Poland-Krakow: Miscellaneous medical devices and products

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 89 - Subsistence (Food)
Opps ID: NBD00003590347449077
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 9, 2017
Solicitation No: 388739-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Krakow: Miscellaneous medical devices and products

2017/S 190-388739

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.
os. Zlotej Jesieni 1
Krakow
31-826
Poland
Contact person: Arkadiusz Sorys
Telephone: +48 126468109
E-mail: asorys@rydygierkrakow.pl
Fax: +48 126468173
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: www.szpitalrydygier.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.szpitalrydygier.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: szpital sp. z o.o.
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

DOSTAWA APARATURY I SPRZ?TU MEDYCZNEGO.

Reference number: 340/ZP/2017
II.1.2) Main CPV code
33190000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

III. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa aparatury i sprz?tu medycznego, do siedziby Zamawiaj?cego zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w zal?cznikach nr: 1A-1L do nin. specyfikacji.

2. Oferty nie posiadaj?ce pelnego zakresu przedmiotu zamowienia zostan? odrzucone.

3. Pozostale warunki zamowienia okre?la projekt umowy, stanowi?cy zal?cznik nr 3 do SIWZ.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa aparatury i sprz?tu medycznego, do siedziby Zamawiaj?cego zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w zal?cznikach nr: 1A-1L do nin. specyfikacji.

2. Oferty nie posiadaj?ce pelnego zakresu przedmiotu zamowienia zostan? odrzucone.

3. Pozostale warunki zamowienia okre?la projekt umowy, stanowi?cy zal?cznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa aparatury i sprz?tu medycznego, do siedziby Zamawiaj?cego zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w zal?cznikach nr: 1A-1L do nin. specyfikacji.

2. Oferty nie posiadaj?ce pelnego zakresu przedmiotu zamowienia zostan? odrzucone.

3. Pozostale warunki zamowienia okre?la projekt umowy, stanowi?cy zal?cznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 3

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa aparatury i sprz?tu medycznego, do siedziby Zamawiaj?cego zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w zal?cznikach nr: 1A-1L do nin. specyfikacji.

2. Oferty nie posiadaj?ce pelnego zakresu przedmiotu zamowienia zostan? odrzucone.

3. Pozostale warunki zamowienia okre?la projekt umowy, stanowi?cy zal?cznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 4

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa aparatury i sprz?tu medycznego, do siedziby Zamawiaj?cego zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w zal?cznikach nr: 1A-1L do nin. specyfikacji.

2. Oferty nie posiadaj?ce pelnego zakresu przedmiotu zamowienia zostan? odrzucone.

3. Pozostale warunki zamowienia okre?la projekt umowy, stanowi?cy zal?cznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 5

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa aparatury i sprz?tu medycznego, do siedziby Zamawiaj?cego zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w zal?cznikach nr: 1A-1L do nin. specyfikacji.

2. Oferty nie posiadaj?ce pelnego zakresu przedmiotu zamowienia zostan? odrzucone.

3. Pozostale warunki zamowienia okre?la projekt umowy, stanowi?cy zal?cznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 6

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa aparatury i sprz?tu medycznego, do siedziby Zamawiaj?cego zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w zal?cznikach nr: 1A-1L do nin. specyfikacji.

2. Oferty nie posiadaj?ce pelnego zakresu przedmiotu zamowienia zostan? odrzucone.

3. Pozostale warunki zamowienia okre?la projekt umowy, stanowi?cy zal?cznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 7

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa aparatury i sprz?tu medycznego, do siedziby Zamawiaj?cego zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w zal?cznikach nr: 1A-1L do nin. specyfikacji.

2. Oferty nie posiadaj?ce pelnego zakresu przedmiotu zamowienia zostan? odrzucone.

3. Pozostale warunki zamowienia okre?la projekt umowy, stanowi?cy zal?cznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 8

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa aparatury i sprz?tu medycznego, do siedziby Zamawiaj?cego zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w zal?cznikach nr: 1A-1L do nin. specyfikacji.

2. Oferty nie posiadaj?ce pelnego zakresu przedmiotu zamowienia zostan? odrzucone.

3. Pozostale warunki zamowienia okre?la projekt umowy, stanowi?cy zal?cznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 9 poz. 1

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa aparatury i sprz?tu medycznego, do siedziby Zamawiaj?cego zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w zal?cznikach nr: 1A-1L do nin. specyfikacji.

2. Oferty nie posiadaj?ce pelnego zakresu przedmiotu zamowienia zostan? odrzucone.

3. Pozostale warunki zamowienia okre?la projekt umowy, stanowi?cy zal?cznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 9 poz. 2

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa aparatury i sprz?tu medycznego, do siedziby Zamawiaj?cego zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w zal?cznikach nr: 1A-1L do nin. specyfikacji.

2. Oferty nie posiadaj?ce pelnego zakresu przedmiotu zamowienia zostan? odrzucone.

3. Pozostale warunki zamowienia okre?la projekt umowy, stanowi?cy zal?cznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 9 poz. 3

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa aparatury i sprz?tu medycznego, do siedziby Zamawiaj?cego zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w zal?cznikach nr: 1A-1L do nin. specyfikacji.

2. Oferty nie posiadaj?ce pelnego zakresu przedmiotu zamowienia zostan? odrzucone.

3. Pozostale warunki zamowienia okre?la projekt umowy, stanowi?cy zal?cznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 9 poz. 4

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa aparatury i sprz?tu medycznego, do siedziby Zamawiaj?cego zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w zal?cznikach nr: 1A-1L do nin. specyfikacji.

2. Oferty nie posiadaj?ce pelnego zakresu przedmiotu zamowienia zostan? odrzucone.

3. Pozostale warunki zamowienia okre?la projekt umowy, stanowi?cy zal?cznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 10

Lot No: 13
II.2.2) Additional CPV code(s)
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa aparatury i sprz?tu medycznego, do siedziby Zamawiaj?cego zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w zal?cznikach nr: 1A-1L do nin. specyfikacji.

2. Oferty nie posiadaj?ce pelnego zakresu przedmiotu zamowienia zostan? odrzucone.

3. Pozostale warunki zamowienia okre?la projekt umowy, stanowi?cy zal?cznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 11 poz. 1

Lot No: 14
II.2.2) Additional CPV code(s)
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa aparatury i sprz?tu medycznego, do siedziby Zamawiaj?cego zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w zal?cznikach nr: 1A-1L do nin. specyfikacji.

2. Oferty nie posiadaj?ce pelnego zakresu przedmiotu zamowienia zostan? odrzucone.

3. Pozostale warunki zamowienia okre?la projekt umowy, stanowi?cy zal?cznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 11 poz. 2

Lot No: 15
II.2.2) Additional CPV code(s)
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa aparatury i sprz?tu medycznego, do siedziby Zamawiaj?cego zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w zal?cznikach nr: 1A-1L do nin. specyfikacji.

2. Oferty nie posiadaj?ce pelnego zakresu przedmiotu zamowienia zostan? odrzucone.

3. Pozostale warunki zamowienia okre?la projekt umowy, stanowi?cy zal?cznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 11 poz. 3

Lot No: 16
II.2.2) Additional CPV code(s)
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa aparatury i sprz?tu medycznego, do siedziby Zamawiaj?cego zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w zal?cznikach nr: 1A-1L do nin. specyfikacji.

2. Oferty nie posiadaj?ce pelnego zakresu przedmiotu zamowienia zostan? odrzucone.

3. Pozostale warunki zamowienia okre?la projekt umowy, stanowi?cy zal?cznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 11 poz. 4

Lot No: 17
II.2.2) Additional CPV code(s)
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa aparatury i sprz?tu medycznego, do siedziby Zamawiaj?cego zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w zal?cznikach nr: 1A-1L do nin. specyfikacji.

2. Oferty nie posiadaj?ce pelnego zakresu przedmiotu zamowienia zostan? odrzucone.

3. Pozostale warunki zamowienia okre?la projekt umowy, stanowi?cy zal?cznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 11 poz. 5

Lot No: 18
II.2.2) Additional CPV code(s)
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa aparatury i sprz?tu medycznego, do siedziby Zamawiaj?cego zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w zal?cznikach nr: 1A-1L do nin. specyfikacji.

2. Oferty nie posiadaj?ce pelnego zakresu przedmiotu zamowienia zostan? odrzucone.

3. Pozostale warunki zamowienia okre?la projekt umowy, stanowi?cy zal?cznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 11 poz. 6

Lot No: 19
II.2.2) Additional CPV code(s)
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa aparatury i sprz?tu medycznego, do siedziby Zamawiaj?cego zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w zal?cznikach nr: 1A-1L do nin. specyfikacji.

2. Oferty nie posiadaj?ce pelnego zakresu przedmiotu zamowienia zostan? odrzucone.

3. Pozostale warunki zamowienia okre?la projekt umowy, stanowi?cy zal?cznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 12

Lot No: 20
II.2.2) Additional CPV code(s)
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.4) Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa aparatury i sprz?tu medycznego, do siedziby Zamawiaj?cego zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w zal?cznikach nr: 1A-1L do nin. specyfikacji.

2. Oferty nie posiadaj?ce pelnego zakresu przedmiotu zamowienia zostan? odrzucone.

3. Pozostale warunki zamowienia okre?la projekt umowy, stanowi?cy zal?cznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie ustala szczegolowego warunku udzialu w Post?powaniu. Ocena spelniania niniejszego warunku udzialu w Post?powaniu, zostanie dokonana zgodnie z formul? ?spelnia ? nie spelnia, w oparciu o zlo?one przez Wykonawc? o?wiadczenie, o ktorym mowa w pkt X ppkt 1 lit. a). 3. W Post?powaniu mog? wzi?? udzial Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu z Post?powania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Ocena spelniania warunkow udzialu w Post?powaniu, o ktorych mowa w ppkt. 3, zostanie dokonana zgodnie z formul? ?spelnia ? nie spelnia, w oparciu o przedlo?one przez Wykonawc? o?wiadczenie

i dokumenty, o ktorych mowa w pkt. X ppkt 2

4. W celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu oraz braku podstaw do wykluczenia

z post?powania, Zamawiaj?cy wymaga, zlo?enia wraz z ofert? o?wiadczenia wlasnego Wykonawcy

w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (JEDZ). W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia formularz JEDZ sklada ka?dy z Wykonawcow. JEDZ skladany jest w formie pisemnej wraz z ofert? wykonawcy. W przypadku nie dol?czenia do oferty dokumentow podmiotowych potwierdzaj?cych spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z post?powania zastosowanie znajdzie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Wzor formularza JEDZ okre?la Rozporz?dzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 3/16), ktorego wzor stanowi zal?cznik nr 4 do Specyfikacji. Formularz JEDZ nale?y wypelni? w miejscach, ktore nie zostaly wykre?lone przez Zamawiaj?cego.

X. WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTOW, JAKIE MAJ? DOSTARCZY? WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POST?POWANIU

1. W zakresie wykazania spelniania przez Wykonawc? warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, Wykonawca przedklada:

a) o?wiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w post?powaniu ? wypelnione i podpisane odpowiednio przez osob? (osoby) upowa?nion? (upowa?nione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne o?wiadczenie, Wykonawca sklada w formie jednolitego dokumentu, stanowi?cego Zal?cznik nr 4 do Specyfikacji (formularz JEDZ)2. W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z Post?powania w okoliczno?ciach,

o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, Wykonawca przedklada:

a) o?wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z post?powania ? wypelnione i podpisane odpowiednio przez osob? (osoby) upowa?nion? (upowa?nione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne o?wiadczenie Wykonawca sklada w formie jednolitego dokumentu, stanowi?cego Zal?cznik nr 4 do Specyfikacji (formularz JEDZ)

b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego

c) za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego

d) za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego

e) odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie ustala szczegolowego warunku udzialu w Post?powaniu. Ocena spelniania niniejszego warunku udzialu w Post?powaniu, zostanie dokonana zgodnie z formul? ?spelnia ? nie spelnia, w oparciu o zlo?one przez Wykonawc? o?wiadczenie, o ktorym mowa w pkt X ppkt 1 lit. a). 3. W Post?powaniu mog? wzi?? udzial Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu z Post?powania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Ocena spelniania warunkow udzialu w Post?powaniu, o ktorych mowa w ppkt. 3, zostanie dokonana zgodnie z formul? ?spelnia ? nie spelnia, w oparciu o przedlo?one przez Wykonawc? o?wiadczenie

i dokumenty, o ktorych mowa w pkt. X ppkt 2

4. W celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu oraz braku podstaw do wykluczenia

z post?powania, Zamawiaj?cy wymaga, zlo?enia wraz z ofert? o?wiadczenia wlasnego Wykonawcy

w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (JEDZ). W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia formularz JEDZ sklada ka?dy z Wykonawcow. JEDZ skladany jest w formie pisemnej wraz z ofert? wykonawcy. W przypadku nie dol?czenia do oferty dokumentow podmiotowych potwierdzaj?cych spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z post?powania zastosowanie znajdzie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Wzor formularza JEDZ okre?la Rozporz?dzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 3/16), ktorego wzor stanowi zal?cznik nr 4 do Specyfikacji. Formularz JEDZ nale?y wypelni? w miejscach, ktore nie zostaly wykre?lone przez Zamawiaj?cego.

X. WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTOW, JAKIE MAJ? DOSTARCZY? WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POST?POWANIU

1. W zakresie wykazania spelniania przez Wykonawc? warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, Wykonawca przedklada:

a) o?wiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w post?powaniu ? wypelnione i podpisane odpowiednio przez osob? (osoby) upowa?nion? (upowa?nione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne o?wiadczenie, Wykonawca sklada w formie jednolitego dokumentu, stanowi?cego Zal?cznik nr 4 do Specyfikacji (formularz JEDZ)2. W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z Post?powania w okoliczno?ciach,

o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, Wykonawca przedklada:

a) o?wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z post?powania ? wypelnione i podpisane odpowiednio przez osob? (osoby) upowa?nion? (upowa?nione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne o?wiadczenie Wykonawca sklada w formie jednolitego dokumentu, stanowi?cego Zal?cznik nr 4 do Specyfikacji (formularz JEDZ)

b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego

c) za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego

d) za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego

e) odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie ustala szczegolowego warunku udzialu w Post?powaniu. Ocena spelniania niniejszego warunku udzialu w Post?powaniu, zostanie dokonana zgodnie z formul? ?spelnia ? nie spelnia, w oparciu o zlo?one przez Wykonawc? o?wiadczenie, o ktorym mowa w pkt X ppkt 1 lit. a). 3. W Post?powaniu mog? wzi?? udzial Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj? wykluczeniu z Post?powania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Ocena spelniania warunkow udzialu w Post?powaniu, o ktorych mowa w ppkt. 3, zostanie dokonana zgodnie z formul? ?spelnia ? nie spelnia, w oparciu o przedlo?one przez Wykonawc? o?wiadczenie

i dokumenty, o ktorych mowa w pkt. X ppkt 2

4. W celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w post?powaniu oraz braku podstaw do wykluczenia

z post?powania, Zamawiaj?cy wymaga, zlo?enia wraz z ofert? o?wiadczenia wlasnego Wykonawcy

w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (JEDZ). W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamowienia formularz JEDZ sklada ka?dy z Wykonawcow. JEDZ skladany jest w formie pisemnej wraz z ofert? wykonawcy. W przypadku nie dol?czenia do oferty dokumentow podmiotowych potwierdzaj?cych spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z post?powania zastosowanie znajdzie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Wzor formularza JEDZ okre?la Rozporz?dzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 3/16), ktorego wzor stanowi zal?cznik nr 4 do Specyfikacji. Formularz JEDZ nale?y wypelni? w miejscach, ktore nie zostaly wykre?lone przez Zamawiaj?cego.

X. WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTOW, JAKIE MAJ? DOSTARCZY? WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POST?POWANIU

1. W zakresie wykazania spelniania przez Wykonawc? warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, Wykonawca przedklada:

a) o?wiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w post?powaniu ? wypelnione i podpisane odpowiednio przez osob? (osoby) upowa?nion? (upowa?nione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne o?wiadczenie, Wykonawca sklada w formie jednolitego dokumentu, stanowi?cego Zal?cznik nr 4 do Specyfikacji (formularz JEDZ)2. W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z Post?powania w okoliczno?ciach,

o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, Wykonawca przedklada:

a) o?wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z post?powania ? wypelnione i podpisane odpowiednio przez osob? (osoby) upowa?nion? (upowa?nione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne o?wiadczenie Wykonawca sklada w formie jednolitego dokumentu, stanowi?cego Zal?cznik nr 4 do Specyfikacji (formularz JEDZ)

b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego

c) za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego

d) za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego

e) odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Zamawiaj?cy wymaga od Wykonawcy, aby zawarl z nim umow? w sprawie zamowienia publicznego na

warunkach okre?lonych w projekcie umowy, stanowi?cym Zal?cznik nr 3 do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 09:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2017
Local time: 10:00
Place:

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., os. Zlotej Jesieni 1, 31-826 Krakow, Dzial Zamowie? Publicznych i Zaopatrzenia.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Oferta skladana na calo?? zamowienia musi by? zabezpieczona wadium w wysoko?ci: 62 890,00 PLN.

2. W przypadku skladania ofert cz??ciowych wadium wynosi:

PAKIET 1 19 500,00 zl, PAKIET 2 13 900,00 zl, PAKIET 3 1 000,00 zl

PAKIET 4 3 650,00 zl

PAKIET 5 3 150,00 zl

PAKIET 6 8 250,00 zl

PAKIET 7 2 900,00 zl

PAKIET 8 950,00 zl

PAKIET 9 poz. 1 450,00 zl

PAKIET 9 poz. 2 600,00 zl

PAKIET 9 poz. 3 100,00 zl

PAKIET 9 poz. 4 350,00 zl

PAKIET 10 2 800,00 zl

PAKIET 11 poz. 1 400,00 zl

PAKIET 11 poz. 2 100,00 zl

PAKIET 11 poz. 3 200,00 zl

PAKIET 11 poz. 4 40,00 zl

PAKIET 11 poz. 5 1 450,00 zl

PAKIET 11 poz. 6 1 500,00 zl

PAKIET 12 1 600,00 zl

3. Wadium musi by? wniesione przed uplywem terminu skladania ofert.

4. Dokumenty skladaj?ce si? na ofert?:

a) formularz ofertowy, wedlug wzoru okre?lonego w Zal?czniku nr 2 do Specyfikacji

b) szczegolow? ofert? cenow? (wg wzoru tabeli zamieszczonej w pkt. XVIII ppkt. 2 SIWZ)

c) Podpisany i wypelniony zal?cznik nr 1A-1L odpowiednio dla Pakietu nr 1 ? 12.

d)dokumenty i o?wiadczenia potwierdzaj?ce spelnianie przez Wykonawc? warunkow udzialu w Post?powaniu (wymienione w pkt. X Specyfikacji),

e)dokumenty, o ktorych mowa w pkt. XII Specyfikacji,

f)w przypadku Wykonawcow dzialaj?cych przez pelnomocnika ? pelnomocnictwo, w formie, o ktorej mowa w ppkt 11 lit. b),

g)w przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie ? dokument stwierdzaj?cy ustanowienie przez Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie pelnomocnika

do reprezentowania ich w Post?powaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania

w Post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, chyba, ?e w przypadku spolki cywilnej, z umowy tej spolki wynika sposob jej reprezentowania (do stwierdzenia czego niezb?dne b?dzie zal?czenie do oferty umowy spolki cywilnej).

h)potwierdzenie wplaty wadium.

XII. INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ?CYCH, ?E OFEROWANE PRODUKT ODPOWIADAJ? OKRE?LONYM WYMAGANIOM

Zamawiaj?cy ??da przedlo?enia dokumentow potwierdzaj?cych, ?e oferowany produkt odpowiada okre?lonym przez Zamawiaj?cego wymaganiom:

Pakiet 1, 2

a)Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia (np. ulotka informacyjna, broszura reklamowa, aktualny katalog zawieraj?cy opis przedmiotu zamowienia, karta techniczna),

b)Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodno?ci,

c)Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny realizowany przez podmiot z siedzib? na terenie Polski, autoryzowany przez producenta przedmiotu zamowienia. Zal?czy? do oferty dokument potwierdzaj?cy autoryzacj?.

Pakiet 3, 4, 5, 8, Pakiet 9 poz. 1, poz. 2, poz. 3, poz. 4, Pakiet 12

a)Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia (np. ulotka informacyjna, broszura reklamowa, aktualny katalog zawieraj?cy opis przedmiotu zamowienia, karta techniczna),

b)Urz?dzenie posiada certyfikat CE do diagnostyki medycznej in vitro (CE-IVD).

Pakiet 6, 7, 10, Pakiet 11 poz. 1, poz. 2, poz. 3, poz. 4, poz. 5, poz. 6

a)Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia (np. ulotka informacyjna, broszura reklamowa, aktualny katalog zawieraj?cy opis przedmiotu zamowienia, karta techniczna),

b)Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodno?ci,

Wykonawca jest zwi?zany ofert? przez okres 60 dni.

7. Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w ust 2: Sklada dokumenty wymienione w Rozdzial X ust. 7 ? 10 SIWZ.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
PREZES KRAJOWEJ IZBY ODWOLAWCZEJ
UL. POST?PU 17A
WARSZAWA
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
KRAJOWA IZBA ODWOLAWCZA
UL. POST?PU 17A
WARSZAWA
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Krakow: Miscellaneous medical devices and products

2017/S 190-388739

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.
os. Zlotej Jesieni 1
Krakow
31-826
Poland
Contact person: Arkadiusz Sorys
Telephone: +48 126468109
E-mail: asorys@rydygierkrakow.pl
Fax: +48 126468173
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: www.szpitalrydygier.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

DOSTAWA APARATURY I SPRZ?TU MEDYCZNEGO.

Reference number: 340/ZP/2017
II.1.2) Main CPV code
33190000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 3

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 4

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 5

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 6

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 7

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 8

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 9 poz. 1

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 9 poz. 2

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 9 poz. 3

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 9 poz. 4

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 10

Lot No: 13
II.2.2) Additional CPV code(s)
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 11 poz. 1

Lot No: 14
II.2.2) Additional CPV code(s)
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 11 poz. 2

Lot No: 15
II.2.2) Additional CPV code(s)
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 11 poz. 3

Lot No: 16
II.2.2) Additional CPV code(s)
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 11 poz. 4

Lot No: 17
II.2.2) Additional CPV code(s)
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 11 poz. 5

Lot No: 18
II.2.2) Additional CPV code(s)
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 11 poz. 6

Lot No: 19
II.2.2) Additional CPV code(s)
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 12

Lot No: 20
II.2.2) Additional CPV code(s)
33190000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 14
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 09:30
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Krakow: Miscellaneous medical devices and products
ND Document number 388739-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place KRAKOW
AU Authority name Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 09/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33190000 - Miscellaneous medical devices and products
OC Original CPV code 33190000 - Miscellaneous medical devices and products
RC NUTS code PL213
IA Internet address (URL) www.szpitalrydygier.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >