Denmark-Copenhagen: Road transport services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • V - Transportation, Travel and Relocation Services
Opps ID: NBD00003595925394555
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 16, 2017
Solicitation No: 389220-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Denmark-Copenhagen: Road transport services

2017/S 190-389220

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Statens Serum Institut
46837428
Artillerivej 5
Kbenhavn S
2300
Denmark
Contact person: Anja Nielsen
Telephone: +45 32683766
E-mail: aee@ssi.dk
NUTS code: DK011

Internet address(es):

Main address: www.ssi.dk

Address of the buyer profile: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/244516

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=195109&B=SSI
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=195109&B=SSI
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Levering, transport og distribution til Ordregivers nationale kunder.

Reference number: 17/05070
II.1.2) Main CPV code
60100000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Udbuddet vedrrer indkb af transport og distribution til Ordregivers nationale kunder. Transport og distribution omfatter primrt transport af lgemidler i omradet +2C -> +8C i ubrudt klekde og med krav om klelogning, men kan ogsa omfatte andre typer af transport. Til opgaven er der krav om overholdelse af GDP-regler og kendskab til GDP.

Der er til opgaven krav om kvalitetsstyringssystemer. Aftalen er betinget af gennemfrsel af audit med tilfredsstillende resultat fra Ordregivers QA-afdeling inden aftaleindgaelse.

For nrmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises til udbudsmaterialet.

Aftale kan anvendes af alle enheder i Sundheds- og ldreministeriet.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 28 000 000.00 DKK
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
60000000
60161000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK011
Main site or place of performance:

Danmark.

II.2.4) Description of the procurement:

Udbuddet vedrrer indkb af transport og distribution til Ordregivers nationale kunder. Transport og distribution omfatter primrt transport af lgemidler i omradet +2C -> +8C i ubrudt klekde og med krav om klelogning, men kan ogsa omfatte andre typer af transport. Til opgaven er der krav om overholdelse af GDP-regler og kendskab til GDP.

Der er til opgaven krav om kvalitetsstyringssystemer. Aftalen er betinget af gennemfrsel af audit med tilfredsstillende resultat fra Ordregivers QA-afdeling inden aftaleindgaelse.

For nrmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises til udbudsmaterialet.

Aftale kan anvendes af alle enheder i Sundheds- og ldreministeriet.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 28 000 000.00 DKK
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Nrvrende aftale kan forlnges i 1 periode a 24 maneder. Den samlede aftalevarighed vil derfor vre 4 ar. Herefter kan aftalen ikke forlnges yderligere og ophrer.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

Krsler af bade kle og ikke klevarer til det storkbenhavnske omrade. Detaljerede informationer kan findes i udbudsmaterialets bilag herfor.

Der nskes afgivet information om tillgsomkostninger for prisstruktur der baserer sig pa et leveringstidsrum pa hverdage mellem kl. 8-15 og fredag kl. 8-14 .Detaljerede informationer kan findes i udbudsmaterialets bilag herfor.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Der vil i nrvrende udbud blive anvendt sociale klausuler, arbejdsklausul og krav om overholdelse af ILO-konventioner.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ordregiver skal udelukke en Tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren safremt denne r omfattet af de udbudslovens 135+136 nvnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. I nrvrende udbud finder de frivillige udelukkelsesgrunde angivet i 137+138 ogsa anvendelse. Tilbudsgiver skal anfre oplysninger herom i ESDP-dokument.

Ordregiver kan ikke udelukke en Tilbudsgiver, der har fremlagt tilstrkkelig dokumentation for at tilbudsgiveren er palidelig selvom den pagldende er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde. Der henvises til udbudslovens 138 +139 for hvad tilstrkkelig dokumentation af palidelighed fordrer.

III.1.2) Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:

Der er til udfrelsen af nrvrende opgave ingen srlig juridisk form pakrvet. Hvis aftalen tildeles et konsortium, skal deltagerne forpligte sig til at hfte solidarisk, ligesom der skal udpeges en formel reprsentant.

Tilbudsgivere gres srligt opmrksom pa, at der til udfrelsen af nrvrende opgave er tilknyttet sociale klausuler, herunder arbejdsklausul og krav om overholdelse af ILO-konventioner.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/11/2017
Local time: 13:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 16/11/2017
Local time: 13:00

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

2022.

VI.2) Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3) Additional information:

Ordregiver nsker at tilbudsafgivelse sker via EU-supply. Der skal indleveres 3 papireksemplarer af tilbud til den i udbudsbetingelsernes afsnit 11 anfrte adresse og person. Aflevering af papireksemplarer sker mod behrig kvittering.

Tilbudsgiver opfordres til at tilsikre overensstemmelse mellem det uploadede materiale og det fysisk afleverede samme. I fald der matte vre uoverensstemmelser har materialet som er uploadet via EU-supply forrang.

Ordregiver forbeholder sig retten til, at anvende fremgangsmade i udbudslovens 159, stk. 5, hvis der er tilbud som ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Klagenvnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Denmark
Telephone: +45 35291000
E-mail: kflu@erst.dk

Internet address: www.klfu.dk

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
intet organ i Danmark
intet organ i Danmark
Denmark
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Vejledning om klagefrister kan ses pa; https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Denmark
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internet address: https://www.klfu.dk

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Services - Contract notice - Open procedure

Denmark-Copenhagen: Road transport services

2017/S 190-389220

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Statens Serum Institut
46837428
Artillerivej 5
Kbenhavn S
2300
Denmark
Contact person: Anja Nielsen
Telephone: +45 32683766
E-mail: aee@ssi.dk
NUTS code: DK011

Internet address(es):

Main address: www.ssi.dk

Address of the buyer profile: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/244516

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Levering, transport og distribution til Ordregivers nationale kunder.

Reference number: 17/05070
II.1.2) Main CPV code
60100000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 28 000 000.00 DKK
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
60000000
60161000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: DK011
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 28 000 000.00 DKK
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Nrvrende aftale kan forlnges i 1 periode a 24 maneder. Den samlede aftalevarighed vil derfor vre 4 ar. Herefter kan aftalen ikke forlnges yderligere og ophrer.

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/11/2017
Local time: 13:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Denmark-Copenhagen: Road transport services
ND Document number 389220-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place COPENHAGEN
AU Authority name Statens Serum Institut (46837428)
OL Original language DA
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country DK
AA Type of authority 1 - Ministry or any other national or federal authority
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 16/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 60000000 - Transport services (excl. Waste transport)
60100000 - Road transport services
60161000 - Parcel transport services
OC Original CPV code 60000000 - Transport services (excl. Waste transport)
60100000 - Road transport services
60161000 - Parcel transport services
RC NUTS code DK011
IA Internet address (URL) www.ssi.dk
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >