Poland-Walbrzych: Construction work

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Y - Construction of Structures and Facilities
Opps ID: NBD00003606711524696
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date:
Solicitation No: 388409-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Poland-Walbrzych: Construction work

2017/S 190-388409

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Walbrzych ? Zarz?d Drog, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Walbrzychu
ul. Matejki 1
Walbrzych
58-300
Poland
Contact person: Agnieszka Plesner
Telephone: +48 746414400
E-mail: aplesner@zdkium.walbrzych.pl
Fax: +48 746414404
NUTS code: PL517

Internet address(es):

Main address: www.zdkium.walbrzych.pl

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: jednostka bud?etowa Gminy Walbrzych
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?Budowa ci?gow pieszo-rowerowych i ?cie?ki rowerowej w Walbrzychu.

Reference number: RZP/65/PN/36/2017/DR
II.1.2) Main CPV code
45000000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.4) Short description:

?Budowa ci?gow pieszo-rowerowych i ?cie?ki rowerowej w Walbrzychu -

?Budowa ci?gu pieszo-rowerowego na odcinku ulicy ?widnickiej od km 0+030,91 do km 0+117,10 w Walbrzychu, ?Budowa ci?gu pieszo-rowerowego na odcinku ulicy ?widnickiej od km 1+654 do km 1+933 w Walbrzychu i ?Przebudowa skrzy?owania ulic ?widnickiej ? 11 Listopada ? Strzegomskiej ? Noworudzkiej w Walbrzychu

w zakresie budowy ?cieki rowerowej

realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrownowa?onej mobilno?ci miejskiej i podmiejskiej, polegaj?cej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Walbrzych Plac na Rozdro?u oraz poprawie systemow zarz?dzania ruchem i energooszcz?dnym o?wietleniem miejskim

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia znajduje si? w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia ? www.zdkium.walbrzych.pl

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45233162
45233294
45233140
45200000
45233000
45230000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL517
Main site or place of performance:

Walbrzych.

II.2.4) Description of the procurement:

?Budowa ci?gow pieszo-rowerowych i ?cie?ki rowerowej w Walbrzychu -

?Budowa ci?gu pieszo-rowerowego na odcinku ulicy ?widnickiej od km 0+030,91 do km 0+117,10 w Walbrzychu, ?Budowa ci?gu pieszo-rowerowego na odcinku ulicy ?widnickiej od km 1+654 do km 1+933 w Walbrzychu i ?Przebudowa skrzy?owania ulic ?widnickiej ? 11 Listopada ? Strzegomskiej ? Noworudzkiej w Walbrzychu

w zakresie budowy ?cieki rowerowej

realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrownowa?onej mobilno?ci miejskiej i podmiejskiej, polegaj?cej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Walbrzych Plac na Rozdro?u oraz poprawie systemow zarz?dzania ruchem i energooszcz?dnym o?wietleniem miejskim

Przedmiot zamowienia obejmuje trzy odcinki:

1) odcinek I ?Budowa ci?gu pieszo-rowerowego na odcinku ulicy ?widnickiej od km 0+030,91 do km 0+117,10 w Walbrzychu,

2) odcinek III ?Budowa ci?gu pieszo-rowerowego na odcinku ulicy ?widnickiej od km 1+654 do km 1+933 w Walbrzychu,

3) odcinek IV ?Przebudowa skrzy?owania ulic ?widnickiej ? 11 Listopada ?Strzegomskiej ? Noworudzkiej w Walbrzychu w zakresie budowy ?cieki rowerowej

realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. ?Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrownowa?onej mobilno?ci miejskiej i podmiejskiej, polegaj?cej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Walbrzych Plac na Rozdro?u oraz poprawie systemow zarz?dzania ruchem i energooszcz?dnym o?wietleniem miejskim

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia znajduje si? w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia ? www.zdkium.walbrzych.pl

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Do?wiadczenie zawodowe personelu wyznaczonego do realizacji zamowienia / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPDS.03.04.04-02-0014/16-00.
II.2.14) Additional information

Szczegolowe zasady dot. terminu realizacji zamowienia okre?la SIWZ ? www.zdkium.walbrzych.pl

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 158-326635
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

?Budowa ci?gow pieszo-rowerowych i ?cie?ki rowerowej w Walbrzychu.

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:

1. Warunkiem udzialu w post?powaniu o udzielenie zamowienia publicznego jest wniesienie wadium w wysoko?ci: 15 000 PLN. Szczegolowe zasady wnoszenia wadium zawiera SIWZ ? www.zdkium.walbrzych.pl

2. O udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy:

1) nie podlegaj? wykluczeniu,

2) spelniaj? warunki udzialu w post?powaniu okre?lone przez Zamawiaj?cego w ogloszeniu

o zamowieniu i w rozdziale V SIWZ.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzialu w post?powaniu oraz spelnienia warunkow udzialu w post?powaniu Zamawiaj?cy ??da dokumentow wymienionych w rozdziale V SIWZ.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Works - Contract award notice - Open procedure

Poland-Walbrzych: Construction work

2017/S 190-388409

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Gmina Walbrzych ? Zarz?d Drog, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Walbrzychu
ul. Matejki 1
Walbrzych
58-300
Poland
Contact person: Agnieszka Plesner
Telephone: +48 746414400
E-mail: aplesner@zdkium.walbrzych.pl
Fax: +48 746414404
NUTS code: PL517

Internet address(es):

Main address: www.zdkium.walbrzych.pl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

?Budowa ci?gow pieszo-rowerowych i ?cie?ki rowerowej w Walbrzychu.

Reference number: RZP/65/PN/36/2017/DR
II.1.2) Main CPV code
45000000
II.1.3) Type of contract
Works
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
45233162
45233294
45233140
45200000
45233000
45230000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL517

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 158-326635

Section V: Award of contract

Title:

?Budowa ci?gow pieszo-rowerowych i ?cie?ki rowerowej w Walbrzychu.

A contract/lot is awarded: no
V.1) Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Walbrzych: Construction work
ND Document number 388409-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place WALBRZYCH
AU Authority name Gmina Walbrzych ? Zarz?d Drog, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Walbrzychu
OL Original language PL
HD Heading - - Works - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
NC Contract 1 - Works
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 45000000 - Construction work
45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work
45230000 - Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
45233000 - Construction, foundation and surface works for highways, roads
45233140 - Roadworks
45233162 - Cycle path construction work
45233294 - Installation of road signals
OC Original CPV code 45000000 - Construction work
45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work
45230000 - Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
45233000 - Construction, foundation and surface works for highways, roads
45233140 - Roadworks
45233162 - Cycle path construction work
45233294 - Installation of road signals
RC NUTS code PL517
IA Internet address (URL) www.zdkium.walbrzych.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >