Poland-Krakow: Scanners

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • 70 - General Purpose Information Technology Equipment (including software).
Opps ID: NBD00003950637633088
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date:
Solicitation No: 393179-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Krakow: Scanners

2017/S 192-393179

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Uniwersytet Jagiello?ski
ul. Gol?bia 24
Krakow
31-007
Poland
Contact person: Anna Janczura
Telephone: +48 126633905
E-mail: anna.janczura@uj.edu.pl
Fax: +48 124324451
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: www.uj.edu.pl

Address of the buyer profile: http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

I.2) Joint procurement
I.4) Type of the contracting authority
Other type: uczelnia publiczna
I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wylonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji zestawow digitalizacyjnych i sprz?tu do dostosowania serwerowni dla potrzeb Biblioteki Jagiello?skiej w odniesieniu od jednej do dziewi?ciu cz??ci.

Reference number: 80.272.81.2017
II.1.2) Main CPV code
38520000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description:

Przedmiotem post?powania i zamowienia jest wylonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji zestawow digitalizacyjnych i sprz?tu do dostosowania serwerowni dla potrzeb Biblioteki Jagiello?skiej zlokalizowanej przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie odpowiednio w odniesieniu od jednej do dziewi?ciu cz??ci zamowienia.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia wraz z opisem minimalnych parametrow i wymaga? technicznych oraz funkcjonalnych zawiera SIWZ wraz z zal?cznikami.

II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 528 700.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa zestawu do digitalizacji

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
38520000
30213300
33195100
30237200
30237460
48823000
32420000
31154000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Biblioteka Jagiello?ska zlokalizowana przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem post?powania i zamowienia jest wylonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji zestawow digitalizacyjnych dla potrzeb Biblioteki Jagiello?skiej zlokalizowanej przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie.

Szczegolowy opis wymaga? zawiera SIWZ wraz z zal?cznikami.

W zakresie zamowienia wymaga si? dostarczenia nast?puj?cych sprz?tow:

skaner planetarny dla formatu A2 ? 1 szt.

zestaw komputerowy (komputer, monitor) ? 1 zestaw

dysk NAS ? 1szt.

zasilacz awaryjny (UPS) ? 6 szt.

przel?cznik wie?owy ? 1 szt.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Oferowane parametry techniczne skanera / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POPC.02.03.02-00-0017/16-00.
II.2.14) Additional information

1. Termin wykonania zamowienia:

Zamowienie musi zosta? wykonane w maksymalnym terminie do 8 tygodni liczonym od daty zawarcia umowy. Zamawiaj?cy dopuszcza wcze?niejsz? realizacj? zamowienia.

2. Informacja na temat wadium:

Szczegolowe wymagania dotycz?ce wadium zawiera SIWZ.

Ocena w kryterium ?oferowane parametry technicze skanera opisane w SIWZ wraz z zal?cznikami.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa zestawu do digitalizacji

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
38520000
30213300
33195100
30237200
30237460
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Biblioteka Jagiello?ska zlokalizowana przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem post?powania i zamowienia jest wylonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji zestawow digitalizacyjnych dla potrzeb Biblioteki Jagiello?skiej zlokalizowanej przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie.

Szczegolowy opis wymaga? zawiera SIWZ wraz z zal?cznikami.

W zakresie zamowienia wymaga si? dostarczenia nast?puj?cych sprz?tow:

skaner planetarny dla formatu A2 ? 1 szt.

zestaw komputerowy (komputer, monitor) ? 1 zestaw.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Oferowane parametry techniczne skanera / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POPC.02.03.02-00-0017/16-00.
II.2.14) Additional information

1. Termin wykonania zamowienia:

Zamowienie musi zosta? wykonane w maksymalnym terminie do 8 tygodni liczonym od daty zawarcia umowy. Zamawiaj?cy dopuszcza wcze?niejsz? realizacj? zamowienia.

2. Informacja na temat wadium:

Szczegolowe wymagania dotycz?ce wadium zawiera SIWZ.

Ocena w kryterium ?oferowane parametry technicze skanera opisane w SIWZ wraz z zal?cznikami.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa zestawu do digitalizacji

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
38520000
30213300
33195100
30237200
30237460
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
Main site or place of performance:

Biblioteka Jagiello?ska zlokalizowana przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie.

II.2.4) Description of the procurement:

Przedmiotem post?powania i zamowienia jest wylonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji zestawow digitalizacyjnych dla potrzeb Biblioteki Jagiello?skiej zlokalizowanej przy Al. Mickiewicza 22 w Krakowie.

Szczegolowy opis wymaga? zawiera SIWZ wraz z zal?cznikami.

W zakresie zamowienia wymaga si? dostarczenia nast?puj?cych sprz?tow:

skaner z kolysk? V dla formatu A1 ? 1 szt.

zestaw komputerowy (komputer, monitor) ? 1 zestaw.

II.2.5) Award criteria
Quality criterion - Name: Oferowane parametry techniczne skanera / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.11) Information about options
Options: no
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POPC.02.03.02-00-0017/16-00.
II.2.14) Additional information

1. Termin wykonania zamowienia:

Zamowienie musi zosta? wykonane w maksymalnym terminie do 8 tygodni liczonym od daty zawarcia umowy. Zamawiaj?cy dopuszcza wcze?niejsz? realizacj? zamowienia.

2. Informacja na temat wadium:

Szczegolowe wymagania dotycz?ce wadium zawiera SIWZ.

Ocena w kryterium ?oferowane parametry technicze skanera opisane w SIWZ wraz z zal?cznikami.

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 079-152099
IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 6
Title:

Dostawa zestawu do digitalizacji

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Astro Computer Grzegorz Mikula
ul. Jagiello?ska 34
Szczecin
70-382
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 142 160.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 7
Title:

Dostawa zestawu do digitalizacji

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Astro Computer Grzegorz Mikula
ul. Jagiello?ska 34
Szczecin
70-832
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 102 720.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 8
Title:

Dostawa zestawu do digitalizacji

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/09/2017
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3) Name and address of the contractor
Astro Computer Grzegorz Mikula
ul. Jagiello?ska 34
Szczecin
70-382
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 283 820.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Prezes Krajowej Izby Odwolawczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Urz?d Zamowie? Publicznych Departament Odwola?
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
06/10/2017 S192 - - Supplies - Contract award notice - Open procedure

Poland-Krakow: Scanners

2017/S 192-393179

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Uniwersytet Jagiello?ski
ul. Gol?bia 24
Krakow
31-007
Poland
Contact person: Anna Janczura
Telephone: +48 126633905
E-mail: anna.janczura@uj.edu.pl
Fax: +48 124324451
NUTS code: PL213

Internet address(es):

Main address: www.uj.edu.pl

Address of the buyer profile: http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

I.5) Main activity
Education

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Wylonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i instalacji zestawow digitalizacyjnych i sprz?tu do dostosowania serwerowni dla potrzeb Biblioteki Jagiello?skiej w odniesieniu od jednej do dziewi?ciu cz??ci.

Reference number: 80.272.81.2017
II.1.2) Main CPV code
38520000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 528 700.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa zestawu do digitalizacji

Lot No: 6
II.2.2) Additional CPV code(s)
38520000
30213300
33195100
30237200
30237460
48823000
32420000
31154000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa zestawu do digitalizacji

Lot No: 7
II.2.2) Additional CPV code(s)
38520000
30213300
33195100
30237200
30237460
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213
II.2) Description
II.2.1) Title:

Dostawa zestawu do digitalizacji

Lot No: 8
II.2.2) Additional CPV code(s)
38520000
30213300
33195100
30237200
30237460
II.2.3) Place of performance
NUTS code: PL213

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 079-152099

Section V: Award of contract

Lot No: 6
Title:

Dostawa zestawu do digitalizacji

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Astro Computer Grzegorz Mikula
ul. Jagiello?ska 34
Szczecin
70-382
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 142 160.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 7
Title:

Dostawa zestawu do digitalizacji

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Astro Computer Grzegorz Mikula
ul. Jagiello?ska 34
Szczecin
70-832
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 102 720.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 8
Title:

Dostawa zestawu do digitalizacji

A contract/lot is awarded: yes
V.2) Award of contract
V.2.1) Date of conclusion of the contract:
04/09/2017
V.2.3) Name and address of the contractor
Astro Computer Grzegorz Mikula
ul. Jagiello?ska 34
Szczecin
70-382
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 283 820.00 PLN
V.2.5) Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Poland-Krakow: Scanners
ND Document number 393179-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place KRAKOW
AU Authority name Uniwersytet Jagiello?ski
OL Original language PL
HD Heading - - Supplies - Contract award notice - Open procedure
CY Country PL
AA Type of authority 8 - Other
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
NC Contract 2 - Supplies
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 7 - Contract award notice
RP Regulation 4 - European Union
PC CPV code 30213300 - Desktop computer
30237200 - Computer accessories
30237460 - Computer keyboards
31154000 - Uninterruptible power supplies
32420000 - Network equipment
33195100 - Monitors
38520000 - Scanners
48823000 - File servers
OC Original CPV code 30213300 - Desktop computer
30237200 - Computer accessories
30237460 - Computer keyboards
31154000 - Uninterruptible power supplies
32420000 - Network equipment
33195100 - Monitors
38520000 - Scanners
48823000 - File servers
RC NUTS code PL213
IA Internet address (URL) www.uj.edu.pl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >