Estonia-Tallinn: Systems support services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • R - Professional, Administrative and Management Support Services
Opps ID: NBD00003594169722170
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Oct 31, 2017
Solicitation No: 389274-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Estonia-Tallinn: Systems support services

2017/S 190-389274

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
70009764
Jarve 34a
Tallinn
11314
Estonia
Contact person: Riina Krall
Telephone: +372 7170450
E-mail: riina.krall@kaitseinvesteeringud.ee
NUTS code: EE

Internet address(es):

Main address: http://www.kmin.ee/et/riigi-kaitseinvesteeringute-keskus

I.1) Name and addresses
Kaitseliit
74000725
Toompea 8
Tallinn
10142
Estonia
Contact person: Riina Krall
Telephone: +372 7170450
E-mail: riina.krall@kaitseinvesteeringud.ee
NUTS code: EE

Internet address(es):

Main address: http://www.kaitseliit.ee/

I.2) Joint procurement
The contract involves joint procurement
The contract is awarded by a central purchasing body
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://riigihanked.riik.ee
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://riigihanked.riik.ee
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5) Main activity
Defence

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

GoPro uuendus- ja tugiteenuslitsentside pikendamine.

Reference number: 190664
II.1.2) Main CPV code
72253200
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Riigihanke eesmark on Kaitseministeeriumile (min eeldatav maksumus lepinguperioodil 112 500 eurot) ja Kaitseliidule (min eeldatav maksumus lepinguperioodil 33 500 eurot) GoPro uuendus- ja tugiteenuslitsentside pikendamine ja vajadusel uute litsentside ostmine.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 200 000.00 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
72253200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: EE
II.2.4) Description of the procurement:

Riigihanke eesmark on Kaitseministeeriumile (min eeldatav maksumus lepinguperioodil 112 500 eurot) ja Kaitseliidule (min eeldatav maksumus lepinguperioodil 33 500 eurot) GoPro uuendus- ja tugiteenuslitsentside pikendamine ja vajadusel uute litsentside ostmine.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1) Pakkuja kahe loppenud majandusaasta (kasitletakse aastaid 2015 kuni 2016) netokaive peab olema vahemalt 50 000 EUR molemal aastal.

Pakkuja peab esitama hankija noudmisel ulaltoodud nouetele vastavuse toendamiseks majandusaasta aruande valjavotted (juriidilisest isikust Eestis registreeritud pakkuja puhul ei kohaldu, kui andmed voi dokumendid on hankijale avalikest andmebaasidest ilma kulutusteta kattesaadavad).

III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 4
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/10/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Estonian
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 31/10/2017
Local time: 10:00

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Vajaduse jatkumisel 36 kuu parast peale raamlepingute solmimist.

VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1) Huvitatud isikud saavad riigihanke alusdokumentide kohta kusida selgitusi kirjalikul poordumisel labi e-riigihangete keskkonna (eRHR) teabevahetuse lehe. Kogu kirjavahetus hankemenetluse raames ning asjaajamine eduka pakkujaga raamlepingute (RL) taitmisel toimub eesti keeles. Pakkumuses esitatud voorkeelsetele toenditele, oienditele jms, peab olema lisatud tolge eesti keelde.

2) Pakkuja margib pakkumuses, milline teave on pakkuja arisaladus ning pohjendab teabe arisaladuseks maaramist (RHS 111 lg 5).

3) Hankijal on oigus igal ajal enne RL solmimist tagasi lukata koik pakkumused, kui hankijale on teatavaks saanud uued asjaolud, mis valistavad voi muudavad hankijale ebaotstarbekaks hankemenetluse jatkamise kaesolevatel tingimustel (sh muudatused seadusandluses voi teistes oigusaktides) voi RL solmimine etteantud tingimustel ei vastaks enam hankija varasematele vajadustele voi ootustele.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lokke 5
Tallinn
10122
Estonia
Telephone: +372 6113713
E-mail: vako@fin.ee
Fax: +372 6113760

Internet address: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lokke 5
Tallinn
10122
Estonia
Telephone: +372 6113713
E-mail: vako@fin.ee

Internet address: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lokke 5
Tallinn
10122
Estonia
Telephone: +372 6113713
E-mail: vako@fin.ee
Fax: +372 6113760

Internet address: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Estonia-Tallinn: Systems support services

2017/S 190-389274

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
70009764
Jarve 34a
Tallinn
11314
Estonia
Contact person: Riina Krall
Telephone: +372 7170450
E-mail: riina.krall@kaitseinvesteeringud.ee
NUTS code: EE

Internet address(es):

Main address: http://www.kmin.ee/et/riigi-kaitseinvesteeringute-keskus

I.1) Name and addresses
Kaitseliit
74000725
Toompea 8
Tallinn
10142
Estonia
Contact person: Riina Krall
Telephone: +372 7170450
E-mail: riina.krall@kaitseinvesteeringud.ee
NUTS code: EE

Internet address(es):

Main address: http://www.kaitseliit.ee/

I.5) Main activity
Defence

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

GoPro uuendus- ja tugiteenuslitsentside pikendamine.

Reference number: 190664
II.1.2) Main CPV code
72253200
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 200 000.00 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
72253200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: EE
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/10/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Estonian

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Estonia-Tallinn: Systems support services
ND Document number 389274-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place TALLINN
AU Authority name Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (70009764)
OL Original language ET
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country EE
AA Type of authority N - National or federal Agency/Office
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 31/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 72253200 - Systems support services
OC Original CPV code 72253200 - Systems support services
RC NUTS code EE
IA Internet address (URL) http://www.kmin.ee/et/riigi-kaitseinvesteeringute-keskus
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >