Poland-Warsaw: Angioplasty supplies

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 56 - Construction and Building Materials
Opps ID: NBD00003606853841318
Posted Date: Oct 4, 2017
Due Date: Nov 10, 2017
Solicitation No: 388617-2017
Source: Members Only
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Angioplasty supplies

2017/S 190-388617

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Szpital Wolski im. dr Anny Gosty?skiej, Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
011035381
ul. Kasprzaka 17
Warszawa
01-211
Poland
Contact person: Sekcja Zamowie? Publicznych, pawilon nr 8 wej?cie B, parter
Telephone: +48 223894808/ 223894859
E-mail: zamowieniapubliczne@wolski.med.pl
Fax: +48 223894922
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.wolski.med.pl

Address of the buyer profile: www.wolski.med.pl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.wolski.med.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostaw? sprz?tu i stentow do zabiegow wewn?trznaczyniowych.

Reference number: EP/51/2017
II.1.2) Main CPV code
33111730
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa sprz?tu i stentow do zabiegow wewn?trznaczyniowych, zgodnie z Zal?cznikiem nr 2 do SIWZ stanowi?cym formularz asortymentowo ? cenowy. Zamawiaj?cy dopuszcza skladanie ofert cz??ciowych, Cz??ci nie mog? by? dzielone przez Wykonawcow, oferty niezwieraj?ce pelnego zakresu przedmiotu zamowienia okre?lonego w zadaniu cz??ciowym zostan? odrzucone. Zamawiaj?cy dopuszcza skladanie ofert cz??ciowych, gdzie cz???/zadanie stanowi zadanie od nr 1-13 ? jednorazowy sprz?t do wykonywania zabiegow wewn?trznaczyniowych.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33111730
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia- zgodnie z Zal?cznikiem nr 2 do SIWZ jest dostawa jednorazowego sprz?tu do wykonywania zabiegow wewn?trznaczyniowych I.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Wykonawca jest zobowi?zany wnie?? wadium przed terminem skladania ofert w wysoko?ci: 1 460 PLN

2. Warunki udzialu w post?powaniu oraz podstawy wykluczenia zawiera Rozdzial 8 Specyfikacji Istotnych warunkow zamowienia.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33111730
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia- zgodnie z Zal?cznikiem nr 2 do SIWZ jest dostawa jednorazowego sprz?tu do wykonywania zabiegow wewn?trznaczyniowych II.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Wykonawca jest zobowi?zany wnie?? wadium przed terminem skladania ofert w wysoko?ci: 1 230 PLN

2. Warunki udzialu w post?powaniu oraz podstawy wykluczenia zawiera Rozdzial 8 Specyfikacji Istotnych warunkow zamowienia.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33111730
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia- zgodnie z Zal?cznikiem nr 2 do SIWZ jest dostawa jednorazowego sprz?tu do wykonywania zabiegow wewn?trznaczyniowych III.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Wykonawca jest zobowi?zany wnie?? wadium przed terminem skladania ofert w wysoko?ci: 2 050 PLN

2. Warunki udzialu w post?powaniu oraz podstawy wykluczenia zawiera Rozdzial 8 Specyfikacji Istotnych warunkow zamowienia.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33111730
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia- zgodnie z Zal?cznikiem nr 2 do SIWZ jest dostawa jednorazowego sprz?tu do wykonywania zabiegow wewn?trznaczyniowych IV.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Wykonawca jest zobowi?zany wnie?? wadium przed terminem skladania ofert w wysoko?ci: 3 710 PLN

2. Warunki udzialu w post?powaniu oraz podstawy wykluczenia zawiera Rozdzial 8 Specyfikacji Istotnych warunkow zamowienia.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33111730
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia- zgodnie z Zal?cznikiem nr 2 do SIWZ jest dostawa jednorazowego sprz?tu do wykonywania zabiegow wewn?trznaczyniowych V.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Wykonawca jest zobowi?zany wnie?? wadium przed terminem skladania ofert w wysoko?ci: 2 900 PLN

2. Warunki udzialu w post?powaniu oraz podstawy wykluczenia zawiera Rozdzial 8 Specyfikacji Istotnych warunkow zamowienia.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
33111730
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia- zgodnie z Zal?cznikiem nr 2 do SIWZ jest dostawa jednorazowego sprz?tu do wykonywania zabiegow wewn?trznaczyniowych VI.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Wykonawca jest zobowi?zany wnie?? wadium przed terminem skladania ofert w wysoko?ci: 2 750 PLN

2. Warunki udzialu w post?powaniu oraz podstawy wykluczenia zawiera Rozdzial 8 Specyfikacji Istotnych warunkow zamowienia.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
33111730
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia- zgodnie z Zal?cznikiem nr 2 do SIWZ jest dostawa jednorazowego sprz?tu do wykonywania zabiegow wewn?trznaczyniowych VII.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Wykonawca jest zobowi?zany wnie?? wadium przed terminem skladania ofert w wysoko?ci: 730 PLN

2. Warunki udzialu w post?powaniu oraz podstawy wykluczenia zawiera Rozdzial 8 Specyfikacji Istotnych warunkow zamowienia.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
33111730
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia- zgodnie z Zal?cznikiem nr 2 do SIWZ jest dostawa jednorazowego sprz?tu do wykonywania zabiegow wewn?trznaczyniowych VIII.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Wykonawca jest zobowi?zany wnie?? wadium przed terminem skladania ofert w wysoko?ci: 1 800 PLN

2. Warunki udzialu w post?powaniu oraz podstawy wykluczenia zawiera Rozdzial 8 Specyfikacji Istotnych warunkow zamowienia.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
33111730
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia- zgodnie z Zal?cznikiem nr 2 do SIWZ jest dostawa jednorazowego sprz?tu do wykonywania zabiegow wewn?trznaczyniowych IX.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Wykonawca jest zobowi?zany wnie?? wadium przed terminem skladania ofert w wysoko?ci: 1 160 PLN

2. Warunki udzialu w post?powaniu oraz podstawy wykluczenia zawiera Rozdzial 8 Specyfikacji Istotnych warunkow zamowienia.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
33111730
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia- zgodnie z Zal?cznikiem nr 2 do SIWZ jest dostawa jednorazowego sprz?tu do wykonywania zabiegow wewn?trznaczyniowych X.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Wykonawca jest zobowi?zany wnie?? wadium przed terminem skladania ofert w wysoko?ci: 510 PLN

2. Warunki udzialu w post?powaniu oraz podstawy wykluczenia zawiera Rozdzial 8 Specyfikacji Istotnych warunkow zamowienia.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
33111730
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia- zgodnie z Zal?cznikiem nr 2 do SIWZ jest dostawa jednorazowego sprz?tu do wykonywania zabiegow wewn?trznaczyniowych XI.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Wykonawca jest zobowi?zany wnie?? wadium przed terminem skladania ofert w wysoko?ci: 750 PLN

2. Warunki udzialu w post?powaniu oraz podstawy wykluczenia zawiera Rozdzial 8 Specyfikacji Istotnych warunkow zamowienia.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
33111730
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia- zgodnie z Zal?cznikiem nr 2 do SIWZ jest dostawa jednorazowego sprz?tu do wykonywania zabiegow wewn?trznaczyniowych XII.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Wykonawca jest zobowi?zany wnie?? wadium przed terminem skladania ofert w wysoko?ci: 560 PLN

2. Warunki udzialu w post?powaniu oraz podstawy wykluczenia zawiera Rozdzial 8 Specyfikacji Istotnych warunkow zamowienia.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie

Lot No: 13
II.2.2) Additional CPV code(s)
33111730
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem zamowienia- zgodnie z Zal?cznikiem nr 2 do SIWZ jest dostawa jednorazowego sprz?tu do wykonywania zabiegow wewn?trznaczyniowych XIII.

II.2.5) Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1. Wykonawca jest zobowi?zany wnie?? wadium przed terminem skladania ofert w wysoko?ci: 740 PLN

2. Warunki udzialu w post?powaniu oraz podstawy wykluczenia zawiera Rozdzial 8 Specyfikacji Istotnych warunkow zamowienia.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamowienia publicznego mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy posiadaj? aktualn? koncesj?, zezwolenie lub licencj? na podj?cie dzialalno?ci gospodarczej

w zakresie obj?tym zamowieniem ? je?eli wymaganie s? przepisami prawa, tj. aktualne zezwolenie/koncesj? na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub w przypadku producenta ? zezwolenie na produkcj? je?eli wymagane s? przepisami prawa (w tym ustaw? z dnia 6.9.2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2008 nr 45 poz. 271 z po?n. zm.). W przypadku produktow, dla ktorych nie jest wymagany przepisami prawa dokument wymieniony powy?ej Wykonawca winien zlo?y? o?wiadczenie o braku konieczno?ci posiadania uprawnie?.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiaj?cy wymaga na potwierdzenie spelnienia tego warunku, aby Wykonawca posiadal oplacon? polis?, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj?cy, ?e jest on ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia na kwot? nie mniejsz? ni?:

a) dla zadania nr 1: 48 800 PLN

b) dla zadania nr 2: 41310 PLN

c) dla zadania nr 3: 68 470 PLN

d) dla zadania nr 4: 123 790 PLN

e) dla zadania nr 5: 96 660 PLN

f) dla zadania nr 6: 91 930 PLN

g) dla zadania nr 7: 24 570 PLN

h) dla zadania nr 8: 60 080 PLN

i) dla zadania nr 9: 38 930 PLN

j) dla zadania nr 10: 17 280 PLN

k) dla zadania nr 11: 25 050 PLN

l) dla zadania nr 12: 18 740 PLN

m) dla zadania nr 13: 24 940 PLN

W przypadku skladania oferty na wi?cej ni? jedno zadanie Zamawiaj?cy uzna warunek za spelniony w przypadku potwierdzenia przez Wykonawc? posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno?ci na kwot? najwy?sz? spo?rod wymaga? postawionych dla poszczegolnych zada?.

III.1.3) Technical and professional ability
III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

1. Istotne dla Stron postanowienia, ktore zostan? wprowadzone do tre?ci umowy stanowi Zal?cznik nr 4 do SIWZ

2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? dokonania zmian postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, na warunkach i w zakresie okre?lonym w zal?czniku nr 4 do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 10/11/2017
Local time: 10:30
Place:

Siedziba Zamawiaj?cego -Pawilon nr 6, wej?cie K, parter.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert jest jawne.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych Departament Odwola?
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
04/10/2017 S190 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Warsaw: Angioplasty supplies

2017/S 190-388617

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Szpital Wolski im. dr Anny Gosty?skiej, Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
011035381
ul. Kasprzaka 17
Warszawa
01-211
Poland
Contact person: Sekcja Zamowie? Publicznych, pawilon nr 8 wej?cie B, parter
Telephone: +48 223894808/ 223894859
E-mail: zamowieniapubliczne@wolski.med.pl
Fax: +48 223894922
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.wolski.med.pl

Address of the buyer profile: www.wolski.med.pl

I.5) Main activity
Health

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostaw? sprz?tu i stentow do zabiegow wewn?trznaczyniowych.

Reference number: EP/51/2017
II.1.2) Main CPV code
33111730
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
33111730
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
33111730
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
33111730
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
33111730
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
33111730
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
33111730
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
33111730
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
33111730
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie

Lot No: 9
II.2.2) Additional CPV code(s)
33111730
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie

Lot No: 10
II.2.2) Additional CPV code(s)
33111730
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie

Lot No: 11
II.2.2) Additional CPV code(s)
33111730
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie

Lot No: 12
II.2.2) Additional CPV code(s)
33111730
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zadanie

Lot No: 13
II.2.2) Additional CPV code(s)
33111730
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL911
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
29/09/2017
TI Title Poland-Warsaw: Angioplasty supplies
ND Document number 388617-2017
PD Publication date 04/10/2017
OJ OJ S 190
TW Place WARSAW
AU Authority name Szpital Wolski im. dr Anny Gosty?skiej, Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej (011035381)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 29/09/2017
DT Deadline 10/11/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 33111730 - Angioplasty supplies
OC Original CPV code 33111730 - Angioplasty supplies
RC NUTS code PL911
IA Internet address (URL) www.wolski.med.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >