Romania-Bucuresti: Vegetables, fruits and nuts

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 89 - Subsistence (Food)
Opps ID: NBD00003590233967501
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date:
Solicitation No: 387889-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Romania-Bucuresti: Vegetables, fruits and nuts

2017/S 189-387889

Contract award notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1
B-dul Maresal Averescu nr. 17, sector 1
For the attention of: Mihaela Briciu
71314 Bucuresti
Romania
Telephone: +4 0212224340
E-mail: achizitiipublice@dgaspc-sectorul1.ro
Fax: +4 0212224340

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.dgaspc-sectorul1.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

03220000 , 15331400

Description
Vegetables, fruits and nuts.
Preserved and/or canned vegetables.
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 645 072,92 RON
Excluding VAT

Section V: Award of contract

Contract No: 49113
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Cabrio&Gecab SRL
Str. Dumbrava Noua nr. 25, bl. M142, et. 1, ap. 5, sector 5
051145 Bucuresti
Romania
E-mail: cabrio.gecab@yahoo.com
Telephone: +40 720083086

V.4) Information on value of contract
Total final value of the contract:
Value: 645 072,92 RON
Excluding VAT
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Romania-Bucuresti: Vegetables, fruits and nuts

2017/S 189-387889

Contract award notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1
B-dul Maresal Averescu nr. 17, sector 1
For the attention of: Mihaela Briciu
71314 Bucuresti
Romania
Telephone: +4 0212224340
E-mail: achizitiipublice@dgaspc-sectorul1.ro
Fax: +4 0212224340

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.dgaspc-sectorul1.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3) Main activity
Social protection
I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract
Furnizare de produse alimentare: Lotul nr.1: legume fructe, Lotul nr. 2: conserve legume fructe.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Locatiile din subordinea DGASPC Sector 1.

NUTS code RO321

II.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves the establishment of a framework agreement
II.1.4) Short description of the contract or purchase(s)
Prezenta procedura are ca obiect asigurarea necesitatilor de alimente pentru Complexele Sociale de Servicii, Centrele de Asistare si Ingrijire, Module Pavilionare de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica, Case de tip familial din subordinea DGASPC Sector 1.
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

03220000 , 15331400

II.1.6) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 645 072,92 RON
Excluding VAT

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract

Contract notice

Notice number in the OJEU: 2017/S 124-253152 of 1.7.2017

Section V: Award of contract

Contract No: 49113 Lot title: Furnizasre conserve legume fructe
V.1) Date of contract award decision:
27.9.2017
V.2) Information about offers
Number of offers received: 2
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Cabrio&Gecab SRL
Str. Dumbrava Noua nr. 25, bl. M142, et. 1, ap. 5, sector 5
051145 Bucuresti
Romania
E-mail: cabrio.gecab@yahoo.com
Telephone: +40 720083086

V.4) Information on value of contract
Total final value of the contract:
Value: 645 072,92 RON
Excluding VAT
V.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.2) Additional information:

DUAE poate fi descarcat, in vederea completarii si depunerii, de la adresa link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter . Instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro .

Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmis pe SEAP si prin utilizarea uneia din urmatoarele modalitati de comunicare: fax/email/posta. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi prelungita n mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu de acord cu prelungiera perioadei de valabilitate a ofertei.
In situatia in care 2 sau mai multi operatori economici ale caror oferte au fost declarate admisibile din punct de vedere juridic, tehnic si economico-financiar de catre autoritatea contractanta, au ofertat preturile cele mai mici egale, autoritatea contractanta va solicita numai acelor operatori depunerea de noi oferte de pret, pe SEAP in sectiunea ?Clarificari.
Operatorii economici au dreptul sa imbunatateasca pretul ofertat anterior, urmand ca oferta care contine noul pret cel mai scazut sa fie declarata castigatoare. Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse in modelul de contract din documentatia de atribuire (in caz contrar se considera acceptul tacit al acestuia).
In situatia in care sunt obiectiuni la proiectul de contract, respectiv modificari ale clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi, eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate in scris cu justificari.
VI.3) Procedures for appeal
VI.3.1) Body responsible for appeal procedures

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Internet address: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.3.2) Lodging of appeals
VI.3.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Serviciul Juridic, Contencios si Resurse Umane
B-dul Maresal Averescu nr. 17, sector 1
71314 Bucuresti
Romania

VI.4) Date of dispatch of this notice:
28.9.2017
TI Title Romania-Bucuresti: Vegetables, fruits and nuts
ND Document number 387889-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place BUCURESTI
AU Authority name Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1
OL Original language RO
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country RO
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
TY Type of bid 9 - Not applicable
AC Award criteria 1 - Lowest price
PC CPV code 03220000 - Vegetables, fruits and nuts
15331400 - Preserved and/or canned vegetables
OC Original CPV code 03220000 - Vegetables, fruits and nuts
15331400 - Preserved and/or canned vegetables
RC NUTS code RO321
IA Internet address (URL) www.dgaspc-sectorul1.ro
DI Directive Classical Directive 2004/18/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >