Romania-Bucuresti: Railway transport services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • V - Transportation, Travel and Relocation Services
Opps ID: NBD00003596714455477
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 1, 2017
Solicitation No: 388141-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Services - Contract notice - Open procedure

Romania-Bucuresti: Railway transport services

2017/S 189-388141

Contract notice ? utilities

Services

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Compania Nationala a Uraniului ? SA Bucuresti
Str. Dionisie Lupu nr. 68, sector 1
Contact point(s): Serviciul Achizitii Publice Sucursala Feldioara
For the attention of: Pop Marcel
010458 Bucuresti
Romania
Telephone: +40 268265137
E-mail: feldioara@cnu.ro
Fax: +40 268265445

Internet address(es):

General address of the contracting entity: http://www.cnu.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: Sucursala Feldioara a Companiei Nationale a Uraniului SA
Str. Dumbravii nr. 1, jud. Brasov
Contact point(s): Serviciul Achizitii Publice
For the attention of: Ciupag Andra Nicoleta
507065 Feldioara
Romania
Telephone: +40 268265137
E-mail: feldioara@cnu.ro
Fax: +40 268265445

Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: Documentatia de atribuire este publicata integral in SEAP (Sistemul Electronic de Achizitii Publice) fiind anexata anuntului de participare sau poate fi solicitata, doar in zilele lucratoare si doar intre orele 7:3013:30 de luni pana vineri, de la: Sucursala Feldioara a Companiei Nationale a Uraniului SA.
Str. Dumbravii nr. 1, jud. Brasov
Contact point(s): Serviciul Achizitii Publice
For the attention of: Ciupag Andra Nicoleta
507065 Feldioara
Romania
Telephone: +40 268265137
E-mail: feldioara@cnu.ro
Fax: +40 268265445

Tenders or requests to participate must be sent to: SEAP
www.e-licitatie.ro
020976 Bucuresti
Romania
Telephone: +40 213032997
Internet address: www.e-licitatie.ro

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

60200000

Description
Railway transport services.

Section IV: Procedure

IV.3) Administrative information
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS)
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 25.10.2017 - 00:00
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
1.11.2017 - 16:00
IV.3.5) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
03/10/2017 S189 - - Services - Contract notice - Open procedure

Romania-Bucuresti: Railway transport services

2017/S 189-388141

Contract notice ? utilities

Services

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Compania Nationala a Uraniului ? SA Bucuresti
Str. Dionisie Lupu nr. 68, sector 1
Contact point(s): Serviciul Achizitii Publice Sucursala Feldioara
For the attention of: Pop Marcel
010458 Bucuresti
Romania
Telephone: +40 268265137
E-mail: feldioara@cnu.ro
Fax: +40 268265445

Internet address(es):

General address of the contracting entity: http://www.cnu.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Further information can be obtained from: Sucursala Feldioara a Companiei Nationale a Uraniului SA
Str. Dumbravii nr. 1, jud. Brasov
Contact point(s): Serviciul Achizitii Publice
For the attention of: Ciupag Andra Nicoleta
507065 Feldioara
Romania
Telephone: +40 268265137
E-mail: feldioara@cnu.ro
Fax: +40 268265445

Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: Documentatia de atribuire este publicata integral in SEAP (Sistemul Electronic de Achizitii Publice) fiind anexata anuntului de participare sau poate fi solicitata, doar in zilele lucratoare si doar intre orele 7:3013:30 de luni pana vineri, de la: Sucursala Feldioara a Companiei Nationale a Uraniului SA.
Str. Dumbravii nr. 1, jud. Brasov
Contact point(s): Serviciul Achizitii Publice
For the attention of: Ciupag Andra Nicoleta
507065 Feldioara
Romania
Telephone: +40 268265137
E-mail: feldioara@cnu.ro
Fax: +40 268265445

Tenders or requests to participate must be sent to: SEAP
www.e-licitatie.ro
020976 Bucuresti
Romania
Telephone: +40 213032997
Internet address: www.e-licitatie.ro

I.2) Main activity
Exploration and extraction of coal and other solid fuels
I.3) Contract award on behalf of other contracting entities

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting entity:
Transport feroviar de marfuri (vagoane incarcate, vagoane goale).
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Sucursala Feldioara a Companiei Nationale a Uraniului SA, str. Dumbravii nr. 1, loc. Feldioara, jud. Brasov.

NUTS code RO122

II.1.3) Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves the establishment of a framework agreement
II.1.4) Information on framework agreement
Framework agreement with several operators
maximum number of participants to the framework agreement envisaged: 3

Duration of the framework agreement

Duration in months: 24

Estimated total value of purchases for the entire duration of the framework agreement

Estimated value excluding VAT: 5 501 137,66 RON
Frequency and value of the contracts to be awarded: Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite(daca se cunosc):
Estimam ca procedura se va demara in jurul datei de 20.8.2017, estimand a fi finalizata prin semnarea unui contract subsecvent pana in data de 1.11.2017. Acordul cadru va avea valabilitate pana in data de 31.12.2019.
? Pentru anul 2018:
o Contractele subsecvente se vor derula in perioada 1.1. ? 31.12.2018.
o Primul contract subsecvent se va incheia pana in data de 1.1.2018 pentru cantitatile specificate in ?Tabel cantitati pentru contractul subsecvent nr. 1 din Caietul de sarcini.
o Urmatoarele contracte subsecvente se vor incheia si in cazurile in care cantitatile de vagoane transportate pe o ruta stabilita ini?tial vor fi mai mari fa?a de cele prevazute initial.
? Pentru anul 2019:
o Contractele subsecvente se vor derula in perioada 1.1. ? 31.12.2019.
o Primul contract subsecvent se va incheia pana in data de 15.12.2018 pentru cantitatile care se vor stabili la finele anului 2018.
o Urmatoarele contracte subsecvente se vor incheia si in cazurile in care cantitatile de vagoane transportate pe o ruta stabilita initial vor fi mai mari fata de cele prevazute initial.
Valorile minime si maxime ale acordului cadru:
? Valoare minima pentru intreg acord cadru: 4 983 423,15 RON.
? Valoare maxima pentru intreg acord cadru: 5 501 137,66 RON.
Valorile cele mai mici sau mai mari ale unui contract subsecvent:
? Valoarea cea mai mica a unui contract subsecvent: 2 225 586,60 RON fara TVA.
? Valoarea cea mai mare a unui contract subsecvent: 3 215 621,33 RON fara TVA.
Nota: ? Acordul cadru va fi incheiat cu maxim 3 operatori economici pentru prestarea serviciului, conform documentatiei de atribuire.
? Derularea acordului-cadru, prin semnarea contractelor subsecvente, se va realiza cu ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea procedurii de achizitie sectoriala.
? Ofertantii situati pe locurile 2 si 3, semnatari ai acordului-cadru, vor fi luati in considerare la semnarea de contracte subsecvente doar in cazul in care ofertantul declarat castigator, situat pe primul loc, nu mai poate continua prestarea serviciului.
II.1.5) Short description of the contract or purchase(s):
?Transport feroviar de marfuri (vagoane incarcate / vagoane goale) Cod CPV: 60200000-0.
II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

60200000

II.1.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2) Quantity or scope of the contract
II.2.1) Total quantity or scope:
A) Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru
? Cantitati minime pentru intreg acord cadru: 52.260 t, respectiv 1.005 vagoane incarcate si 1.017 vagoane goale.
? Cantitati maxime pentru intreg acord cadru: 57.124 t, respectiv 1.110 vagoane incarcate si 1.142 vagoane goale
B) Cantitatile de servicii pentru care se incheie contractele subsecvente:
1.1.2018 ? 31.12.2018
? Cantitati minime pentru contractul subsecvent nr. 1: 28.860 t, respectiv 555 vagoane incarcate si 565 vagoane goale.
? Cantitati maxime pentru contractul subsecvent nr. 1: 33.242 t, respectiv 645 vagoane incarcate si 673 vagoane goale
1.1.2019 ? 31.12.2019
? Cantitati minime pentru contractul subsecvent nr. 2: 23.400 t, respectiv 450 vagoane incarcate si 452 vagoane goale.
? Cantitati maxime pentru contractul subsecvent nr. 2: 23.882 t, respectiv 465 vagoane incarcate si 469 vagoane goale
Aceste cantitati se regasesc detaliate la nivelul Caietului de sarcini
C) Valorile minime si maxime ale acordului cadru:
? Valoare minima pentru intreg acord cadru: 4 983 423,15 RON.
? Valoare maxima pentru intreg acord cadru: 5 501 137,66 RON.
D) Valorile celui mai mic si celui mai mare contract subsecvent:
? Valoare minima pentru un contract subsecvent: 2 225 586,60 RON fara TVA.
? Valoare maxima pentru un contract subsecvent: 3 215 621,33 RON fara TVA.
Estimated value excluding VAT: 5 501 137,66 RON
II.2.2) Information about options
Options: no
II.2.3) Information about renewals
II.3) Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 24 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract
III.1.1) Deposits and guarantees required:
Cuantumul garantiei de participare: 16 080 RON 2. Valabilit: 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor,cu posibilitatea de prelungire la cererea autoritatii contractante. Mod de constituire:a) printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire (pentru scrisoarea de garantie bancara se va utiliza ca model formularul nr. 2 din Sectiunea Formulare) ? in copie scanata cu semnatura electronica- conform prevederilor mentionate la capitolul IV.4.3 pct. C din prezenta Fisa de date. b) prin ordin de plata, sau virament bancar, ambele documente sa fie confirmate de catre banca emitatoare pana la termenul limita de depunere a ofertelor, in contul Sucursalei Feldioara (CUI 6535810, J08/489/1998 cod IBAN RO74RNCB0053048578270015 deschis la BCR ?Brasov? in copie certificata, conform prevederilor mentionate la capitolul IV.4.3 pct. C din prezenta Fisa de date a achizitiei c) prin depunerea in numerar la casieria Companiei Nationale a Uraniului?S.A. Sucursala Feldioara, str. Dumbravii nr. 1, loc. Feldioara, jud. Brasov, Tel. 0268/265.137, numai in zilele lucratoare, intre orele 7:3012:30 ? in copie, conform prevederilor mentionate la capitolul IV.4.3 pct. C din prezenta Fisa de date a achizitiei. Dovada constituirii garantiei de participare se va atasa in SEAP, cu semnatura electronica, pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Garantia de participare va fi restituita de catre autoritatea contractanta in conditiile prevazute la art. 44 din H.G. nr. 394/2016. Data la care se va efectua echivalenta Garantiei de participare din lei in alta valuta: cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Cursul de schimb: conform BNR. Garantia de buna executie va fi constituita de catre furnizor, in cuantum de 5 % din valoarea fara TVA a contractului, stabilita in conformitate cu art 45 si 46 din HG nr. 394/2016. Pentru sume mai mici de 5 000 RON, garantia de buna executie se poate constitui si prin depunerea sumei la casieria CNU SA Suc. Feldioara. Dovada garantiei de buna executie se prezinta autoritatii contractante in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului subsecvent de catre ambele parti. Garantia de buna executie se va restitui conform art. 48 din Hotararea nr. 394/2016.
III.1.2) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Fonduri provenite din valorificarea productiei proprii.
III.1.3) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.
III.1.4) Other particular conditions:
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2) Conditions for participation
III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. Declaratia va consta in completarea si depunerea formularului DUAE;
2. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 73 din Legea 99/2006: Ofertantul va completa Formularul 3. Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: sef Uzina ? Comiati Marian, p. Contabil Sef ? sef Serviciu FCCG ? Burlacu Carmen Elena, sef Serviciu Achizitii publice ? Pop Marcel Dan, Sef Serviciu STIUT, responsabil cu executia contractului ? Andresan Marius, expert achizitii publice ? Simion Carmen Octavia, expert achizitii publice ? Ciupag Andra Nicoleta, consilier juridic ? Danubianu Sorana Nicoleta si responsabil cu controlul financiar preventiv, economist ? Preda Petronela. Aceasta declaratie va fi prezentata de catre operatorii economici impreuna cu DUAE pana la data limita de depunere a ofertelor.
3. Documente justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE si care urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, respectiv:
3.1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc) la momentul prezentarii;
3.2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
3.3. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin.(2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale;
3.4. Alte documente edificatoare, dupa caz.
Entitatea contractanta exclude operatorii economici, subcontractantii propusi (daca este cazul) aflati in situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016. In cazul in care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor art. 184 din Legea 99/2016 devin aplicabile prevederile art. 183 alin 2 din legea 99/2016. In cazul tertului sustinator/ subcontractantului/ asociatului (daca este cazul) se va completa declaratia pe proprie raspundere conform prevederilor art. 202, precizand ca nu se afla in niciuna din situatiile ce atrag excluderea din procedura de atribuire.
Formularele se vor completa daca este cazul si de asociat/ tert sustinator/ subcontractant.
Nota: 1. in cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor candidati/ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente sau de la entitatile care emit documente de natura celor prevazute de legislatie/ solicitate.2. Pentru persoanele straine devin aplicabile prevederile art. 181 din legea nr. 99/2016. 1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise de tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
2. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, respectiv sa detina Licenta de transport feroviar vizata de catre AFER conf. OMT nr. 535/26.06.2007 privind aprobarea normelor pentru acordarea licentei de transport feroviar si a certificatelor de siguranta in vederea efectuarii serviciilor de transport feroviar pe caile ferate din Romania, Art. 1, (3), completand in acest sens in DUAE, urmand ca documentul justificativ, (licenta sau, pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara de rezidenta) sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante de catre op ec clasati pe primele 3 locuri, la finalizarea evaluarii ofertelor.
3. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, respectiv sa detina Certificatele de siguranta partea A si partea B vizate de catre AFER conf. OMT nr. 535/26.06.2007 privind aprobarea normelor pentru acordarea licentei de transport feroviar si a certificatelor de siguranta in vederea efectuarii serviciilor de transport feroviar pe caile ferate din Romania, art. 1, (3), completand in acest sens in DUAE, urmand ca documentul justificativ, (certificatele sau, pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara de rezidenta) sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante de catre op ec clasati pe primele 3 locuri, la finalizarea evaluarii ofertelor.
4. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, respectiv sa detina autorizatie pentru desfasurarea de activitati in domeniul nuclear care il autorizeaza pe ofertant sa transporte materiale radioactive, insotita de Anexa cu prevederile impuse, specifice serviciului ofertat, pentru realizarea transportului de materiale radioactive, eliberate si vizate de CNCAN conf. Legii nr. 111/10.10.1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 2 lit. c) si art. 8, completand in acest sens in DUAE, urmand ca documentul justificativ, (certificatele sau, pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara de rezidenta) sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante de catre op ec clasati pe primele 3 locuri, la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.2) Economic and financial ability
III.2.3) Technical capacity
III.2.4) Information about reserved contracts
III.3) Conditions specific to services contracts
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting entity:
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3) Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS)
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 25.10.2017 - 00:00
Payable documents: no
IV.3.4) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
1.11.2017 - 16:00
IV.3.5) Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian.
IV.3.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 90 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.7) Conditions for opening of tenders
Date: 24.11.2017 - 18:00

Place

In SEAP

Persons authorised to be present at the opening of tenders: no

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3) Additional information:

1) Potrivit prevederilor art. 202 din Legea 99/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE, in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, ca dovada preliminare. DUAE se va depune in SEAP sub semnatura electronica in format .xml sau pdf. DUAE poate fi accesat (in vederea completarii si depunerii) de la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-database/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro )

2) Toata corespondenta (solicitari de clarificare, clarificari, etc.) dintre autoritatea contractanta si ofertantii in procedura de achizitie publica, va fi derulata exclusiv prin intermediul SEAP, in conformitate cu prevederile: art. 29 alin (1), art. 69 alin. (1), art. 108 alin. (3) si art. 129 alin. (3) HG 394/2016.
3) Toate documentele vor fi semnate de catre persoana care angajeaza patrimonial societatea sau, daca o astfel de facilitate i-a fost permisa, de o persoana imputernicita de aceasta. Imputernicirea trebuie sa fie expresa si va fi depusa in original impreuna cu oferta.
4) Toate documentele vor prezenta numar de inregistrare/data emitere de iesire de la ofertant, vor fi semnate, stampilate si vor avea inscrise in mod lizibil numele si functia persoanei care semneaza aceste documente.
5) Daca 2 sau mai multe oferte au preturi egale si sunt clasate pe acelasi loc, in vederea departajarii pentru a fi atins numarul maxim de operatori economici cu care se doreste a fi incheiat acordul-cadru, se va utiliza urmatoarea modalitate de departajare, fara ca acest lucru sa afecteze pozitiile superioare in clasament ocupate de ceilalti ofertanti:
a) In cazul in care se constata ca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au preturi egale, Autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici respectivi de documente care contin noi preturi. Aceaste noi oferte de pret pot fi mai mici sau cel mult egale cu cele depuse initial de ofertantii respectivi.
b) In cazul in care doi sau mai multi ofertanti clasati pe locurile 2 sau 3 au preturi egale, se va aplica aceeasi procedura prin intermediul SEAP, ca la pct a). Noile propuneri financiare nu pot fi mai mici decat pretul ofertat de catre operatorul economic clasat pe pozitia superioara (1 sau 2).
6)Toate documentele emise de catre organisme/autoritati straine, trebuie sa fie insotite obligatoriu de traducere in limba romana.
7)Vor fi declarate inacceptabile in temeiul art. 143 al. (2) din HG nr. 394/2016, ofertele depuse dupa data si ora limita de depunere a ofertelor mentionate in anuntul de participare sau depuse la alta adresa decat cea solicitata, adica SEAP.
8)Vor fi declarate inacceptabile in temeiul art. 143 al. (2) litera j) din HG nr. 394/2016, ofertele si documentele care le insotesc daca acestea nu sunt semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.
VI.4) Procedures for appeal
VI.4.1) Body responsible for appeal procedures

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Internet address: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2) Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in Legea nr. 101/2016.
VI.4.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Compania Nationala a Uraniului ? SA ? Serviciul Legislatie, Contencios Juridic
Str. Dionisie Lupu nr. 68, sector 1
010458 Bucuresti
Romania
E-mail: bucuresti@cnu.ro
Telephone: +40 213185258
Internet address: www.cnu.ro
Fax: +40 213129146

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28.9.2017
TI Title Romania-Bucuresti: Railway transport services
ND Document number 388141-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place BUCURESTI
AU Authority name Compania Nationala a Uraniului ? SA Bucuresti
OL Original language RO
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country RO
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
DD Deadline for the request of documents 25/10/2017
DT Deadline 01/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 1 - Submission for all lots
AC Award criteria 1 - Lowest price
PC CPV code 60200000 - Railway transport services
OC Original CPV code 60200000 - Railway transport services
RC NUTS code RO122
IA Internet address (URL) http://www.cnu.ro
DI Directive Utilities Directive 2004/17/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >