Romania-Medias: Well-intervention equipment

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 65 - Medical, Dental, and Veterinary Equipment and Supplies
Opps ID: NBD00003870272555232
Posted Date: Oct 5, 2017
Due Date:
Solicitation No: 392419-2017
Source: Members Only
05/10/2017 S191 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Romania-Medias: Well-intervention equipment

2017/S 191-392419

Contract award notice ? utilities

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz SA
Sos. Sibiului nr. 5
For the attention of: Victor Bleahu
551129 Medias
Romania
Telephone: +40 269805208
E-mail: victor.bleahu@romgaz.ro
Fax: +40 269830283

Internet address(es):

General address of the contracting entity: www.romgaz.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

43121400

Description
Well-intervention equipment.
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 11 290 000 RON
Excluding VAT

Section V: Award of contract

V.1) Award and contract value
Contract No: 17246
V.1.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Allstar Prod SRL
Str. 8 Martie nr. 36/A
540462 Targu Mures
Romania
Telephone: +40 265253354
E-mail: claudiu.nistor@mbo.ro
Fax: +40 265253354

V.1.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 11 295 000 RON
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 11 290 000 RON
Excluding VAT
V.1.6) Price paid for bargain purchases
05/10/2017 S191 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Romania-Medias: Well-intervention equipment

2017/S 191-392419

Contract award notice ? utilities

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1) Name, addresses and contact point(s)

Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz SA
Sos. Sibiului nr. 5
For the attention of: Victor Bleahu
551129 Medias
Romania
Telephone: +40 269805208
E-mail: victor.bleahu@romgaz.ro
Fax: +40 269830283

Internet address(es):

General address of the contracting entity: www.romgaz.ro

Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

I.2) Main activity
Exploration and extraction of gas and oil
I.3) Contract award on behalf of other contracting entities

Section II: Object of the contract

II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract
Instalatie de snubbing 75 tf.
II.1.2) Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: DDP la locatia achizitorului.

NUTS code RO126

II.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
II.1.4) Short description of the contract or purchase(s):
Prin aceasta achizitie se urmaresc operatiile cu echipament de extragere ? introducere a tevilor de extractie in sonde sub presiune sunt utilizate pentru diverse lucrari in sondele de gaze nefiind necesara pomparea de fluide s implicit omorarea sondelor. Unitatea de manevrare a tevilor de extractie permite o gama complexa de lucrari in sonde, fara omorarea cu fluide. Aceasta tehnologie de operare cu instalatia de manevrare a teviilor de extractie sub presiune, in sondele de gaze, include urmatoarele operatii: Inchiderea tevilor de extractie cu dop, plasat cu instalatia de masuratori in sonde (slick-line) si/sau tubing flexibil, la sabotul in tevilor de extractie. Demontarea capului de eruptie (partea de deasupra tubing headului inclusiv brat si baston);
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)

43121400

II.1.6) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 11 290 000 RON
Excluding VAT

Section IV: Procedure

IV.1) Type of procedure
IV.1.1) Type of procedure
Open
IV.2) Award criteria
IV.2.1) Award criteria
Lowest price
IV.2.2) Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3) Administrative information
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting entity:
60 / 2017
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract

Contract notice

Notice number in the OJEU: 2017/S 137-282297 of 20.7.2017

Section V: Award of contract

V.1) Award and contract value
Contract No: 17246
Lot title: Instalatie de snubbing 75 tf
V.1.1) Date of contract award decision:
29.9.2017
V.1.2) Information about offers
Number of offers received: 3
V.1.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Allstar Prod SRL
Str. 8 Martie nr. 36/A
540462 Targu Mures
Romania
Telephone: +40 265253354
E-mail: claudiu.nistor@mbo.ro
Fax: +40 265253354

V.1.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract:
Value: 11 295 000 RON
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 11 290 000 RON
Excluding VAT
V.1.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
V.1.6) Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.2) Additional information:
Perioada de valabilitate a ofertelor 90 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.
Note:
a) Entitatea Contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade.
b) ofertantul are obligatia de a comunica Entitatii Contractante daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei.
c) ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. Limba de redactare a ofertei ? Romana.
Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
In cazul in care se depune notificare sau contestatie, dupa caz se vor aplica prevederile Legii nr. 101/2016.
Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ?Intrebari din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea ?Documentatie si Clarificari din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor.
Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea ?Intrebari.
Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea ?Intrebari), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.

Documentul Unic de Achizitii European se va putea accesa in vederea completarii de catre operatorii economici interesati la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter .

In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au valori egale, in vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta (prin intermediul SEAP la Sectiunea ?Intrebari) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare.
VI.3) Procedures for appeal
VI.3.1) Body responsible for appeal procedures

Tribunalul Sibiu
Calea Dumbravii nr. 30
550324 Sibiu
Romania
E-mail: tribunalul.sibiu@just.ro
Telephone: +40 269217104
Fax: +40 269217702

VI.3.2) Lodging of appeals
VI.3.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Birou Juridic
Str. Soseaua Sibiului nr.5
551129 Medias
Romania
E-mail: andrei.popescu@romgaz.ro
Telephone: +4 0269805154
Internet address: www.romgaz.ro
Fax: +4 0269830283

VI.4) Date of dispatch of this notice:
2.10.2017
TI Title Romania-Medias: Well-intervention equipment
ND Document number 392419-2017
PD Publication date 05/10/2017
OJ OJ S 191
TW Place MEDIAS
AU Authority name Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz SA
OL Original language RO
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country RO
AA Type of authority 4 - Utilities entity
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
TY Type of bid 9 - Not applicable
AC Award criteria 1 - Lowest price
PC CPV code 43121400 - Well-intervention equipment
OC Original CPV code 43121400 - Well-intervention equipment
RC NUTS code RO126
IA Internet address (URL) www.romgaz.ro
DI Directive Utilities Directive 2004/17/EC

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >