Poland-Warsaw: Dressings

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 89 - Subsistence (Food)
Opps ID: NBD00003593061782956
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date: Nov 8, 2017
Solicitation No: 386581-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Dressings

2017/S 189-386581

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie
ul. Wawelska 15 B
Warszawa
02-034
Poland
Contact person: Teresa Melibruda
Telephone: +48 225709441
E-mail: teresa.melibruda@coi.pl
Fax: +48 225709441
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.coi.waw.pl

Address of the buyer profile: www.coi.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.coi.waw.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: instytut badawczy
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa materialow opatrunkowych, nr PN-150/17/TM.

Reference number: PN-150/17/TM
II.1.2) Main CPV code
33141110
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Dostawa materialow opatrunkowych, pakiety 1 ? 9, szczegolowo opisanych w zal?czniku nr 1 do SIWZ.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

02-781 Warszawa, ul. W. K. Roentgena 5.

II.2.4) Description of the procurement:

Elastyczne siatki do podtrzymywania opatrunku w stanie nierozciagni?tym, szczegolowo opisane w zal?czniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Warto?? wadium wynosi 900 PLN.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

02-781 Warszawa, ul. W. K. Roentgena 5.

II.2.4) Description of the procurement:

Opatrunek jalowy nas?czony 10 % rozpuszczalnym ?elem jodoformowym i opatrunek sterylny, hydropolimerowy, szczegolowo opisane w zal?czniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Warto?? wadium wynosi 800 PLN.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 3

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

02-781 Warszawa, ul. W. K. Roentgena 5.

II.2.4) Description of the procurement:

Jalowe opatrunki foliowe, samoprzylepne i jalowe opatrunki zawieraj?ce w?giel aktywowany i srebro o wla?ciwo?ciach przeciwbakteryjnych, szczegolowo opisane w zal?czniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Warto?? wadium wynosi 3 200 PLN.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 4

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

02-781 Warszawa, ul. W. K. Roentgena 5.

II.2.4) Description of the procurement:

Opatrunek w postaci tamponu hemostatycznego wchlanialnego, szczegolowo opisany w zal?czniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Warto?? wadium wynosi 200 PLN.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 5

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

02-781 Warszawa, ul. W. K. Roentgena 5.

II.2.4) Description of the procurement:

Przylepce tkaninowe i wlokninowe, szczegolowo opisane w zal?czniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Warto?? wadium wynosi 600 PLN.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 6

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

02-781 Warszawa, ul. W. K. Roentgena 5.

II.2.4) Description of the procurement:

Neurokompresy wykonane z 4 warstw wlokniny kompresowej (wiskozowo ? poliestrowej) i seton z gazy, jalowy, szczegolowo opisane w zal?czniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Warto?? wadium wynosi 3 000 PLN.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 7

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

02-781 Warszawa, ul. W. K. Roentgena 5.

II.2.4) Description of the procurement:

Kompresy gazowe jalowe z podwini?tymi brzegami i kompresy gazowe niejalowe, szczegolowo opisane w zal?czniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Warto?? wadium wynosi 16 000 PLN.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 8

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

02-781 Warszawa, ul. W. K. Roentgena 5.

II.2.4) Description of the procurement:

Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z rozci?gliwej wlokniny poliestrowej, pokrytej klejem akrylowym, ?rodki ochrony skory w plynie, sterylny, przezroczysty opatrunek polprzepuszczalny, posiadaj?cy ramk? ulatwiaj?c? aplikacj? i przezroczysty opatrunek do cewnikow centralnych, szczegolowo opisane w zal?czniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Warto?? wadium wynosi 6 500 PLN.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 9

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

02-781 Warszawa, ul. W. K. Roentgena 5.

II.2.4) Description of the procurement:

Latki hemostatyczne zbudowane z utlenionej celulozy impregnowanej buforowymi solami, trylizyn? i reaktywnym glikolem polietylenowym, szczegolowo opisane w zal?czniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Warto?? wadium wynosi 32 700 PLN.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. W post?powaniu mog? wzi?? udzial Wykonawcy, ktorzy spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp.

2. w zakresie wykazania spelniania przez Wykonawc? warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp nale?y przedlo?y? wraz z ofert?:

O?wiadczenie na formularzu JEDZ.

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp Zmawiaj?cy wymaga zlo?enia wraz z ofert? O?wiadczenia na formularzu JEDZ, a tak?e przed udzieleniem zamowienia, Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia ni?ej wymienionych dokumentow, je?eli Wykonawca nie wskazal w JEDZ miejsca pobrania lub wykorzystania dokumentu zlo?onego do innego post?powania prowadzonego przez Zamawiaj?cego:

a) Aktualnego odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno?ci gospodarczej,je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.5 pkt. 1.

b) b) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust.1 pkt. 13-14 i 21 ustawy Pzp,wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed uplywem terminu skladania ofert.

c) O?wiadczenia w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt. 22 o braku orzeczenia wobec Wykonawcy tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne (o?wiadczenie w JEDZ)

d) Za?wiadczenia wla?ciwego naczelnika Urz?du Skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu do skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu.

e) Za?wiadczenia wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpiecze? Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem w sprawie splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu.

f) O?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentow potwierdzaj?cych dokonanie platno?ci tych nale?no?ci lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie splat tych nale?no?ci. (o?wiadczenie w JEDZ).

4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiaj?cego informacji,o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, tj. podania nazw firm i adresow Wykonawcow, ktorzy zlo?yli oferty w terminie, zobowi?zany jest przekaza? Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?cido tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

W zakresie wykazania spelnienia przez Wykonawc? warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust.1b pkt. 2 ustawy Pzp nale?y przedlo?y? lub wskaza? w JEDZ miejsca pobrania lub wykorzystania dokumentu zlo?onego do innego post?powania prowadzonego przez Zamawiaj?cego:

a) Informacj? z banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, potwierdzaj?c? wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? Wykonawcy podan? kwot? (liczba w PLN) w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed uplywem terminu skladania ofert ? lub wskazania w JEDZ miejsca pobrania lub wykorzystania dokumentu zlo?onego do innego post?powania prowadzonego przez Zamawiaj?cego.

Zamawiaj?cy wymaga wykazania posiadania ?rodkow lub zdolno?ci kredytowej nie mniejszych ni?:

? dla Pakietu nr 1: 22 000 PLN;

? dla Pakietu nr 2: 20 000 PLN;

? dla Pakietu nr 3: 80 000 PLN;

? dla Pakietu nr 4: 6 000 PLN;

? dla Pakietu nr 5: 15 000 PLN;

? dla Pakietu nr 6: 75 000 PLN;

? dla Pakietu nr 7: 300 000 PLN;

? dla Pakietu nr 8: 150 000 PLN;

? dla Pakietu nr 9: 600 000 PLN.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

W zakresie wykazania spelnienia przez Wykonawc? warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust.1b pkt. 3 ustawy Pzp nale?y przedlo?y? lub wskaza? w JEDZ miejsca pobrania lub wykorzystania dokumentu zlo?onego do innego post?powania prowadzonego przez Zamawiaj?cego:

a) wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te dostawy zostaly wykonane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy byly wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie Wykonawcy. Wykaz wg wzoru w zal?cznik nr 4 do SIWZ. Warunek powy?szy zostanie spelniony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e wykonal dostaw? rodzajowo odpowiadaj?c? przedmiotowi zamowienia o warto?ci brutto minimum podanej w tabeli poni?ej, w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane oraz zal?czenie dowodow, czy zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie. Zamawiaj?cy wymaga wykazania wykonania lub wykonywania co najmniej 1 glownej dostawy o warto?ci nie mniejszej ni?:

? dla Pakietu nr 1: 22 000 PLN;

? dla Pakietu nr 2: 20 000 PLN;

? dla Pakietu nr 3: 80 000 PLN;

? dla Pakietu nr 4: 6 000 PLN;

? dla Pakietu nr 5: 15 000 PLN;

? dla Pakietu nr 6: 75 000 PLN;

? dla Pakietu nr 7: 300 000 PLN;

? dla Pakietu nr 8: 150 000 PLN;

? dla Pakietu nr 9: 600 000 PLN.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Zgodnie z zapisami zawartymi w zal?czniku nr 5 do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 08/11/2017
Local time: 11:00
Place:

Siedziba Zamawiaj?cego: 02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15 B, Sekcja Zamowie? Publicznych, pokoj nr 008.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

W celu potwierdzenia, ?e oferowane dostawy odpowiadaj? wymaganiom okre?lonym przez Zamawiaj?cego,Zamawiaj?cy wymaga:

a) O?wiadczenia Wykonawcy, i? oferowany material opatrunkowy jest dopuszczony do obrotu na terenie Polski zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Zal?cznik nr 3 do SIWZ). Jednocze?nie Zamawiaj?cy zobowi?zuje Wykonawcow do przedstawienia na ka?de ??danie Zamawiaj?cego, odpowiedniego ?wiadectwa rejestracji lub dokumentu dopuszczaj?cego przedmiot zamowienia do obrotu oraz dokumentow potwierdzaj?cych spelnianie wymaganych parametrow.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
nie dotyczy
Warszawa
Poland

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Dressings

2017/S 189-386581

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie
ul. Wawelska 15 B
Warszawa
02-034
Poland
Contact person: Teresa Melibruda
Telephone: +48 225709441
E-mail: teresa.melibruda@coi.pl
Fax: +48 225709441
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.coi.waw.pl

Address of the buyer profile: www.coi.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa materialow opatrunkowych, nr PN-150/17/TM.

Reference number: PN-150/17/TM
II.1.2) Main CPV code
33141110
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 3

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 4

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 5

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 6

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 7

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 8

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet nr 9

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
33141110
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Dressings
ND Document number 386581-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place WARSAW
AU Authority name Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
DT Deadline 08/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33141110 - Dressings
OC Original CPV code 33141110 - Dressings
RC NUTS code PL911
IA Internet address (URL) www.coi.waw.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >