Belgium-Roeselare: Imaging equipment for medical, dental and veterinary use

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003592608360595
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date: Oct 31, 2017
Solicitation No: 386506-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Competitive procedure with negotiation

Belgium-Roeselare: Imaging equipment for medical, dental and veterinary use

2017/S 189-386506

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
AZ Delta VZW
0505931808
Rode-Kruisstraat 20
Roeselare
8800
Belgium
E-mail: info@azdelta.be
NUTS code: BE256

Internet address(es):

Main address: www.azdelta.be

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/378/9K/2017
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: ziekenhuis
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Oproep tot aanvraag tot deelneming ? mobiel fluoroscopietoestel en carbontafel voor therapeutische endoscopie onder radiografische begeleiding (C-arm).

Reference number: AZDELTA/2017/098
II.1.2) Main CPV code
33110000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Zie II.2.4.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
33168000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE256
Main site or place of performance:

AZ Delta Campus Rumbeke, 8800 Roeselare.

II.2.4) Description of the procurement:

Mobiel fluoroscopietoestel en carbontafel voor therapeutische endoscopie onder radiografische begeleiding (C-arm).

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 03/09/2018
End: 28/06/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.9) Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged minimum number: 3
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zie selectieleidraad.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zie selectieleidraad.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zie selectieleidraad.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zie selectieleidraad.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zie selectieleidraad.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Competitive procedure with negotiation
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.5) Information about negotiation
The contracting authority reserves the right to award the contract on the basis of the initial tenders without conducting negotiations
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/10/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 04/12/2017
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7) Conditions for opening of tenders

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Rechtbank van Eerste Aanleg (arrondissement Kortrijk)
N.v.t.
Belgium
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

AZ Delta zal een wachttermijn van 15 kalenderdagen in acht nemen tussen de kennisgeving en de sluiting van de opdracht, conform artikel 11 van de wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies. Deze termijn gaat in vanaf de dag die volgt op de datum van verzending van deze kennisgeving.

Overeenkomstig artikel 15 van de wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, kan u binnen een termijn van 15 dagen, vanaf de dag volgend op de verzenddatum van deze brief, eventueel een vordering tot schorsing indienen bij een rechtscollege. Dit mag uitsluitend gebeuren in het kader van een procedure in kort geding voor de justitiele rechter.

Indien wij binnen de toegestane termijn geen schriftelijke kennisgeving in die zin ontvangen, zullen wij de procedure verder zetten.

Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, melden wij u dat u zich ook kan richten tot de Rechtbank van Eerste Aanleg van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge, mocht u beroep wensen aan te tekenen tegen deze beslissing. Dit beroep moet op straffe van onontvankelijkheid worden ingediend binnen de 60 dagen na de betekening die u hierbij gedaan wordt. AZ St. Rembertziekenhuis verzoekt u haar hiervan binnen deze termijn per fax, e-mail of een ander elektronisch middel te verwittigen.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Competitive procedure with negotiation

Belgium-Roeselare: Imaging equipment for medical, dental and veterinary use

2017/S 189-386506

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
AZ Delta VZW
0505931808
Rode-Kruisstraat 20
Roeselare
8800
Belgium
E-mail: info@azdelta.be
NUTS code: BE256

Internet address(es):

Main address: www.azdelta.be

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Oproep tot aanvraag tot deelneming ? mobiel fluoroscopietoestel en carbontafel voor therapeutische endoscopie onder radiografische begeleiding (C-arm).

Reference number: AZDELTA/2017/098
II.1.2) Main CPV code
33110000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
33168000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: BE256
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 03/09/2018
End: 28/06/2019
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/10/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 04/12/2017
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Belgium-Roeselare: Imaging equipment for medical, dental and veterinary use
ND Document number 386506-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place ROESELARE
AU Authority name AZ Delta VZW (0505931808)
OL Original language NL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Competitive procedure with negotiation
CY Country BE
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
DT Deadline 31/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure B - Competitive procedure with negotiation
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 33110000 - Imaging equipment for medical, dental and veterinary use
33168000 - Endoscopy, endosurgery devices
OC Original CPV code 33110000 - Imaging equipment for medical, dental and veterinary use
33168000 - Endoscopy, endosurgery devices
RC NUTS code BE256
IA Internet address (URL) www.azdelta.be
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >