Poland-Jaworzno: Armoured-faced conveyors (AFCS) for mining

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 36 - Special Industry Machinery
Opps ID: NBD00003786798112484
Posted Date: Oct 9, 2017
Due Date:
Solicitation No: 396820-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Jaworzno: Armoured-faced conveyors (AFCS) for mining

2017/S 193-396820

Contract award notice ? utilities

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Tauron Wydobycie S.A
ul. Grunwaldzka 37
Jaworzno
43-600
Poland
Contact person: Marcin Nowakowski
Telephone: +48 326185201
E-mail: zakupy@tauron-wydobycie.pl
Fax: +48 326185078
NUTS code: PL2

Internet address(es):

Main address: www.tauron-wydobycie.pl

Address of the buyer profile: www.tauron.pl

I.2) Joint procurement
I.6) Main activity
Exploration and extraction of coal and other solid fuels

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawy elementow do modernizacji przeno?nikow zgrzeblowych dla TAURON Wydobycie S.A.

Reference number: 2017/TWD/TWD/02121/L/148/P/MNO
II.1.2) Main CPV code
42417230
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia s? dostawy elementow do modernizacji przeno?nikow zgrzeblowych dla TAURON Wydobycie S.A.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 10 397 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Elementy do modernizacji przeno?nika ?cianowego PSZ 950 NOWOMAG i przeno?nika pod?cianowego PPZ 1000 NOWOMAG

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
42417230
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Miejsce realizacji zamowienia: TAURON Wydobycie S.A.:

? Zaklad Gorniczy Janina 32-590 Libi??, ul. Gornicza 23;

II.2.4) Description of the procurement:

Elementy do modernizacji przeno?nika ?cianowego PSZ 950 NOWOMAG i przeno?nika pod?cianowego PPZ 1000 NOWOMAG.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Termin realizacji zamowienia:

do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy.

II.2) Description
II.2.1) Title:

2 kpl. Ognioszczelnych wyl?czniko-rozrusznikow typu EH-d03-WR/3,3/I/02.02 wraz z separatorami programowymi typu EH-0/03/04.01 oraz modernizacja 4 sztuk silnikow elektrycznych SG3 450X-4 o mocy 500 kW,

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
42417230
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Miejsce realizacji zamowienia: TAURON Wydobycie S.A.:

? Zaklad Gorniczy Janina 32-590 Libi??, ul. Gornicza 23;

II.2.4) Description of the procurement:

2 kpl. Ognioszczelnych wyl?czniko-rozrusznikow typu EH-d03-WR/3,3/I/02.02 wraz z separatorami programowymi typu EH-0/03/04.01 oraz modernizacja 4 sztuk silnikow elektrycznych SG3 450X-4 o mocy 500 kW, 3300V na silniki dwubiegowe typu SG3 450Y-8/4A, 260/520kW, 3300V.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Termin realizacji zamowienia:

do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 125-255175
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Elementy do modernizacji przeno?nika ?cianowego PSZ 950 NOWOMAG i przeno?nika pod?cianowego PPZ 1000 NOWOMAG

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
29/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
FAMUR S.A.
ul. Armii Krajowej 51
Katowice
40-698
Poland
Telephone: +48 323596300
E-mail: famur@famur.com.pl
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 8 811 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 8 796 945.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
V.2.6) Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

2 kpl. Ognioszczelnych wyl?czniko-rozrusznikow typu EH-d03-WR/3,3/I/02.02 wraz z separatorami programowymi typu EH-0/03/04.01 oraz modernizacja 4 sztuk silnikow elektrycznych SG3 450X-4 o mocy 500 kW,

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
29/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
D?browska Fabryka Maszyn Elektrycznych DAMEL S.A.
Al. J.Pilsudskiego 2
D?browa Gornicza
41-300
Poland
Telephone: +48 322623221
E-mail: office@damel.com.pl
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 586 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 586 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting
V.2.6) Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Postepu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Terminy na wniesienie odwola? dokladnie okre?la art. 182 ustawy Prawo zamowie? publicznych. Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub

rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania

w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego terminu. Domniemywa si?,

i? Zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, je?eli

przeslanie jego.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Jaworzno: Armoured-faced conveyors (AFCS) for mining

2017/S 193-396820

Contract award notice ? utilities

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1) Name and addresses
Tauron Wydobycie S.A
ul. Grunwaldzka 37
Jaworzno
43-600
Poland
Contact person: Marcin Nowakowski
Telephone: +48 326185201
E-mail: zakupy@tauron-wydobycie.pl
Fax: +48 326185078
NUTS code: PL2

Internet address(es):

Main address: www.tauron-wydobycie.pl

Address of the buyer profile: www.tauron.pl

I.6) Main activity
Exploration and extraction of coal and other solid fuels

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Dostawy elementow do modernizacji przeno?nikow zgrzeblowych dla TAURON Wydobycie S.A.

Reference number: 2017/TWD/TWD/02121/L/148/P/MNO
II.1.2) Main CPV code
42417230
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 10 397 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Elementy do modernizacji przeno?nika ?cianowego PSZ 950 NOWOMAG i przeno?nika pod?cianowego PPZ 1000 NOWOMAG

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
42417230
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL
II.2) Description
II.2.1) Title:

2 kpl. Ognioszczelnych wyl?czniko-rozrusznikow typu EH-d03-WR/3,3/I/02.02 wraz z separatorami programowymi typu EH-0/03/04.01 oraz modernizacja 4 sztuk silnikow elektrycznych SG3 450X-4 o mocy 500 kW,

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
42417230
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 125-255175

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Elementy do modernizacji przeno?nika ?cianowego PSZ 950 NOWOMAG i przeno?nika pod?cianowego PPZ 1000 NOWOMAG

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
29/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
FAMUR S.A.
ul. Armii Krajowej 51
Katowice
40-698
Poland
Telephone: +48 323596300
E-mail: famur@famur.com.pl
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 8 811 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 8 796 945.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

2 kpl. Ognioszczelnych wyl?czniko-rozrusznikow typu EH-d03-WR/3,3/I/02.02 wraz z separatorami programowymi typu EH-0/03/04.01 oraz modernizacja 4 sztuk silnikow elektrycznych SG3 450X-4 o mocy 500 kW,

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
29/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
D?browska Fabryka Maszyn Elektrycznych DAMEL S.A.
Al. J.Pilsudskiego 2
D?browa Gornicza
41-300
Poland
Telephone: +48 322623221
E-mail: office@damel.com.pl
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 586 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 586 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Jaworzno: Armoured-faced conveyors (AFCS) for mining
ND Document number 396820-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place JAWORZNO
AU Authority name Tauron Wydobycie S.A
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 42417230 - Armoured-faced conveyors (AFCS) for mining
OC Original CPV code 42417230 - Armoured-faced conveyors (AFCS) for mining
RC NUTS code PL
IA Internet address (URL) www.tauron-wydobycie.pl
DI Directive Utilities (water, energy, transport and postal services) Directive 2014/25/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >