.30 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Produkty lecznicze

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
33692200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 6 469.79 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Produkty lecznicze

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
33600000
33692200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 93 100.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

?rodki specjalnego przeznaczenia ?ywieniowego

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
15882000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 1 728.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dietetyczny ?rodek spo?ywczy specjalnego przeznaczenia medycznego

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
15882000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 2 280.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

?rodki spo?ywcze specjalnego przeznaczenia ?ywieniowego

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
15882000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 147 534.12 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dietetyczny ?rodek spo?ywczy specjalnego przeznaczenia medycznego

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
15882000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 41 915.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

?rodek spo?ywczy specjalnego przeznaczenia ?ywieniowego

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
15882000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 10 080.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wyroby medyczne

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 26 880.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wyroby medyczne

Lot No: 13
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 140 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wyroby medyczne

Lot No: 14
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 25 000.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Wyroby medyczne

Lot No: 15
II.2.2) Additional CPV code(s)
33140000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL823
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 14 670.00 PLN
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 045-082965
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/11/2017
Local time: 09:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
04/10/2017
TI Title Poland-Rzeszow: Parenteral nutrition products
ND Document number 395485-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place RZESZOW
AU Authority name Kliniczny Szpital Wojewodzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 04/10/2017
DT Deadline 16/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 15882000 - Dietetic products
33140000 - Medical consumables
33600000 - Pharmaceutical products
33692200 - Parenteral nutrition products
OC Original CPV code 15882000 - Dietetic products
33140000 - Medical consumables
33600000 - Pharmaceutical products
33692200 - Parenteral nutrition products
RC NUTS code PL823
IA Internet address (URL) www.bip.szpital.rzeszow.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >