Poland-?ory: Electricity

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 69 - Training Aids and Devices
Opps ID: NBD00003606128344339
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 9, 2017
Solicitation No: 388622-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-?ory: Electricity

2017/S 190-388622

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Miejska ?ory
al. Wojska Polskiego 25
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
Przedszkole nr 5
os. 700-lecia ?or 18
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
Przedszkole nr 13
ul. Piastow Gorno?l?skich 3
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
Przedszkole nr 16
os. Sikorskiego
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
Przedszkole nr 19
os. Powsta?cow ?l?skich 24A
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
Przedszkole nr 22
os. Korfantego
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
Przedszkole nr 23
os. Pawlikowskiego 41
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
Zespol Szkolno-Przedszkolny nr 1
ul. Sloneczna 2
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
Zespol Szkolno-Przedszkolny nr 5
ul. Stra?acka 6
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
Zespol Szkolno-Przedszkolny nr 6
ul. Pszczy?ska 81
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
Zespol Szkolno-Przedszkolny nr 7
ul. Szkolna 8
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
Zespol Szkolno-Przedszkolny nr 8
ul. Wysoka 13
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
Zespol Szkolno-Przedszkolny nr 9
ul. Rybnicka 226
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
Szkola Podstawowa nr 3
os. 700-lecia ?or 16
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
Szkola Podstawowa nr 13
os. Pawlikowskiego 40
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
Szkola Podstawowa nr 15
ul. Bankowa 1
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
Szkola Podstawowa nr 16
ul. Osi?ska 50
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
Szkola Podstawowa nr 17
ul. D?browskiego 15
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
Zespol Szkol nr 3
os. Sikorskiego 52
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
Zespol Szkol nr 5
ul. Wodzislawska 201
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
Zespol Szkol Ogolnoksztalc?cych
ul. Powsta?cow 6
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
Zespol Szkol Budowlano-Informatycznych
ul. Rybnicka 5
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w ?orach
os. Ksi?cia Wladyslawa 28
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
Zespol Szkol Specjalnych
ul. Bory?ska 54
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
Miejski Dom Pomocy Spolecznej
os. Powsta?cow ?l?skich 20
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
Miejska Biblioteka Publiczna w ?orach
os. Pawlikowskiego PU/13
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
Powiatowy Urz?d Pracy
ul. Osi?ska 48
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
?orskie Centrum Organizacji Pozarz?dowych
os. Sikorskiego 52
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
Miejski O?rodek Sportu i Rekreacji
ul. Wolno?ci 36A
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
Zaklad Aktywno?ci Zawodowej ?Wspolna Pasja
ul. Ba?ancia 40
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
Miejski O?rodek Kultury
ul. Dolne Przedmie?cie 1
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
Komenda Miejska Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
ul. Ogniowa 10
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
Zarz?d Budynkow Miejskich
Al. Wojska Polskiego 4a
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
Nowe Miasto Sp. z o.o.
ul. Katowicka 24
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
Miejski O?rodek Pomocy Spolecznej
ul. Ks. Przemyslawa 2
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
Zaklady Techniki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Okr??na 5
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
Przedsi?biorstwo Wodoci?gow i Kanalizacji ?ory Spolka z o.o.
ul. Wodoci?gowa 10
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.2) Joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://bip.zory.pl/?c=7074
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Urz?d Miasta ?ory INFORMACJA-parter
Al. Wojska Polskiego 25
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: http://bip.zory.pl/?c=7074

I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup energii elektrycznej w Gminie ?ory w 2018 r.

II.1.2) Main CPV code
09310000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest:

Cz??? 1 zakup energii elektrycznej w Gminie ?ory w 2018 r. na terenie dzialania OSD Tauron Dystrybucja S.A.

Cz??? 2 zakup energii elektrycznej w Gminie ?ory w 2018 r. na terenie dzialania OSD BEST EKO Sp. z o.o.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zakup energii elektrycznej w Gminie ?ory w 2018 r. na terenie dzialania OSD Tauron Dystrybucja S.A.

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
09310000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL227
Main site or place of performance:

?ory.

II.2.4) Description of the procurement:

Cz??? 1:

Zakup energii elektrycznej dla 435 punktow poboru energii elektrycznej na terenie dzialania OSD Tauron Dystrybucja S.A. szczegolowo opisanych w zal?czniku nr 2 i 2a do SIWZ.

Ilo?? dostarczanej energii w okresie realizacji zamowienia wynosi 11 422,685 MWh w tym:

a) na potrzeby o?wietlenia ulicznego, sygnalizacji ?wietlnych oraz obiektow Gminy ?ory:

? energia rozliczana wedlug taryfy C11 ? 237,130 MWh,

? energia rozliczana wedlug taryfy C21 ? 369,378 MWh,

? energia rozliczana wedlug taryfy O12 dzie? ? 1 260,807 MWh,

? energia rozliczana wedlug taryfy O12 noc ? 2 509,417 MWh,

? energia rozliczana wedlug taryfy R ? 7,884 MWh;

b) na potrzeby placowek o?wiatowych:

? energia rozliczana wg taryfy C11 ? 601,900 MWh,

? energia rozliczana wg taryfy C21 ? 891,100 MWh;

c) na potrzeby pozostalych jednostek organizacyjnych:

? energia rozliczana wg taryfy C11 ? 773,318 MWh,

? energia rozliczana wg taryfy C11 (bez akcyzy) ? 407,900 MWh,

? energia rozliczana wg taryfy C21 ? 765,621 MWh,

? energia rozliczana wg taryfy C21 (bez akcyzy) ? 140,000 MWh,

? energia rozliczana wg taryfy G11 ? 196,430 MWh,

? energia rozliczana wg taryfy G12 ? 0,251 MWh,

? energia rozliczana wg taryfy B23 szczyt przedpoludniowy ? 379,364 MWh,

? energia rozliczana wg taryfy B23 szczyt popoludniowy ? 251,772 MWh,

? energia rozliczana wg taryfy B23 pozostale godziny doby ? 1120,413 MWh,

? energia rozliczana wg taryfy B23 szczyt przedpoludniowy (bez akcyzy) ? 309,550 MWh,

? energia rozliczana wg taryfy B23 szczyt popoludniowy (bez akcyzy) ? 181,200 MWh,

? energia rozliczana wg taryfy B23 pozostale godziny doby (bez akcyzy) ? 1019,250 MWh,

Moc umowna dla wszystkich odbiorow wynosi 7210,63 kW.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Wrzesie? 2018.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Ocena ofert zostanie dokonana wg nast?puj?cych kryteriow:

1.cena -95 pkt

2.pochodzenie energii elektrycznej w cz??ci z odnawialnych ?rodel energii (OZE) i/lub z kogeneracji-5 pkt.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zakup energii elektrycznej w Gminie ?ory w 2018 r. na terenie dzialania OSD BEST EKO Sp. z o.o.

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
09310000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL227
Main site or place of performance:

?ory.

II.2.4) Description of the procurement:

Cz??? 2:

Zakup energii elektrycznej dla 25 punktow poboru energii elektrycznej na terenie dzialania OSD Best Eko Sp. z o.o. szczegolowo opisanych w zal?czniku nr 3 do SIWZ.

Ilo?? dostarczanej energii w okresie realizacji zamowienia wynosi 1 095,586 MWh w tym:

a) na potrzeby Gminy Miejskiej ?ory:

? energia rozliczana wedlug taryfy C11 ? 48,827 MWh;

b) na potrzeby jednostek organizacyjnych:

? energia rozliczana wedlug taryfy C11 ? 109,156 MWh,

? energia rozliczana wedlug taryfy C11 (bez akcyzy) ? 200,000 MWh,

? energia rozliczana wedlug taryfy C21 (bez akcyzy) ? 660,000 MWh,

? energia rozliczana wedlug taryfy G11 ? 77,603 MWh.

Moc umowna dla wszystkich odbiorcow wynosi 201 kW.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Wrzesie? 2018 r.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Ocena ofert zostanie dokonana wg nast?puj?cych kryteriow:

1.cena -95 pkt

2.pochodzenie energii elektrycznej w cz??ci z odnawialnych ?rodel energii (OZE) i/lub z kogeneracji ? 5 pkt.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

W celu potwierdzenia spelniania warunku dotycz?cego zdolno?ci technicznej lub zawodowej Zamawiaj?cy ??da nast?puj?cych dokumentow: Wykonawca zobowi?zany jest zal?czy? do oferty o?wiadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) sporz?dzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/ UE. W przypadku wspolnego ubiegania si? o zamowienie przez Wykonawcow, nale?y przedstawi? odr?bny JEDZ (nale?ycie wypelniony i podpisany przez danego Wykonawc?) zawieraj?cy informacje wymagane w cz??ciach II?IV dla ka?dego z bior?cych udzial Wykonawcow wspolnie ubiegaj?cych si? o zamowienie. Dokumenty te potwierdzaj? spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym ka?dy z Wykonawcow wykazuje spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawca, ktory polega na zdolno?ciach lub sytuacji co najmniej jednego innego podmiotu na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy Pzp, musi zlo?y? swoj wlasny JEDZ wraz z odr?bnym JEDZ zawieraj?cym stosowne informacje wskazane w cz??ci II, sekcji C JEDZ odnosz?ce si? do ka?dego z podmiotow, na ktorego zdolno?ciach lub sytuacji Wykonawca polega i w zakresie, w ktorym podmiot ten udost?pnia swoje zdolno?ci Wykonawcy, nale?ycie wypelniony i podpisany przez dany podmiot. Wypelnienie formularza JEDZ nast?puje przy wykorzystaniu systemu dost?pnego poprzez nast?puj?c? stron? internetow? https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/

Przeprowadzaj?cy Post?powanie uzna warunek okre?lony za spelniony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e posiada koncesj? na prowadzenie dzialalno?ci w zakresie obrotu energi? elektryczn?, wydan? przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz aktualn? umow? generaln? lub promes? takiej umowy zawartej z OSD obsluguj?cym Gmin? Miejsk? ?ory, umo?liwiaj?c? sprzeda? energii elektrycznej za po?rednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do obiektow Zamawiaj?cego, czyli:

a) Tauron Dystrybucja S.A. Oddzial Gliwice ? w przypadku ubiegania si? o realizacj? cz??ci 1.,

b) OSD Best EKO Sp. z o.o. ? w przypadku ubiegania si? o realizacj? cz??ci 2.

Przeprowadzaj?cy post?powanie wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj:

? koncesj? na prowadzenie dzialalno?ci w zakresie obrotu energi? elektryczn?, wydan? przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne;

? o?wiadczenia o posiadaniu zawartej generalnej umowy dystrybucyjnej lub o?wiadczenie o posiadaniu promesy zawarcia umowy z OSD obsluguj?cym Gmin? Miejsk? ?ory, umo?liwiaj?c? sprzeda? energii elektrycznej za po?rednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do obiektow Zamawiaj?cego.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Przeprowadzaj?cy Post?powanie uzna warunek za spelniony, w przypadku ubiegania si? o realizacj? cz??ci 1 zamowienia, je?li Wykonawca ma dost?p lub dysponuje ?rodkami finansowymi w wysoko?ci 150 000 PLN, potwierdzonymi informacj? banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed uplywem terminu skladania ofert.

Przeprowadzaj?cy Post?powanie nie opisuje warunku okre?lonego w punkcie 5.A.2 w zakresie ubiegania si? o realizacj? cz??ci 2 zamowienia.

Uwaga: Je?eli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie mo?e zlo?y? wymaganych przez zamawiaj?cego dokumentow dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Przeprowadzaj?cy Post?powanie dopuszcza zlo?enie przez wykonawc? innych dokumentow, ktore w wystarczaj?cy sposob potwierdzaj? spelnianie opisanego przez zamawiaj?cego warunku udzialu w post?powaniu.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Przeprowadzaj?cy post?powanie wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj:

Informacja banku lub spoldzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?ca wysoko?? posiadanych ?rodkow finansowych lub zdolno?? kredytow? wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu;

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Przeprowadzaj?cy Post?powanie uzna warunek za spelniony dla cz??ci 1, je?li Wykonawca wykonal w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy w tym okresie co najmniej jedn? dostaw? energii elektrycznej o wolumenie nie mniejszym ni? 5 GWh rocznie oraz zal?czy dowody okre?laj?ce czy te dostawy zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, (w przypadku gdy dostawa jest w trakcie realizacji ? nie zostala zako?czona ? do dnia skladania ofert, zrealizowany zakres dostawy (dostarczona ilo??) musi wynosi? co najmniej 5 GWh rocznie.

Przeprowadzaj?cy Post?powanie nie opisuje warunku okre?lonego w punkcie 5.A.3 w zakresie ubiegania si? o realizacj? cz??ci 2 zamowienia.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Przeprowadzaj?cy post?powanie wezwie Wykonawc?, ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, tj:

Wykaz dostaw lub uslug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych rownie? wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy lub uslugi zostaly wykonane, oraz zal?czeniem dowodow okre?laj?cych czy te dostawy lub uslugi zostaly wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktorych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego dostawy lub uslugi byly wykonywane, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentow ? o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?glych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Umowy o wykonanie cz??ci 1 i cz??ci 2 zamowienia zostan? zawarte stosownie do przedstawionych istotnych ich warunkow, zawartych w projektach umow.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2016/S 190-340280
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2017
Local time: 13:00
Place:

Urz?d Miasta ?ory, al. Wojska Polskiego 25, sala narad ? parter.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Wrzesie? 2018 r.

VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Z post?powania o udzielenie zamow. Zamawiaj?cy wykluczy Wykonawc?, w stosunku do ktorego zachodzi ktorakolwiek z okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-8 uPzp. 2. Zamawiaj?cy wezwie Wyk., ktorego oferta zostala najwy?ej oceniona, do zlo?enia. w wyznaczonym, nie krotszym ni? 10 dni, terminie aktualnych na dzie? zlo?enia o?w. lub dok. potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 uPzp, tj: 1) inf. z KRK w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odno?nie skazania za wykroczenie na kar? aresztu, w zakr. okre?lonym przez zamaw. na podst. art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 m-cy przed uplywem term. skl. ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu; 2) za?w. wla?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potw., ?e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 m-ce przed uplywem term. skl. ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, lub innego dok. potw., ?e wykonawca zawarl porozumienie z wla?ciwym organem podatkowym ws. splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu; 3) za?w. wla?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potw., ?e wyk. nie zalega z opl. skladek na ubezp. spol. lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 m-ce przed upl. term. skl. ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post?powaniu, lub innego dok. potw., ?e wyk. zawarl porozumienie z wla?ciwym organem ws. splat tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno?ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo?enie na raty zaleglych platno?ci lub wstrzymanie w calo?ci wykonania decyzji wla?ciwego organu; 4) odpisu z wla?ciwego rejestru lub z centr. ew. i informacji o dzialalno?ci gosp., je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potw. braku podstaw wykl. na podst. art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (w przypadku gdy Wykonawca nie zlo?y ww. dokumentu, zostanie on pobrany przez Zamawiaj?cego za pomoc? bezplatnych i ogolnodost?pnych baz danych); 5) o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administr. o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub skl. na ubezp. spol. lub zdrowotne albo? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji?dokumentow potw. dokonanie platno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia ws. splat tych nale?no?ci; 6) o?w. wyk. o braku orzeczenia wobec niego tytulem ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamow. publ.; 7) o?w. wyk. o braku wydania prawomocnego wyroku s?du skazuj?cego za wykroczenie na kar? ograniczenia wolno?ci lub grzywny w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 8) o?w. wyk. o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowi?zkow wynikaj?cych z przepisow prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepisow o zabezpieczeniu spolecznym w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; 9) o?w. wyk. o niezaleganiu z oplacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 716); 10) je?eli wyk. polega na zasobach innych podmiotow, przedstawia dok. okr. w ww. punktach 1)-9) odno?nie tych podmiotow 3 Zamawiaj?cy nie przewiduje udzieli? zamowie? o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy; 4. Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium: Cz 1?15000 PLN, Cz 2?1000 PLN.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1) Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow ustawy Pzp, przysluguj? ?rodki ochrony prawnej zgodnie z dzialem VI ? rozdz. 1, 2, 3. 2) Odwolanie przysluguje wyl?cznie od czynno?ci wymienionych w art. 180 ust. 1 ustawy Pzp. 3) Zgodnie z art. 182 ustawy Pzp: ? ust. 1 pkt 1 odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ? je?eli zostaly przeslane w sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni ? je?eli zostaly przeslane w inny sposob ? w przypadku gdy warto?? zamowienia jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; ? ust. 2 pkt 1 odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia na stronie internetowej ? je?eli warto?? zamowienia jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; ? ust. 3 pkt 1 ? odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w ust. 1 i 2 wnosi si? w przypadku zamowie?, ktorych warto?? jest rowna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia; 4) Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej, odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wlasnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 5) Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. 6) Od orzeczenia Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwolawczego przysluguje skarga do S?du Okr?gowego w Gliwicach.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-?ory: Electricity

2017/S 190-388622

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Miejska ?ory
al. Wojska Polskiego 25
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
Przedszkole nr 5
os. 700-lecia ?or 18
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
Przedszkole nr 13
ul. Piastow Gorno?l?skich 3
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
Przedszkole nr 16
os. Sikorskiego
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
Przedszkole nr 19
os. Powsta?cow ?l?skich 24A
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
Przedszkole nr 22
os. Korfantego
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
Przedszkole nr 23
os. Pawlikowskiego 41
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
Zespol Szkolno-Przedszkolny nr 1
ul. Sloneczna 2
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
Zespol Szkolno-Przedszkolny nr 5
ul. Stra?acka 6
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
Zespol Szkolno-Przedszkolny nr 6
ul. Pszczy?ska 81
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
Zespol Szkolno-Przedszkolny nr 7
ul. Szkolna 8
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
Zespol Szkolno-Przedszkolny nr 8
ul. Wysoka 13
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
Zespol Szkolno-Przedszkolny nr 9
ul. Rybnicka 226
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
Szkola Podstawowa nr 3
os. 700-lecia ?or 16
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
Szkola Podstawowa nr 13
os. Pawlikowskiego 40
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
Szkola Podstawowa nr 15
ul. Bankowa 1
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
Szkola Podstawowa nr 16
ul. Osi?ska 50
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
Szkola Podstawowa nr 17
ul. D?browskiego 15
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
Zespol Szkol nr 3
os. Sikorskiego 52
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
Zespol Szkol nr 5
ul. Wodzislawska 201
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
Zespol Szkol Ogolnoksztalc?cych
ul. Powsta?cow 6
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
Zespol Szkol Budowlano-Informatycznych
ul. Rybnicka 5
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w ?orach
os. Ksi?cia Wladyslawa 28
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
Zespol Szkol Specjalnych
ul. Bory?ska 54
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
Miejski Dom Pomocy Spolecznej
os. Powsta?cow ?l?skich 20
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
Miejska Biblioteka Publiczna w ?orach
os. Pawlikowskiego PU/13
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
Powiatowy Urz?d Pracy
ul. Osi?ska 48
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
?orskie Centrum Organizacji Pozarz?dowych
os. Sikorskiego 52
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
Miejski O?rodek Sportu i Rekreacji
ul. Wolno?ci 36A
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
Zaklad Aktywno?ci Zawodowej ?Wspolna Pasja
ul. Ba?ancia 40
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
Miejski O?rodek Kultury
ul. Dolne Przedmie?cie 1
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
Komenda Miejska Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
ul. Ogniowa 10
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
Zarz?d Budynkow Miejskich
Al. Wojska Polskiego 4a
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
Nowe Miasto Sp. z o.o.
ul. Katowicka 24
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
Miejski O?rodek Pomocy Spolecznej
ul. Ks. Przemyslawa 2
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
Zaklady Techniki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Okr??na 5
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.1) Name and addresses
Przedsi?biorstwo Wodoci?gow i Kanalizacji ?ory Spolka z o.o.
ul. Wodoci?gowa 10
?ory
44-240
Poland
Contact person: Lukasz Gorski
Telephone: +48 324348245
E-mail: zp@um.zory.pl
Fax: +48 324348248
NUTS code: PL227

Internet address(es):

Main address: www.bip.zory.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zakup energii elektrycznej w Gminie ?ory w 2018 r.

II.1.2) Main CPV code
09310000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zakup energii elektrycznej w Gminie ?ory w 2018 r. na terenie dzialania OSD Tauron Dystrybucja S.A.

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
09310000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL227
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Wrzesie? 2018.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zakup energii elektrycznej w Gminie ?ory w 2018 r. na terenie dzialania OSD BEST EKO Sp. z o.o.

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
09310000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL227
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 31/12/2018
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Wrzesie? 2018 r.

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2016/S 190-340280
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 12:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-?ory: Electricity
ND Document number 388622-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place ?ORY
AU Authority name Gmina Miejska ?ory
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 09/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 09310000 - Electricity
OC Original CPV code 09310000 - Electricity
RC NUTS code PL227
IA Internet address (URL) www.bip.zory.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >