Poland-Lod?: Washing and dry-cleaning services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003589819668095
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date:
Solicitation No: 387321-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Lod?: Washing and dry-cleaning services

2017/S 189-387321

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lodzi ? Centralny Szpital Weteranow
ul. ?eromskiego 113
Lod?
90-549
Poland
Contact person: Maria Dyl-Nied?wiecka
Telephone: +48 426393452
E-mail: m.dyl@skwam.lodz.pl
Fax: +48 426393547
NUTS code: PL711

Internet address(es):

Main address: http://uskwam.umed.lodz.pl/

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Usluga pralnicza dla Szpitala USK im. WAM-CSW w Lodzi.

Reference number: 206/PN/ZP/U/2017
II.1.2) Main CPV code
98310000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia niniejszego post?powania przetargowego jest: usluga pralnicza dla Szpitala USK im. WAM-CSW w Lodzi, realizowanej zgodnie z rodzajem asortymentu i ilo?ciami okre?lonymi w formularzu cenowym stanowi?cym zal?cznik nr 2 do SIWZ, zgodnie z ?Formularzem Oferty, stanowi?cym zal?cznik nr 1 do SIWZ i zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia stanowi?cym zal?cznik nr 3 do SIWZ- zamowienie podzielone na 2 pakiety.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 936 075.96 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
98311000
98315000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia znajduje si? w SIWZ oraz zal?cznikach do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Posiadanie certyfikatu RABC (Risk analisis biocontamination control) lub rownowa?nego, potwierdzaj?cego wdro?enie systemu kontroli ska?enia biologicznego w pralni Wykonawcy wystawionego przez jednos / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
98311000
98315000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2.4) Description of the procurement:

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia znajduje si? w SIWZ oraz zal?cznikach do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Posiadanie certyfikatu RABC (Risk analisis biocontamination control) lub rownowa?nego, potwierdzaj?cego wdro?enie systemu kontroli ska?enia biologicznego w pralni Wykonawcy wystawionego przez jednos / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 098-193970
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Pakiet 1

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/07/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Aleksandra Woyton-Kochanek PPHU A'TU Service S.C.
Urocza 1
Andrespol
95-020
Poland
NUTS code: PL712
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Hollywood Textile Service Sp. z o.o.
Bojanowskiej 2a
Sierpc
09-200
Poland
NUTS code: PL92
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Edward Kochanek PPHU A'TU Service S.C.
Urocza 1
Andrespol
95-020
Poland
NUTS code: PL712
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 520 338.42 PLN
Total value of the contract/lot: 559 857.80 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 2
Title:

Pakiet 2

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/07/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Aleksandra Woyton-Kochanek PPHU A'TU Service S.C.
Urocza 1
Andrespol
95-020
Poland
NUTS code: PL712
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Edward Kochanek PPHU A'TU Service S.C.
Urocza 1
Andrespol
95-020
Poland
NUTS code: PL712
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Hollywood Textile Service Sp. z o.o.
Bojanowskiej 2a
Sierpc
09-200
Poland
NUTS code: PL92
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 349 661.58 PLN
Total value of the contract/lot: 376 218.16 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych, Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587777
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom przysluguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamowie? publicznych.

2. ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamowie? publicznych przysluguj? Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisow niniejszej ustawy.

3. ?rodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamowieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia przysluguj? rownie? organizacjom wpisanym na list?, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych, Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Lod?: Washing and dry-cleaning services

2017/S 189-387321

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lodzi ? Centralny Szpital Weteranow
ul. ?eromskiego 113
Lod?
90-549
Poland
Contact person: Maria Dyl-Nied?wiecka
Telephone: +48 426393452
E-mail: m.dyl@skwam.lodz.pl
Fax: +48 426393547
NUTS code: PL711

Internet address(es):

Main address: http://uskwam.umed.lodz.pl/

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Usluga pralnicza dla Szpitala USK im. WAM-CSW w Lodzi.

Reference number: 206/PN/ZP/U/2017
II.1.2) Main CPV code
98310000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 936 075.96 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
98311000
98315000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
98311000
98315000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL711

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 098-193970

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Pakiet 1

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/07/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Aleksandra Woyton-Kochanek PPHU A'TU Service S.C.
Urocza 1
Andrespol
95-020
Poland
NUTS code: PL712
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Hollywood Textile Service Sp. z o.o.
Bojanowskiej 2a
Sierpc
09-200
Poland
NUTS code: PL92
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Edward Kochanek PPHU A'TU Service S.C.
Urocza 1
Andrespol
95-020
Poland
NUTS code: PL712
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 520 338.42 PLN
Total value of the contract/lot: 559 857.80 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 2
Title:

Pakiet 2

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
31/07/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Aleksandra Woyton-Kochanek PPHU A'TU Service S.C.
Urocza 1
Andrespol
95-020
Poland
NUTS code: PL712
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Edward Kochanek PPHU A'TU Service S.C.
Urocza 1
Andrespol
95-020
Poland
NUTS code: PL712
The contractor is an SME: yes
V.2.3) Name and address of the contractor
Hollywood Textile Service Sp. z o.o.
Bojanowskiej 2a
Sierpc
09-200
Poland
NUTS code: PL92
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 349 661.58 PLN
Total value of the contract/lot: 376 218.16 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Lod?: Washing and dry-cleaning services
ND Document number 387321-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place LOD?
AU Authority name Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lodzi ? Centralny Szpital Weteranow
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 98310000 - Washing and dry-cleaning services
98311000 - Laundry-collection services
98315000 - Pressing services
OC Original CPV code 98310000 - Washing and dry-cleaning services
98311000 - Laundry-collection services
98315000 - Pressing services
RC NUTS code PL711
IA Internet address (URL) http://uskwam.umed.lodz.pl/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >