Poland-Ilawa: Snow-clearing services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • S - Utilities and Training Services
Opps ID: NBD00003851532647818
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date:
Solicitation No: 396452-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Ilawa: Snow-clearing services

2017/S 193-396452

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Powiatowy Zarz?d Drog w Ilawie
PZD.253.1.2017.4B
ul. Tadeusza Ko?ciuszki 33A
Ilawa
14-200
Poland
Contact person: Michal Bednarski, Radoslaw Augustyniak
Telephone: +48 896485468
E-mail: pzd@powiat-ilawski.pl
Fax: +48 896448066
NUTS code: PL62

Internet address(es):

Main address: http://http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_ilawski/

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
Other activity: drogownictwo

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zimowe utrzymanie drog, ulic, ?cie?ek rowerowych i chodnikow powiatowych na terenie powiatu ilawskiego, w sezonie zimowym 2017/2018.

Reference number: PZD.253.1.2017.4B
II.1.2) Main CPV code
90620000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

Przedmiotem zamowienia jest zimowe utrzymanie drog, ulic, ?cie?ek rowerowych i chodnikow powiatowych na terenie powiatu ilawskiego, w sezonie zimowym 2017/2018 ? 6 zada?, ka?de z zada? stanowi odr?bne zamowienie i obejmuje:

a) przygotowaniu 20 % mieszanki piasku z sol? (zgromadzenie odpowiedniej ilo?ci piasku i soli, wymieszanie w odpowiedniej proporcji, zabezpieczenie pryzm foli? oraz skladowanie gotowej mieszanki, zaladunek mieszanki na piaskarki)

b) od?nie?aniu, zwalczaniu ?lisko?ci i utrzymaniu przejezdno?ci wyznaczonych odcinkow drog powiatowych,

c) zamontowanie sprz?tu na no?niki, uzbrojenie w sprz?t zimowy i utrzymanie w pelnej sprawno?ci technicznej oraz wykonanie niezb?dnej obslugi technicznej

d) zapewnienie dyspozycyjno?ci pracownikow odpowiedzialnych za nale?yte wykonanie uslugi, prowadzenie akcji zimowej (podejmowanie natychmiastowych dziala? w momencie wyst?pienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych), zapewnienie l?czno?ci telefonicznej z obsluguj?cymi.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 326 428.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe utrzymanie drog na terenie gminy Ilawa i gminy Lubawa (bez miasta Ilawa i Lubawa)

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
Main site or place of performance:

Teren powiatu ilawskiego.

II.2.4) Description of the procurement:

Zimowe utrzymanie drog na terenie gminy Ilawa i gminy Lubawa (bez miasta Ilawa i Lubawa), o l?cznej dlugo?ci 261 km, polegaj?ce na:

a) przygotowaniu 20 % mieszanki piasku z sol? w ilo?ci 2000 t (zgromadzenie odpowiedniej ilo?ci piasku i soli, wymieszanie w odpowiedniej proporcji, zabezpieczenie pryzm foli? oraz skladowanie gotowej mieszanki, zaladunek mieszanki na piaskarki)

b) od?nie?aniu, zwalczaniu ?lisko?ci i utrzymaniu przejezdno?ci wyznaczonych odcinkow drog powiatowych,

c) zamontowanie sprz?tu na no?niki, uzbrojenie w sprz?t zimowy i utrzymanie w pelnej sprawno?ci technicznej oraz wykonanie niezb?dnej obslugi technicznej

d) zapewnienie dyspozycyjno?ci pracownikow odpowiedzialnych za nale?yte wykonanie uslugi, prowadzenie akcji zimowej (podejmowanie natychmiastowych dziala? w momencie wyst?pienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych), zapewnienie l?czno?ci telefonicznej z obsluguj?cymi sprz?t zimowy (wyposa?enie w telefony komorkowe).

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1.Kryterium wyboru oferty:

1)cena, znaczenie kryterium: 60 %;

2)szybko?? reakcji na wezwanie do wykonania zamowienia: 40 %.

2.Opis kryterium: zostal okre?lony w pkt. XIII SIWZ.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe utrzymanie drog na terenie gminy Susz i gminy Kisielice (bez miasta Susz i Kisielice)

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
Main site or place of performance:

Teren powiatu ilawskiego.

II.2.4) Description of the procurement:

Zimowe utrzymanie drog na terenie gminy Susz i gminy Kisielice (bez miasta Susz

i Kisielice) o l?cznej dlugo?ci 213 km, polegaj?ce na:

a) zaladunku mieszanki na piaskarki, od?nie?aniu, zwalczaniu ?lisko?ci i utrzymaniu przejezdno?ci wyznaczonych odcinkow drog powiatowych Wykonawca w pierwszej kolejno?ci wykorzysta mieszank? zgromadzon? na placu OD Susz a w nast?pnej kolejno?ci b?dzie korzystal z mieszanki zgromadzonej na wlasnym placu.

b) przygotowaniu 20 % mieszanki piasku z sol? w ilo?ci 300 t (zgromadzenie odpowiedniej ilo?ci piasku i soli, wymieszanie w odpowiedniej proporcji, zabezpieczenie pryzm foli? oraz skladowanie gotowej mieszanki, zaladunek mieszanki na piaskarki)

c) zamontowanie sprz?tu na no?niki, uzbrojenie w sprz?t zimowy i utrzymanie w pelnej sprawno?ci technicznej oraz wykonanie niezb?dnej obslugi technicznej

d) zapewnienie dyspozycyjno?ci pracownikow odpowiedzialnych za nale?yte wykonanie uslugi, prowadzenie akcji zimowej (podejmowanie natychmiastowych dziala? w momencie wyst?pienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych), zapewnienie l?czno?ci telefonicznej z obsluguj?cymi sprz?t zimowy (wyposa?enie w telefony komorkowe).

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1.Kryterium wyboru oferty:

1)cena, znaczenie kryterium: 60 %;

2)szybko?? reakcji na wezwanie do wykonania zamowienia: 40 %.

2.Opis kryterium: zostal okre?lony w pkt. XIII SIWZ.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe utrzymanie drog na terenie gminy Zalewo (bez miasta Zalewo)

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
Main site or place of performance:

Teren powiatu ilawskiego.

II.2.4) Description of the procurement:

Zimowe utrzymanie drog na terenie gminy Zalewo (bez miasta Zalewo) o l?cznej dlugo?ci 166 km, polegaj?ce na:

a) przygotowaniu 20 % mieszanki piasku z sol? w ilo?ci 600 t (zgromadzenie odpowiedniej ilo?ci piasku i soli, wymieszanie w odpowiedniej proporcji, zabezpieczenie pryzm foli? oraz skladowanie gotowej mieszanki, zaladunek mieszanki na piaskarki)

b) od?nie?aniu, zwalczaniu ?lisko?ci i utrzymaniu przejezdno?ci wyznaczonych odcinkow drog powiatowych,

c) zamontowanie sprz?tu na no?niki, uzbrojenie w sprz?t zimowy i utrzymanie w pelnej sprawno?ci technicznej oraz wykonanie niezb?dnej obslugi technicznej

d) zapewnienie dyspozycyjno?ci pracownikow odpowiedzialnych za nale?yte wykonanie uslugi, prowadzenie akcji zimowej (podejmowanie natychmiastowych dziala? w momencie wyst?pienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych), zapewnienie l?czno?ci telefonicznej z obsluguj?cymi sprz?t zimowy (wyposa?enie w telefony komorkowe).

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1.Kryterium wyboru oferty:

1)cena, znaczenie kryterium: 60 %;

2)szybko?? reakcji na wezwanie do wykonania zamowienia: 40 %.

2.Opis kryterium: zostal okre?lony w pkt. XIII SIWZ.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta Ilawa

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90630000
90513200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
Main site or place of performance:

Teren powiatu ilawskiego.

II.2.4) Description of the procurement:

Zimowe utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta Ilawa o l?cznej dlugo?ci

12 km, polegaj?ce na:

a) przygotowaniu 20 % mieszanki piasku z sol? w ilo?ci 500 t (zgromadzenie odpowiedniej ilo?ci piasku i soli, wymieszanie w odpowiedniej proporcji, zabezpieczenie pryzm foli? oraz skladowanie gotowej mieszanki, zaladunek mieszanki na piaskarki)

b) od?nie?aniu, zwalczaniu ?lisko?ci i utrzymaniu przejezdno?ci wyznaczonych odcinkow ulic powiatowych,

c) zamontowanie sprz?tu na no?niki, uzbrojenie w sprz?t zimowy i utrzymanie w pelnej sprawno?ci technicznej oraz wykonanie niezb?dnej obslugi technicznej

d) zapewnienie dyspozycyjno?ci pracownikow odpowiedzialnych za nale?yte wykonanie uslugi, prowadzenie akcji zimowej (podejmowanie natychmiastowych dziala? w momencie wyst?pienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych), zapewnienie l?czno?ci telefonicznej z obsluguj?cymi sprz?t zimowy (wyposa?enie w telefony komorkowe).

e) zamiatanie ulic wraz z wywiezieniem i kosztami utylizacji.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1.Kryterium wyboru oferty:

1)cena, znaczenie kryterium: 60 %;

2)szybko?? reakcji na wezwanie do wykonania zamowienia: 40 %.

2.Opis kryterium: zostal okre?lony w pkt. XIII SIWZ.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe utrzymanie ?cie?ek rowerowych i chodnikow powiatowych na terenie miasta Ilawa

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90630000
90513200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
Main site or place of performance:

Teren powiatu ilawskiego.

II.2.4) Description of the procurement:

Zimowe utrzymanie ?cie?ek rowerowych i chodnikow powiatowych na terenie miasta Ilawa, l?cznie 42 136 m2, polegaj?ce na:

a) przygotowaniu 20 % mieszanki piasku z sol? w ilo?ci 550 t (zgromadzenie odpowiedniej ilo?ci piasku i soli, wymieszanie w odpowiedniej proporcji, zabezpieczenie pryzm foli? oraz skladowanie gotowej mieszanki, zaladunek mieszanki na piaskarki)

b) od?nie?aniu, zwalczaniu ?lisko?ci i utrzymaniu wyznaczonych odcinkow chodnikow powiatowych,

c) zamontowanie sprz?tu na no?niki, uzbrojenie w sprz?t zimowy i utrzymanie w pelnej sprawno?ci technicznej oraz wykonanie niezb?dnej obslugi technicznej

d) zapewnienie dyspozycyjno?ci pracownikow odpowiedzialnych za nale?yte wykonanie uslugi, prowadzenie akcji zimowej (podejmowanie natychmiastowych dziala? w momencie wyst?pienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych), zapewnienie l?czno?ci telefonicznej z obsluguj?cymi sprz?t zimowy (wyposa?enie w telefony komorkowe).

e) opro?nianie koszy betonowych raz w tygodniu (poniedzialek) wraz z wywiezieniem i kosztami utylizacji

f) zamiatanie ?cie?ek rowerowych i chodnikow wraz z wywiezieniem i kosztami utylizacji

g) samochod wywrotka i koparko ? ladowarka u?ywane b?d? wyl?cznie na zgloszenie przez zamawiaj?cego w celu wywiezienia zalegaj?cego ?niegu na ?cie?kach rowerowych i chodnikach.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1.Kryterium wyboru oferty:

1)cena, znaczenie kryterium: 60 %;

2)szybko?? reakcji na wezwanie do wykonania zamowienia: 40 %.

2.Opis kryterium: zostal okre?lony w pkt. XIII SIWZ.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe utrzymanie ?cie?ek rowerowych, chodnikow i ulic powiatowych na terenie miasta Lubawa

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90630000
90513200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
Main site or place of performance:

Teren powiatu ilawskiego.

II.2.4) Description of the procurement:

Zimowe utrzymanie ?cie?ek rowerowych, chodnikow i ulic powiatowych na terenie miasta Lubawa, l?cznie 10 000 m2 chodnikow i 9 km ulic, polegaj?ce na:

a) przygotowaniu 20 % mieszanki piasku z sol? w ilo?ci 600 t (zgromadzenie odpowiedniej ilo?ci piasku i soli, wymieszanie w odpowiedniej proporcji, zabezpieczenie pryzm foli? oraz skladowanie gotowej mieszanki, zaladunek mieszanki na piaskarki)

b) od?nie?aniu, zwalczaniu ?lisko?ci i utrzymaniu wyznaczonych odcinkow ?cie?ek rowerowych, chodnikow i ulic powiatowych,

c) zamontowanie sprz?tu na no?niki, uzbrojenie w sprz?t zimowy i utrzymanie w pelnej sprawno?ci technicznej oraz wykonanie niezb?dnej obslugi technicznej

d) zapewnienie dyspozycyjno?ci pracownikow odpowiedzialnych za nale?yte wykonanie uslugi, prowadzenie akcji zimowej (podejmowanie natychmiastowych dziala? w momencie wyst?pienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych), zapewnienie l?czno?ci telefonicznej z obsluguj?cymi sprz?t zimowy (wyposa?enie w telefony komorkowe).

e) opro?nianie koszy betonowych raz w tygodniu (poniedzialek) wraz z wywiezieniem i kosztami utylizacji

f) zamiatanie ulic, ?cie?ek rowerowych i chodnikow wraz z wywiezieniem i kosztami utylizacji

g) samochod wywrotka i koparko ? ladowarka u?ywane b?d? wyl?cznie na zgloszenie przez zamawiaj?cego w celu wywiezienia zalegaj?cego ?niegu na chodnikach.

II.2.5) Award criteria
Price
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

1.Kryterium wyboru oferty:

1)cena, znaczenie kryterium: 60 %;

2)szybko?? reakcji na wezwanie do wykonania zamowienia: 40 %.

2.Opis kryterium: zostal okre?lony w pkt. XIII SIWZ.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 145-299669
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: PZD.253.1.2017.4B
Lot No: 1
Title:

Zimowe utrzymanie drog na terenie gminy Ilawa i gminy Lubawa (bez miasta Ilawa i Lubawa)

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
29/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Wielobran?owy Zaklad Uslugowo-Produkcyjny i Handlowy ?SPOMER Sp. z o.o.
ul. Biskupska 7
Ilawa
14-200
Poland
NUTS code: PL62
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 689 600.00 PLN
Total value of the contract/lot: 584 600.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: PZD.253.1.2017.4B
Lot No: 2
Title:

Zimowe utrzymanie drog na terenie gminy Susz i gminy Kisielice (bez miasta Susz i Kisielice)

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
29/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
P.H.U. Renata Szmigiel
Adamowo 10a/2
Susz
14 ? 240
Poland
NUTS code: PL62
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 689 600.00 PLN
Total value of the contract/lot: 134 850.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: PZD.253.1.2017.4B
Lot No: 3
Title:

Zimowe utrzymanie drog na terenie gminy Zalewo (bez miasta Zalewo)

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
29/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Uslug Komunalnych w Zalewie Spolka z o.o.
ul. 29 Stycznia 16
Zalewo
14-230
Poland
NUTS code: PL62
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 689 600.00 PLN
Total value of the contract/lot: 146 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: PZD.253.1.2017.4B
Lot No: 4
Title:

Zimowe utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta Ilawa

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
29/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Zaklad Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Ilawie
ul. Wojska Polskiego 29
Ilawa
14-200
Poland
NUTS code: PL62
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 689 600.00 PLN
Total value of the contract/lot: 140 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: PZD.253.1.2017.4B
Lot No: 5
Title:

Zimowe utrzymanie ?cie?ek rowerowych i chodnikow powiatowych na terenie miasta Ilawa

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
29/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Wielobran?owy Zaklad Uslugowo-Produkcyjny i Handlowy ?SPOMER Sp. z o.o.
ul. Biskupska 7
Ilawa
14-200
Poland
NUTS code: PL62
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 689 600.00 PLN
Total value of the contract/lot: 174 140.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: PZD.253.1.2017.4B
Lot No: 6
Title:

Zimowe utrzymanie ?cie?ek rowerowych, chodnikow i ulic powiatowych na terenie miasta Lubawa

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
29/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Lubawska Spolka Komunalna Sp. z o.o.
ul. Kopernika 65
Lubawa
14-260
Poland
NUTS code: PL62
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 689 600.00 PLN
Total value of the contract/lot: 146 838.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1.?rodki ochrony prawnej przysluguj? wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi,

je?eli ma lub mial interes

w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniosl lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku

naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisow uPzp.

2.Odwolanie przysluguje wyl?cznie od niezgodnej z przepisami uPzp czynno?ci

Zamawiaj?cego podj?tej

w post?powaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynno?ci, do ktorej

Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie uPzp.

3.Odwolanie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci

Zamawiaj?cego, ktorej zarzuca si? niezgodno?? z przepisami uPzp, zawiera?

zwi?zle przedstawienie zarzutow, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci

faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwolania.

4.Odwolanie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej (dalej: Prezes KIO) w

formie pisemnej lub

w postaci elektronicznej podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rownowa?nego ?rodka, spelniaj?cego wymagania dla tego podpisu.

5.Odwoluj?cy przesyla kopi? odwolania Zamawiaj?cemu przed uplywem terminu

do wniesienia odwolania

w taki sposob, aby mogl on zapozna? si? z jego tre?ci? przed uplywem tego

terminu. Domniemywa si?,

i? Zamawiaj?cy mogl zapozna? si? z tre?ci? odwolania przed uplywem terminu do

jego wniesienia, je?eli przeslanie jego kopii nast?pilo przed uplywem terminu do

jego wniesienia przy u?yciu ?rodkow komunikacji elektronicznej.

6.Odwolanie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynno?ci

Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia- je?eli zostaly przeslane w

sposob okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie uPzp, albo w terminie 15 dnije?eli

zostaly przeslane w inny sposob.

7.Odwolanie wobec tre?ci ogloszenia o zamowieniu, a tak?e wobec postanowie?

siwz, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku

Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia siwz na stronie internetowej.

8.Odwolanie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w ust. 7 i 8 wnosi si? w

terminie 10 dni od dnia, w ktorym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej

staranno?ci mo?na bylo powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych

podstaw? jego wniesienia.

9.Szczegolowe zasady korzystania ze ?rodkow ochrony prawnej opisane s? w

Dziale VI uPzp.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Departament Odwola? Urz?du 02-676 Polska Tel.: +48 224587801 Faks: Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
07/10/2017 S193 - - Services - Contract award notice - Open procedure

Poland-Ilawa: Snow-clearing services

2017/S 193-396452

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Powiatowy Zarz?d Drog w Ilawie
PZD.253.1.2017.4B
ul. Tadeusza Ko?ciuszki 33A
Ilawa
14-200
Poland
Contact person: Michal Bednarski, Radoslaw Augustyniak
Telephone: +48 896485468
E-mail: pzd@powiat-ilawski.pl
Fax: +48 896448066
NUTS code: PL62

Internet address(es):

Main address: http://http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_ilawski/

I.5) Main activity
Other activity: drogownictwo

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Zimowe utrzymanie drog, ulic, ?cie?ek rowerowych i chodnikow powiatowych na terenie powiatu ilawskiego, w sezonie zimowym 2017/2018.

Reference number: PZD.253.1.2017.4B
II.1.2) Main CPV code
90620000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 326 428.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe utrzymanie drog na terenie gminy Ilawa i gminy Lubawa (bez miasta Ilawa i Lubawa)

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe utrzymanie drog na terenie gminy Susz i gminy Kisielice (bez miasta Susz i Kisielice)

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe utrzymanie drog na terenie gminy Zalewo (bez miasta Zalewo)

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90630000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta Ilawa

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90630000
90513200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe utrzymanie ?cie?ek rowerowych i chodnikow powiatowych na terenie miasta Ilawa

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90630000
90513200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62
II.2) Description
II.2.1) Title:

Zimowe utrzymanie ?cie?ek rowerowych, chodnikow i ulic powiatowych na terenie miasta Lubawa

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
90620000
90630000
90513200
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL62

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 145-299669

Section V: Award of contract

Contract No: PZD.253.1.2017.4B
Lot No: 1
Title:

Zimowe utrzymanie drog na terenie gminy Ilawa i gminy Lubawa (bez miasta Ilawa i Lubawa)

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
29/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Wielobran?owy Zaklad Uslugowo-Produkcyjny i Handlowy ?SPOMER Sp. z o.o.
ul. Biskupska 7
Ilawa
14-200
Poland
NUTS code: PL62
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 689 600.00 PLN
Total value of the contract/lot: 584 600.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: PZD.253.1.2017.4B
Lot No: 2
Title:

Zimowe utrzymanie drog na terenie gminy Susz i gminy Kisielice (bez miasta Susz i Kisielice)

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
29/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
P.H.U. Renata Szmigiel
Adamowo 10a/2
Susz
14 ? 240
Poland
NUTS code: PL62
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 689 600.00 PLN
Total value of the contract/lot: 134 850.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: PZD.253.1.2017.4B
Lot No: 3
Title:

Zimowe utrzymanie drog na terenie gminy Zalewo (bez miasta Zalewo)

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
29/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Przedsi?biorstwo Uslug Komunalnych w Zalewie Spolka z o.o.
ul. 29 Stycznia 16
Zalewo
14-230
Poland
NUTS code: PL62
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 689 600.00 PLN
Total value of the contract/lot: 146 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: PZD.253.1.2017.4B
Lot No: 4
Title:

Zimowe utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta Ilawa

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
29/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Zaklad Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Ilawie
ul. Wojska Polskiego 29
Ilawa
14-200
Poland
NUTS code: PL62
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 689 600.00 PLN
Total value of the contract/lot: 140 000.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: PZD.253.1.2017.4B
Lot No: 5
Title:

Zimowe utrzymanie ?cie?ek rowerowych i chodnikow powiatowych na terenie miasta Ilawa

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
29/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Wielobran?owy Zaklad Uslugowo-Produkcyjny i Handlowy ?SPOMER Sp. z o.o.
ul. Biskupska 7
Ilawa
14-200
Poland
NUTS code: PL62
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 689 600.00 PLN
Total value of the contract/lot: 174 140.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: PZD.253.1.2017.4B
Lot No: 6
Title:

Zimowe utrzymanie ?cie?ek rowerowych, chodnikow i ulic powiatowych na terenie miasta Lubawa

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
29/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Lubawska Spolka Komunalna Sp. z o.o.
ul. Kopernika 65
Lubawa
14-260
Poland
NUTS code: PL62
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 689 600.00 PLN
Total value of the contract/lot: 146 838.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-Ilawa: Snow-clearing services
ND Document number 396452-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place ILAWA
AU Authority name Powiatowy Zarz?d Drog w Ilawie (PZD.253.1.2017.4B)
OL Original language PL
HD Heading - - Services - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 90513200 - Urban solid-refuse disposal services
90620000 - Snow-clearing services
90630000 - Ice-clearing services
OC Original CPV code 90513200 - Urban solid-refuse disposal services
90620000 - Snow-clearing services
90630000 - Ice-clearing services
RC NUTS code PL62
IA Internet address (URL) http://http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_ilawski/
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >