Poland-Krakow: Scanners

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 70 - General Purpose Information Technology Equipment (including software).
Opps ID: NBD00003852164975484
Posted Date: Oct 7, 2017
Due Date: Oct 19, 2017
Solicitation No: 395623-2017
Source: Members Only
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Krakow: Scanners

2017/S 193-395623

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Uniwersytet Jagiello?ski
ul. Gol?bia 24
Krakow
31-007
Poland
Contact person: Dzial Zamowie? Publicznych
Telephone: +48 126633903
E-mail: bzp@uj.edu.pl
Fax: +48 126633914
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: www.uj.edu.pl

Address of the buyer profile: http://www.przetargi.uj.edu.pl/

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.przetargi.uj.edu.pl/
Additional information can be obtained from another address:
Dzial Zamowie? Publicznych
ul. Straszewskiego 25/2
Krakow
31-113
Poland
Contact person: Dzial Zamowie? Publicznych
Telephone: +48 126633903
E-mail: bzp@uj.edu.pl
Fax: +48 126633914
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: www.uj.edu.pl

Address of the buyer profile: http://www.przetargi.uj.edu.pl/

Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Dzial Zamowie? Publicznych UJ
PL
ul. Straszewskiego 25/2
Krakow
31-113
Poland
Contact person: Dzial Zamowie? Publicznych
Telephone: +48 126633903
E-mail: bzp@uj.edu.pl
Fax: +48 126633914
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: www.uj.edu.pl

Address of the buyer profile: http://www.przetargi.uj.edu.pl/

I.4) Type of the contracting authority
Other type: uczelnia publiczna
I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wylonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji zestawow digitalizacyjnych dla potrzeb Biblioteki Jagiello?skiej w odniesieniu od jednej do pi?ciu cze?ci.

Reference number: 80.272.230.2017
II.1.2) Main CPV code
38520000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem post?powania i zamowienia jest wylonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji zestawow digitalizacyjnych dla potrzeb Biblioteki Jagiello?skiej zlokalizowanej przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie. Przedmiot zamowienia obejmuje rownie? uslug? transportu sprz?tow do siedziby odbiorcy i u?ytkownika, a tak?e instalacji i uruchomienia.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia wraz z opisem minimalnych parametrow i wymaga? technicznych oraz funkcjonalnych zawiera zal?cznik A do SIWZ odpowiednio w odniesieniu od pierwszej do pi?tej cz??ci zamowienia.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa zestawu do digitalizacji

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
30213300
33195100
30237200
30237460
48823000
32420000
31154000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Al. Mickiewicza 22 w Krakowie, Biblioteka Jagiello?ska.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem post?powania i zamowienia jest wylonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji zestawow digitalizacyjnych i sprz?tu do dostosowania serwerowni dla potrzeb Biblioteki Jagiello?skiej zlokalizowanej przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie. Przedmiot zamowienia obejmuje rownie? uslug? transportu sprz?tow do siedziby odbiorcy i u?ytkownika, a tak?e instalacji i uruchomienia.

Na przedmiot zamowienia skladaj? si? nast?puj?ce elementy:

1. skaner planetarny dla formatu A1 ? 1 szt.

2. zestaw komputerowy (komputer, monitor) ? 1 szt.

3. dysk NAS ? 1 szt.

4. zasilacza awaryjny (UPS) ? 1 szt.

5. przel?cznik wie?owy ? 1 szt.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia wraz z opisem minimalnych parametrow i wymaga? technicznych oraz funkcjonalnych zawiera zal?cznik A do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Oferowane parametry techniczne skanera / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POPC.02.03.02-00-0017/16-00.
II.2.14) Additional information

Zamowienie musi zosta? wykonane w terminie do 8 tygodni liczonym od daty zawarcia umowy. Przy czym termin ten mo?e zosta? skrocony przez Wykonawc? w celu uzyskania wi?kszej liczby punktow w kryterium oceny ofert.

Szczegolowe zasady przyznawania punktow w kryterium ?oferowane parametry techniczne skanera zawiera SIWZ wraz z zal?cznikami.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa zestawu do digitalizacji

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
30213300
33195100
30237200
30237460
48823000
32420000
31154000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Al. Mickiewicza 22 w Krakowie, Biblioteka Jagiello?ska.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem post?powania i zamowienia jest wylonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji zestawow digitalizacyjnych i sprz?tu do dostosowania serwerowni dla potrzeb Biblioteki Jagiello?skiej zlokalizowanej przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie. Przedmiot zamowienia obejmuje rownie? uslug? transportu sprz?tow do siedziby odbiorcy i u?ytkownika, a tak?e instalacji i uruchomienia.

Na przedmiot zamowienia skladaj? si? nast?puj?ce elementy:

1. skaner planetarny dla formatu A1 ? 1 szt.

2. zestaw komputerowy (komputer, monitor) ? 1 szt.

3. dysk NAS ? 1 szt.

4. zasilacza awaryjny (UPS) ? 1 szt.

5. przel?cznik wie?owy ? 1 szt.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia wraz z opisem minimalnych parametrow i wymaga? technicznych oraz funkcjonalnych zawiera zal?cznik A do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Oferowane parametry techniczne skanera / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POPC.02.03.02-00-0017/16-00.
II.2.14) Additional information

Zamowienie musi zosta? wykonane w terminie do 8 tygodni liczonym od daty zawarcia umowy. Przy czym termin ten mo?e zosta? skrocony przez Wykonawc? w celu uzyskania wi?kszej liczby punktow w kryterium oceny ofert.

Szczegolowe zasady przyznawania punktow w kryterium ?oferowane parametry techniczne skanera zawiera SIWZ wraz z zal?cznikami.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa zestawu do digitalizacji

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
30213300
33195100
30237200
30237460
48823000
32420000
31154000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Al. Mickiewicza 22 w Krakowie, Biblioteka Jagiello?ska.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem post?powania i zamowienia jest wylonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji zestawow digitalizacyjnych i sprz?tu do dostosowania serwerowni dla potrzeb Biblioteki Jagiello?skiej zlokalizowanej przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie. Przedmiot zamowienia obejmuje rownie? uslug? transportu sprz?tow do siedziby odbiorcy i u?ytkownika, a tak?e instalacji i uruchomienia.

Na przedmiot zamowienia skladaj? si? nast?puj?ce elementy:

1. skaner planetarny dla formatu A1 ? 1 szt.

2. zestaw komputerowy (komputer, monitor) ? 1 szt.

3. dysk NAS ? 1 szt.

4. zasilacza awaryjny (UPS) ? 1 szt.

5. przel?cznik wie?owy ? 1 szt.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia wraz z opisem minimalnych parametrow i wymaga? technicznych oraz funkcjonalnych zawiera zal?cznik A do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Oferowane parametry techniczne skanera / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POPC.02.03.02-00-0017/16-00.
II.2.14) Additional information

Zamowienie musi zosta? wykonane w terminie do 8 tygodni liczonym od daty zawarcia umowy. Przy czym termin ten mo?e zosta? skrocony przez Wykonawc? w celu uzyskania wi?kszej liczby punktow w kryterium oceny ofert.

Szczegolowe zasady przyznawania punktow w kryterium ?oferowane parametry techniczne skanera zawiera SIWZ wraz z zal?cznikami.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa zestawu do digitalizacji

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
30213300
33195100
30237200
30237460
48823000
32420000
31154000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Al. Mickiewicza 22 w Krakowie, Biblioteka Jagiello?ska.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem post?powania i zamowienia jest wylonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji zestawow digitalizacyjnych i sprz?tu do dostosowania serwerowni dla potrzeb Biblioteki Jagiello?skiej zlokalizowanej przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie. Przedmiot zamowienia obejmuje rownie? uslug? transportu sprz?tow do siedziby odbiorcy i u?ytkownika, a tak?e instalacji i uruchomienia.

Na przedmiot zamowienia skladaj? si? nast?puj?ce elementy:

1. skaner planetarny dla formatu A1 ? 1 szt.

2. zestaw komputerowy (komputer, monitor) ? 1 szt.

3. dysk NAS ? 1 szt.

4. zasilacza awaryjny (UPS) ? 1 szt.

5. przel?cznik wie?owy ? 1 szt.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia wraz z opisem minimalnych parametrow i wymaga? technicznych oraz funkcjonalnych zawiera zal?cznik A do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Oferowane parametry techniczne skanera / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POPC.02.03.02-00-0017/16-00.
II.2.14) Additional information

Zamowienie musi zosta? wykonane w terminie do 8 tygodni liczonym od daty zawarcia umowy. Przy czym termin ten mo?e zosta? skrocony przez Wykonawc? w celu uzyskania wi?kszej liczby punktow w kryterium oceny ofert.

Szczegolowe zasady przyznawania punktow w kryterium ?oferowane parametry techniczne skanera zawiera SIWZ wraz z zal?cznikami.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa zestawu do digitalizacji

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
30213300
33195100
30237200
30237460
48823000
32420000
31154000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Al. Mickiewicza 22 w Krakowie, Biblioteka Jagiello?ska.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem post?powania i zamowienia jest wylonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji zestawow digitalizacyjnych i sprz?tu do dostosowania serwerowni dla potrzeb Biblioteki Jagiello?skiej zlokalizowanej przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie. Przedmiot zamowienia obejmuje rownie? uslug? transportu sprz?tow do siedziby odbiorcy i u?ytkownika, a tak?e instalacji i uruchomienia.

Na przedmiot zamowienia skladaj? si? nast?puj?ce elementy:

1. skaner planetarny dla formatu A1 ? 1 szt.

2. zestaw komputerowy (komputer, monitor) ? 1 szt.

3. dysk NAS ? 1 szt.

4. zasilacza awaryjny (UPS) ? 1 szt.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia wraz z opisem minimalnych parametrow i wymaga? technicznych oraz funkcjonalnych zawiera zal?cznik A do SIWZ.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Oferowane parametry techniczne skanera / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POPC.02.03.02-00-0017/16-00.
II.2.14) Additional information

Zamowienie musi zosta? wykonane w terminie do 8 tygodni liczonym od daty zawarcia umowy. Przy czym termin ten mo?e zosta? skrocony przez Wykonawc? w celu uzyskania wi?kszej liczby punktow w kryterium oceny ofert.

Szczegolowe zasady przyznawania punktow w kryterium ?oferowane parametry techniczne skanera zawiera SIWZ wraz z zal?cznikami.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiajacy nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.2) Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa ? o udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy wyka??, ?e posiadaj? ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? w wysoko?ci co najmniej:

1. w zakresie cz??ci nr 1 ? 200 000,00 zl. (slownie: dwie?cie tysi?cy zlotych, 00/100 PLN),

2. w zakresie cz??ci nr 2 ? 150 000,00 zl. (slownie: sto pi??dziesi?t tysi?cy zlotych, 00/100 PLN),

3. w zakresie cz??ci nr 3 ? 150 000,00 zl. (slownie: sto pi??dziesi?t tysi?cy zlotych, 00/100 PLN),

4. w zakresie cz??ci nr 4 ? 150 000,00 zl. (slownie: sto pi??dziesi?t tysi?cy zlotych, 00/100 PLN),

5. w zakresie cz??ci nr 5 ? 150 000,00 zl. (slownie: sto pi??dziesi?t tysi?cy zlotych, 00/100 PLN).

Zamawiaj?cy zastrzega, i? Wykonawca skladaj?c ofert? na wi?cej ni? jedn? cz??? zamowienia jest zobowi?zany do wykazania spelnienia warunku w zakresie sytuacji finansowej odr?bnie dla ka?dej cz??ci z osobna, tj. wykazania posiadania ?rodkow finansowych lub zdolno?ci kredytowej w wysoko?ci co najmniej stanowi?cej sum? wymaganych warto?ci dla poszczegolnych cz??ci.

III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zdolno?? techniczna lub zawodowa ? o udzielenie zamowienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktorzy wyka??, ?e:

W odniesieniu do cz??ci od 1 do 5 zamowienia posiadaj? niezb?dn? wiedz? i do?wiadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert o udzielenie zamowienia, a je?eli okres prowadzenia dzialalno?ci jest krotszy ? w tym okresie, wykonali co najmniej 1 (jedna) dostaw? (tj. odr?bny kontrakt), ktora zawierala dostaw? i instalacj? co najmniej jednego skanera planetarnego, a warto?? dostawy i instalacji tego skanera wyniosla co najmniej 100 000,00 zl (slownie: sto tysi?cy zlotych, 00/100 PLN).

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.2) Contract performance conditions:

Szczegolowe warunki realizacji umowy zawiera wzor umowy, stanowi?cy zal?cznik do SIWZ.

III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 159-328324
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/10/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 19/10/2017
Local time: 11:05
Place:

Dzial Zamowie? Publicznych, ul. Straszewskiego 25/2, 31-113 Krakow.

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:

1. Obligatoryjne przeslanki wykluczenia Wykonawcy okre?lono w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP.

2. Stosownie do tre?ci art. 24 ust. 5 ustawy PZP, Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania Wykonawc?:

2.1 w stosunku do ktorego otwarto likwidacj?, w zatwierdzonym przez s?d ukladzie w post?powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj? jego maj?tku lub s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. ? Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.

z 2015 r., poz. 978 z po?n. zm.) lub

2.2 ktorego upadlo?? ogloszono, z wyj?tkiem wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadlo?ci zawarl uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s?du, je?eli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj? maj?tku upadlego, chyba ?e s?d zarz?dzil likwidacj? jego maj?tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. ? Prawo upadlo?ciowe (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z po?n. zm.),

2.3 ktory w sposob zawiniony powa?nie naruszyl obowi?zki zawodowe, co podwa?a jego uczciwo??, w szczegolno?ci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dzialania lub ra??cego niedbalstwa nie wykonal lub nienale?ycie wykonal zamowienie, co Zamawiaj?cy jest w stanie wykaza? za pomoc? stosownych ?rodkow dowodowych,

2.4 ktory, z przyczyn le??cych po jego stronie, nie wykonal albo nienale?ycie wykonal w istotnym stopniu wcze?niejsz? umow? w sprawie zamowienia publicznego lub umow? koncesji, zawart? z Zamawiaj?cym, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP, co doprowadzilo do rozwi?zania umowy lub zas?dzenia odszkodowania,

2.5 ktory naruszyl obowi?zki dotycz?ce platno?ci podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, co Zamawiaj?cy jest w stanie wykaza? za pomoc? stosownych ?rodkow dowodowych, z wyj?tkiem przypadku, o ktorym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP, chyba ?e wykonawca dokonal platno?ci nale?nych podatkow, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarl wi???ce porozumienie w sprawie splaty tych nale?no?ci.

Szczegolowe warunki dotycz?ce wykluczenia zawiera SIWZ.

Szczegolowy wykaz o?wiadcze? lub dokumentow potwierdzaj?cych spelnianie warunkow udzialu w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia zawieraz SIWZ.

Wykonawca, najpo?niej w dniu skladania ofert a przed uplywem terminu skladania ofert, winien wnie?? wadium w wysoko?ci wynosz?cej kwot?:

w cz??ci nr 1 ? 13 000,00 zl. (slownie: trzyna?cie tysi?cy zlotych, 00/100),

w cz??ci nr 2 ? 10 000,00 zl. (slownie: dziesi?? tysi?cy zlotych, 00/100),

w cz??ci nr 3 ? 10 000,00 zl. (slownie: dziesi?? tysi?cy zlotych, 00/100),

w cz??ci nr 4 ? 10 000,00 zl. (slownie: dziesi?? tysi?cy zlotych, 00/100),

w cz??ci nr 5 ? 10 000,00 zl. (slownie: dziesi?? tysi?cy zlotych, 00/100),

Szczegolowe wymagania dotycz?ce wadium zawiera SIWZ.

Oferta musi by? sporz?dzona w j?zyku polskim.

Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci zawarcia umowy ramowej.

Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci udzielania zamowie? na dostawy podobne o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamowie? publicznych.

Zamawiaj?cy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

Rozliczenia pomi?dzy Wykonawc? a Zamawiaj?cym b?d? dokonywane w zlotych polskich (PLN).

Zamawiaj?cy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Termin zwi?zania ofert? b?dzie wynosil 60 dni.

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych Departament Odwola?
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
07/10/2017 S193 - - Supplies - Contract notice - Open procedure

Poland-Krakow: Scanners

2017/S 193-395623

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Uniwersytet Jagiello?ski
ul. Gol?bia 24
Krakow
31-007
Poland
Contact person: Dzial Zamowie? Publicznych
Telephone: +48 126633903
E-mail: bzp@uj.edu.pl
Fax: +48 126633914
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: www.uj.edu.pl

Address of the buyer profile: http://www.przetargi.uj.edu.pl/

I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wylonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji zestawow digitalizacyjnych dla potrzeb Biblioteki Jagiello?skiej w odniesieniu od jednej do pi?ciu cze?ci.

Reference number: 80.272.230.2017
II.1.2) Main CPV code
38520000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa zestawu do digitalizacji

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
30213300
33195100
30237200
30237460
48823000
32420000
31154000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa zestawu do digitalizacji

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
30213300
33195100
30237200
30237460
48823000
32420000
31154000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa zestawu do digitalizacji

Lot No: 3
II.2.2) Additional CPV code(s)
30213300
33195100
30237200
30237460
48823000
32420000
31154000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa zestawu do digitalizacji

Lot No: 4
II.2.2) Additional CPV code(s)
30213300
33195100
30237200
30237460
48823000
32420000
31154000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa zestawu do digitalizacji

Lot No: 5
II.2.2) Additional CPV code(s)
30213300
33195100
30237200
30237460
48823000
32420000
31154000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 159-328324
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/10/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
03/10/2017
TI Title Poland-Krakow: Scanners
ND Document number 395623-2017
PD Publication date 07/10/2017
OJ OJ S 193
TW Place KRAKOW
AU Authority name Uniwersytet Jagiello?ski (PL)
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 03/10/2017
DT Deadline 19/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 30213300 - Desktop computer
30237200 - Computer accessories
30237460 - Computer keyboards
31154000 - Uninterruptible power supplies
32420000 - Network equipment
33195100 - Monitors
38520000 - Scanners
48823000 - File servers
OC Original CPV code 30213300 - Desktop computer
30237200 - Computer accessories
30237460 - Computer keyboards
31154000 - Uninterruptible power supplies
32420000 - Network equipment
33195100 - Monitors
38520000 - Scanners
48823000 - File servers
RC NUTS code PL213
IA Internet address (URL) www.uj.edu.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >