Poland-Bialystok: Laboratory reagents

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003598357656522
Posted Date: Oct 3, 2017
Due Date: Nov 8, 2017
Solicitation No: 386521-2017
Source: Members Only
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Bialystok: Laboratory reagents

2017/S 189-386521

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Bialymstoku
ul. M. Sklodowskiej-Curie 24 A
Bialystok
15-276
Poland
Contact person: Agnieszka Januszko, Dzial Zamowie? Publicznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Bialymstoku, ul. ?urawia 14, 15-540 Bialystok
Telephone: +48 857409433
E-mail: zamowienia_zurawia@poczta-usk.pl
Fax: +48 857409433
NUTS code: PL841

Internet address(es):

Main address: http://usk.onestepcloud.pl/

Address of the buyer profile: www.usk.bialystok.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.usk.bialystok.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa odczynnikow wraz z dzier?aw? analizatorow do rownowagi kwasowozasadowej, bada? koagulologicznych oraz odczynnikow i materialow zu?ywalnych.

Reference number: 21/SZ/20174
II.1.2) Main CPV code
33696500
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest sukcesywna dostawa odczynnikow, materialow zu?ywalnych wraz z dzier?aw? aparatury do Zakladu Diagnostyki Laboratoryjnej USK w Bialymstoku ul. ?urawia 14:

1) dostawa odczynnikow do dzier?awionej platformy immunochemiczno ?biochemicznej do 27.4.2019 r.

2) dostawa odczynnikow i materialow zu?ywalnych wraz z dzier?aw? analizatora do bada? koagulologicznych na okres 24 miesi?cy

3) dostawa odczynnikow i materialow zu?ywalnych wraz z dzier?aw? analizatora do oznaczania rownowagi kwasowo ? zasadowej na okres 24 miesi?cy,

4) dostawa materialow zu?ywalnych na okres 24 miesi?cy,

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 4
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL84
Main site or place of performance:

Zaklad Diagnostyki Laboratoryjnej USK w Bialymstoku, ul. ?urawia 14.

II.2.4) Description of the procurement:

Dostawa odczynnikow do dzier?awionej platformy immunochemiczno ?biochemicznej do 27.4.2019 r.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 5
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL84
Main site or place of performance:

Zaklad Diagnostyki Laboratoryjnej USK w Bialymstoku, ul. ?urawia 14.

II.2.4) Description of the procurement:

Dzier?awa analizatora do bada? koagulologicznych z dostaw? odczynnikow na okres 24 miesi?cy.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Mo?liwo?? pomiarow dlugich czasow krzepni?cia PT / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 3

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL84
Main site or place of performance:

Zaklad Diagnostyki Laboratoryjnej USK w Bialymstoku, ul. ?urawia 14.

II.2.4) Description of the procurement:

Dzier?awa analizatora rownowagi kwasowo-zasadowej z dostaw? odczynnikow na okres 24 miesi?cy.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Opcja automatycznej mikroprobki / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 4

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL84
Main site or place of performance:

Zaklad Diagnostyki Laboratoryjnej USK w Bialymstoku, ul. ?urawia 14.

II.2.4) Description of the procurement:

Materialy zu?ywalne jednorazowego u?ytku do Zakladu Diagnostyki Laboratoryjnej na okres 24 miesi?cy.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiaj?cy nie wymaga przedstawienia o?wiadcze?, ani dokumentow w tym zakresie.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie wymaga przedstawienia o?wiadcze?, ani dokumentow w tym zakresie.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy nie wymaga przedstawienia o?wiadcze?, ani dokumentow w tym zakresie.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

1.Dostawy odczynnikow i materialow zu?ywalnych b?d? realizowane sukcesywnie w ci?gu 24 miesi?cy licz?c od daty zawarcia umowy, zgodnie z potrzebami Zamawiaj?cego zglaszanymi u Wykonawcy pisemnie lub faksem w terminie nie dlu?szym ni? maksymalnie 7/14 dni od daty zlo?enia zamowienia

2. Zamawiaj?cy ureguluje nale?no?ci za dostarczane Produkty przelewem bankowym na konto wskazane na fakturze w terminie 60 dni od daty jej otrzymania po zrealizowaniu dostawy. W przypadku, gdy realizacja zamowienia odbywa si? w terminie po?niejszym, ni? data wplywu faktury do Zamawiaj?cego, termin platno?ci liczony jest od daty realizacji zamowienia.

3.Dostawa i wyladunek b?d? dokonywane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4.Towary b?d? dostarczone opakowane, oznakowane i zabezpieczone w sposob odpowiadaj?cy ich wla?ciwo?ciom, zapewniaj?cy peln? ochron? przed czynnikami szkodliwymi.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 08/11/2017
Local time: 11:00
Place:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Bialymstoku, ul. ?urawia 14, 15-540 Bialystok, pokoj nr 18.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Krajowa Izba Odwolawcza.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
03/10/2017 S189 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Bialystok: Laboratory reagents

2017/S 189-386521

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Bialymstoku
ul. M. Sklodowskiej-Curie 24 A
Bialystok
15-276
Poland
Contact person: Agnieszka Januszko, Dzial Zamowie? Publicznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Bialymstoku, ul. ?urawia 14, 15-540 Bialystok
Telephone: +48 857409433
E-mail: zamowienia_zurawia@poczta-usk.pl
Fax: +48 857409433
NUTS code: PL841

Internet address(es):

Main address: http://usk.onestepcloud.pl/

Address of the buyer profile: www.usk.bialystok.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa odczynnikow wraz z dzier?aw? analizatorow do rownowagi kwasowozasadowej, bada? koagulologicznych oraz odczynnikow i materialow zu?ywalnych.

Reference number: 21/SZ/20174
II.1.2) Main CPV code
33696500
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL84
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 5
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL84
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 3

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL84
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Pakiet 4

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33696500
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL84
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
28/09/2017
TI Title Poland-Bialystok: Laboratory reagents
ND Document number 386521-2017
PD Publication date 03/10/2017
OJ OJ S 189
TW Place BIALYSTOK
AU Authority name Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Bialymstoku
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 28/09/2017
DT Deadline 08/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33696500 - Laboratory reagents
OC Original CPV code 33696500 - Laboratory reagents
RC NUTS code PL84
IA Internet address (URL) http://usk.onestepcloud.pl/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >