Poland-Warsaw: Personal computers

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 70 - General Purpose Information Technology Equipment (including software).
Opps ID: NBD00003588608654136
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date:
Solicitation No: 388870-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Personal computers

2017/S 190-388870

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Komenda Glowna Stra?y Granicznej
ul. Podchor??ych 38
Warszawa
00-463
Poland
Contact person: Arkadiusz Plaza
Telephone: +48 225004472
E-mail: wzp.kg@strazgraniczna.pl
Fax: +48 225004707/82
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.strazgraniczna.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa stanowisk ko?cowych na potrzeby platformy teleinformatycznej.

Reference number: 32/BF/BTiZ/17
II.1.2) Main CPV code
30213000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa fabrycznie nowych, wyprodukowanych w 2017 roku 1060 kpl. komputerow przeno?nych oraz 4600 kpl. komputerow stacjonarnych do systemu teleinformatycznego SG o ro?nych zastosowaniach wraz z bezterminowymi licencjami na oprogramowanie zgodnie z wymaganiami zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy dopuszcza skladanie ofert cz??ciowych na jedn? lub wi?cej cz??ci zamowienia, tj. wedlug podzialu przedmiotu zamowienia na ni?ej wymienione cz??ci, z zachowaniem rodzaju i ilo?ci przedmiotu zamowienia: Cz??? 1 zamowienia ? dostawa 1060kpl. komputerow przeno?nych, z czego: w ramach zamowienia podstawowego zostanie dostarczone 750kpl., a w ramach zamowienia obj?tego prawem opcji do 310 kpl. komputerow. Cz??? 2 zamowienia: dostawa 4600 kpl. komputerow stacjonarnych typu AIO, z czego: w ramach zamowienia podstawowego zostanie dostarczone 3100 kpl., a w ramach zamowienia obj?tego prawem prawem opcji do 1500 kpl. komputerow. Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesi?cy.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 11 030 800.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa komputerow przeno?nych

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
30213100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Magazyn Biura L?czno?ci i Informatyki Komendy Glownej Stra?y Granicznej w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 23.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa fabrycznie nowych, wyprodukowanych w 2017 roku 1060 kpl. komputerow przeno?nych do systemu teleinformatycznego SG o ro?nych zastosowaniach wraz z bezterminowymi licencjami na oprogramowanie zgodnie z wymaganiami zamawiaj?cego.

W ramach realizacji niniejszego zamowienia Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji w przypadku posiadania ?rodkow finansowych, a mianowicie w ramach zamowienia podstawowego zostanie dostarczone 750kpl., a w ramach zamowienia obj?tego prawem opcji do 310 kpl. komputerow.

Minimalny wymagany okres gwarancji na oferowany sprz?t wynosi 24 miesi?ce licz?c od dnia podpisania protokolu odbioru dostawy.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Wbudowany modem (Md) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Pami?? RAM (P) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Dysk twardy (D) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Gwarancja (G) / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

W ramach zamowienia podstawowego zostanie dostarczone 750 kpl., a w ramach zamowienia obj?tego prawem opcji do 310 kpl. komputerow.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa komputerow przeno?nych

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
30213000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

Magazyn Biura L?czno?ci i Informatyki Komendy Glownej Stra?y Granicznej w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 23.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa fabrycznie nowych, wyprodukowanych w 2017 roku 4600kpl. komputerow stacjonarnych typu AIO do systemu teleinformatycznego SG o ro?nych zastosowaniach wraz z bezterminowymi licencjami na oprogramowanie zgodnie z wymaganiami zamawiaj?cego.

W ramach realizacji niniejszego zamowienia Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji w przypadku posiadania ?rodkow finansowych, a mianowicie w ramach zamowienia podstawowego zostanie dostarczone 3100kpl., a w ramach zamowienia obj?tego prawem opcji do 1500 kpl. komputerow.

Minimalny wymagany okres gwarancji na oferowany sprz?t wynosi 24 miesi?ce licz?c od dnia podpisania protokolu odbioru dostawy.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Certyfikat TCO Edge (T) / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Sposob mocowania dysku twardego (S) / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Dysk twardy (D) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Wielko?? matrycy (M) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Gwarancja (G) / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

W ramach zamowienia podstawowego zostanie dostarczone 3100kpl., a w ramach zamowienia obj?tego prawem opcji do 1500kpl. komputerow.

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 106-211958
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 78/BF/BLiI/17
Lot No: 1
Title:

Dostawa komputerow przeno?nych

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
29/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 7
Number of tenders received from SMEs: 6
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Suntar Sp. z o.o.
ul. Boya ?ele?skiego 5B
Tarnow
33-100
Poland
Telephone: +48 146263134
E-mail: suntar@suntar.pl
Fax: +48 146263134
NUTS code: PL217

Internet address: www.suntar.com.pl

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 968 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 2 733 740.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 79/BF/BLiI/17
Lot No: 2
Title:

Dostawa komputerow stacjonarnych typu AIO.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
29/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 7
Number of tenders received from SMEs: 6
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Suntar Sp. z o.o.
ul. Boya ?ele?skiego 5b
Tarnow
33-100
Poland
Telephone: +48 146263134
E-mail: suntar@suntar.pl
Fax: +48 146263134
NUTS code: PL217

Internet address: www.suntar.com.pl

The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 10 580 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 13 567 884.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a (Budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a (Budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Personal computers

2017/S 190-388870

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Komenda Glowna Stra?y Granicznej
ul. Podchor??ych 38
Warszawa
00-463
Poland
Contact person: Arkadiusz Plaza
Telephone: +48 225004472
E-mail: wzp.kg@strazgraniczna.pl
Fax: +48 225004707/82
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.strazgraniczna.pl

I.5) Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa stanowisk ko?cowych na potrzeby platformy teleinformatycznej.

Reference number: 32/BF/BTiZ/17
II.1.2) Main CPV code
30213000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 11 030 800.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa komputerow przeno?nych

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
30213100
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa komputerow przeno?nych

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
30213000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 106-211958

Section V: Award of contract

Contract No: 78/BF/BLiI/17
Lot No: 1
Title:

Dostawa komputerow przeno?nych

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
29/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Suntar Sp. z o.o.
ul. Boya ?ele?skiego 5B
Tarnow
33-100
Poland
Telephone: +48 146263134
E-mail: suntar@suntar.pl
Fax: +48 146263134
NUTS code: PL217

Internet address: www.suntar.com.pl

The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 968 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 2 733 740.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 79/BF/BLiI/17
Lot No: 2
Title:

Dostawa komputerow stacjonarnych typu AIO.

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
29/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Suntar Sp. z o.o.
ul. Boya ?ele?skiego 5b
Tarnow
33-100
Poland
Telephone: +48 146263134
E-mail: suntar@suntar.pl
Fax: +48 146263134
NUTS code: PL217

Internet address: www.suntar.com.pl

The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 10 580 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 13 567 884.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Personal computers
ND Document number 388870-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place WARSAW
AU Authority name Komenda Glowna Stra?y Granicznej
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 30213000 - Personal computers
30213100 - Portable computers
OC Original CPV code 30213000 - Personal computers
30213100 - Portable computers
RC NUTS code PL911
IA Internet address (URL) www.strazgraniczna.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >