Denmark-Copenhagen: Water meters

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 66 - Instruments and Laboratory Equipment
Opps ID: NBD00003587318238403
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date: Nov 2, 2017
Solicitation No: 386540-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Denmark-Copenhagen: Water meters

2017/S 189-386540

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miljstyrelsen
25798376
Kbenhavn
2100
Denmark
Contact person: Christian Hjorth-Hansen
Telephone: +45 72543132
E-mail: chrhj@mst.dk
NUTS code: DK011

Internet address(es):

Main address: www.mst.dk

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://mst.dk/service/om-miljoestyrelsen/udbud-og-e-fakturering/aktuelle-udbud/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
Environment

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Kontrakt om Dopplerinstrumenter.

II.1.2) Main CPV code
38421100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Med aftalen om en Fdevare- og Landbrugspakke vedtog regeringen med stttepartier den 22.12.2015 at udvide malingerne af kvlstoftransport i de danske vandlb med ca. 200 malestationer. Ved 18 af disse nye malestationer er det ikke muligt at beregne vandtransporten ved hjlp af den traditionelle Q/H sammenhng, da stationerne er pavirket af stuvning eller tidevand. For at kunne male ved disse stationer vil Miljstyrelsen benytte sig af akustisk dopplerteknologi, som er velegnet til at estimere vandhastigheden ved lokaliteter pavirket af stuvning. Miljstyrelsen skal derfor indkbe en rkke instrumenter til disse dopplerstationer. Miljstyrelsen skal indkbe bade side- og bundmonterede akustiske dopplere. Ud over leverancen af instrumenter omfatter indkbet ogsa kb af teknisk support i en 2-arig periode.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 2 500 000.00 DKK
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one lot only
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Der gennemfres en sideordnet udbudsforretning, se nrmere herom i pkt. II.2.4).

II.2) Description
II.2.1) Title:

Levering af Dopplerstationer med sidemonterede akustiske dopplere ? Leverance A

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
38421100
38344000
38421000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK
II.2.4) Description of the procurement:

Tilbudsgiveren skal levere en instrumentpakke per Dopplerstation bestaende af flgende:

? En sidemonteret akustisk doppler hastigheds censor (ADH) til at beregne en kontinuert vandfring. Der skal leveres 2 forskellige typer sidemonterede akustiske dopplere, se nrmere udbudsmaterialets bilag 1.

? En ekstern tryktransducer til kontinuerlig maling af vandstanden.

? En ledningsevnesonde.

? En datalogger, som opsamler data fra doppler, tryktransducer og ledningsevnesonde og videresender disse til Miljstyrelsens datasystem AMO.

? Et modem og antenne til brug for dataloggerens kommunikation med Miljstyrelsens datasystem AMO.

Der skal hertil leveres ti meter kabler til de akustiske Dopplere, til tryktransducerne og til ledningsevnesonderne. Kabellngderne til udstyret skal kunne tilpasses i intervaller af en meter, saledes at de kan tilpasses behovene pa den enkelte station.

Tilbudsgiver skal i en periode pa 2 ar efter frste leverance yde telefonisk support pa dansk til kunden i tidsrummet 9-16 mandag-torsdag. Tilbudsgiver skal med et varsel pa 3 arbejdsdage kunne stille med en kvalificeret medarbejder ved ordregivers Dopplerstationer med henblik pa at afhjlpe fejl og mangler pa Dopplerinstrumenterne. Tilbudsgivers medarbejder skal kunne yde support pa dansk.

Der er tale om et sideordnet udbud. Udbuddet er saledes opdelt i flgende 2 leverancer:

? Leverance A: Levering til Dopplerstationer med sidemonterede akustiske dopplere. Der skal leveres 2 forskellige typer af sidemonterede dopplere, se nrmere udbudsmaterialets, bilag 1.

? Leverance B: Levering til Dopplerstationer med bundmonterede akustiske dopplere.

Tilbudsgiver kan efter eget valg afgive tilbud pa 1 af de 2 leverancer eller pa 1 samlet aftale for begge leverancer. Ordregiver nsker at indga aftale om 1 samlet leverance eller 2 selvstndige leverancer aftaler om hhv. Leverance A og Leverance B.

Tilbudsgiveren afgiver tilbud pa i alt 12 Dopplerstationer med sidemonterede akustiske dopplere. Ordregiver er berettiget til at forge antallet af Dopplerstationer, se nrmere herom i kontrakten.

Leverancen kan ske successivt. Tilbudsgiver skal vre opmrksom pa, at frste leverance af instrumenterne skal ske hurtigt efter kontraktindgaelse. Se nrmere herom i udbudsmaterialets bilag 1. I forbindelse med frste leverance skal endvidere afholdes en uddannelsesworkshop pa 2 dage med uddannelse og instruktion af ordregivers medarbejdere.

De tekniske krav til leverancen er nrmere beskrevet i udbudsmaterialet.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 1 800 000.00 DKK
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Der er option pa kb af yderligere Dopplerinstrumenter. Se hovedkontrakten, punkt 3.5.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

I relation til pkt. II.2.7) bemrkes det, at varigheden af kontrakten pa 24 maneder er opgjort som varigheden af perioden for teknisk support.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Levering af Dopplerstationer med bundmonterede akustiske dopplere ? Leverance B

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
38421100
38344000
38421000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK0
II.2.4) Description of the procurement:

Tilbudsgiveren skal levere en instrumentpakke per Dopplerstation bestaende af flgende:

? En bundmonteret akustisk doppler hastigheds censor (ADH) til at beregne en kontinuert vandfring.

? En ekstern tryktransducer til kontinuerlig maling af vandstanden.

? En ledningsevnesonde.

? En datalogger, som opsamler data fra doppler, tryktransducer og ledningsevnesonde og videresender disse til Miljstyrelsens datasystem AMO.

? Et modem og antenne til brug for dataloggerens kommunikation med Miljstyrelsens datasystem AMO.

Der skal hertil leveres ti meter kabler til de akustiske Dopplere, til tryktransducerne og til ledningsevnesonderne. Kabellngderne til udstyret skal kunne tilpasses i intervaller af en meter, saledes at de kan tilpasses behovene pa den enkelte station.

Tilbudsgiver skal i en periode pa 2 ar efter frste leverance yde telefonisk support pa dansk til kunden i tidsrummet 9-16 mandag-torsdag. Tilbudsgiver skal med et varsel pa 3 arbejdsdage kunne stille med en kvalificeret medarbejder ved ordregivers Dopplerstationer med henblik pa at afhjlpe fejl og mangler pa Dopplerinstrumenterne. Tilbudsgivers medarbejder skal kunne yde support pa dansk.

Der er tale om et sideordnet udbud. Udbuddet er saledes opdelt i flgende 2 leverancer:

? Leverance A: Levering til Dopplerstationer med sidemonterede akustiske dopplere. Der skal leveres 2 forskellige typer af sidemonterede dopplere, se nrmere udbudsmaterialets, bilag 1.

? Leverance B: Levering til Dopplerstationer med bundmonterede akustiske dopplere.

Tilbudsgiver kan efter eget valg afgive tilbud pa 1 af de 2 leverancer eller pa 1 samlet aftale for begge leverancer. Ordregiver nsker at indga aftale om 1 samlet leverance eller 2 selvstndige leverancer aftaler om hhv. Leverance A og Leverance B.

Tilbudsgiveren afgiver tilbud pa i alt 6 Dopplerstationer med bundmonterede akustiske dopplere. Ordregiver er berettiget til at forge antallet af Dopplerstationer, se nrmere herom i kontrakten.

Leverancen kan ske successivt. Tilbudsgiver skal vre opmrksom pa, at frste leverance af instrumenterne skal ske hurtigt efter kontraktindgaelse. Se nrmere herom i udbudsmaterialets bilag 1. I forbindelse med frste leverance skal endvidere afholdes en uddannelsesworkshop pa to dage med uddannelse og instruktion af ordregivers medarbejdere.

De tekniske krav til leverancen er nrmere beskrevet i udbudsmaterialet.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 700 000.00 DKK
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Der er option pa kb af yderligere Dopplerinstrumenter. Se hovedkontrakten, punkt 3.5.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

I relation til pkt. II.2.7) bemrkes det, at varigheden af kontrakten pa 24 maneder er opgjort som varigheden af perioden for teknisk support.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Tilbudsgiver skal indgive det flles europiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af flgende oplysninger:

Tilbudsgivers egenkapital i det seneste disponible regnskabsar.

Tilbudsgiver samlede arsomstning i det seneste disponible regnskabsar.

ESPD fungerer som et forelbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til konomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlgge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Nar ordregiver forlanger det, skal der fremlgges flgende dokumentation for konomisk og finansiel kapacitet:

Erklring om virksomhedens egenkapital i det seneste disponible regnskabsar, afhngig af hvornar virksomheden blev etableret, hvis tallene for egenkapital foreligger. Alternativt kan fremlgges seneste revisorpategnede arsregnskab. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig pa andre enheders konomiske og finansielle formaen (f.eks. et moder-, ssterselskab eller en underleverandr), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Erklring om virksomhedens samlede omstning i det seneste disponible regnskabsar, afhngig af hvornar virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omstning foreligger. Alternativt kan fremlgges seneste revisorpategnede arsregnskab. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig pa andre enheders konomiske og finansielle formaen (f.eks. et moder-, ssterselskab eller en underleverandr), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Safremt ansger baserer sig pa andre enheders formaen, skal dette anfres i ESPD, Del II, afsnit C, og den eller de andre enheder skal hver udfylde et srskilt ESPD med de krvede oplysninger.

Safremt ansger er del af et konsortium, skal dette anfres i ESPD, Del II, afsnit A, og hver af de deltagende konomiske aktrer skal udfylde et srskilt ESPD med de krvede oplysninger.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ved tilbud pa en samlet leverance krves som mindstekrav en egenkapital pa mindst 2 500 000 DKK i det seneste disponible regnskabsar. Ved tilbud pa alene Leverance A krves som mindstekrav en egenkapital pa mindst 1 800 000 DKK i det seneste disponible regnskabsar. Ved tilbud pa alene Leverance B krves som mindstekrav en egenkapital pa mindst 700 000 DKK i det seneste disponible regnskabsar. Safremt tilbudsgiveren baserer sig pa andre enheders formaen, opgres egenkapitalen som tilbudsgivers og disse andre enheders samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsar. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) opgres egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B. Der henvises til ordregivers guide til ESPD.

Ved tilbud pa en samlet leverance krves som mindstekrav en omstning pa mindst 5 000 000 DKK i det seneste disponible regnskabsar. Ved tilbud pa alene Leverance A krves som mindstekrav en omstning pa mindst 3 600 000 DKK i det seneste disponible regnskabsar. Ved tilbud pa alene Leverance B krves som mindstekrav en omstning pa mindst 1 400 000 DKK i det seneste disponible regnskabsar Safremt tilbudsgiveren baserer sig pa andre enheders formaen, beregnes omstningen som tilbudsgivers og disse andre enheders samlede omstning i det seneste disponible regnskabsar. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omstningen som virksomhedernes samlede omstning i det seneste disponible regnskabsar. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B. Der henvises til ordregivers guide til ESPD.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Tilbudsgiver skal indgive ESPD med angivelse af flgende oplysninger:

En liste over de tre betydeligste sammenlignelige ydelser, jf. punkt II.1.4) og II.2.4), som tilbudsgiver har udfrt i lbet af de sidste 3 ar inden tilbudsfristen.

Kun referencer, der vedrrer ydelser, som er udfrt pa tidspunktet for tilbudsafgivelse, vil blive tillagt betydning ved vurdering af referencen. Hvis der er tale om en igangvrende opgave, er det saledes alene den del af ydelserne, der allerede er udfrt pa tilbudstidspunktet, som vil indga i vurderingen af referencen.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udfrte leverance. Beskrivelsen af leverancen br indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.1.4) og II.2.4), anfrte ydelser, leverancen vedrrte, samt tilbudsgivers rolle(r) i udfrelsen af leverancen. Endvidere bedes referencen indeholde den konomiske vrdi af leverancen (belb), dato for leverancen samt navn pa kunden (modtager).

Ved angivelse af dato for leverancen bedes tilbudsgiver angive datoen for leverancens pabegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udfrt lbende i henhold til en rammeaftale, bedes tilbudsgiver i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

Der kan maksimalt angives tre referencer, uanset om tilbudsgiver er en enkelt virksomhed, om tilbudsgiver baserer sig pa andre enheders tekniske formaen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).

Safremt der angives mere end tre referencer, vil der alene blive lagt vgt pa de 3 frste referencer. Referencer her ud over vil der blive set bort fra.

Safremt det ikke kan afgres, hvilke referencer, der er de frste 3 referencer, vil referencerne blive udvalgt ved lodtrkning.

ESPD fungerer som et forelbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3).

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlgge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Tilbudsgiver vil ikke blive afkrvet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte tilbudsgiver eller den i referencen angivne kunde med henblik pa at fa attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Som mindstekrav krves det, at tilbudsgiver har 3 relevante referencer vedrrende lignende ydelser, jf. udbudsbekendtgrelsens punkt II.1.2), II.1.4) og II.2.4).

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for Multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang. Se nrmere herom i udbudsmaterialets bilag 3.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
English, Danish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 02/11/2017
Local time: 12:00

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud indgive et ESPD som et forelbigt bevis for de i udbudslovens 148, stk. 1, nr. 1-3, nvnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et srskilt ESPD for hver af de deltagende konomiske aktrer. Safremt tilbudsgiveren baserer sig pa andre enheders formaen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig pa. Der henvises til ordregivers guide til ESPD.

Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens 135 og 136 nvnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anfrt i udbudslovens 137, stk. 1, nr. 2, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrkkelig dokumentation for, at denne er palidelig i overensstemmelse med udbudslovens 138.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlgge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens 151-152, jf. 153.

Safremt tilbudsgiver baserer sig pa andre enheders formaen (f.eks. et moder- eller ssterselskab eller en underleverandr) enten vedr. pkt. III.1.2) eller pkt. III.1.3), skal tilbudsgiver fremlgge sttteerklringer eller anden dokumentation, der godtgr, at tilbudsgiveren faktisk rader over denne formaen jf. Udbudslovens 144, stk. 2. Skabelon for sttteerklring kan findes i udbudsmaterialet.

Ordregiver krver, at tilbudsgiver og den juridiske enhed, som tilbudsgiveren baserer sin konomiske og finansielle formaen pa hfter solidarisk for kontraktens gennemfrelse.

I relation til punkt III.1.3) bemrkes, at safremt ordren tildeles en sammenslutning af konomiske aktrer (f.eks. et konsortium), skal kontrakten underskrives af samtlige deltagere i sammenslutningen.

Ordregiver ser gerne, at tilbuddet fremsendes i 3 papireksemplarer samt et elektronisk eksemplar pa USB i pdf-format. Tilbuddet kan ikke afgives pr. e-mail. Ved eventuelle uoverensstemmelser mellem papirversionen og den elektroniske version har papirversionen forrang. Kuverten bedes mrket Udbud af Dopplerinstrumenter? tilbud. Ma ikke abnes af postabningen.

Ordregiver kan anvende fremgangsmaden i udbudslovens 159, stk. 5, hvis ansgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Klagenvnet for Udbud
Viborg
8800
Denmark
Telephone: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internet address: www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til lov om Klagenvnet for Udbud m.v. (loven kan hentes pa www.retsinformation.dk ), glder flgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at vre blevet udvalgt skal vre indgivet til Klagenvnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berrte ansgere om, hvem der er blevet udvalgt, nar underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens 7, stk. 2, vre indgivet til Klagenvnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgrelse i Den Europiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgaet en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgrelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berrte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret pa en rammeaftale med genabning af konkurrencen eller et dynamisk ind-kbssystem er indgaet, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 maneder efter at ordregiveren har indgaet en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordre-giveren har underrettet de berrte ansgere og tilbudsgivere, jf. lovens 2, stk. 2, og udbudslovens 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenvnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenvnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens 6, stk. 4. I tilflde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begres opsttende virkning af klagen, jf. lovens 12, stk. 1.

Klagenvnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenvnet for Udbuds klagevejledning kan findes pa www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Valby
2500
Denmark
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internet address: www.kfst.dk

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Denmark-Copenhagen: Water meters

2017/S 189-386540

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Miljstyrelsen
25798376
Kbenhavn
2100
Denmark
Contact person: Christian Hjorth-Hansen
Telephone: +45 72543132
E-mail: chrhj@mst.dk
NUTS code: DK011

Internet address(es):

Main address: www.mst.dk

I.5) Main activity
Environment

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Kontrakt om Dopplerinstrumenter.

II.1.2) Main CPV code
38421100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 2 500 000.00 DKK
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Levering af Dopplerstationer med sidemonterede akustiske dopplere ? Leverance A

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
38421100
38344000
38421000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 1 800 000.00 DKK
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Levering af Dopplerstationer med bundmonterede akustiske dopplere ? Leverance B

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
38421100
38344000
38421000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK0
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 700 000.00 DKK
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
English, Danish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Denmark-Copenhagen: Water meters
ND Document number 386540-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place COPENHAGEN
AU Authority name Miljstyrelsen (25798376)
OL Original language DA
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country DK
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
DT Deadline 02/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 38344000 - Pollution-monitoring devices
38421000 - Flow-measuring equipment
38421100 - Water meters
OC Original CPV code 38344000 - Pollution-monitoring devices
38421000 - Flow-measuring equipment
38421100 - Water meters
RC NUTS code DK
DK0
IA Internet address (URL) www.mst.dk
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >