Poland-Warsaw: Air-traffic control equipment

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 38 - Construction, Mining, Excavating, and Highway Mainenance Equipment
Opps ID: NBD00003606453853939
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date:
Solicitation No: 388884-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Air-traffic control equipment

2017/S 190-388884

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Polska Agencja ?eglugi Powietrznej
522-283-83-21
ul. Wie?owa 8
Warszawa
02-147
Poland
Contact person: Mariola Sidor-Bie?kowska
E-mail: zp@pansa.pl
Fax: +48 225746356
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.pansa.pl

Address of the buyer profile: www.bip.pansa.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5) Main activity
Other activity: slu?by ?eglugi powietrznej

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa systemu elektronicznych paskow post?pu lotu dla TWR FIR EPWW.

Reference number: AQW-2225-18/103/2016
II.1.2) Main CPV code
34962000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie przez Wykonawc? Systemu Elektronicznych Paskow Post?pu Lotu dla FIR Warszawa wraz z infrastruktur? teletechniczn? oraz okablowaniem wewn?trznym systemu (dalej: System EFES lub System), w tym wykonanie wszystkich uslug opisanych w istotnych postanowieniach umowy (m.in. integracja Systemu z systemami Zamawiaj?cego,przeprowadzenie szkole? i odbiorow,) oraz udzielenie Zamawiaj?cemu licencji na dostarczone oprogramowanie(w tym jego aktualizacje dostarczone w ramach Umowy) i dokumentacj?.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 12 398 142.55 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
48120000
48121000
48131000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

WAW/EPWA, BZG/EPBY, GDN/EPGD, KTW/EPKT, KRK/EPKR, LUZ/EPLB, LCJ/EPLL, WMI/EPMO, POZ/EPPO, RDO/EPRA, RZE/EPRZ, SZZ/EPSC, SZY/EPSY, WRO/EPWR, IEG/EPZG.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie przez Wykonawc? Systemu Elektronicznych Paskow Post?pu Lotu dla FIR Warszawa wraz z infrastruktur? teletechniczn? oraz okablowaniem wewn?trznym systemu (dalej: System EFES lub System), w tym wykonanie wszystkich uslug opisanych w IPU(m.in. integracja Systemu z systemami Zamawiaj?cego, o ktorych mowa w Zal?czniku 1 doI PU, przeprowadzenie szkole? i odbiorow, o ktorych mowa odpowiednio w 6, 7 i 8 IPU) oraz udzielenie Zamawiaj?cemu licencji na dostarczone oprogramowanie (w tym jego aktualizacje dostarczone w ramach IPU) i dokumentacj?, na warunkach okre?lonych w 13 IPU.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamowienia; wszystkie kryteria s? wymienione tylko w dokumentacji zamowienia.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 031-055537
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
18/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Frequentis AG
Innovationsstrasse 1
Wiede?
1100
Austria
NUTS code: AT13
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 19 080 453.00 PLN
Total value of the contract/lot: 12 398 142.55 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Air-traffic control equipment

2017/S 190-388884

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Polska Agencja ?eglugi Powietrznej
522-283-83-21
ul. Wie?owa 8
Warszawa
02-147
Poland
Contact person: Mariola Sidor-Bie?kowska
E-mail: zp@pansa.pl
Fax: +48 225746356
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.pansa.pl

Address of the buyer profile: www.bip.pansa.pl

I.5) Main activity
Other activity: slu?by ?eglugi powietrznej

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawa systemu elektronicznych paskow post?pu lotu dla TWR FIR EPWW.

Reference number: AQW-2225-18/103/2016
II.1.2) Main CPV code
34962000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 12 398 142.55 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
48120000
48121000
48131000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 031-055537

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
18/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Frequentis AG
Innovationsstrasse 1
Wiede?
1100
Austria
NUTS code: AT13
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 19 080 453.00 PLN
Total value of the contract/lot: 12 398 142.55 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Air-traffic control equipment
ND Document number 388884-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place WARSAW
AU Authority name Polska Agencja ?eglugi Powietrznej (522-283-83-21)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority N - National or federal Agency/Office
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 34962000 - Air-traffic control equipment
48120000 - Flight control software package
48121000 - Air traffic control software package
48131000 - Aviation ground support software package
OC Original CPV code 34962000 - Air-traffic control equipment
48120000 - Flight control software package
48121000 - Air traffic control software package
48131000 - Aviation ground support software package
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) www.pansa.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >