Belgium-Brakel: Catering services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003591233979698
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date: Nov 3, 2017
Solicitation No: 386508-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Belgium-Brakel: Catering services

2017/S 189-386508

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
VZW Groep Sint-Franciscus
Sint-Martensstraat 3
Brakel
9660
Belgium
Contact person: De heer Wim Vercruyssen
Telephone: +32 55432027
E-mail: wv@sintfranciscustehuis.be
Fax: +32 55432026
NUTS code: BE235

Internet address(es):

Main address: www.groepsf.be

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/5/W3/2017
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: woonzorgcentrum
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Opdracht tot technische assistentie en aankopen voor de centrale keukens van VZW Groep Sint Franciscus ingaande op 1.4.2018 voor een periode van 4 jaar (2018-2022).

Reference number: 2017/004
II.1.2) Main CPV code
55520000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Zie II.2.4.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
55300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE235
Main site or place of performance:

Sint Franciscustehuis, Sint-Martensstraat 3 te 9660 Brakel / WZC De Zilverlinde, Dreef 2 te 9860 Oosterzele / WZC Sint Anna, Stationstraat 165 te 9450 Haaltert / WZC ... (zie opdrachtdocumenten).

II.2.4) Description of the procurement:

De opdracht omvat:

? het begeleiden van de centrale keukens van VZW Groep Sint Franciscus in een technische assistentie. De beheerstaken binnen de technische assistentie omvatten:

o menucontrole,

o nazicht en controle van inkomende facturen,

o budgetopvolging en bespreking met de opdrachtgever volgens een geplafonneerd mandaat,

o HACCP opvolging,

o bijstaan en begeleiden keukenpersoneel,

o permanent onderricht aan het personeel van de opdrachtgever,

o voldoende aanwezigheid/controle in de centrale keukens,

o assistentie door een dienst dietiek, die onder meer volgende taken op zich neemt:

? dieetmenu opmaken indien nodig,

? de voedingswaarde van de opgestelde menu's nazien,

? de voeding van personen met voedingsproblemen aanpassen,

? raad geven aan de kok inzake dieetproducten en bijvoeding,

? de kok op de hoogte houden van de nieuwe dieetproducten,

? de opmaak en opvolging van de maaltijdkaartjes,

? de levering van de grondstoffen en materialen, de verantwoordelijkheid voor en het toezicht op de bereiding van de maaltijden tot en met de portionering en de bedeling;

? de levering van alle producten nodig voor de organisatie van het onderhoud.

De opdrachtnemer verbindt zich ertoe de verschillende maaltijden tegen de in zijn offerte vermelde prijzen te leveren.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: De kwalitatieve criteria op basis waarvan de technische assistentie wordt verwezenlijkt / Weighting: 20
Quality criterion - Name: De extra diensten of prestaties die door opdrachtnemer worden aangeboden, en die voor de bewoners/clienten en voor de voorzieningen een daadwerkelijke meerwaarde inhouden / Weighting: 15
Quality criterion - Name: De voorwaarden waaronder, indien de opdrachtgever niet zelf over voldoende beheerder-koks beschikt, op de diensten van een beheerder-kok kan worden beroep gedaan / Weighting: 10
Quality criterion - Name: De kwaliteit van de grondstoffen en diensten: die elementen moeten duidelijk gemaakt worden in de offerte / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Een performant voedingsbeheersysteem / Weighting: 5
Price - Weighting: 40
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Niet gespecificeerd.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Vereiste opties (niet gespecificeerd).

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet:

1 hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016;

2 hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17.6.2016.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Aantonen via:

? bankverklaringen,

? balansen en jaarrekeningen,

? omzetcijfer.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Samenvatting van de balansen en jaarrekeningen van de afgelopen 3 jaren.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Teneinde de bekwaamheid van de inschrijver na te gaan moeten bij de offerte volgende documenten worden toegevoegd:

? referentielijst van het bedrijf,

? getuigschrift van beroepskwalificaties en/of goede uitvoering,

? garanties, kwaliteit, hygiene (kwaliteitssysteem-certificaat; ISO 9002-certificaat; HACCP-certificaat).

Minimum level(s) of standards possibly required:

Minimaal 5 referenties van gelijkaardige opdrachten in woonzorgcentra.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 03/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 03/03/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 03/11/2017
Local time: 10:00
Information about authorised persons and opening procedure:

Er is een gesloten opening van de offertes voorzien.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Rechtbank van eerste aanleg (afdeling Oudenaarde)
Bourgondiestraat. 5
Oudenaarde
9700
Belgium
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Belgium-Brakel: Catering services

2017/S 189-386508

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
VZW Groep Sint-Franciscus
Sint-Martensstraat 3
Brakel
9660
Belgium
Contact person: De heer Wim Vercruyssen
Telephone: +32 55432027
E-mail: wv@sintfranciscustehuis.be
Fax: +32 55432026
NUTS code: BE235

Internet address(es):

Main address: www.groepsf.be

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Opdracht tot technische assistentie en aankopen voor de centrale keukens van VZW Groep Sint Franciscus ingaande op 1.4.2018 voor een periode van 4 jaar (2018-2022).

Reference number: 2017/004
II.1.2) Main CPV code
55520000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
55300000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE235
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Niet gespecificeerd.

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 03/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Belgium-Brakel: Catering services
ND Document number 386508-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place BRAKEL
AU Authority name VZW Groep Sint-Franciscus
OL Original language NL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country BE
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
DT Deadline 03/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 55300000 - Restaurant and food-serving services
55520000 - Catering services
OC Original CPV code 55300000 - Restaurant and food-serving services
55520000 - Catering services
RC NUTS code BE235
IA Internet address (URL) www.groepsf.be
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >