Finland-Vantaa: IT services: consulting, software development, Internet and support

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • D - Automatic Data Processing and Telecommunication Services
Opps ID: NBD00003592461448220
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 3, 2017
Solicitation No: 389330-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Finland-Vantaa: IT services: consulting, software development, Internet and support

2017/S 190-389330

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Vantaan kaupunki
0124610-9
Asematie 7
Vantaa
01300
Finland
Contact person: Anne Lindblad-Ahonen
Telephone: +358 405168769
E-mail: anne.lindblad-ahonen@vantaa.fi
NUTS code: FI1B1

Internet address(es):

Main address: http://www.vantaa.fi

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://tarjouspalvelu.fi/vantaa
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://tarjouspalvelu.fi/vantaa?id=134527&tpk=1eec4fee-4cfa-4164-9dd4-ff733527be75
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Opiskelijahallintojarjestelman hankinta.

Reference number: VD/5615/02.08.00.00/2017
II.1.2) Main CPV code
72000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Hankinnan kohteena on opiskelijahallintojarjestelman (OHJ) hankinta, sen tukipalvelu ja kehitystyo, integraatiot, konversiot, koulutukset, yllapito ja kehittaminen.

Hankinnalla haetaan yhta (1) kokonaisvastuullista Toimittajaa toimittamaan kokonaisratkaisu pilvipalveluna (SaaS) tarjouspyynnossa ja sen liitteina esitettyjen vaatimusten mukaisesti, siten etta palvelu on kokonaisuudessaan hyvaksyttyna tuotantokaytossa 1.7.2018.

Hankinnan kohteena ovat mm. seuraavat asiat:

? hankittava kokonaisuus (myohemmin Ratkaisu) sisaltaa ammatillisen koulutuksen kokonaisuuden (OHJ) toteuttamisen,

? OHJ tulee tukea laajasti ammatillisen koulutuksen opiskelijahallinnon prosesseja,

? OHJ:lla helpotetaan henkiloston tyota seka parannetaan tehokkuutta,

? OHJ:lla katetaan ammatillisen koulutuksen toiminnan prosessit ja tuodaan eri kayttajaryhmille niille maaritellyt kayttajanakymat ja oikeudet,

? OHJ:aa on mahdollista kayttaa erilaisilla mobiililaitteilla.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 200 000.00 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
72000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: FI1B1
Main site or place of performance:

Vantaa.

II.2.4) Description of the procurement:

Hankinnan kohteena on opiskelijahallintojarjestelman (OHJ) hankinta, sen tukipalvelu ja kehitystyo, integraatiot, konversiot, koulutukset, yllapito ja kehittaminen Vantaan kaupungin kayttoon.

Hankinnalla haetaan yhta (1) kokonaisvastuullista Toimittajaa toimittamaan kokonaisratkaisu pilvipalveluna (SaaS) tarjouspyynnossa ja sen liitteina esitettyjen vaatimusten ja aikataulun mukaisesti, siten etta palvelu on kokonaisuudessaan hyvaksyttyna kaytossa 1.7.2018.

Hankinnan kohteena on mm. seuraavat asiat:

? hankittava kokonaisuus (myohemmin Ratkaisu) sisaltaa ammatillisen koulutuksen kokonaisuuden (OHJ) toteuttamisen.

? Ratkaisua pitaa pystya kayttamaan suomeksi ja englanniksi

? OHJ tulee tukea laajasti ammatillisen koulutuksen opiskelijahallinnon prosesseja, mahdollistaa koulutuksen ja oppimisen prosessien sahkoisen lapiviennin seka tarjoaa eri kayttajaryhmille sahkoiset palvelut, tyovalineet, asioinnin seka viestinnan.

? OHJ:lla helpotetaan henkiloston tyota seka parannetaan tehokkuutta mm. vahentamalla kasin tehtavaa tyota ja paallekkaisia kirjauksia, automatisoimalla rutiinitehtavia, helpottamalla toiminnan ja resurssien kayton suunnittelua.

? OHJ:lla katetaan ammatillisen koulutuksen toiminnan prosessit ja tuodaan eri kayttajaryhmille niille maaritellyt kayttajanakymat ja oikeudet.

? OHJ:aa on mahdollista kayttaa myos erilaisilla mobiililaitteilla

? OHJ:n tulee toimia yhteistyossa liitteissa maariteltyjen olemassa olevien ja tulevien sovellusten ja jarjestelmien kanssa.

? OHJ:n tulee sisaltaa lakimuutokset ajallaan.

Prosessit:

1. Osaamis- ja koulutuspalveluiden valmistelu/suunnittelu

? koulutustarjonnan hallinta

? koulutuksen ja opetuksen suunnittelu

? opetussuunnitelmien hallinta

? tyoajan suunnittelu

2. Tiedottaminen ja markkinointi

3. Opiskelijavalinta

? opiskelijahaku

? opiskelijavalinnat

4. Opintojen henkilokohtainen suunnittelu

? ohjaus ja henkilokohtaistaminen

5. Osaamisen kehittaminen

? opetuksen toteuttaminen, oppimistilanteiden ohjaus

? pedagogisten valineiden hyodyntaminen

? viestinta ja vuorovaikutus (mm. opettaja, opiskelija, tyopaikka, huoltaja)

? tyossaoppimisen hallinta

? opiskelijahuolto

? ohjaus

? palautteet

6. Osaamisen arviointi

? oppimisen ja osaamisen arviointi ja hallinta

? palautteet

? suoritusten hallinta ja todistukset

7. Tiedolla johtaminen, tilastointi seka raportointi

? tilastojen tuottaminen (viranomaisvelvoitteet + oman toiminnan arviointi)

? raportointi

Vantaan ammattiopisto Variassa on talla hetkella kaytossa kymmenia erilaisia paperilomakkeita. OHJ:aan tulee pystya toteuttamaan ratkaisut paperilomakkeista sahkoisiksi toiminnallisuuksiksi. Asioiden (nykyisten paperilomakkeiden) kasittelyn pitaa pystya etenemaan OHJ:ssa kasittelijalta toiselle prosessien mukaisesti. Joistakin pitaa lisaksi pysty tulostamaan paperiversio.

Tavoitteena on loytaa tarpeeseen parhaiten soveltuva Ratkaisu, joka hyodyntaa teknologian kehityksen seka toimittajien uusimmat ratkaisut ja innovaatiot ketterasti Tilaajan seka ammatillisen koulutuksen valtakunnallisten muutosten edellyttamat tarpeet tuntien ja huomioiden.

Optiot

1. Vaatimusmaaritys-liitteen valilehden Optiot mukaisesti.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 200 000.00 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Tavoitteena on, etta sopimuskausi alkaa 1.12.2017.

Sopimus on voimassa maaraaikaisena nelja (4) vuotta ja sen jalkeen jatkuu toistaiseksi voimassaolevana Tilaajan 6 kuukauden ja Toimittajan 12 kuukauden irtisanomisajalla.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa maaritetyn mukaisesti.

III.1.2) Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 03/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Finnish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 01/04/2018
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 03/11/2017
Local time: 12:00
Place:

Vantaa.

Information about authorised persons and opening procedure:

Tarjousten avauspaivamaara on alustava arvio.

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telephone: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internet address: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Finland-Vantaa: IT services: consulting, software development, Internet and support

2017/S 190-389330

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Vantaan kaupunki
0124610-9
Asematie 7
Vantaa
01300
Finland
Contact person: Anne Lindblad-Ahonen
Telephone: +358 405168769
E-mail: anne.lindblad-ahonen@vantaa.fi
NUTS code: FI1B1

Internet address(es):

Main address: http://www.vantaa.fi

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Opiskelijahallintojarjestelman hankinta.

Reference number: VD/5615/02.08.00.00/2017
II.1.2) Main CPV code
72000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 200 000.00 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
72000000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: FI1B1
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 200 000.00 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Tavoitteena on, etta sopimuskausi alkaa 1.12.2017.

Sopimus on voimassa maaraaikaisena nelja (4) vuotta ja sen jalkeen jatkuu toistaiseksi voimassaolevana Tilaajan 6 kuukauden ja Toimittajan 12 kuukauden irtisanomisajalla.

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 03/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Finnish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Finland-Vantaa: IT services: consulting, software development, Internet and support
ND Document number 389330-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place VANTAA
AU Authority name Vantaan kaupunki (0124610-9)
OL Original language FI
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country FI
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 03/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 72000000 - IT services: consulting, software development, Internet and support
OC Original CPV code 72000000 - IT services: consulting, software development, Internet and support
RC NUTS code FI1B1
IA Internet address (URL) http://www.vantaa.fi
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >