Netherlands-The Hague: Software package and information systems

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • D - Automatic Data Processing and Telecommunication Services
Opps ID: NBD00003950909877871
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date: Nov 13, 2017
Solicitation No: 393599-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Services - Contract notice - Open procedure

Netherlands-The Hague: Software package and information systems

2017/S 192-393599

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
81978791
Laan van NOI 300
Den Haag
2593 CE
Netherlands
Contact person: Ben de Vries
Telephone: +31 703494027
E-mail: b.devries@nwo.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.nwo.nl

Address of the buyer profile: http://www.nwo.nl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/7aa7b8b9908a59a2a1bf1bc3f6798801
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/7aa7b8b9908a59a2a1bf1bc3f6798801
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4) Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5) Main activity
Other activity: subsidiering wetenschappelijk onderzoek in Nederland

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Grant Management Systeem.

II.1.2) Main CPV code
48000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

NWO voert namens haar zusterorganisatie ZonMw de aanbesteding uit. ZonMw heeft ten behoeve van het subsidieproces een elektronisch portaal ingericht (ProjectNet). Via dit portaal kunnen onderzoekers en instellingen digitaal een subsidieaanvraag indienen en verantwoorden.

Intern binnen ZonMw wordt de subsidieaanvraag verder verwerkt en beoordeeld in het pakket ZonMwDelfi dat speciaal voor ZonMw is ontwikkeld.

Scope van de aanbesteding is de aanschaf van een nieuwe applicatie ter vervanging van het ProjectNet-ZonMwDelfi pakket. Het doel van de nieuwe applicatie is om het subsidieproces te faciliteren en te ondersteunen en op dusdanige wijze data te verzamelen om (toekomstig) beleid te kunnen maken en te toetsen.

II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 2 000 000.00 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
NUTS code: NL332
Main site or place of performance:

Den Haag.

II.2.4) Description of the procurement:

De omvang/ waarde van de aanbesteding voor ZonMw wordt geschat op 2 000 000 EUR over 10 jaar.

Dit bedrag bestaat uit eenmalig 875 000 EUR implementatie voor jaar 1 en vervolgens 125 000 EUR per jaar.

U kunt aan bovenstaande bedragen op geen enkele wijze rechten ontlenen.

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gunningscriterium processen en implementatie / Weighting: 45
Quality criterion - Name: Gunningscriterium ?systeemkenmerken / Weighting: 40
Quality criterion - Name: Gunningscriterium ?duurzaamheid / Weighting: 5
Price - Weighting: 10
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 2 000 000.00 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 120
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Verlengingopties van 6 x 1 jaar.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

De opdracht voor het ?Grant Management Systeem zal worden verleend voor de duur van 10 jaar. De opbouw van de overeenkomst bestaat uit een initiele opdracht van 4 jaar en hierna de opties van 6 x 1 jaar verlenging, tezamen maximaal 10 jaar.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

? Uniform Europees Aanbestedingsdocument.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

? Referenties,

? akkoordverklaring programma van eisen.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 14:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 13/11/2017
Local time: 14:00

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Rechtbank Den Haag
Den Haag
Netherlands
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl

Internet address: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Inschrijvers dienen binnen 20 kalenderdagen, na de verzenddatum van de mededeling van de gunningsbeslissing een dagvaarding aan ZonMw te betekenen, indien een Inschrijver een voorlopige voorziening in rechte wil vragen.

Na het verstrijken van deze termijn van 20 kalenderdagen vervalt het recht om bezwaar te maken tegen de Gunningsbeslissing en kan ZonMw overgaan tot definitieve gunning.

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
Laan van NOI 300
Den Haag
Netherlands
E-mail: b.devries@nwo.nl

Internet address: http://www.nwo.nl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
06/10/2017 S192 - - Services - Contract notice - Open procedure

Netherlands-The Hague: Software package and information systems

2017/S 192-393599

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
81978791
Laan van NOI 300
Den Haag
2593 CE
Netherlands
Contact person: Ben de Vries
Telephone: +31 703494027
E-mail: b.devries@nwo.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.nwo.nl

Address of the buyer profile: http://www.nwo.nl

I.5) Main activity
Other activity: subsidiering wetenschappelijk onderzoek in Nederland

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Grant Management Systeem.

II.1.2) Main CPV code
48000000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: 2 000 000.00 EUR
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2) Description
II.2.1) Title:
II.2.2) Additional CPV code(s)
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
NUTS code: NL332
II.2.6) Estimated value
Value excluding VAT: 2 000 000.00 EUR
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 120
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Verlengingopties van 6 x 1 jaar.

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2017
Local time: 14:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Netherlands-The Hague: Software package and information systems
ND Document number 393599-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place THE HAGUE
AU Authority name Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (81978791)
OL Original language NL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country NL
AA Type of authority 6 - Body governed by public law
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DT Deadline 13/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 48000000 - Software package and information systems
OC Original CPV code 48000000 - Software package and information systems
RC NUTS code NL
NL332
IA Internet address (URL) http://www.nwo.nl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >