Poland-Pozna?: Preservation services of specimens

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Q - Medical Services
Opps ID: NBD00003595541124851
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 389233-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Pozna?: Preservation services of specimens

2017/S 190-389233

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Biblioteka Raczy?skich
pl. Wolno?ci 19
Pozna?
61-739
Poland
Contact person: Anna Chwalisz
Telephone: +48 618529868
E-mail: sekretariat@bracz.edu.pl
Fax: +48 618529868
NUTS code: PL415

Internet address(es):

Main address: http://www.bracz.edu.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.poznan.pl/bip/zamowienia-publiczne/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Other type: samorz?dowa instytucja kultury
I.5) Main activity
Recreation, culture and religion

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Konserwacja zabytkowych atlasow z XVI-XIX wieku ze zbiorow specjalnych Biblioteki Raczy?skich.

Reference number: 4/2017/pn
II.1.2) Main CPV code
92521220
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest konserwacja zabytkowych atlasow z XVI-XIX wieku ze zbiorow specjalnych Biblioteki Raczy?skich, wytypowanych i przekazanych do konserwacji, tj. 22 atlasow w 32 woluminach, w tym 2 woluminy z XVIw., 14 woluminow z XVIIw., 14 woluminow z XVIIIw. oraz 2 woluminy z XIXw.

Szczegolowe zestawienie obiektow obj?tych konserwacj? zawiera zal?cznik nr 1a do siwz.

Szczegolowy opis zamowienia (zakres prac konserwatorskich) dla poszczegolnych obiektow obj?tych konserwacj? zawiera zal?cznik nr 1b do siwz.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 7
II.2) Description
II.2.1) Title:

Konserwacja dziela pt. Theatrum orbis terrarium, A. Ortelius, Antverpiae 1595

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
92521220
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Pracownia Wykonawcy.

II.2.4) Description of the procurement:

Atlas zawiera 291 map r?cznie kolorowanych o formacie 44x 29 cm, 31 kart z drukiem o formacie 44x29 cm oraz 4 grafiki o formacie 44x29 cm. Oprawiony w skor? tloczon? i zlocon?, z mosi??nymi zapinkami na skorzanych paskach.

Zakres prac konserwatorskich:

1. Wykonanie wst?pnej dokumentacji opisowej i fotograficznej

2. Badania technologiczne:

? badanie skladu wloknistego i zaklejenia papieru

? badanie pH papieru

? badanie pigmentow i spoiw

? dokumentacja filigranow

? zalecane jest wykonanie bada? metodami nieniszcz?cymi

3. Dezynfekcja

4. Zabezpieczenie kolorow

5. Oczyszczanie, ewentualne usuwanie zaplamie?

6. Zahamowanie procesu degradacji powodowanego przez zielenie miedziowe

7. W razie konieczno?ci wzmocnienie strukturalne papieru

8. Konserwacja oprawy

9. Wykonanie pudla ochronnego

10. Wykonanie szczegolowej dokumentacji opisowej i fotograficznej po konserwacji

Wymagane wadium: 4500,00 zl

Szczegolowe informacje nt. wnoszenia wadium znajduj? si? w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kierownika prac konserwatorskich / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 28/06/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.08.01.00-00-1058/16-00.
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy zaklada wydanie atlasu Wykonawcy w styczniu 2018r., najpo?niej do ko?ca tego miesi?ca.

Wskazany powy?ej kod NUTS okre?la jedynie miejsce dokonywania odbioru zamowienia.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Konserwacja dziela pt. Civitatum aliquot insignarum et loco rum magis munitorum ex acta delineatio Venetiis 1574 Donati Bartelli formio

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
92521220
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Pracownia Wykonawcy.

II.2.4) Description of the procurement:

Atlas zawiera 56 map czarno ? bialych o formacie 21x 28 cm, Oprawiony jest w opraw? pergaminow?.

Zakres prac konserwatorskich:

1. Wykonanie wst?pnej dokumentacji opisowej i fotograficznej

2. Badania technologiczne

? badanie skladu wloknistego i zaklejenia papieru

? badanie pH papieru

? badanie pigmentow i spoiw

? dokumentacja filigranow

? zalecane jest wykonanie bada? metodami nieniszcz?cymi

3. Dezynfekcja

4. Zabezpieczenie kolorow

5. Oczyszczanie, ewentualne usuwanie zaplamie?

6. Zahamowanie procesu degradacji powodowanego przez zielenie miedziowe

7. W razie konieczno?ci wzmocnienie strukturalne papieru

8. Konserwacja oprawy

9. Wykonanie pudla ochronnego

10. Wykonanie szczegolowej dokumentacji opisowej i fotograficznej po konserwacji zgodnie z obowi?zuj?cym schematem

Wymagane wadium: 80,00 zl

Szczegolowe informacje nt. wnoszenia wadium znajduj? si? w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kierownika prac konserwatorskich / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/03/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.08.01.00-00-1058/16-00.
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy zaklada wydanie atlasu Wykonawcy w styczniu 2018r., najpo?niej do ko?ca tego miesi?ca.

Wskazany powy?ej kod NUTS okre?la jedynie miejsce dokonywania odbioru zamowienia.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Konserwacja dwoch tomow dziela pt. Novus atlas das ist Weltbeschreibungdurch Guil. und Johannem Blaeu, Vol. I i IV, Amstelodami 1641-1648 apud Johannem et Cornelium Blaeu

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
92521220
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Pracownia Wykonawcy.

II.2.4) Description of the procurement:

Vol. I: Atlas zawiera 111 map r?cznie kolorowanych o formacie 50,5x 67 cm, 157 kart z drukiem o formacie 50,5x33,5 cm oraz grafik? o formacie 50,5x33,5 cm. Oprawiony jest w tward?, pergaminow? opraw?.

Vol. IV: Atlas zawiera 58 map r?cznie kolorowanych o formacie 50,5x 67 cm, 157 kart z drukiem o formacie 50,5x33,5 cm oraz grafik? o formacie 50,5x33,5 cm. Oprawiony jest w tward?, pergaminow? opraw?.

Zakres prac konserwatorskich ka?dego z woluminow:

1. Wykonanie wst?pnej dokumentacji opisowej i fotograficznej

2. Badania technologiczne

? badanie skladu wloknistego i zaklejenia papieru

? badanie pH papieru

? badanie pigmentow i spoiw

? dokumentacja filigranow

? zalecane jest wykonanie bada? metodami nieniszcz?cymi

3. Dezynfekcja

4. Zabezpieczenie kolorow

5. Oczyszczanie, ewentualne usuwanie zaplamie?

6. Zahamowanie procesu degradacji powodowanego przez zielenie miedziowe

7. W razie konieczno?ci wzmocnienie strukturalne papieru

8. Konserwacja oprawy

9. Wykonanie pudla ochronnego

10. Wykonanie szczegolowej dokumentacji opisowej i fotograficznej po konserwacji zgodnie z obowi?zuj?cym schematem

Wymagane wadium: 8100,00 zl

Szczegolowe informacje nt. wnoszenia wadium znajduj? si? w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kierownika prac konserwatorskich / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/09/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.08.01.00-00-1058/16-00.
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy zaklada wydanie atlasow Wykonawcy w styczniu 2018r., najpo?niej do ko?ca tego miesi?ca.

Wskazany powy?ej kod NUTS okre?la jedynie miejsce dokonywania odbioru zamowienia.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Konserwacja 10 tomow dziela pt. Novus atlas absolutissimus. Das ist generale Welt-Beschreibung, Vol. I-IX i XI, Amstelodami 1647-1658 apud Johannem Janssomium

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
92521220
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Pracownia Wykonawcy.

II.2.4) Description of the procurement:

Vol. I: Atlas zawiera 48 map r?cznie kolorowanych o formacie 50x 64 cm, 10 kart z drukiem o formacie 50x32 cm oraz dwie grafiki o formacie 50x32 cm. Oprawiony jest w tward?, pergaminow? opraw? ze zloceniami.

Vol. II: Atlas zawiera 91 map r?cznie kolorowanych o formacie 50x 64 cm, 9 kart z drukiem o formacie 50x32 cm oraz grafik? o formacie 50x32 cm. Oprawiony jest w tward?, pergaminow? opraw? ze zloceniami.

Vol. III: Atlas zawiera 66 map r?cznie kolorowanych o formacie 50x 64 cm, 9 kart z drukiem o formacie 50x32 cm oraz grafik? o formacie 50x32 cm. Oprawiony jest w tward?, pergaminow? opraw? ze zloceniami.

Vol. IV: Atlas zawiera 71 map r?cznie kolorowanych o formacie 49,7x 64 cm, 19 kart z drukiem o formacie 49,7x32 cm oraz grafik? o formacie 49,7x32 cm. Oprawiony jest w tward?, pergaminow? opraw? ze zloceniami.

Vol. V: Atlas zawiera 71 map r?cznie kolorowanych o formacie 50x 64 cm, 52 karty z drukiem o formacie 50x32 cm oraz grafik? o formacie 50x32 cm. Oprawiony jest w tward?, pergaminow? opraw? ze zloceniami.

Vol. VI: Atlas zawiera 71 map r?cznie kolorowanych o formacie 49,7x 64 cm, 19 kart z drukiem o formacie 49,7x32 cm oraz grafik? o formacie 49,7x32 cm. Oprawiony jest w tward?, pergaminow? opraw? ze zloceniami.

Vol. VII: Atlas zawiera 36 map r?cznie kolorowanych o formacie 50x 64 cm, 137 kart z drukiem o formacie 50x32 cm oraz grafik? o formacie 50x32 cm. Oprawiony jest w tward?, pergaminow? opraw? ze zloceniami.

Vol. VIII: Atlas zawiera 26 map r?cznie kolorowanych o formacie 49,7x 64.4 cm, 62 kart z drukiem o formacie 49,7x32,2 cm oraz grafik? o formacie 49,7x32,2 cm. Oprawiony jest w tward?, pergaminow? opraw? ze zloceniami.

Vol. IX: Atlas zawiera 52 mapy r?cznie kolorowane o formacie 50x 62,4 cm, 122 karty z drukiem o formacie 50x31,2 cm oraz 3 grafiki o formacie 50x31,2 cm. Oprawiony jest w tward?, pergaminow? opraw? ze zloceniami.

Vol. XI: Atlas zawiera 34 mapy r?cznie kolorowane o formacie 49,8x 64 cm, 125 kart z drukiem o formacie 49,8x32 cm oraz grafik? o formacie 49,8x32 cm. Oprawiony jest w tward?, pergaminow? opraw? ze zloceniami.

Zakres prac konserwatorskich ka?dego z woluminow:

1. Wykonanie wst?pnej dokumentacji opisowej i fotograficznej

2. Badania technologiczne- badanie skladu wloknistego i zaklejenia papieru

? badanie skladu wloknistego i zaklejenia papieru

? badanie pH papieru

? badanie pigmentow i spoiw

? dokumentacja filigranow

? zalecane jest wykonanie bada? metodami nieniszcz?cymi

3. Dezynfekcja

4. Zabezpieczenie kolorow

5. Oczyszczanie, ewentualne usuwanie zaplamie?

6. Zahamowanie procesu degradacji powodowanego przez zielenie miedziowe

7. W razie konieczno?ci wzmocnienie strukturalne papieru

8. Konserwacja oprawy

9. Wykonanie pudla ochronnego

10. Wykonanie szczegolowej dokumentacji opisowej i fotograficznej po konserwacji zgodnie z obowi?zuj?cym schematem

Wymagane wadium: 24000,00 zl

Szczegolowe informacje nt. wnoszenia wadium znajduj? si? w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kierownika prac konserwatorskich / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/09/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.08.01.00-00-1058/16-00.
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy zaklada wydanie atlasow Wykonawcy w styczniu 2018r., najpo?niej do ko?ca tego miesi?ca.

Wskazany powy?ej kod NUTS okre?la jedynie miejsce dokonywania odbioru zamowienia.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Konserwacja dziela pt. Das funffte Theil des Groen Atlantis welches begreiffet die Wasser ?Welt, 1652 apud Johannem Janssonium

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
92521220
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Pracownia Wykonawcy.

II.2.4) Description of the procurement:

Atlas zawiera 33 mapy r?cznie kolorowane o formacie 50x 65 cm, 219 kart z drukiem o formacie 50x32,5 cm oraz grafik? o formacie 50x32,5 cm. Oprawiony jest w tward?, pergaminow? opraw?.

Zakres prac konserwatorskich:

1. Wykonanie wst?pnej dokumentacji opisowej i fotograficznej

2. Badania technologiczne- badanie skladu wloknistego i zaklejenia papieru

? badanie skladu wloknistego i zaklejenia papieru

? badanie pH papieru

? badanie pigmentow i spoiw

? dokumentacja filigranow

? zalecane jest wykonanie bada? metodami nieniszcz?cymi

3. Dezynfekcja

4. Zabezpieczenie kolorow

5. Oczyszczanie, ewentualne usuwanie zaplamie?

6. Zahamowanie procesu degradacji powodowanego przez zielenie miedziowe

7. W razie konieczno?ci wzmocnienie strukturalne papieru

8. Konserwacja oprawy

9. Wykonanie pudla ochronnego

10. Wykonanie szczegolowej dokumentacji opisowej i fotograficznej po konserwacji zgodnie z obowi?zuj?cym schematem

Wymagane wadium: 2100,00 zl

Szczegolowe informacje nt. wnoszenia wadium znajduj? si? w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kierownika prac konserwatorskich / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 28/06/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.08.01.00-00-1058/16-00.
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy zaklada wydanie atlasu Wykonawcy w styczniu 2018r., najpo?niej do ko?ca tego miesi?ca.

Wskazany powy?ej kod NUTS okre?la jedynie miejsce dokonywania odbioru zamowienia.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Konserwacja dwoch wspoloprawnych dziel pt. (A) Harmonia macrocosmica seu Atlas universalis (B) Joannis Janssonii novus atlas sive Theatrum orbis terroru...

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
92521220
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Pracownia Wykonawcy.

II.2.4) Description of the procurement:

Wolumin skladaj?cy si? z dwoch wspoloprawnych cennych dziel: (A) Harmonia macrocosmica seu Atlas universalis Studio et labore Andreae Cellari.. Amstelodami 1661 apud Johannem Janssonium; (B) Joannis Janssonii novus atlas sive Theatrum orbis terroru, Amstelodami 1646 apud Joannem Janssonium.

Atlas zawiera 241 map r?cznie kolorowanych o formacie 45x 30 cm, 4 karty z drukiem o formacie 45x30 cm oraz 60 grafik czarno ? bialych o formacie 45x30 cm. Oprawiony jest w tward?, pergaminow? opraw?.

Zakres prac konserwatorskich:

1. Wykonanie wst?pnej dokumentacji opisowej i fotograficznej

2. Badania technologiczne- badanie skladu wloknistego i zaklejenia papieru

? badanie skladu wloknistego i zaklejenia papieru

? badanie pH papieru

? badanie pigmentow i spoiw

? dokumentacja filigranow

? zalecane jest wykonanie bada? metodami nieniszcz?cymi

3. Dezynfekcja

4. Zabezpieczenie kolorow

5. Oczyszczanie, ewentualne usuwanie zaplamie?

6. Zahamowanie procesu degradacji powodowanego przez zielenie miedziowe

7. W razie konieczno?ci wzmocnienie strukturalne papieru

8. Konserwacja oprawy

9. Wykonanie pudla ochronnego

10. Wykonanie szczegolowej dokumentacji opisowej i fotograficznej po konserwacji zgodnie z obowi?zuj?cym schematem

Wymagane wadium: 4500,00 zl

Szczegolowe informacje nt. wnoszenia wadium znajduj? si? w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kierownika prac konserwatorskich / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 28/06/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.08.01.00-00-1058/16-00.
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy zaklada wydanie atlasu Wykonawcy w styczniu 2018r., najpo?niej do ko?ca tego miesi?ca.

Wskazany powy?ej kod NUTS okre?la jedynie miejsce dokonywania odbioru zamowienia.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Konserwacja zbioru map Amstelaedami [ok. 1750] Reinerum et Josuam Ottens

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
92521220
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Pracownia Wykonawcy.

II.2.4) Description of the procurement:

Atlas zawiera 46 map r?cznie kolorowanych o formacie 55x 69 cm. Oprawiony jest w polskorek.

Zakres prac konserwatorskich:

1. Wykonanie wst?pnej dokumentacji opisowej i fotograficznej

2. Badania technologiczne- badanie skladu wloknistego i zaklejenia papieru

? badanie skladu wloknistego i zaklejenia papieru

? badanie pH papieru

? badanie pigmentow i spoiw

? dokumentacja filigranow

? zalecane jest wykonanie bada? metodami nieniszcz?cymi

3. Dezynfekcja

4. Zabezpieczenie kolorow

5. Oczyszczanie, ewentualne usuwanie zaplamie?

6. Zahamowanie procesu degradacji powodowanego przez zielenie miedziowe

7. W razie konieczno?ci wzmocnienie strukturalne papieru

8. Konserwacja oprawy

9. Wykonanie pudla ochronnego

10. Wykonanie szczegolowej dokumentacji opisowej i fotograficznej po konserwacji zgodnie z obowi?zuj?cym schematem

Wymagane wadium: 2400,00 zl

Szczegolowe informacje nt. wnoszenia wadium znajduj? si? w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kierownika prac konserwatorskich / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.08.01.00-00-1058/16-00.
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy zaklada wydanie atlasu Wykonawcy w styczniu 2018r., najpo?niej do ko?ca tego miesi?ca.

Wskazany powy?ej kod NUTS okre?la jedynie miejsce dokonywania odbioru zamowienia.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Konserwacja dziela Atlas mathematico ? historice delineates. [Amstelodami 1706 apud Gerardum Valk et Petrum Schenk]

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
92521220
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Pracownia Wykonawcy.

II.2.4) Description of the procurement:

Atlas zawiera 72 mapy r?cznie kolorowane o formacie 50x 63 cm, oraz grafik? czarno bial? o formacie 50x31,5 cm. Oprawa wspolczesna, teczkowa, w skor?, ze sztucznymi zwi?zami. Okladki oklejone papierem marmurkowym.

Zakres prac konserwatorskich:

1. Wykonanie wst?pnej dokumentacji opisowej i fotograficznej

2. Badania technologiczne- badanie skladu wloknistego i zaklejenia papieru

? badanie skladu wloknistego i zaklejenia papieru

? badanie pH papieru

? badanie pigmentow i spoiw

? dokumentacja filigranow

? zalecane jest wykonanie bada? metodami nieniszcz?cymi

3. Dezynfekcja

4. Zabezpieczenie kolorow

5. Oczyszczanie, ewentualne usuwanie zaplamie?

6. Zahamowanie procesu degradacji powodowanego przez zielenie miedziowe

7. W razie konieczno?ci wzmocnienie strukturalne papieru

8. Konserwacja oprawy

9. Wykonanie pudla ochronnego

10. Wykonanie szczegolowej dokumentacji opisowej i fotograficznej po konserwacji zgodnie z obowi?zuj?cym schematem

Wymagane wadium: 3000,00 zl

Szczegolowe informacje nt. wnoszenia wadium znajduj? si? w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kierownika prac konserwatorskich / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.08.01.00-00-1058/16-00.
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy zaklada wydanie atlasu Wykonawcy w styczniu 2018r., najpo?niej do ko?ca tego miesi?ca.

Wskazany powy?ej kod NUTS okre?la jedynie miejsce dokonywania odbioru zamowienia.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Konserwacja atlasu sztucznego z pocz?tku XVIII w. zlo?onego z map Piotra Schenka i Gerarda Valka

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
92521220
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Pracownia Wykonawcy.

II.2.4) Description of the procurement:

Atlas zawiera 28 map r?cznie kolorowanych o formacie 50,7x 62 cm. Oprawiony jest w polskorek.

Zakres prac konserwatorskich:

1. Wykonanie wst?pnej dokumentacji opisowej i fotograficznej

2. Badania technologiczne- badanie skladu wloknistego i zaklejenia papieru

? badanie skladu wloknistego i zaklejenia papieru

? badanie pH papieru

? badanie pigmentow i spoiw

? dokumentacja filigranow

? zalecane jest wykonanie bada? metodami nieniszcz?cymi

3. Dezynfekcja

4. Zabezpieczenie kolorow

5. Oczyszczanie, ewentualne usuwanie zaplamie?

6. Zahamowanie procesu degradacji powodowanego przez zielenie miedziowe

7. W razie konieczno?ci wzmocnienie strukturalne papieru

8. Konserwacja oprawy

9. Wykonanie pudla ochronnego

10. Wykonanie szczegolowej dokumentacji opisowej i fotograficznej po konserwacji zgodnie z obowi?zuj?cym schematem

Wymagane wadium: 1200,00 zl

Szczegolowe informacje nt. wnoszenia wadium znajduj? si? w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kierownika prac konserwatorskich / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.08.01.00-00-1058/16-00.
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy zaklada wydanie atlasu Wykonawcy w styczniu 2018r., najpo?niej do ko?ca tego miesi?ca.

Wskazany powy?ej kod NUTS okre?la jedynie miejsce dokonywania odbioru zamowienia.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Konserwacja zbioru planow bitew oraz miast zachodnioeuropejskich, pochodz?cych z atlasow M. Seuttera i J. B. Homanna, ok. 1750, [B.m.w. ok. 1750]

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
92521220
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Pracownia Wykonawcy.

II.2.4) Description of the procurement:

Atlas zawiera 16 map r?cznie kolorowanych o formacie 52,2x 66 cm. Oprawiony jest w skor?.

Zakres prac konserwatorskich:

1. Wykonanie wst?pnej dokumentacji opisowej i fotograficznej

2. Badania technologiczne- badanie skladu wloknistego i zaklejenia papieru

? badanie skladu wloknistego i zaklejenia papieru

? badanie pH papieru

? badanie pigmentow i spoiw

? dokumentacja filigranow

? zalecane jest wykonanie bada? metodami nieniszcz?cymi

3. Dezynfekcja

4. Zabezpieczenie kolorow

5. Oczyszczanie, ewentualne usuwanie zaplamie?

6. Zahamowanie procesu degradacji powodowanego przez zielenie miedziowe

7. W razie konieczno?ci wzmocnienie strukturalne papieru

8. Konserwacja oprawy

9. Wykonanie pudla ochronnego

10. Wykonanie szczegolowej dokumentacji opisowej i fotograficznej po konserwacji zgodnie z obowi?zuj?cym schematem

Wymagane wadium: 900,00 zl

Szczegolowe informacje nt. wnoszenia wadium znajduj? si? w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kierownika prac konserwatorskich / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/03/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.08.01.00-00-1058/16-00.
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy zaklada wydanie atlasu Wykonawcy w styczniu 2018r., najpo?niej do ko?ca tego miesi?ca.

Wskazany powy?ej kod NUTS okre?la jedynie miejsce dokonywania odbioru zamowienia.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Konserwacja dziela pt. Variae tabulae geographicae In qui bus loca In orbe bello flagranti conspiciuntur ut In Flandria, Hagae [1709] apud Petrum Husson

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
92521220
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Pracownia Wykonawcy.

II.2.4) Description of the procurement:

Atlas zawiera 111 map r?cznie kolorowanych o formacie 50,5x 67 cm, 157 kart z drukiem o formacie 50,5x33,5 cm oraz grafik? o formacie 50,5x33,5 cm. Oprawiony jest w tward?, pergaminow? opraw?.

Zakres prac konserwatorskich:

1. Wykonanie wst?pnej dokumentacji opisowej i fotograficznej

2. Badania technologiczne- badanie skladu wloknistego i zaklejenia papieru

? badanie skladu wloknistego i zaklejenia papieru

? badanie pH papieru

? badanie pigmentow i spoiw

? dokumentacja filigranow

? zalecane jest wykonanie bada? metodami nieniszcz?cymi

3. Dezynfekcja

4. Zabezpieczenie kolorow

5. Oczyszczanie, ewentualne usuwanie zaplamie?

6. Zahamowanie procesu degradacji powodowanego przez zielenie miedziowe

7. W razie konieczno?ci wzmocnienie strukturalne papieru

8. Konserwacja oprawy

9. Wykonanie pudla ochronnego

10. Wykonanie szczegolowej dokumentacji opisowej i fotograficznej po konserwacji zgodnie z obowi?zuj?cym schematem

Wymagane wadium: 5100,00 zl

Szczegolowe informacje nt. wnoszenia wadium znajduj? si? w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kierownika prac konserwatorskich / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 28/06/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.08.01.00-00-1058/16-00.
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy zaklada wydanie atlasu Wykonawcy w styczniu 2018r., najpo?niej do ko?ca tego miesi?ca.

Wskazany powy?ej kod NUTS okre?la jedynie miejsce dokonywania odbioru zamowienia.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Konserwacja tomu pt. Kleiner Atlas scholasticus von achtzehn Karten ediret durch Johann Baptista Homann Und.. accomodiret durch Johann Hubner, Norimbergae [1759] J.B. Homann

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
92521220
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Pracownia Wykonawcy.

II.2.4) Description of the procurement:

Atlas sztuczny, zawiera inne mapy Homanna, a tak?e Seuttera, Schenka, Ottensa, Valka.

Atlas zawiera 50 map r?cznie kolorowanych o formacie 48,5X64 cm, 3 karty z drukiem o formacie 48,5x 32 oraz 1 grafik? r?cznie barwion? o formacie 48,5x32, 3 karty r?kopisu o formacie 48,5x32. Oprawiony jest w polskorek.

Zakres prac konserwatorskich:

1. Wykonanie wst?pnej dokumentacji opisowej i fotograficznej

2. Badania technologiczne- badanie skladu wloknistego i zaklejenia papieru

? badanie skladu wloknistego i zaklejenia papieru

? badanie pH papieru

? badanie pigmentow i spoiw

? dokumentacja filigranow

? zalecane jest wykonanie bada? metodami nieniszcz?cymi

3. Dezynfekcja

4. Zabezpieczenie kolorow

5. Oczyszczanie, ewentualne usuwanie zaplamie?

6. Zahamowanie procesu degradacji powodowanego przez zielenie miedziowe

7. W razie konieczno?ci wzmocnienie strukturalne papieru

8. Konserwacja oprawy

9. Wykonanie pudla ochronnego

10. Wykonanie szczegolowej dokumentacji opisowej i fotograficznej po konserwacji zgodnie z obowi?zuj?cym schematem

Wymagane wadium: 2100,00 zl

Szczegolowe informacje nt. wnoszenia wadium znajduj? si? w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kierownika prac konserwatorskich / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.08.01.00-00-1058/16-00.
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy zaklada wydanie atlasu Wykonawcy w styczniu 2018r., najpo?niej do ko?ca tego miesi?ca.

Wskazany powy?ej kod NUTS okre?la jedynie miejsce dokonywania odbioru zamowienia.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Konserwacja dziela pt. Atlas geographicus omnes orbis terrarum regiones In XLI tabulis exhibens (L. Euler), Berolini 1753 ex off. Michaelis

Lot No: 13
II.2.2) Additional CPV code(s)
92521220
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Pracownia Wykonawcy.

II.2.4) Description of the procurement:

Atlas zawiera 74 mapy r?cznie kolorowane o formacie 35,5x 24 cm oraz 5 kart z drukiem o formacie 35,5x24cm. Oprawiony jest w skor?.

Zakres prac konserwatorskich:

1. Wykonanie wst?pnej dokumentacji opisowej i fotograficznej

2. Badania technologiczne- badanie skladu wloknistego i zaklejenia papieru

? badanie skladu wloknistego i zaklejenia papieru

? badanie pH papieru

? badanie pigmentow i spoiw

? dokumentacja filigranow

? zalecane jest wykonanie bada? metodami nieniszcz?cymi

3. Dezynfekcja

4. Zabezpieczenie kolorow

5. Oczyszczanie, ewentualne usuwanie zaplamie?

6. Zahamowanie procesu degradacji powodowanego przez zielenie miedziowe

7. W razie konieczno?ci wzmocnienie strukturalne papieru

8. Konserwacja oprawy

9. Wykonanie pudla ochronnego

10. Wykonanie szczegolowej dokumentacji opisowej i fotograficznej po konserwacji zgodnie z obowi?zuj?cym schematem

Wymagane wadium: 1000,00 zl

Szczegolowe informacje nt. wnoszenia wadium znajduj? si? w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kierownika prac konserwatorskich / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.08.01.00-00-1058/16-00.
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy zaklada wydanie atlasow Wykonawcy w styczniu 2018r., najpo?niej do ko?ca tego miesi?ca.

Wskazany powy?ej kod NUTS okre?la jedynie miejsce dokonywania odbioru zamowienia.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Konserwacja dziela pt. Major atlas scholasticus ex triginta sex generalibus et specialibus map pis Homannianis compositus, [Norimbergae] 1752 Homann Heredum

Lot No: 14
II.2.2) Additional CPV code(s)
92521220
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Pracownia Wykonawcy.

II.2.4) Description of the procurement:

Atlas zawiera 69 map r?cznie kolorowanych o formacie 49,4x 32,5 cm oraz 1 kart? z drukiem o formacie 49,4x32,5 cm oraz grafik? o formacie 49,4x32,5 cm. Oprawiony jest w polplotno.

Zakres prac konserwatorskich:

1. Wykonanie wst?pnej dokumentacji opisowej i fotograficznej

2. Badania technologiczne- badanie skladu wloknistego i zaklejenia papieru

? badanie skladu wloknistego i zaklejenia papieru

? badanie pH papieru

? badanie pigmentow i spoiw

? dokumentacja filigranow

? zalecane jest wykonanie bada? metodami nieniszcz?cymi

3. Dezynfekcja

4. Zabezpieczenie kolorow

5. Oczyszczanie, ewentualne usuwanie zaplamie?

6. Zahamowanie procesu degradacji powodowanego przez zielenie miedziowe

7. W razie konieczno?ci wzmocnienie strukturalne papieru

8. Konserwacja oprawy

9. Wykonanie pudla ochronnego

10. Wykonanie szczegolowej dokumentacji opisowej i fotograficznej po konserwacji zgodnie z obowi?zuj?cym schematem

Wymagane wadium: 1600,00 zl

Szczegolowe informacje nt. wnoszenia wadium znajduj? si? w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kierownika prac konserwatorskich / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 28/06/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.08.01.00-00-1058/16-00.
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy zaklada wydanie atlasu Wykonawcy w styczniu 2018r., najpo?niej do ko?ca tego miesi?ca.

Wskazany powy?ej kod NUTS okre?la jedynie miejsce dokonywania odbioru zamowienia.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Konserwacja dziela pt. Atlas geographique et d'histoire... par Buy de Mornas. T. 1, Paris 1761 chez i'auteur et chez Desnoz

Lot No: 15
II.2.2) Additional CPV code(s)
92521220
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Pracownia Wykonawcy.

II.2.4) Description of the procurement:

Atlas zawiera 96 map r?cznie kolorowanych o formacie 50,3x 35 cm oraz 12 kart z drukiem o formacie 50,3x35 cm. Blok jest nieoprawiony.

Zakres prac konserwatorskich:

1. Wykonanie wst?pnej dokumentacji opisowej i fotograficznej

2. Badania technologiczne- badanie skladu wloknistego i zaklejenia papieru

? badanie skladu wloknistego i zaklejenia papieru

? badanie pH papieru

? badanie pigmentow i spoiw

? dokumentacja filigranow

? zalecane jest wykonanie bada? metodami nieniszcz?cymi

3. Dezynfekcja

4. Zabezpieczenie kolorow

5. Oczyszczanie, ewentualne usuwanie zaplamie?

6. Zahamowanie procesu degradacji powodowanego przez zielenie miedziowe

7. W razie konieczno?ci wzmocnienie strukturalne papieru

8. Konserwacja oprawy

9. Wykonanie pudla ochronnego

10. Wykonanie szczegolowej dokumentacji opisowej i fotograficznej po konserwacji zgodnie z obowi?zuj?cym schematem

Wymagane wadium: 2400,00 zl

Szczegolowe informacje nt. wnoszenia wadium znajduj? si? w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kierownika prac konserwatorskich / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 28/06/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.08.01.00-00-1058/16-00.
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy zaklada wydanie atlasu Wykonawcy w styczniu 2018r., najpo?niej do ko?ca tego miesi?ca.

Wskazany powy?ej kod NUTS okre?la jedynie miejsce dokonywania odbioru zamowienia.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Konserwacja tomu map ro?nych autorow, Nurnberg 1794 ? 1807 Adam Gottlieb Schneider Und Weigel

Lot No: 16
II.2.2) Additional CPV code(s)
92521220
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Pracownia Wykonawcy.

II.2.4) Description of the procurement:

Atlas zawiera 70 map r?cznie kolorowanych o formacie 56,9x 41,5 cm. Atlas jest nieoprawiony.

Zakres prac konserwatorskich:

1. Wykonanie wst?pnej dokumentacji opisowej i fotograficznej

2. Badania technologiczne- badanie skladu wloknistego i zaklejenia papieru

? badanie skladu wloknistego i zaklejenia papieru

? badanie pH papieru

? badanie pigmentow i spoiw

? dokumentacja filigranow

? zalecane jest wykonanie bada? metodami nieniszcz?cymi

3. Dezynfekcja

4. Zabezpieczenie kolorow

5. Oczyszczanie, ewentualne usuwanie zaplamie?

6. Zahamowanie procesu degradacji powodowanego przez zielenie miedziowe

7. W razie konieczno?ci wzmocnienie strukturalne papieru

8. Konserwacja oprawy

9. Wykonanie pudla ochronnego

10. Wykonanie szczegolowej dokumentacji opisowej i fotograficznej po konserwacji zgodnie z obowi?zuj?cym schematem

Wymagane wadium: 2400,00 zl

Szczegolowe informacje nt. wnoszenia wadium znajduj? si? w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kierownika prac konserwatorskich / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 28/06/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.08.01.00-00-1058/16-00.
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy zaklada wydanie atlasu Wykonawcy w styczniu 2018r., najpo?niej do ko?ca tego miesi?ca.

Wskazany powy?ej kod NUTS okre?la jedynie miejsce dokonywania odbioru zamowienia.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Konserwacja dziela pt. Atlas nouveau contenant toutes les partie du monde par Guillaume de i'Isle, Amsterdam 1730 Jean Covens et Corneille Mortier

Lot No: 17
II.2.2) Additional CPV code(s)
92521220
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Pracownia Wykonawcy.

II.2.4) Description of the procurement:

Atlas zawiera 108 map r?cznie kolorowanych o formacie 54,5x35 cm, 19 kart z drukiem o formacie 54,5x35 cm oraz grafik? czarno- bial? o formacie 54,5x35 cm. Oprawiony jest w polskorek.

Zakres prac konserwatorskich:

1. Wykonanie wst?pnej dokumentacji opisowej i fotograficznej

2. Badania technologiczne- badanie skladu wloknistego i zaklejenia papieru

? badanie skladu wloknistego i zaklejenia papieru

? badanie pH papieru

? badanie pigmentow i spoiw

? dokumentacja filigranow

? zalecane jest wykonanie bada? metodami nieniszcz?cymi

3. Dezynfekcja

4. Zabezpieczenie kolorow

5. Oczyszczanie, ewentualne usuwanie zaplamie?

6. Zahamowanie procesu degradacji powodowanego przez zielenie miedziowe

7. W razie konieczno?ci wzmocnienie strukturalne papieru

8. Konserwacja oprawy

9. Wykonanie pudla ochronnego

10. Wykonanie szczegolowej dokumentacji opisowej i fotograficznej po konserwacji zgodnie z obowi?zuj?cym schematem

Wymagane wadium: 3000,00 zl

Szczegolowe informacje nt. wnoszenia wadium znajduj? si? w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kierownika prac konserwatorskich / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 28/06/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.08.01.00-00-1058/16-00.
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy zaklada wydanie atlasu Wykonawcy w styczniu 2018r., najpo?niej do ko?ca tego miesi?ca.

Wskazany powy?ej kod NUTS okre?la jedynie miejsce dokonywania odbioru zamowienia.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Konserwacja dziela pt. Nieuve en beknopte hand ? atlas, Amsterdam [ok. 1769] Isaak Tirion

Lot No: 18
II.2.2) Additional CPV code(s)
92521220
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Pracownia Wykonawcy.

II.2.4) Description of the procurement:

Atlas zawiera 206 map r?cznie kolorowanych o formacie 27,5X44 cm. Oprawiony jest w polskorek.

Zakres prac konserwatorskich:

1. Wykonanie wst?pnej dokumentacji opisowej i fotograficznej

2. Badania technologiczne- badanie skladu wloknistego i zaklejenia papieru

? badanie skladu wloknistego i zaklejenia papieru

? badanie pH papieru

? badanie pigmentow i spoiw

? dokumentacja filigranow

? zalecane jest wykonanie bada? metodami nieniszcz?cymi

3. Dezynfekcja

4. Zabezpieczenie kolorow

5. Oczyszczanie, ewentualne usuwanie zaplamie?

6. Zahamowanie procesu degradacji powodowanego przez zielenie miedziowe

7. W razie konieczno?ci wzmocnienie strukturalne papieru

8. Konserwacja oprawy

9. Wykonanie pudla ochronnego

10. Wykonanie szczegolowej dokumentacji opisowej i fotograficznej po konserwacji zgodnie z obowi?zuj?cym schematem

Wymagane wadium: 3300,00 zl

Szczegolowe informacje nt. wnoszenia wadium znajduj? si? w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kierownika prac konserwatorskich / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 28/06/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.08.01.00-00-1058/16-00.
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy zaklada wydanie atlasu Wykonawcy w styczniu 2018r., najpo?niej do ko?ca tego miesi?ca.

Wskazany powy?ej kod NUTS okre?la jedynie miejsce dokonywania odbioru zamowienia.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Konserwacja dziela pt. Atlas selectus von allen Konigreichen Und Landern der Welt gestochen V. Johann Michael Probst, Augsburg [ok.1794] [J.G. Schreibers Witwe]

Lot No: 19
II.2.2) Additional CPV code(s)
92521220
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Pracownia Wykonawcy.

II.2.4) Description of the procurement:

Atlas zawiera 90 map r?cznie kolorowanych o formacie 17x 21 cm oraz grafik? o formacie 17x21 cm. Oprawiony jest w skor?.

Zakres prac konserwatorskich:

1. Wykonanie wst?pnej dokumentacji opisowej i fotograficznej

2. Badania technologiczne- badanie skladu wloknistego i zaklejenia papieru

? badanie skladu wloknistego i zaklejenia papieru

? badanie pH papieru

? badanie pigmentow i spoiw

? dokumentacja filigranow

? zalecane jest wykonanie bada? metodami nieniszcz?cymi

3. Dezynfekcja

4. Zabezpieczenie kolorow

5. Oczyszczanie, ewentualne usuwanie zaplamie?

6. Zahamowanie procesu degradacji powodowanego przez zielenie miedziowe

7. W razie konieczno?ci wzmocnienie strukturalne papieru

8. Konserwacja oprawy

9. Wykonanie pudla ochronnego

10. Wykonanie szczegolowej dokumentacji opisowej i fotograficznej po konserwacji zgodnie z obowi?zuj?cym schematem

Wymagane wadium: 800,00 zl

Szczegolowe informacje nt. wnoszenia wadium znajduj? si? w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kierownika prac konserwatorskich / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/03/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.08.01.00-00-1058/16-00.
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy zaklada wydanie atlasu Wykonawcy w styczniu 2018r., najpo?niej do ko?ca tego miesi?ca.

Wskazany powy?ej kod NUTS okre?la jedynie miejsce dokonywania odbioru zamowienia.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Konserwacja dziela pt. Kleiner Atlas nach den neuston Erdbeschreibungen eingerichtet Und hrsg. Johann Michael Probst, Augsburg [po 1798] Verl. Joh. Michael Probst

Lot No: 20
II.2.2) Additional CPV code(s)
92521220
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Pracownia Wykonawcy.

II.2.4) Description of the procurement:

Atlas zawiera 20 map r?cznie kolorowanych o formacie 31,5x 20 cm, oraz grafik? o formacie 31,5x20 cm. Oprawa wtorna, w karton.

Zakres prac konserwatorskich:

1. Wykonanie wst?pnej dokumentacji opisowej i fotograficznej

2. Badania technologiczne- badanie skladu wloknistego i zaklejenia papieru

? badanie skladu wloknistego i zaklejenia papieru

? badanie pH papieru

? badanie pigmentow i spoiw

? dokumentacja filigranow

? zalecane jest wykonanie bada? metodami nieniszcz?cymi

3. Dezynfekcja

4. Zabezpieczenie kolorow

5. Oczyszczanie, ewentualne usuwanie zaplamie?

6. Zahamowanie procesu degradacji powodowanego przez zielenie miedziowe

7. W razie konieczno?ci wzmocnienie strukturalne papieru

8. Konserwacja oprawy

9. Wykonanie pudla ochronnego

10. Wykonanie szczegolowej dokumentacji opisowej i fotograficznej po konserwacji zgodnie z obowi?zuj?cym schematem

Wymagane wadium: 340,00 zl

Szczegolowe informacje nt. wnoszenia wadium znajduj? si? w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kierownika prac konserwatorskich / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/03/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.08.01.00-00-1058/16-00.
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy zaklada wydanie atlasu Wykonawcy w styczniu 2018r., najpo?niej do ko?ca tego miesi?ca.

Wskazany powy?ej kod NUTS okre?la jedynie miejsce dokonywania odbioru zamowienia.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Konserwacja dziela pt. Atlas von Regierungs Departement im Groherzogthum Posen, E. Peschel, {B.m.w.] 1821

Lot No: 21
II.2.2) Additional CPV code(s)
92521220
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Pracownia Wykonawcy.

II.2.4) Description of the procurement:

Atlas zawiera 35 map r?cznie kolorowanych o formacie 28x33 cm. Oprawiony jest w polplotno.

Zakres prac konserwatorskich:

1. Wykonanie wst?pnej dokumentacji opisowej i fotograficznej

2. Badania technologiczne- badanie skladu wloknistego i zaklejenia papieru

? badanie skladu wloknistego i zaklejenia papieru

? badanie pH papieru

? badanie pigmentow i spoiw

? dokumentacja filigranow

? zalecane jest wykonanie bada? metodami nieniszcz?cymi

3. Dezynfekcja

4. Zabezpieczenie kolorow

5. Oczyszczanie, ewentualne usuwanie zaplamie?

6. Zahamowanie procesu degradacji powodowanego przez zielenie miedziowe

7. W razie konieczno?ci wzmocnienie strukturalne papieru

8. Konserwacja oprawy

9. Wykonanie pudla ochronnego

10. Wykonanie szczegolowej dokumentacji opisowej i fotograficznej po konserwacji zgodnie z obowi?zuj?cym schematem

Wymagane wadium: 850,00 zl

Szczegolowe informacje nt. wnoszenia wadium znajduj? si? w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kierownika prac konserwatorskich / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.08.01.00-00-1058/16-00.
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy zaklada wydanie atlasu Wykonawcy w styczniu 2018r., najpo?niej do ko?ca tego miesi?ca.

Wskazany powy?ej kod NUTS okre?la jedynie miejsce dokonywania odbioru zamowienia.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Konserwacja dziela pt. Geschichte Polens von Joachim Lelewel. Atlas Leipzig 1847 W. Jurang

Lot No: 22
II.2.2) Additional CPV code(s)
92521220
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Pracownia Wykonawcy.

II.2.4) Description of the procurement:

Atlas zawiera 15 map r?cznie kolorowanych o formacie 25,8x 30,2 cm, oraz 8 kart z drukiem o formacie 25,8x30,2cm. Oprawiony jest we wspolczesn? opraw? w polskorek.

Zakres prac konserwatorskich:

1. Wykonanie wst?pnej dokumentacji opisowej i fotograficznej

2. Badania technologiczne- badanie skladu wloknistego i zaklejenia papieru

? badanie skladu wloknistego i zaklejenia papieru

? badanie pH papieru

? badanie pigmentow i spoiw

? dokumentacja filigranow

? zalecane jest wykonanie bada? metodami nieniszcz?cymi

3. Dezynfekcja

4. Zabezpieczenie kolorow

5. Oczyszczanie, ewentualne usuwanie zaplamie?

6. Zahamowanie procesu degradacji powodowanego przez zielenie miedziowe

7. W razie konieczno?ci wzmocnienie strukturalne papieru

8. Wykonanie pudla ochronnego

9. Wykonanie szczegolowej dokumentacji opisowej i fotograficznej po konserwacji zgodnie z obowi?zuj?cym schematem

Wymagane wadium: 300,00 zl

Szczegolowe informacje nt. wnoszenia wadium znajduj? si? w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie kierownika prac konserwatorskich / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/03/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.08.01.00-00-1058/16-00.
II.2.14) Additional information

Zamawiaj?cy zaklada wydanie atlasu Wykonawcy w styczniu 2018r., najpo?niej do ko?ca tego miesi?ca.

Wskazany powy?ej kod NUTS okre?la jedynie miejsce dokonywania odbioru zamowienia.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Warunek dot. braku podstaw do wykluczenia z post?powania:

O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj?

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Prawo zamowie?

publicznych oraz art. 24 ust. 5 pkt.1 i 8 tej ustawy.

O?wiadczenia i dokumenty wymagane na potwierdzenie spelniania tego warunku

zostaly wymienione w sekcji VI.3 ogloszenia.

Wst?pnym potwierdzeniem spelniania ww. warunkow b?dzie wypelniony i

podpisany przez Wykonawc? Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (JEDZ).

Szczegolowe informacje nt. JEDZ zawarto w sekcji VI.3 ogloszenia oraz w SIWZ.

Przed udzieleniem zamowienia Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc?, ktorego oferta

zostala oceniona jako najkorzystniejsza, do zlo?enia w wyznaczonym, nie

krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia wymaganych

o?wiadcze? i dokumentow.

Do oceny spelniania warunkow udzialu w post?powaniu Zamawiaj?cy przewiduje

mo?liwo?? zastosowania tzw. procedury odwroconej, o ktorej mowa w art. 24aa

ustawy Prawo zamowie? publicznych.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Ad a) wykaz uslug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych uslugi zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego uslugi byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie Wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu;

Ad b) wykaz osob, skierowanych przez Wykonawc? do realizacji zamowienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie? i do?wiadczenia niezb?dnych do wykonania zamowienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Ad c) wykaz sprz?tu dost?pnego Wykonawcy w celu wykonania zamowienia publicznego wraz z informacj? o podstawie do dysponowania tym sprz?tem;

d) ? w przypadku polegania na zasobach innych podmiotow: zobowi?zanie lub inne dokumenty potwierdzaj?ce udost?pnienie zasobow przez inne podmioty, z ktorych musi bezspornie i jednoznacznie wynika? w szczegolno?ci:

? zakres dost?pnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu,

? sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawc?, przy wykonywaniu zamowienia publicznego,

? zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego,

? czy podmiot, na zdolno?ciach ktorego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkow udzialu w post?powaniu dotycz?cych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub uslugi, ktorych wskazane zdolno?ci dotycz?.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Za spelniaj?cych warunek dot. zdolno?ci technicznej i zawodowej Zamawiaj?cy uzna Wykonawcow, ktorzy wyka??, ?e:

a) wykonali nale?ycie w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, co najmniej 2 uslugi obejmuj?ce swoim zakresem konserwacj? r?kopisow lub r?cznie kolorowanych prac na papierze, o l?cznej warto?ci brutto:

dla cz??ci 1: co najmniej 100.000,00 zl (sto tysi?cy zl);

dla cz??ci 2: co najmniej 2.600,00 zl (dwa tysi?ce sze??set zl);

dla cz??ci 3: co najmniej 100.000,00 zl (sto tysi?cy zl);

dla cz??ci 4: co najmniej 100.000,00 zl (sto tysi?cy zl);

dla cz??ci 5: co najmniej 63.000,00 zl (sze??dziesi?t trzy tysi?ce zl);

dla cz??ci 6: co najmniej 100.000,00 zl (sto tysi?cy zl);

dla cz??ci 7: co najmniej 72.000,00 zl (siedemdziesi?t dwa tysi?ce zl);

dla cz??ci 8: co najmniej 90.000,00 zl (dziewi??dziesi?t tysi?cy zl);

dla cz??ci 9: co najmniej 36.000,00 zl (trzydzie?ci sze?? tysi?cy zl);

dla cz??ci 10: co najmniej 27.000,00 zl (dwadzie?cia siedem tysi?cy zl);

dla cz??ci 11: co najmniej 100.000,00 zl (sto tysi?ce zl);

dla cz??ci 12: co najmniej 63.000,00 zl (sze??dziesi?t trzy tysi?ce zl);

dla cz??ci 13: co najmniej 31.000,00 zl (trzydzie?ci jeden tysi?cy zl);

dla cz??ci 14: co najmniej 50.000,00 zl (pi??dziesi?t tysi?cy zl);

dla cz??ci 15: co najmniej 72.000,00 zl (siedemdziesi?t dwa tysi?ce zl);

dla cz??ci 16: co najmniej 72.000,00 zl (siedemdziesi?t dwa tysi?ce zl);

dla cz??ci 17: co najmniej 90.000,00 zl (dziewi??dziesi?t tysi?cy zl);

dla cz??ci 18: co najmniej 100.000,00 zl (sto tysi?cy zl);

dla cz??ci 19: co najmniej 25.000,00 zl (dwadzie?cia pi?? tysi?cy zl);

dla cz??ci 20: co najmniej 10.000,00 zl (dziesi?? tysi?cy zl);

dla cz??ci 21: co najmniej 25.000,00 zl (dwadzie?cia pi?? tysi?cy zl);

dla cz??ci 22: co najmniej 9.000,00 zl (dziewi?? tysi?cy zl).

UWAGA:

W przypadku skladania ofert na wi?cej ni? jedn? cz??? zamowienia, Zamawiaj?cy uzna ww. warunek za spelniony w odniesieniu do wszystkich cz??ci, na ktore skladana jest oferta, je?eli Wykonawca wyka?e do?wiadczenie okre?lone dla cz??ci z najwy?sz? wymagan? warto?ci? brutto uslug (spo?rod cz??ci, na ktore skladana jest oferta).

W przypadku, gdy zlo?one przez Wykonawcow dokumenty na potwierdzenie spelniania warunkow udzialu w post?powaniu b?d? zawieraly kwoty wyra?one w walutach innych ni? PLN, do oceny spelniania ka?dego warunku zawieraj?cego dan? kwot? lub warto??, wielko?ci te Wykonawca przeliczy po ?rednim kursie waluty obcej ogloszonym przez NBP w dniu publikacji ogloszenia o zamowieniu w Dzienniku Urz?dowym UE lub w kolejnym dniu, je?eli w dniu publikacji ogloszenia NBP nie oglosi ?rednich kursow walut.

b) dysponuj? co najmniej jedn? osob? przewidzian? do pelnienia funkcji kierownika prac konserwatorskich, posiadaj?c? wyksztalcenie wy?sze ze specjalno?ci? konserwacja papieru i skory oraz co najmniej 5-letnie do?wiadczenie w prowadzeniu prac konserwatorskich w zakresie konserwacji papieru i skory, obejmuj?ce wykonanie z nale?yt? staranno?ci? co najmniej 2 uslug w tym zakresie, o warto?ci min. 50 000 zl brutto ka?da z tych uslug.

c) dysponuj? sprz?tem niezb?dnym do wykonania zamowienia, w tym:

c1) co najmniej jednym stolem niskoci?nieniowym klinowym,

c2) co najmniej jednym stanowiskiem do odkwaszania metod? bookkeeper.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Szczegolowe zasady wykonywania przedmiotu zamowienia okre?la wzor umowy

stanowi?cy zal?cznik do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 10:30
Place:

Biblioteka Raczy?skich, pl. Wolno?ci 19, 61-739 Pozna?, pok. 5.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

Do oferty ka?dy Wykonawca musi dol?czy? aktualne na dzie? skladania ofert

o?wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (JEDZ)

we wskazanym zakresie ? wypelniony i podpisany zal?cznik nr 3 do SIWZ ?

stanowi?ce wst?pne potwierdzenie spelniania warunkow udzialu w post?powaniu

oraz braku podstaw do wykluczenia z post?powania.

Zamawiaj?cy udost?pnia formularz JEDZ w wersji elektronicznej (eESPD).

Wykonawca mo?e skorzysta? z serwisu eESPD w celu wypelnienia opracowanego

wst?pnie przez Zamawiaj?cego formularza JEDZ/ESPD.

Wykonawca po zaznaczeniu pola ?Jestem wykonawc? ma mo?liwo??

zaimportowania opracowanego wst?pnie przez Zamawiaj?cego formularza

JEDZ/ESPD ? plik xml, a nast?pnie wypelnienia go w zakresie wskazanym przez

Zamawiaj?cego (formularz zawiera tylko pola konieczne do wypelnienia przez

wykonawcow).

Po wypelnieniu formularza JEDZ/ESPD wykonawca ma mo?liwo?? jego

wydrukowania.

W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez wykonawcow JEDZ, o

ktorym mowa powy?ej sklada ka?dy z Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o

zamowienie. JEDZ musi potwierdza? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu

oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z Wykonawcow

wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw

wykluczenia.

Wykonawca, ktory powoluje si? na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia ? w zakresie, w

jakim powoluje si? na ich zasoby ? warunkow udzialu w post?powaniu, sklada tak?e JEDZ dotycz?cy tych podmiotow.

Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamowienia, wezwie wykonawc?, ktorego oferta

zostala oceniona jako najkorzystniejsza, do zlo?enia w wyznaczonym, nie

krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia nast?puj?cych

o?wiadcze? lub dokumentow na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z

post?powania:

a) odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o

dzialalno?ci gospodarczej;

b) za?wiadczenia o niezaleganiu z oplacaniem podatkow;

c) za?wiadczenia o niezaleganiu z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne

lub zdrowotne;

d) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1

pkt. 13, 14 i 21 ustawy;

e) o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem

podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne;

f) o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka

zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamowienia publiczne;

g) o?wiadczenie wykonawcy o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat

lokalnych.

Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow:

? o ktorych mowa w ppkt. a-c sklada dokument lub dokumenty wystawione w

kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce

odpowiednio, ?e:

? nie zalega z oplacaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne

lub zdrowotne;

? nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlo?ci;

? o ktorym mowa w ppkt. d ? sklada informacj? z odpowiedniego rejestru albo, w

przypadku braku takiego rejestru, inny rownowa?ny dokument wydany przez wla?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma

siedzib? lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej

dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,

14 i 21 ustawy.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej

informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przeka?e Zamawiaj?cemu

o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy

kapitalowej.

Uwaga: Z przyczyn technicznych ww. wykaz o?wiadcze? i dokumentow ma

charakter skrocony. Pelna informacja nt. wymaganych o?wiadcze? i dokumentow

znajduje si? w SIWZ.

Zamawiaj?cy nie zamierza zawrze? umowy ramowej ani ustanowi? dynamicznego systemu zakupow.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Szczegolowe informacje nt. skladania odwola? s? zawarte w dziale VI ustawy

Prawo zamowie? publicznych i w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Poland-Pozna?: Preservation services of specimens

2017/S 190-389233

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Biblioteka Raczy?skich
pl. Wolno?ci 19
Pozna?
61-739
Poland
Contact person: Anna Chwalisz
Telephone: +48 618529868
E-mail: sekretariat@bracz.edu.pl
Fax: +48 618529868
NUTS code: PL415

Internet address(es):

Main address: http://www.bracz.edu.pl

I.5) Main activity
Recreation, culture and religion

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Konserwacja zabytkowych atlasow z XVI-XIX wieku ze zbiorow specjalnych Biblioteki Raczy?skich.

Reference number: 4/2017/pn
II.1.2) Main CPV code
92521220
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Konserwacja dziela pt. Theatrum orbis terrarium, A. Ortelius, Antverpiae 1595

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
92521220
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 28/06/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Konserwacja dziela pt. Civitatum aliquot insignarum et loco rum magis munitorum ex acta delineatio Venetiis 1574 Donati Bartelli formio

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
92521220
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/03/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Konserwacja dwoch tomow dziela pt. Novus atlas das ist Weltbeschreibungdurch Guil. und Johannem Blaeu, Vol. I i IV, Amstelodami 1641-1648 apud Johannem et Cornelium Blaeu

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
92521220
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/09/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Konserwacja 10 tomow dziela pt. Novus atlas absolutissimus. Das ist generale Welt-Beschreibung, Vol. I-IX i XI, Amstelodami 1647-1658 apud Johannem Janssomium

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
92521220
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/09/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Konserwacja dziela pt. Das funffte Theil des Groen Atlantis welches begreiffet die Wasser ?Welt, 1652 apud Johannem Janssonium

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
92521220
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 28/06/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Konserwacja dwoch wspoloprawnych dziel pt. (A) Harmonia macrocosmica seu Atlas universalis (B) Joannis Janssonii novus atlas sive Theatrum orbis terroru...

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
92521220
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 28/06/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Konserwacja zbioru map Amstelaedami [ok. 1750] Reinerum et Josuam Ottens

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
92521220
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Konserwacja dziela Atlas mathematico ? historice delineates. [Amstelodami 1706 apud Gerardum Valk et Petrum Schenk]

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
92521220
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Konserwacja atlasu sztucznego z pocz?tku XVIII w. zlo?onego z map Piotra Schenka i Gerarda Valka

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
92521220
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Konserwacja zbioru planow bitew oraz miast zachodnioeuropejskich, pochodz?cych z atlasow M. Seuttera i J. B. Homanna, ok. 1750, [B.m.w. ok. 1750]

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
92521220
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/03/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Konserwacja dziela pt. Variae tabulae geographicae In qui bus loca In orbe bello flagranti conspiciuntur ut In Flandria, Hagae [1709] apud Petrum Husson

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
92521220
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 28/06/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Konserwacja tomu pt. Kleiner Atlas scholasticus von achtzehn Karten ediret durch Johann Baptista Homann Und.. accomodiret durch Johann Hubner, Norimbergae [1759] J.B. Homann

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
92521220
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Konserwacja dziela pt. Atlas geographicus omnes orbis terrarum regiones In XLI tabulis exhibens (L. Euler), Berolini 1753 ex off. Michaelis

Lot No: 13
II.2.2) Additional CPV code(s)
92521220
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Konserwacja dziela pt. Major atlas scholasticus ex triginta sex generalibus et specialibus map pis Homannianis compositus, [Norimbergae] 1752 Homann Heredum

Lot No: 14
II.2.2) Additional CPV code(s)
92521220
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 28/06/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Konserwacja dziela pt. Atlas geographique et d'histoire... par Buy de Mornas. T. 1, Paris 1761 chez i'auteur et chez Desnoz

Lot No: 15
II.2.2) Additional CPV code(s)
92521220
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 28/06/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Konserwacja tomu map ro?nych autorow, Nurnberg 1794 ? 1807 Adam Gottlieb Schneider Und Weigel

Lot No: 16
II.2.2) Additional CPV code(s)
92521220
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 28/06/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Konserwacja dziela pt. Atlas nouveau contenant toutes les partie du monde par Guillaume de i'Isle, Amsterdam 1730 Jean Covens et Corneille Mortier

Lot No: 17
II.2.2) Additional CPV code(s)
92521220
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 28/06/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Konserwacja dziela pt. Nieuve en beknopte hand ? atlas, Amsterdam [ok. 1769] Isaak Tirion

Lot No: 18
II.2.2) Additional CPV code(s)
92521220
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 28/06/2019
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Konserwacja dziela pt. Atlas selectus von allen Konigreichen Und Landern der Welt gestochen V. Johann Michael Probst, Augsburg [ok.1794] [J.G. Schreibers Witwe]

Lot No: 19
II.2.2) Additional CPV code(s)
92521220
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/03/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Konserwacja dziela pt. Kleiner Atlas nach den neuston Erdbeschreibungen eingerichtet Und hrsg. Johann Michael Probst, Augsburg [po 1798] Verl. Joh. Michael Probst

Lot No: 20
II.2.2) Additional CPV code(s)
92521220
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/03/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Konserwacja dziela pt. Atlas von Regierungs Departement im Groherzogthum Posen, E. Peschel, {B.m.w.] 1821

Lot No: 21
II.2.2) Additional CPV code(s)
92521220
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Konserwacja dziela pt. Geschichte Polens von Joachim Lelewel. Atlas Leipzig 1847 W. Jurang

Lot No: 22
II.2.2) Additional CPV code(s)
92521220
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL415
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/03/2018
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Pozna?: Preservation services of specimens
ND Document number 389233-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place POZNA?
AU Authority name Biblioteka Raczy?skich
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 92521220 - Preservation services of specimens
OC Original CPV code 92521220 - Preservation services of specimens
RC NUTS code PL415
IA Internet address (URL) http://www.bracz.edu.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >