Netherlands-Tiel: Photographic and ancillary services

Agency: TED
State:
Level of Government: State & Local
Category:
  • Q - Medical Services
Opps ID: NBD00003950932675059
Posted Date: Oct 6, 2017
Due Date: Nov 14, 2017
Solicitation No: 393597-2017
Source: Members Only
06/10/2017 S192 - - Services - Contract notice - Open procedure

Netherlands-Tiel: Photographic and ancillary services

2017/S 192-393597

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Regio Rivierenland
161676310
J.S. de Jongplein 2
Tiel
4001 WG
Netherlands
Contact person: Ilse Visee
Telephone: +31 344638575
E-mail: inkoopbureau@regiorivierenland.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.regiorivierenland.nl

I.2) Joint procurement
I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/599330921da2aee07ce72d7988b3fb21
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/599330921da2aee07ce72d7988b3fb21
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Tenderned
Den Haag
Netherlands
E-mail: servicedesk@tenderned.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.tenderned.nl

I.4) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Digitaal beeldmateriaal 2018/2019.

Reference number: 156905
II.1.2) Main CPV code
79960000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.4) Short description:

De opdrachtgevers zijn voornemens een opdracht voor het vervaardigen en leveren van digitale stereofoto's en orthofoto's op 5 cm resolutie te verstrekken.

Een voorbehoud wordt gemaakt om niet te gunnen indien de budgettaire gevolgen van deze aanbesteding niet passen binnen de begroting van de betreffende opdrachtgever. Inschrijver gaat akkoord dat het gebruik van dit voorbehoud geen gevolgen heeft voor het aanbod voor andere deelnemers.

II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2) Description
II.2.1) Title:

Perceel 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
79960000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
Main site or place of performance:

Zie inschrijvingsleidraad.

II.2.4) Description of the procurement:

De gebiedsgrenzen worden ter beschikking gesteld in bijlage SF5 a, b (perceel 1).

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 01/09/2018
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Wanneer de opdracht voorjaarsvlucht 2018 naar tevredenheid is uitgevoerd kan de opdrachtgever eenzijdig besluiten de overeenkomst tegen gelijkblijvende voorwaarden en condities, te verlengen met 1 jaar, wat zal resulteren in een voorjaarsvlucht 2019.

Zie inschrijvingsleidraad pagina 6.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

De opdracht wordt vastgelegd in een, door de opdrachtnemer en opdrachtgever te ondertekenen, schriftelijke overeenkomst. De looptijd van deze opdracht betreft de voorjaarsvlucht 2018, oplevering en eisen zijn opgenomen in het programma van eisen.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information
II.2) Description
II.2.1) Title:

Perceel 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
79960000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
Main site or place of performance:

Zie inschrijvingsleidraad.

II.2.4) Description of the procurement:

De gebiedsgrenzen worden ter beschikking gesteld in bijlage SF6 a, b (perceel 2).

II.2.5) Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 01/09/2018
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Wanneer de opdracht voorjaarsvlucht 2018 naar tevredenheid is uitgevoerd kan de opdrachtgever eenzijdig besluiten de overeenkomst tegen gelijkblijvende voorwaarden en condities, te verlengen met 1 jaar, wat zal resulteren in een voorjaarsvlucht 2019.

Zie inschrijvingsleidraad pagina 6.

II.2.10) Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11) Information about options
Options: yes
Description of options:

De opdracht wordt vastgelegd in een, door de opdrachtnemer en opdrachtgever te ondertekenen, schriftelijke overeenkomst. De looptijd van deze opdracht betreft de voorjaarsvlucht 2018, oplevering en eisen zijn opgenomen in het programma van eisen.

II.2.12) Information about electronic catalogues
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14) Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions for participation
III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

? Geen crimineel verleden,

? betalingen belastingen en premies,

? geen schending milieu-, sociaal en arbeidsrecht,

? geen faillissement, insolventie of gelijksoortig,

? geen ernstige beroepsfout,

? geen vervalsing mededinging,

? geen significante of voortdurende tekortkomingen,

? geen valse verklaringen,

? geen onrechtmatige beinvloeding.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.3) Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

? Technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid,

? technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid.

III.1.5) Information about reserved contracts
III.2) Conditions related to the contract
III.2.1) Information about a particular profession
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1) Description
IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6) Information about electronic auction
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2017
Local time: 11:00

Section VI: Complementary information

VI.1) Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2) Information about electronic workflows
VI.3) Additional information:
VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body
Rechtbank Gelderland
Walburgstraat 2-4
Arnhem
6811 CD
Netherlands
E-mail: info@jure.nl

Internet address: https://www.rechtspraak.nl

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures
Rechtbank Gelderland
Walburgstraat 2-4
Arnhem
6811 CD
Netherlands
E-mail: info@jure.nl

Internet address: https://www.rechtspraak.nl

VI.4.3) Review procedure
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained
Rechtbank Gelderland
Walburgstraat 2-4
Arnhem
6811 CD
Netherlands
E-mail: info@jure.nl

Internet address: https://www.rechtspraak.nl

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
06/10/2017 S192 - - Services - Contract notice - Open procedure

Netherlands-Tiel: Photographic and ancillary services

2017/S 192-393597

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses
Regio Rivierenland
161676310
J.S. de Jongplein 2
Tiel
4001 WG
Netherlands
Contact person: Ilse Visee
Telephone: +31 344638575
E-mail: inkoopbureau@regiorivierenland.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.regiorivierenland.nl

I.5) Main activity
General public services

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title:

Digitaal beeldmateriaal 2018/2019.

Reference number: 156905
II.1.2) Main CPV code
79960000
II.1.3) Type of contract
Services
II.1.5) Estimated total value
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2) Description
II.2.1) Title:

Perceel 1

Lot No: 1
II.2.2) Additional CPV code(s)
79960000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 01/09/2018
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Wanneer de opdracht voorjaarsvlucht 2018 naar tevredenheid is uitgevoerd kan de opdrachtgever eenzijdig besluiten de overeenkomst tegen gelijkblijvende voorwaarden en condities, te verlengen met 1 jaar, wat zal resulteren in een voorjaarsvlucht 2019.

Zie inschrijvingsleidraad pagina 6.

II.2) Description
II.2.1) Title:

Perceel 2

Lot No: 2
II.2.2) Additional CPV code(s)
79960000
II.2.3) Place of performance
NUTS code: NL
II.2.6) Estimated value
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2018
End: 01/09/2018
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Wanneer de opdracht voorjaarsvlucht 2018 naar tevredenheid is uitgevoerd kan de opdrachtgever eenzijdig besluiten de overeenkomst tegen gelijkblijvende voorwaarden en condities, te verlengen met 1 jaar, wat zal resulteren in een voorjaarsvlucht 2019.

Zie inschrijvingsleidraad pagina 6.

Section IV: Procedure

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2017
Local time: 11:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice:
02/10/2017
TI Title Netherlands-Tiel: Photographic and ancillary services
ND Document number 393597-2017
PD Publication date 06/10/2017
OJ OJ S 192
TW Place TIEL
AU Authority name Regio Rivierenland (161676310)
OL Original language NL
HD Heading - - Services - Contract notice - Open procedure
CY Country NL
AA Type of authority 3 - Regional or local authority
HA EU Institution -
DS Document sent 02/10/2017
DT Deadline 14/11/2017
NC Contract 4 - Services
PR Procedure 1 - Open procedure
TD Document 3 - Contract notice
RP Regulation 5 - European Union, with participation of GPA countries
PC CPV code 79960000 - Photographic and ancillary services
OC Original CPV code 79960000 - Photographic and ancillary services
RC NUTS code NL
IA Internet address (URL) http://www.regiorivierenland.nl
DI Directive Public procurement Directive 2014/24/EU

TRY FOR FREE

Not a USAOPPS Member Yet?

Get unlimited access to thousands of active local, state and federal government bids and awards in All 50 States.

Start Free Trial Today >